Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Sztuka kodowania i programowania z dziećmi w wieku przedszkolnym- katalog inspiracji
Termin zgłoszenia 18.11.2018
Data rozpoczęcia
21.11.2018
Data zakończenia
15.05.2019
Adresat
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego z łódzkich publicznych przedszkoli
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu innowacyjnego (N)
Kierownik
Wosińska Beata
Lokalizacja
ul.Aleksandrowska 20a
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj