Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Działania manualne uczniów a ścieżka kariery edukacyjnej". Modelowanie szkolnymi/ przedszkolnymi systemami orientacji i poradnictwa zawodowego
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
18.10.2018
Data zakończenia
18.10.2018
Adresat
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Proc Aleksandra
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Rysownicza 1/3
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj