Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Weekend z technologią informacyjną
Termin zgłoszenia 01.10.2018
Data rozpoczęcia
05.10.2018
Data zakończenia
06.10.2018
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wdrażaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
* *
* *

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj