Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

forum (N)
1. Nowe ścieżki informacji Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.05.2019
Data rozpoczęcia
22.05.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
22.05.2019
Adresat
nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
forum (N)
Kierownik
Langner Barbara
Lokalizacja
ŁCDNiKP łodź ul. Żeromskiego 115 ( aula)
konferencja (I)
2. „Nasze sprawy w naszych rękach - dzieci o swoich prawach” Zapisz się


Termin zgłoszenia 10.05.2019
Data rozpoczęcia
13.05.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13:00
Data zakończenia
13.05.2019
Adresat
Nauczyciele, pracownicy instytucji publicznych, uczniowie, rodzice, przedstawiciele władz.
Rodzaj usługi
konferencja (I)
Kierownik
Cyrański Adam
Lokalizacja
Teatrze Nowym w Łodzi
seminarium (N)
3. Zmiany w kształceniu zawodowym w branży mechanicznej i motoryzacyjnej w nowym roku szkolnym 2019/2020. Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.05.2019
Data rozpoczęcia
28.05.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
28.05.2019
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
310
4. Zmiany w kształceniu zawodowym branży elektrycznej, energetycznej i elektronicznej w nowym roku szkolnym 2019/2020 Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.05.2019
Data rozpoczęcia
28.05.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.00
Data zakończenia
28.05.2019
Adresat
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej, energetycznej i elektronicznej
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Stompel Maria
Lokalizacja
ŁCDNiKP Łódź, ul. Kopcińskiego 29 s.310
warsztaty (N)
5. Excel dla początkujących Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.04.2019
Data rozpoczęcia
30.04.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15
Data zakończenia
30.04.2019
Adresat
Nauczyciele i administracja wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
ŁCDNiKP
6. Wszystko dla mamy- warsztaty plastyczne. Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.04.2019
Data rozpoczęcia
26.04.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
26.04.2019
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zainteresowani proponowana tematyką.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Nadarzyńska Beata
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Przyszkole 42
7. Zastosowanie nowych rozwiązań dydaktycznych w doradztwie zawodowym. Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.05.2019
Data rozpoczęcia
25.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
g.15.00
Data zakończenia
06.05.2019
Adresat
nauczyciele szkoły podstawowej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koper Ewa
Lokalizacja
SP nr 202 w Łodzi
zajęcia modelowe (N)
8. Umiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.04.2019
Data rozpoczęcia
24.04.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
24.04.2019
Adresat
Nauczyciele WF
Rodzaj usługi
zajęcia modelowe (N)
Kierownik
Matczak Maciej
Lokalizacja
XXV LO w łodzi