Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Dyrektor, lider procesów edukacyjnych, kreator kultury organizacyjnej
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
06.11.2018
Data zakończenia
08.01.2019
Adresat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich, wszystkie zainteresowane osoby
Rodzaj usługi
kurs (N)
Kierownik
Zajdlic Mariola
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.201
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj