Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Elementy rachunku różniczkowego w podstawie programowej i praktyce szkolnej.
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
22.01.2018
Data zakończenia
10.04.2018
Adresat
Nauczyciele matematyki liceów i techników oraz nauczyciele gimnazjów zainteresowanych podjęciem pracy w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Człapiński Jacek
Lokalizacja
XXV LO
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj