Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Jakoś czy jakość? - szkolna polonistyka wobec wyzwań wdrażanej reformy oświaty.
Termin zgłoszenia 01.10.2018
Data rozpoczęcia
02.10.2018
Data zakończenia
02.10.2018
Adresat
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29), s.210
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
* *
* *

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj