Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

konferencja (N)
1. Nowa podstawa programowa chemii w 4-letnim liceum ogólnokształcącym Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.02.2019
Data rozpoczęcia
07.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
07.02.2019
Adresat
nauczyciele chemii
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Kozieł Małgorzata
Lokalizacja
210
2. Filozofia jako nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.01.2019
Data rozpoczęcia
29.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
29.01.2019
Adresat
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani edukacją filozoficzną.
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29) s. 210
konsultacja grupowa (N)
3. Jak zdiagnozować potencjał ucznia - praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera. Zapisz się


Termin zgłoszenia 04.02.2019
Data rozpoczęcia
04.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
04.02.2019
Adresat
nauczyciele, wychowawcy
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 210
4. W poszukiwaniu Mistrza - VII edycja projektu Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.01.2019
Data rozpoczęcia
24.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
24.01.2019
Adresat
nauczyciele - szkolni koordynatorzy projektu
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP s. 210
5. Wykorzystanie lapbook`a na katechezie. Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.01.2019
Data rozpoczęcia
23.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
23.01.2019
Adresat
nauczyciele religii
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Wolska Irena
Lokalizacja
Filia UKSW, Łódź, ul. ks. I skorupki
6. "Pierwsze kroki w bibliotece szkolnej" - Organizacja pracy biblioteki w liceum ogólnokształcącym Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.01.2019
Data rozpoczęcia
23.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
23.01.2019
Adresat
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół zainteresowani tematem
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Langner Barbara
Lokalizacja
XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Łódź ul. Wileńska nr 22a
7. Przygotowanie uczniów do konkursu "Co wiem o mechatronice?" Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.01.2019
Data rozpoczęcia
23.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
31.01.2019
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29, s. 201
kurs (N)
8. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z metodologią 5S Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.02.2019
Data rozpoczęcia
28.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
kurs (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29, s. 201
9. Nowoczesne metody kształcenia w rozwoju kompetencji społecznych Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.02.2019
Data rozpoczęcia
26.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
31.03.2019
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs (N)
Kierownik
Michalak Maria
Lokalizacja
.
10. Aktywnie i ciekawie czyli metoda WebQuest w praktyce edukacyjnej. (e-learning) Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.01.2019
Data rozpoczęcia
28.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
03.03.2019
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
kurs (N)
Kierownik
Michalak Maria
Lokalizacja
.
spotkanie edukacyjne rady pedagogicznej (N)
11. Wykorzystanie technologii mobilnych w pracy nauczyciela. Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.02.2019
Data rozpoczęcia
26.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15
Data zakończenia
26.02.2019
Adresat
Nauczyciele PM nr 48 w Łodzi
Rodzaj usługi
spotkanie edukacyjne rady pedagogicznej (N)
Kierownik
Gnatkowska Anna
Lokalizacja
PM 48 w Łodzi
warsztaty (N)
12. Coaching w edukacji i doradztwie zawodowym Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.03.2019
Data rozpoczęcia
06.03.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
11.04.2019
Adresat
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, specjaliści
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 310
13. Co ciekawego można wyczarować z papieru?- pomysły na zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.02.2019
Data rozpoczęcia
27.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
27.02.2019
Adresat
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Wosińska Beata
Lokalizacja
Przedszkole Św. Anny ul. Śmigłego Rydza 24/26
14. Zastosowanie haftu krzyżykowego dla prac techniczno-plastycznych w świetlicy szkolnej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 29.01.2019
Data rozpoczęcia
30.01.2019
Data zakończenia
30.01.2019
Adresat
Nauczyciele świetlic szkolnych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.ŁCDNiKP, ul.Kopcińskiego 29, s.301
15. Opracowanie materiałów wspierających nauczyciela we wdrażaniu podstawy programowej w szkole podstawowej Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.01.2019
Data rozpoczęcia
29.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
05.03.2019
Adresat
nauczyciele chemii
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kozieł Małgorzata
Lokalizacja
310
16. Ergonomiczne rozplanowanie przestrzeni świetlicy szkolnej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.01.2019
Data rozpoczęcia
23.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.15
Data zakończenia
23.01.2019
Adresat
Nauczyciele świetlic szkolnych oraz dyrektorzy i pedagodzy szkół podstawowych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.ŁCDNiKP, ul.Kopcińskiego 29, sala 210.
17. Zabawa w kodowanie i programowanie Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.01.2019
Data rozpoczęcia
22.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
29.01.2019
Adresat
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 306
18. Technologie mobilne - tworzenie i wykorzystywanie. Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.01.2019
Data rozpoczęcia
22.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
22.01.2019
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Gnatkowska Anna
Lokalizacja
307
19. Jak zaplanować i przeprowadzić lekcję metodą tekstu przewodniego Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.01.2019
Data rozpoczęcia
22.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
22.01.2019
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Stompel Maria
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.310
20. Agresja, dyskryminacja, wykluczenie. Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.01.2019
Data rozpoczęcia
21.01.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
28.01.2019
Adresat
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 210
21. Jak wspierać uczącego się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.01.2019
Data rozpoczęcia
30.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
28.02.2019
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Morawiec Jadwiga
Lokalizacja
14