Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
1. Synteza - interdyscyplinarne warsztaty informatyczne z elementami fizyki Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
14.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
16.12.2022
Adresat
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
Zajęcia zdalne
forum (N)
2. Jak i dlaczego warto wdrażać edukację ekologiczną do przedszkoli i szkół - dyskusja o stanie wiedzy ekologicznej łódzkich uczniów Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.10.2022

Dodatkowe informacje Forum poprowadzi Szymon Bujalski - dziennikarz dla klimatu
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17:00
Data zakończenia
13.10.2022
Adresat
wszyscy zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy
Rodzaj usługi
forum (N)
Kierownik
Skolimowska Katarzyna
Lokalizacja
sala 210
konferencja (N)
3. AKREDYTACJA W PROGRAMIE ERASMUS+ AKCJA 1 Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
11.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
11.10.2022
Adresat
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Kuźmicka-Wrąbel Barbara
Lokalizacja
.Microsoft Teams
4. Matura z historii w formule 2023. Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.10.2022
Data rozpoczęcia
26.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
26.10.2022
Adresat
nauczyciele historii
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Rapalska Aneta
Lokalizacja
Ms Teams
5. Doradztwo zawodowe-AKADEMIA RODZICA Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.10.2022
Data rozpoczęcia
26.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
26.10.2022
Adresat
rodzice uczniów klas VIII, dyrektorzy, nauczyciele, w tym koordynatorzy WSDZ, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Teams office 365
6. Doradztwo zawodowe-AKADEMIA RODZICA_UK Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.10.2022
Data rozpoczęcia
16.11.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
16.11.2022
Adresat
nauczyciele/koordynatorzy WSDZ, rodzice uczniów klas VIII z Ukrainy
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Teams office 365
7. Konferencja branży mechanicznej i motoryzacyjnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.10.2022
Data rozpoczęcia
27.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
27.10.2022
Adresat
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online
konsultacja grupowa (N)
8. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
07.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
18.00
Data zakończenia
07.10.2022
Adresat
Nauczyciele wychowania fizycznego zainteresowani awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Sprawka Ewa
Lokalizacja
Teams (zdalnie)
9. Projektanci Edukacji - konkurs z potencjałem. Zapisz się


Termin zgłoszenia 11.10.2022
Data rozpoczęcia
12.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
18.00
Data zakończenia
12.10.2022
Adresat
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zainteresowani realizacją projektów edukacyjnych
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Przybylak Agnieszka
Lokalizacja
MS Teams
kurs (N)
10. Personalizacja w organizacji procesu kształcenia. Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.10.2022
Data rozpoczęcia
21.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
11.05.2023
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online lub stacjonarna
kurs języka angielskiego (N)
11. Język angielski zawodowy Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.10.2022
Data rozpoczęcia
24.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
07.05.2023
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
online lub stacjonarna
12. Język angielski B1 Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grupy na podstawie testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego
Data rozpoczęcia
24.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
04.02.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
13. Język angielski B1 (konwersacje dla dyrektorów) Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022
Data rozpoczęcia
10.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
03.04.2023
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy łódzkich szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
14. Język angielski A2+ Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grupy na podstawie testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego
Data rozpoczęcia
26.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
09.01.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
15. Język angielski B1+ Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje Nowi uczestnicy kwalifikowani są do grupy na podstawie wyników testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego
Data rozpoczęcia
27.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
17.01.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
16. Język angielski A1 (II semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.10.2022

Dodatkowe informacje -
Data rozpoczęcia
28.09.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
11.01.2023
Adresat
dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
201
kurs z zakresu informatyki (U)
17. Projektowanie aplikacji PWA w vue.js Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.10.2022
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
15.12.2022
Adresat
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
kurs z zakresu informatyki (U)
Kierownik
Szaruga Sławomir
Lokalizacja
LCDNiKP, sala 307
seminarium (N)
18. Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących, Szkół Zawodowych ,Podstawy prawne relacji dyrektor/szkoła-rodzice Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12:00
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkół i placówek specjalnych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
online
19. Multimedia w dydaktyce Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
11.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
11.10.2022
Adresat
n-le wszystkich typów szkól i placówek edukacyjnych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Koludo Jarosław
Lokalizacja
TEAMS on-line
20. Klub Młodego Dyrektora "Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - Nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.10.2022
Data rozpoczęcia
17.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
17.10.2022
Adresat
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek o stażu 0 - 3
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Zajdlic Mariola
Lokalizacja
online, MS TEAMS
21. Akademia Wicedyrektora "Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - Nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.10.2022
Data rozpoczęcia
20.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
20.10.2022
Adresat
Wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, liderzy
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Zajdlic Mariola
Lokalizacja
online, MS TEAMS
22. Podstawy prawne w relacji dyrektor/szkoła-rodzice Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.10.2022
Data rozpoczęcia
27.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12:00
Data zakończenia
27.10.2022
Adresat
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
online
spotkanie zespołu metodycznego (N)
23. Awans zawodowy nauczycieli języków obcych Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.10.2022
Data rozpoczęcia
07.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
07.10.2022
Adresat
nauczyciele języków obcych
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Ciemnicka Ewa
Lokalizacja
s. 201
24. Koordynatorzy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) Zapisz się


Termin zgłoszenia 12.10.2022
Data rozpoczęcia
12.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
15.01.2023
Adresat
Koordynatorzy WSDZ w szkołach, nauczyclele/wychowawcy, specjaliści
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Teams office 365
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
25. Plan pracy Zespołu ds. edukacji filozoficznej na rok 2022/23 Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
Nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
Office Teams (online)
warsztaty (N)
26. Internetowe aplikacje edukacyjne do nauki programowania Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.10.2022

Dodatkowe informacje Podczas zajęć zostaną zaprezentowane aplikacje do nauki programowania nie tylko dla początkujących. Zgłaszając się proszę skorzystać z adresu office.
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.30
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Piekarska Bożena
Lokalizacja
Teams
27. Jak wspierać ucznia wobec zagrożeń internetowych? Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.10.2022

Dodatkowe informacje Zarejestrowani uczestnicy dzień przed warsztatami otrzymają na podanego maila link do spotkania
Data rozpoczęcia
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
06.10.2022
Adresat
Nauczyciele WOS, EdB, Historii, Geografii, pedagodzy z wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.Teams WOS&Historia
28. Uwaga! Organizujemy konkurs! Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.10.2022

Dodatkowe informacje kwalifikowanie do udziału według kolejności zgłoszeń
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
19.10.2022
Adresat
nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bytniewska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
29. Zabawy dramowe dla najmłodszych. Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.10.2022

Dodatkowe informacje Proszę mieć ze sobą wygodne obuwie
Data rozpoczęcia
10.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
10.10.2022
Adresat
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Lesisz Małgorzata
Lokalizacja
sala 210, ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 o
30. Nieliniowe przetwarzanie filmów - darmowe programy systemu Windows Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
12.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
12.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
31. "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.10.2022
Data rozpoczęcia
11.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
18.00
Data zakończenia
11.10.2022
Adresat
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
Office Teams (online)
32. SharePoint tworzenie witryn i zarządzanie zasobami Teams Zapisz się


Termin zgłoszenia 11.10.2022
Data rozpoczęcia
13.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
13.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
33. Wykorzystanie aplikacji Padlet w pracy nauczyciela przedszkola Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.10.2022
Data rozpoczęcia
19.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
19.10.2022
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Ciesiołkiewicz Elżbieta
Lokalizacja
online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
34. OneNote - cyfrowy notatnik nauczyciela - zarządzanie notesami Teams Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2022
Data rozpoczęcia
19.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
19.10.2022
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
35. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u uczniów techniką Origami. Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.10.2022
Data rozpoczęcia
24.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
24.10.2022
Adresat
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Węgrowska Danuta
Lokalizacja
XLVII Liceum Ogólnokształcące, ul. Czernika 1/3
36. Baltie - programowanie dla najmłodszych Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.10.2022
Data rozpoczęcia
26.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
26.10.2022
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
307
37. Coaching w edukacji i doradztwie zawodowym Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.10.2022

Dodatkowe informacje forma stacjonarna
Data rozpoczęcia
27.10.2022
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
30.01.2023
Adresat
zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 210