Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Koordynatorzy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
Termin zgłoszenia 12.10.2022
Data rozpoczęcia
16.10.2022
Data zakończenia
15.01.2023
Adresat
Koordynatorzy WSDZ w szkołach, nauczyclele/wychowawcy, specjaliści
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Teams office 365
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.


Anuluj