Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży i ich wpływ na funkcjonowanie w szkole.
Termin zgłoszenia 27.09.2018
Data rozpoczęcia
28.09.2018
Data zakończenia
28.09.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Ryś Anna
Lokalizacja
.ŁCDNiKP 90-142 Łódź ul.Kopcińskiego 29
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
* *
* *

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj