Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Dziecięca Akademia Młodych Twórców - grupa "Konstruktorów i programistów"
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
29.10.2018
Data zakończenia
29.05.2019
Adresat
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 108, 214, 306, 307
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj