Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
WebQuest w kształceniu zawodowym metodą rozwijającą kompetencje społeczne i zawodowe
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
19.03.2018
Data zakończenia
30.05.2018
Adresat
nauczyciele wszystkich szkół zawodowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Michalak Maria
Lokalizacja
.Warsztaty prowadzone e-learningowo na platformie http://moodleokup.wckp.lodz.pl/
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj