Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu na listę rezerwową.
Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w praktyce.
Termin zgłoszenia 30.11.2018
Data rozpoczęcia
13.11.2018
Data zakończenia
11.12.2018
Adresat
nauczyciele i pedagodzy szkolni
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 210
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj