Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
1. Dziecięca Akademia Młodych Twórców - grupa "Konstruktorów i programistów" Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.09.2018
Data rozpoczęcia
25.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 108, 214, 306, 307
2. Konstruowanie i programowanie robotów mobilnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.09.2018
Data rozpoczęcia
18.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
Uczniowie młodszych klas szkół podstawowych
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
LCDNiKP
3. Programowanie w PHP Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.09.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Sala 214
4. Programowanie w środowisku Scratch Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.09.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
Uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 307
5. Programowanie w C++ Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.09.2018
Data rozpoczęcia
01.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
Uczniowie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Sala 214
forum (N)
6. Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13:00
Data zakończenia
26.09.2018
Adresat
dyrektorzy szkół zawodowych
Rodzaj usługi
forum (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
210
konferencja (N)
7. Doradztwo zawodowe w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 - nowe wyzwania, nowe możliwości Zapisz się


Termin zgłoszenia 09.10.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12
Data zakończenia
10.10.2018
Adresat
Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy i koordynatorzy WSDZ
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 210
8. Wychowanie komunikacyjne – wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko w ruchu drogowym Zapisz się


Termin zgłoszenia 09.10.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
Adresat
nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego, wychowawcy klas
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Piekarska Bożena
Lokalizacja
Motodrom, ul. Parkowa 1 Łódź
9. Organizacja pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2018/2019 Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2018
Data rozpoczęcia
05.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.30
Data zakończenia
05.10.2018
Adresat
pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Trawczyńska-Markiewicz Jolanta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Żeromskiego 115
10. Organizacja pracy pedagogów i psychologów szkolnych w roku 2018/2019 Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2018
Data rozpoczęcia
05.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.30
Data zakończenia
05.10.2018
Adresat
Pedagodzy i psycholodzy szkolni szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
Łódź ul. Żeromskiego 115, budynek C, sala konferencyjna
11. Weekend z technologią informacyjną Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.10.2018
Data rozpoczęcia
05.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13:45
Data zakończenia
06.10.2018
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wdrażaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29
12. Konferencja metodyczna "Tworzymy, odtwarzamy, inspirujemy i działamy". Zapisz się


Termin zgłoszenia 03.10.2018
Data rozpoczęcia
03.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
03.10.2018
Adresat
Nauczyciele przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, wiedza o kulturze) ze wszystkich poziomów szkół( szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Danielewicz-Malinowska Aldona
Lokalizacja
.
13. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA WF – OFERTA DOSKONALENIA Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.09.2018
Data rozpoczęcia
02.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
02.10.2018
Adresat
nauczyciele WF
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Matczak Maciej
Lokalizacja
ZSO nr 8 sala multimedialna
14. Jakoś czy jakość? - szkolna polonistyka wobec wyzwań wdrażanej reformy oświaty. Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.10.2018
Data rozpoczęcia
02.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
02.10.2018
Adresat
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29), s.210
15. Problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży i ich wpływ na funkcjonowanie w szkole. Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.09.2018
Data rozpoczęcia
28.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
28.09.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Ryś Anna
Lokalizacja
.ŁCDNiKP 90-142 Łódź ul.Kopcińskiego 29
16. ERASMUS+ - WSPÓŁPRACA I EDUKACJA Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.09.2018
Data rozpoczęcia
27.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
27.09.2018
Adresat
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Kuźmicka-Wrąbel Barbara
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 210
17. Edukacja przedzawodowa w szkole ogólnokształcącej Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
26.09.2018
Adresat
nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego i doradztwa zawodowego
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Makowski Krzysztof
Lokalizacja
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP ul. Franciszkańska 137
18. Zrównoważona edukacja małego dziecka.Oferta doskonalenia zawodowego doradców metodycznych wychowania przedszkolnego. Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.00
Data zakończenia
26.09.2018
Adresat
dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Wosińska Beata
Lokalizacja
ŁCDNIKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C , aula
19. Ochrona danych osobowych w szkole Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.00
Data zakończenia
26.09.2018
Adresat
Dyrektorzy szkół
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Żylak Kazimierz
Lokalizacja
310.
20. Organizacja pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.09.2018
Data rozpoczęcia
25.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
25.09.2018
Adresat
Nauczyciele matematyki gimnazjów i szkół podstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Węgrowska Danuta
Lokalizacja
ZSO Nr 8 w Łodzi
21. Twórcze kompetencje nauczyciela - wyzwalanie dziecięcej kreatywności. Organizacja doradztwa i doskonalenia dla nauczycieli I etapu kształcenia w roku szkolnym 2018/2019”. Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.09.2018
Data rozpoczęcia
24.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
24.09.2018
Adresat
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Proc Aleksandra
Lokalizacja
sala 310
konsultacja grupowa (N)
22. Wiedza, czy działania praktyczne? Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.10.2018
Data rozpoczęcia
17.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
17.10.2018
Adresat
Nauczyciele techniki
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Preczyńska Barbara
Lokalizacja
Pracownia Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137
23. Organizowanie kształcenia w zawodach branży logistycznej, handlowej i ekonomicznej Zapisz się


Termin zgłoszenia 08.10.2018
Data rozpoczęcia
09.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
09.10.2018
Adresat
nauczyciele branży logistycznej, handlowej i ekonomicznej
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 3
24. Przygotowanie uczniów i rodziców do przyjęcia sakramentu pokuty i komunii św. w parafii i szkole. Nowe rozporządzenie Ks. Metropolity Grzegorza Rysia Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
26.09.2018
Adresat
nauczyciele religii
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Wolska Irena
Lokalizacja
Filia UKSW, Łódź, ul. ks. I skorupki
kurs inny (N)
25. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w praktyce. Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.11.2018
Data rozpoczęcia
13.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00 - 17.30
Data zakończenia
11.12.2018
Adresat
nauczyciele i pedagodzy szkolni
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 210
26. Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej Zapisz się


Termin zgłoszenia 11.10.2018
Data rozpoczęcia
11.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
29.11.2018
Adresat
dyrektorzy, nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
łcdnikp, sala 310
27. Rodzic w szkole - wspieranie, współpraca, organizacja pracy. Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.10.2018
Data rozpoczęcia
09.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00 - 17.30
Data zakończenia
06.11.2018
Adresat
wychowawcy,nauczyciele, pedagodzy szkolni.
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 310
28. Praca z uczniem z rodziny alkoholowej Zapisz się


Termin zgłoszenia 29.10.2018
Data rozpoczęcia
08.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00 - 17.00
Data zakończenia
05.11.2018
Adresat
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
310
kurs języka angielskiego (N)
29. Język angielski B1 (konwersacje) Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2018
Data rozpoczęcia
08.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
01.04.2019
Adresat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s. 201
30. Język angielski A2 (I semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 02.10.2018
Data rozpoczęcia
02.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
22.01.2019
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s.201
31. Język angielski B2 (I semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.10.2018
Data rozpoczęcia
01.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
21.01.2019
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s. 201
32. Język angielski A1 (II semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 29.09.2018
Data rozpoczęcia
29.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
02.02.2019
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s. 201
33. Język angielski B1 (I semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.09.2018
Data rozpoczęcia
28.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
01.02.2019
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/przedszkoli, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s. 201
34. Język angielski A2 (III semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.09.2018
Data rozpoczęcia
27.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
24.01.2019
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s. 201
35. Język angielski B1 (III semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
16.01.2019
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
s. 201
kurs kwalifikacyjny (N)
36. Metodyka nauczania jezyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2018
Data rozpoczęcia
13.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
14.06.2019
Adresat
Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs kwalifikacyjny (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
310
37. Zarządzanie Oświatą Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.09.2018
Data rozpoczęcia
21.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
24.06.2019
Adresat
Zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs kwalifikacyjny (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP
spotkanie edukacyjne rady pedagogicznej (N)
38. Grant Łódzkiego Kuratora Oświaty - Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 28.09.2018
Data rozpoczęcia
01.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
30.11.2018
Adresat
rady pedagogiczne przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź
Rodzaj usługi
spotkanie edukacyjne rady pedagogicznej (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
.
spotkanie zespołu metodycznego (N)
39. Planowanie działań nauczycieli techniki w zespołach innowacyjnych, metodycznych i zadaniowych Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.09.2018
Data rozpoczęcia
26.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
26.09.2018
Adresat
Nauczyciele techniki, świetlic, edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Preczyńska Barbara
Lokalizacja
Pracownia Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137
warsztaty (N)
40. Warsztaty artystyczne " Ale po co ta klasyka?" Jak mówić o muzyce klasycznej podczas zajęć edukacyjnych ? Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.10.2018
Data rozpoczęcia
26.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
26.10.2018
Adresat
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego oraz zainteresowani.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Danielewicz-Malinowska Aldona
Lokalizacja
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. P. Czajkowskiego 14, sala 9.
41. Jak wspierać uczącego się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.10.2018
Data rozpoczęcia
25.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
30.12.2018
Adresat
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Morawiec Jadwiga
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Franciszkańska 131 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
42. Przez zabawę do czytania - metoda Story Cubes w świetlicy szkolnej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.10.2018
Data rozpoczęcia
24.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.15
Data zakończenia
24.10.2018
Adresat
Nauczyciele świetlicy
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
s. 306
43. Zabawy muzyczno-ruchowe na dobry początek Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.10.2018
Data rozpoczęcia
23.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
23.10.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa 162 - Filia ul. Strzelecka 5
44. Warsztaty muzyczne "Idzie Grześ przez wieś - Julian Tuwim poleca". Zapisz się


Termin zgłoszenia 18.10.2018
Data rozpoczęcia
19.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
19.10.2018
Adresat
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego oraz zainteresowani.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Danielewicz-Malinowska Aldona
Lokalizacja
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. P. Czajkowskiego 14, sala 9.
45. Dlaczego kształcenie modualne? Zapisz się


Termin zgłoszenia 12.10.2018
Data rozpoczęcia
16.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
30.10.2018
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 3
46. Logopedyczne Vademecum nauczyciela przedszkola - spotkanie I Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.10.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
10.10.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego z łódzkich przedszkoli
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Ciesiołkiewicz Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek c, sala 26
47. XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych - tworzenie regulaminów poszczególnych konkursów Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
10.10.2018
Adresat
Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
XXV Liceum Ogólnokształcące, ul Podhalańska 2a, biblioteka
48. "Futro czy pióra, łuski czy skóra – czyli co komu dała natura" warsztaty przyrodnicze w sali dydaktycznej i na terenie ZOO w ramach projektu "Łódzkie parki, pałace i ogrody" Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2018
Data rozpoczęcia
10.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
10.10.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10
49. Szlakiem Kobiet Łódzkich cz 1 Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.09.2018
Data rozpoczęcia
09.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:30
Data zakończenia
29.03.2019
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Gostyńska Katarzyna
Lokalizacja
210
50. Erasmus + - projektowanie współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem ICT Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.09.2018
Data rozpoczęcia
06.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.45
Data zakończenia
06.10.2018
Adresat
zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kuźmicka-Wrąbel Barbara
Lokalizacja
ŁCDNiKP, s. 201
51. Programowanie przez zabawę w środowisku Scratch Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.10.2018
Data rozpoczęcia
02.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
16.10.2018
Adresat
Zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Piekarska Bożena
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Pryncypalna 74 w Łodzi, sala 202
52. Inauguracja projektu edukacyjnego "Łódzkie parki, pałace, ogrody" – zasady udziału w projekcie Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 02.10.2018
Data rozpoczęcia
02.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
02.10.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
s.310
53. Kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.09.2018
Data rozpoczęcia
27.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
15.11.2018
Adresat
Zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.310
54. Dziecięca Łódź Bajkowa w edukacji regionalnej Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 22.09.2018
Data rozpoczęcia
24.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16:00
Data zakończenia
24.09.2018
Adresat
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Gostyńska Katarzyna
Lokalizacja
210
55. Warsztat pracy wychowawcy klasy Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2018
Data rozpoczęcia
18.09.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
10.10.2018
Adresat
nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadgimnazjalnych, którzy od niedawna pełnią rolę wychowawcy lub się do niej przygotowują.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Trawczyńska-Markiewicz Jolanta
Lokalizacja
310/210
zajęcia modelowe (N)
56. Jak organizować zajęcia programowania i obsługi kas fiskalnych? Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.10.2018
Data rozpoczęcia
04.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9:00
Data zakończenia
25.10.2018
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
zajęcia modelowe (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
3c