Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
1. Synteza - interdyscyplinarne warsztaty informatyczne z elementami fizyki Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
14.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
16.12.2022
Adresat
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
Zajęcia zdalne
2. Dziecięca Akademia Młodych Twórców (grupa "Konstruktorów i programistów") Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 07.10.2022
Data rozpoczęcia
27.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
25.05.2023
Adresat
Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
LCDNiKP
forum (N)
3. Jak i dlaczego warto wdrażać edukację ekologiczną do przedszkoli i szkół - dyskusja o stanie wiedzy ekologicznej łódzkich uczniów Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.10.2022

Dodatkowe informacje Forum poprowadzi Szymon Bujalski - dziennikarz dla klimatu
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17:00
Data zakończenia
13.10.2022
Adresat
wszyscy zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy
Rodzaj usługi
forum (N)
Kierownik
Skolimowska Katarzyna
Lokalizacja
sala 210
konferencja (N)
4. AKREDYTACJA W PROGRAMIE ERASMUS+ AKCJA 1 Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
11.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
11.10.2022
Adresat
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Kuźmicka-Wrąbel Barbara
Lokalizacja
.Microsoft Teams
5. Matura z historii w formule 2023. Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.10.2022
Data rozpoczęcia
26.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
26.10.2022
Adresat
nauczyciele historii
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Rapalska Aneta
Lokalizacja
Ms Teams
6. Doradztwo zawodowe-AKADEMIA RODZICA Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.10.2022
Data rozpoczęcia
26.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
26.10.2022
Adresat
rodzice uczniów klas VIII, dyrektorzy, nauczyciele, w tym koordynatorzy WSDZ, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Teams office 365
7. Doradztwo zawodowe-AKADEMIA RODZICA_UK Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.10.2022
Data rozpoczęcia
16.11.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
16.11.2022
Adresat
nauczyciele/koordynatorzy WSDZ, rodzice uczniów klas VIII z Ukrainy
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Teams office 365
8. Konferencja branży mechanicznej i motoryzacyjnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.10.2022
Data rozpoczęcia
27.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
27.10.2022
Adresat
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online
kurs (N)
9. Personalizacja w organizacji procesu kształcenia. Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.10.2022
Data rozpoczęcia
21.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
11.05.2023
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online lub stacjonarna
kurs języka angielskiego (N)
10. Język angielski zawodowy Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.10.2022
Data rozpoczęcia
24.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
07.05.2023
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online lub stacjonarna
11. Język angielski B1 Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grupy na podstawie testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego
Data rozpoczęcia
24.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
04.02.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
12. Język angielski B1 (konwersacje dla dyrektorów) Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022
Data rozpoczęcia
10.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
03.04.2023
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy łódzkich szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
13. Język angielski A2+ Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grupy na podstawie testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego
Data rozpoczęcia
26.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
09.01.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
14. Język angielski B1+ Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grupy na podstawie wyników testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego
Data rozpoczęcia
27.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
17.01.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
15. Język angielski A1 (II semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje -
Data rozpoczęcia
28.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
11.01.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
kurs z zakresu informatyki (U)
16. Projektowanie aplikacji PWA w vue.js Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
15.12.2022
Adresat
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
kurs z zakresu informatyki (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
LCDNiKP, sala 307
seminarium (N)
17. Podstawy prawne relacji dyrektor/szkoła-rodzice Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12:00
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkół i placówek specjalnych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
online
18. Multimedia w dydaktyce Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
11.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
11.10.2022
Adresat
n-le wszystkich typów szkól i placówek edukacyjnych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Koludo Jarosław
Lokalizacja
TEAMS on-line
19. Klub Młodego Dyrektora "Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - Nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.10.2022
Data rozpoczęcia
17.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
17.10.2022
Adresat
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek o stażu 0 - 3
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Zajdlic Mariola
Lokalizacja
online, MS TEAMS
20. Akademia Wicedyrektora "Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - Nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.10.2022
Data rozpoczęcia
20.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
20.10.2022
Adresat
Wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, liderzy
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Zajdlic Mariola
Lokalizacja
online, MS TEAMS
21. Podstawy prawne w relacji dyrektor/szkoła-rodzice Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.10.2022
Data rozpoczęcia
27.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12:00
Data zakończenia
27.10.2022
Adresat
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
online
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
22. Zespół ds. konkursu "Myśl kreatywnie zostań wynalazcą" Zapisz się


Termin zgłoszenia 03.10.2022
Data rozpoczęcia
03.11.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
26.05.2023
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online lub/i stacjonarna
warsztaty (N)
23. Baltie - programowanie dla najmłodszych Zapisz się


Termin zgłoszenia 03.10.2022
Data rozpoczęcia
05.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
05.10.2022
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
24. ShotCut, wieloplatformowy program do nieliniowej edycji filmów Zapisz się


Termin zgłoszenia 04.10.2022
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
25. Internetowe aplikacje edukacyjne do nauki programowania Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022

Dodatkowe informacje Podczas zajęć zostaną zaprezentowane aplikacje do nauki programowania nie tylko dla początkujących. Zgłaszając się proszę skorzystać z adresu office.
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.30
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Piekarska Bożena
Lokalizacja
Teams
26. Jak wspierać ucznia wobec zagrożeń internetowych? Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.10.2022

Dodatkowe informacje Zarejestrowani uczestnicy dzień przed warsztatami otrzymają na podanego maila link do spotkania
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
Nauczyciele WOS, EdB, Historii, Geografii, pedagodzy z wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.Teams WOS&Historia
27. Uwaga! Organizujemy konkurs! Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.10.2022

Dodatkowe informacje kwalifikowanie do udziału według kolejności zgłoszeń
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
19.10.2022
Adresat
nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bytniewska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
28. Nieliniowe przetwarzanie filmów - darmowe programy systemu Windows Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
12.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
12.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
29. SharePoint tworzenie witryn i zarządzanie zasobami Teams Zapisz się


Termin zgłoszenia 11.10.2022
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
13.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
30. OneNote - cyfrowy notatnik nauczyciela - zarządzanie notesami Teams Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2022
Data rozpoczęcia
19.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
19.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
31. Baltie - programowanie dla najmłodszych Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.10.2022
Data rozpoczęcia
26.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
26.10.2022
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307