Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Twórcze kompetencje nauczyciela - wyzwalanie dziecięcej kreatywności. Organizacja doradztwa i doskonalenia dla nauczycieli I etapu kształcenia w roku szkolnym 2018/2019”.
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
24.09.2018
Data zakończenia
24.09.2018
Adresat
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Proc Aleksandra
Lokalizacja
sala 310
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj