Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

konferencja (N)
1. Organizacja działalności ŁSSZiPPZ w roku szkolnym 2018/2019. Rola nauczyciela w efektywnym radzeniu sobie dzieci i młodzieży ze skutkami zmian cywilizacyjnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.11.2018
Data rozpoczęcia
22.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
22.11.2018
Adresat
Koordynatorzy promocji zdrowia w szkołach działający w ramach ŁSSZiPPZ
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sprawka Ewa
Lokalizacja
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej ul. Piotrkowska 104
2. Nauka nie tylko w szkole.Turystyka i zajęcia edukacyjne w terenie,dzieci i młodzieży szkolnej w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych. Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
14.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16,00
Data zakończenia
14.11.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Ryś Anna
Lokalizacja
Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej ZATOKA SPORTU.Łódź.Aleja Politechniki 10
3. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela biologii w kontekście planowania osiągnięć uczniów Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
14.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
14.11.2018
Adresat
Nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach podstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Pachelski Jacek
Lokalizacja
Ogród Botaniczny w Łodzi, ul. Krzemieniecka 36/38
konsultacja grupowa (N)
4. Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych - Kształtowanie kompetencji kluczowych Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.11.2018
Data rozpoczęcia
23.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.00
Data zakończenia
23.11.2018
Adresat
Dyrektorzy szkół i placówek specjalnych
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Zajdlic Mariola
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.201
5. Nowe zasady awansu zawodowego Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.11.2018
Data rozpoczęcia
22.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.00
Data zakończenia
22.11.2018
Adresat
Dyrektorzy przedszkoli
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.201
6. Multimedia na katechezie. Aplikacja LearninrgApps i quiz Kahoot Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
14.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
14.11.2018
Adresat
nauczyciele religii
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Wolska Irena
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Rajdowa 18
7. Przygotowanie uczniów do konkursu "Co wiem o mechatronice?" Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.01.2019
Data rozpoczęcia
23.10.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
31.01.2019
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29, s. 201
konsultacja grupowa (U)
8. Czy filozofię można pogodzić z poezją? Platon i wygnanie poetów z miasta. Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
26.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.00
Data zakończenia
26.11.2018
Adresat
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani edukacją filozoficzną
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (U)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
Publiczne Liceum UŁ ul. Pomorska 161, s. 207
kurs inny (N)
9. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z metodologią 5S Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.02.2019
Data rozpoczęcia
28.02.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
31.05.2019
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10. Implementacja założeń inteligentnego domu do warunków rzeczywistych z uwzględnieniem najnowszych technologii Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.11.2018
Data rozpoczęcia
06.12.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
28.02.2019
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Kapruziak Barbara
Lokalizacja
sala nr 7 Kopcińskiego 29
11. Metoda projektów w edukacji i doradztwie zawodowym Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.11.2018
Data rozpoczęcia
29.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
31.01.2019
Adresat
nauczyciele, specjaliści, doradcy zawodowi
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
ŁCDNiKP
12. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w praktyce. Przekroczono
limit.
Zapisy tylko
na listę rezerwową.

Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.11.2018
Data rozpoczęcia
13.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00 - 17.30
Data zakończenia
11.12.2018
Adresat
nauczyciele i pedagodzy szkolni
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 210
13. Jak umożliwić dorosłym wejście na rynek pracy poprzez osiąganie nowych kwalifikacji zawodowych? (organizacja kkz) Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
30.10.2018
Data zakończenia
10.12.2018
Adresat
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Kapruziak Barbara
Lokalizacja
.
kurs z zakresu TIK (N)
14. Administracja szkolnym kontem Office 365 Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 21.11.2018
Data rozpoczęcia
22.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
22.11.2018
Adresat
Administratorzy szkolnych kont Office 365
Rodzaj usługi
kurs z zakresu TIK (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
214
15. Lekki tornister i bezpieczne dziecko w sieci, czyli jak projekt eTornister może zagościć w naszych szkołach. Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.11.2018
Data rozpoczęcia
21.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
09.01.2019
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zainteresowani wybraną tematyką oraz nauczyciele, którzy chcą na tym etapie dołączyć do uczestników kursu.
Rodzaj usługi
kurs z zakresu TIK (N)
Kierownik
Nadarzyńska Beata
Lokalizacja
SP nr 202 w Łodzi ul. Jugosłowiańska 2 sala 204 II piętro
seminarium (N)
16. Fascynujące książki- ciekawe świata dzieci. Jak zachwycić dzieci czytaniem? Zapisz się


Termin zgłoszenia 15.11.2018
Data rozpoczęcia
16.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
16.11.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Wosińska Beata
Lokalizacja
Hala Expo- al. Politechniki 4 I piętro, sala B
spotkanie zespołu innowacyjnego (N)
17. Andrzejkowe spotkanie w Łódzkim Klubie Kodujących Nauczycieli "Tworzymy interaktywne quizy. Zakoduj swoją odpowiedź - poznajemy aplikację Plickers". Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.11.2018
Data rozpoczęcia
29.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
29.11.2018
Adresat
Członkowie Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli oraz zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu innowacyjnego (N)
Kierownik
Proc Aleksandra
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Emilii Plater 28/32
18. Zespoły nauczycieli bibliotekarzy - spotkanie inauguracyjne. Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.11.2018
Data rozpoczęcia
28.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.30
Data zakończenia
28.11.2018
Adresat
Członkowie zespołów: metodyczny i postępu pedagogicznego.
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu innowacyjnego (N)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 109
spotkanie zespołu metodycznego (N)
19. Obserwacja zajęć i warsztatu nauczycela żródłem informacji do oceny pracy Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.11.2018
Data rozpoczęcia
20.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
20.11.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr 175, ul. Ćwiklińskiej 9
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
20. 4 pory roku w Łodzkim Ogrodzie Botanicznym. Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.11.2018
Data rozpoczęcia
22.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
22.11.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący projekt "Łódzkie parki, pałace i ogrody", zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
Ogród Botaniczny ul. Retkińskiej
warsztaty (N)
21. Coaching w edukacji i doradztwie zawodowym Zapisz się


Termin zgłoszenia 05.03.2019
Data rozpoczęcia
06.03.2019
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
11.04.2019
Adresat
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, specjaliści
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 310
22. Mechatronik - czy znam ten zawód, ćwiczenia praktyczne w ROEM. Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.11.2018
Data rozpoczęcia
05.12.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
05.12.2018
Adresat
nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy WSDZ
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Świt Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej.
23. Jak przygotować scenariusz lekcji z elementami oceniania kształtującego? Zapisz się


Termin zgłoszenia 03.12.2018
Data rozpoczęcia
04.12.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
04.12.2018
Adresat
nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Stompel Maria
Lokalizacja
ŁCDNiKP s. 109
24. Niepodległa warsztaty dramowe dla nauczycieli muzyki Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.11.2018
Data rozpoczęcia
29.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.15
Data zakończenia
06.12.2018
Adresat
nauczyciele muzyki
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Jastrzębska-Gzella Hanna
Lokalizacja
.SP 170
25. Gimnastyka oka i języka - potyczki słowne drogą do sukcesu małego czytelnika. Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.11.2018
Data rozpoczęcia
28.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.15
Data zakończenia
28.11.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Nadarzyńska Beata
Lokalizacja
SP nr 35 ul. Kutrzeby 4 sala 208
26. Konwencje literackie w tekstach kultury. Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.11.2018
Data rozpoczęcia
28.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
28.11.2018
Adresat
Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP
27. Jak wspierać uczniów w poznaniu siebie - ćwiczenia praktyczne w Pracowni Edukacji Przedzawodowej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.11.2018
Data rozpoczęcia
28.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
28.11.2018
Adresat
zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy WSDZ
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Świt Dorota
Lokalizacja
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP Łódź, ul. Franciszkańsa 137
28. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej: formułowanie celów w języku ucznia, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej. (Prosimy o przyniesienie wypełnionych kart pracy uczniów i podręczników) Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.11.2018
Data rozpoczęcia
27.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
27.11.2018
Adresat
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - członkowie zespołu metodycznego d/s oceniania kształtującego oraz wszyscy zainteresowani
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Proc Aleksandra
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
29. Tańce i aranżacje instrumentalne - aktywne słuchanie muzyki -Święta Bożego Narodzenia Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.11.2018
Data rozpoczęcia
27.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
27.11.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Żeromskiego 115, sala 30
30. Bank pomysłów na wykorzystanie różnorodnych tkanin na zajęciach plastycznych w przedszkolu Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.11.2018
Data rozpoczęcia
27.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
27.11.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Wosińska Beata
Lokalizacja
.Przedszkole Miejskie nr 89 ul.Ciołkowskiego 7 a
31. Eliminacja hałasu - dla zdrowej świetlicy szkolnej. Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 24.11.2018
Data rozpoczęcia
26.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
26.11.2018
Adresat
Nauczyciele świetlic szkolnych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.ŁCDNiKP, ul.Kopcińskiego 29, sala 109
32. Narzędzia informatyczne przydatne w nauczaniu/uczeniu się języka obcego Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.11.2018
Data rozpoczęcia
24.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
24.11.2018
Adresat
nauczyciele języka niemieckiego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Ciemnicka Ewa
Lokalizacja
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
33. Oceniam, żeby motywować i wspierać ucznia Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.11.2018
Data rozpoczęcia
23.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
15.03.2019
Adresat
Zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.210
34. Origami w pracy nauczyciela, jako forma wspomagania rozwoju dziecka Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 22.11.2018
Data rozpoczęcia
22.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
22.11.2018
Adresat
nauczyciele techniki, plastyki, świetlic szkolnych, edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Piekarska Bożena
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Gdańska 16
35. Pokój zagadek w świetlicy szkolnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.11.2018
Data rozpoczęcia
21.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17
Data zakończenia
21.11.2018
Adresat
Nauczyyciele świetlic
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
.s. 109
36. Kreatywne Boże Narodzenie Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.11.2018
Data rozpoczęcia
21.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
21.11.2018
Adresat
Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Preczyńska Barbara
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Rysownicza 1/3 sala nr 8
37. Wykorzystywanie otwartych zasobów internetowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych w przedszkolu Zapisz się


Termin zgłoszenia 18.11.2018
Data rozpoczęcia
21.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.00
Data zakończenia
21.11.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego z łódzkich przedszkoli miejskich
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Ciesiołkiewicz Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek c, sala 26
38. Projektowanie materiałów dydaktycznych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.11.2018
Data rozpoczęcia
21.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.00
Data zakończenia
30.12.2018
Adresat
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Urbaniak Danuta
Lokalizacja
ZSP nr 10, ul. Strykowska 10/18
39. Jak nauczyciwel może i powinien wspierać ucznia w obliczu zagrożeń internetowych? Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.11.2018
Data rozpoczęcia
20.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
20.11.2018
Adresat
Zainteresowani nauczyciele ze szczególnym uwzględnieniem: wychowawców, nauczycieli świetlicy, WOS, EdB, pedagogów.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.SP 162, ul.Powszechna 15, sala komputerowa (I piętro)
40. Jak przygotować ucznia do Olimpiady Matematycznej Juniorów? Zapisz się


Termin zgłoszenia 18.11.2018
Data rozpoczęcia
20.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
20.11.2018
Adresat
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Węgrowska Danuta
Lokalizacja
ZSO Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
41. Wirtualna Rzeczywistość w sporcie Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.11.2018
Data rozpoczęcia
19.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
19.11.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania Fizycznego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Matczak Maciej
Lokalizacja
ul. Piotrkowska 120, w Łodzi Virtual House
42. Szachy w szkole – tradycyjnie i multimedialnie Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.11.2018
Data rozpoczęcia
19.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
17.12.2018
Adresat
Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem szachów w procesie kształtowania logicznego myślenia
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
307
43. Dołącz do eTwinning - I spotkanie zespołu zadaniowego ds. programowania w eTwinning Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.11.2018
Data rozpoczęcia
19.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
19.11.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 307
44. Reagowanie na trudne zachowania uczniów. Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.11.2018
Data rozpoczęcia
19.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
14.30
Data zakończenia
10.12.2018
Adresat
nauczyciele szkół podstawowych (kl.IV-VII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z krótkim stażem pracy
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Trawczyńska-Markiewicz Jolanta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, ul.Kopcińskiego 29
45. "Quizlet" - narzędzie wspomagające naukę języków obcych Zapisz się


Termin zgłoszenia 15.11.2018
Data rozpoczęcia
16.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
16.11.2018
Adresat
Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Jachimowska Aneta
Lokalizacja
XV LO, ul. Traktorowa 77, Łódź
46. Fotografia artystyczna na smartfonie - aplikacje fotograficzne dla nauczycieli. Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
15.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
15.11.2018
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Gnatkowska Anna
Lokalizacja
307
47. ERASMUS+ - WSPÓŁPRACA I EDUKACJA, AKCJA 1 - MOBILNOŚĆ EDUKACUYJNA Zapisz się


Termin zgłoszenia 14.11.2018
Data rozpoczęcia
14.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
14.11.2018
Adresat
dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kuźmicka-Wrąbel Barbara
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 210
48. Jak zorganizować kształcenie modułowe zgodnie z nową podstawą programową Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.11.2018
Data rozpoczęcia
14.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:00
Data zakończenia
30.11.2018
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 3
zajęcia modelowe (N)
49. Gimnastyka oka i języka - potyczki słowne drogą do sukcesu małego czytelnika - zajęcia w klasie I uwzględniające techniki usprawniające naukę czytania. Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.11.2018
Data rozpoczęcia
28.11.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
8.45
Data zakończenia
28.11.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
zajęcia modelowe (N)
Kierownik
Nadarzyńska Beata
Lokalizacja
SP nr 35 ul. Kutrzeby 4 sala 208
zajęcia otwarte (N)
50. Wykorzystanie metody debaty w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.11.2018
Data rozpoczęcia
04.12.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
04.12.2018
Adresat
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
zajęcia otwarte (N)
Kierownik
Langner Barbara
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 44 im.prof. Jana Molla w Łodzi ul. Kusocińskiego 100