Karta zgłoszenia indywidualnego

Znajdujesz się w formularzu zapisu. Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie kurs/usługę edukacyjną
Kompetencje kluczowe w edukacji artystycznej.
Termin zgłoszenia
Data rozpoczęcia
18.01.2018
Data zakończenia
18.01.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Danielewicz-Malinowska Aldona
Lokalizacja
Publiczne Przedszkole Galileo w Łodzi przy ulicy Oleńki Billewiczówny 15.
Twoje dane osobowe
*
*
*
*
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr

Dane adresowe szkoły/placówki
*
*
*
*
*

Dane kontaktowe
*
*

Dane inne
*
Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
Drogą elektroniczną wysyłane są potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na usługę edukacyjną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.

Anuluj