Karta zgłoszenia indywidualnego

Niestety limit miejsc lub termin przyjmowania został przekroczony.
Proszę skontaktować się z organizatorem usługi edukacyjnej w celu ustalenia kolejnej edycji usługi.