Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Doradztwo zawodowe w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 - nowe wyzwania, nowe możliwości
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Data zakończenia
10.10.2018
Adresat
Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy i koordynatorzy WSDZ
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 210
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj