21.03.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli Podsumowanie działań zespołu podejmowanych w zakresie kodowania/programowania – prezentacja dobrych praktyk nauczycielskich podjętych
w szkołach
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. Emilii Plater 28/32
07.06.18 16.00 18.00 06.06.18 Aleksandra Proc
współpraca: Anna Rostrygin, Wioletta Szwebs – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 81
2.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej – uczestnicy projektu
z zakresu orientacji zawodowej oraz inni zainteresowani
Prezentacja projektów prozawodowych podejmowanych
we współpracy z doradcami
w szkołach i przedszkolach
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
06.06.18 14.00 16.00 05.06.18 Aleksandra Proc
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele łódzkich przedszkoli ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego Sztuka prezentacji – ABC przygotowania do egzaminu
na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
06.06.18 13.00 15.00 03.06.18 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta
Hornicka-Bińczyk

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Wykorzystanie muzyki
w pracy katechety
Filia UKSW
ul. Ks. I. Skorupki 7
06.06.18 15.30 18.30 05.06.18 Irena Wolska
2.
seminarium Nauczyciele języka francuskiego DELF junior – testy kompetencyjne Alliance Francaise
w Łodzi
ul. Drewnowska 58a
08.06.18 15.30 18.30 Włodzimierz Glamaciński
3.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Edukacja polonistyczna – dokonania i perspektywy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
05.06.18 15.30 18.30 04.06.18 Dorota Barańska,
Jolanta Bielecka
4.
Nauczyciele języka niemieckiego Jak uatrakcyjnić pracę
z wybranym podręcznikiem?
Szkoły Społeczne
T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
07.06.18 16.30 19.30 06.06.18 Ewa Ciemnicka
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka niemieckiego Koniec stażu i co dalej? Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
12.06.18 16.30 18.00 12.06.18 Ewa Ciemnicka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkoły podstawowej Ocena jakościowa żywności
z wykorzystaniem prostych badań chemicznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
05.06.18 16.00 19.00 04.06.18 Dorota Zielińska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Instruktorzy pływania
ze szkół realizujących Miejski Program Powszechnej Nauki Pływania
Merytoryczne założenia programu "Pływać każdy może" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07.06.18 13.30 16.30 Ewa Sprawka
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele biologii
ze szkół ponadgimnazjalnych
Ocenianie kryterialne rozwiązań uczniów zadań otwartych z biologii II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13,
s. 103
05.06.18 16.00 19.00 04.06.18 Jacek Pachelski
3.
Nauczyciele
wychowania fizycznego
z wszystkich typów szkół
Frisbee – zrozumieć i złapać Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 8
06.06.18 14.30 16.00 Maciej Matczak – doradca metodyczny w ŁCDNiKP,
Renata Kunikowska – nauczycielka wychowania fizycznego z I Liceum Ogólnokształcącego,
Bogusław Just – nauczyciel wychowania fizycznego
z XXXI Liceum Ogólnokształcącego

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele techniki Edukacja techniczna w szkole – dokonania i perspektywy Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
04.06.18 15.00 17.00 03.06.18 Bożena Piekarska,
Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i techniki Podsumowanie III edycji projektu prozawodowego
dla I i II etapu kształcenia
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
06.06.18 14.30 16.30 05.06.18 Barbara Preczyńska,
Aleksandra Proc
3.
Uczniowie szkół podstawowych Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych z materiałów ceramicznych. Ręczna obróbka drewna. Proste obwody elektryczne Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
06, 13, 15, 20.06.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
4.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
5.
Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych wraz z opiekunami
Warsztaty z zakresu infotechniki i elektroniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
6.
Nauczyciele techniki Projektowanie prac wytwórczych wielomateriałowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
07.06.18 14.30 16.30 06.06.18 Krzysztof Makowski
mak@wckp.lodz.pl

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele Policealnej Szkoły Kosmetyczno-Medycznej Programowanie nowych kierunków kształcenia
w obszarze administracyjno-usługowym
Policealna Szkoła Kosmetyczno-
-Medyczna
ul. Wileńska 53/55
01, 08, 15.06.18 11.00 14.30 Donata Andrzejczak
współpraca:
Barbara Kapruziak
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół zawodowych branży logistycznej Organizowanie kształcenia
w zakresie logistyki
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
05, 12.06.18 15.00 17.00 04.06.18 Donata Andrzejczak – koordynator branży logistycznej
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego branży logistycznej Projektowanie kształcenia
w roku szkolnym 2018/2019
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
15.06.18 13.00 15.00 14.06.18 Donata Andrzejczak – koordynator branży logistycznej
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej Organizacja procesu kształcenia zawodowego
w branży elektrycznej w świetle zmian w podstawach programowych kształcenia
w zawodach
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
07.06.18 13.30 15.30 06.06.18 Maria Stompel – koordynator branży elektrycznej
współpraca:
Barbara Kapruziak
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego branży spożywczo-
-gastronomicznej
Organizacja procesu kształcenia w branży spożywczo-gastronomicznej
w świetle nowych podstaw programowych kształcenia
w zawodach
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137,
wejście B, sala konferencyjna
13.06.18 14.00 16.00 12.06.18 Jadwiga Morawiec
współpraca: Izabela Rosiak
6.
Laureaci konkursów zawodowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez ŁCDNiKP oraz ich opiekunowie i dyrektorzy szkół Podsumowanie konkursów zawodowych organizowanych przez ŁCDNiKP w roku szkolnym 2017/2018 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
07.06.18 11.00 13.15 06.06.18 Ryszard Zankowski
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele przedmiotów zawodowych łódzkich szkół ponadgimnazjalnych
z branży mechatronicznej
i elektronicznej
Ocena procesu wdrażania
do praktyki szkolnej nowej podstawy programowej
w zakresie mechatroniki
i elektroniki
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.06.18 13.15 15.30 06.06.18 Ryszard Zankowski
8.
Nauczyciele Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Projektowanie nowych kierunków kształcenia w branży gastronomiczno-spożywczej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 137
06, 13.06.18 12.00 15.00 Barbara Kapruziak
współpraca:
Donata Andrzejczak
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja procesu kształcenia w branży mechanicznej i motoryzacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.06.18 14.00 15.30 06.06.18 Joanna Orda –
koordynator branży mechaniczno-motoryzacyjnej
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Język angielski zawodowy
w branży motoryzacyjnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
04.06.18 13.00 16.30 Joanna Orda
11.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego branży odzieżowo-włókienniczej Organizacja kształcenia zawodowego w branży odzieżowo-włókienniczej
w świetle nowej podstawy programowej kształcenia
w zawodach
Zespół Szkół Przemysłu Mody
ul. Naruszewicza 35
14.06.18 14.00 16.00 12.06.18 Maria Michalak – koordynator branży odzieżowo-włókienniczej
12.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Język angielski zawodowy branży mechanicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
07.06.18 12.00 13.30 Joanna Orda
13.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego branży budowlanej Organizacja procesu kształcenia zawodowego
w branży budowlano-
-instalacyjnej w trybie formalnym i pozaformalnym – nowa podstawa programowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Kilińskiego 159/163
05.06.18 13.00 15.00 04.06.18 Barbara Kapruziak
współpraca: Maria Stompel
14.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja procesu kształcenia zawodowego
w branży informatycznej
w świetle zmian w podstawie programowej kształcenia
w zawodach
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
do ustalenia 13.00 15.00 Danuta Urbaniak

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkoły podstawowej Ocena jakościowa żywności
z wykorzystaniem prostych badań chemicznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
05.06.18 16.00 19.00 04.06.18 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 30.06.18 13.00 19.30 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
06, 13, 20, 27.06.18 10.00 16.00 1 dzień wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji, obsługi szkół i placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoła/placówka zlecająca 30.06.18 13.00 19.30 7 dni wcześniej 1200 zł/ grupa 12-osobo- wa Izabela Rosiak
4.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z województwa łódzkiego
II interdyscyplinarny konkurs wiedzy z bezpieczeństwa
i higieny pracy "Praca nie szkodzi" – uroczyste zakończenie konkursu
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
06.06.18 11.00 14.00 Izabela Rosiak
5.
Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa
i higieny pracy
Podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym. Zaprojektowanie zadań
na nowy rok szkolny – wstępny harmonogram prac zespołu
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
15.06.18 15.00 18.00 Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka kształcenia języka angielskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 15.06.18 15.00 20.00 lista zamknięta 1700 zł/ 270 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
forum Dyrektorzy przedszkoli Zmiany w ocenie pracy nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05.06.18 11.00 13.00 04.06.18 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Osoby pełniące rolę administratorów szkolnych kont Office 365 Administrowanie szkolnymi kontami Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
06, 13.06.18 (2 edycje) 09.00 15.00 05.06.18, 12.06.18 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele Jak zrobić i wykorzystać Story Cubes w edukacji czytelniczej
i nie tylko?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
06.06.18 10.00 14.30 05.06.18 Grażyna Bartczak-Bednarska
2.
Zainteresowani nauczyciele Pokój zagadek. Jak to zrobić? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
11.06.18 17.00 20.00 11.06.18 Grażyna Bartczak-Bednarska, Barbara Muras

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i wszystkich typów szkół
Wycieczka po regionie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
11.06.18 16.00 19.00 11.06.18 Piotr Machlański
2.
Nauczyciele przedszkoli
i wszystkich typów szkół
Patriotycznym szlakiem
po regionie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
04.06.18 16.00 19.00 04.06.18 Piotr Machlański
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Planowanie, czyli jak nie zanudzić siebie i uczniów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
15.06.18 12.30 14.00 10.06.18 Katarzyna Gostyńska
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele historii Analiza realizacji nowej podstawy programowej historii w klasie IV i VII szkoły podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
14.06.18 14.00 16.30 13.06.18 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
5.
Zainteresowani nauczyciele z wszystkich typów szkół Wolontariat – jak się zaczyna pomaganie? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.06.18 16.00 19.00 12.06.18 Barbara Muras
6.
Nauczyciele świetlic szkolnych z Łodzi Podsumowanie aktywności świetlic szkolnych współpracujących z ŁCDNiKP. Nowe pomysły na działalność świetlicy szkolnej Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15, świetlica, I piętro
14.06.18 13.30 15.00 12.06.18 Barbara Muras
7.
Nauczyciele wszystkich typów szkół pracujący
w Zespole innowacyjno-
-metodycznym
ds. edukacji prawnej
Podsumowanie prowadzenia edukacji prawnej w łódzkich szkołach w bieżącym roku szkolnym. Propozycje na nowy
rok szkolny
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
18.06.18 14.00 16.30 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i regionu łódzkiego
Podsumowanie działań projektowych w XII edycji MPE Biuro posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
06.06.18 15.30 18.00 Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela –
Biuro poselskie
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i regionu łódzkiego
Sesja Plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264
08.06.18 10.00 14.30 Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela –
Biuro poselskie

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 43 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
piątki 10.00 15.00 Aleksandra Bednarek
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) sprzyjającego osiągnięciu celów edukacyjno-zawodowych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
środy 10.00 15.00 Aleksandra Bednarek
3.
konsultacja indywidualna Rodzice uczniów wszystkich typów szkół Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
ponie- działki do ustalenia do ustalenia Aleksandra Bednarek
4.
Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Przyszłość zaczyna się dziś – podsumowanie działań
w zakresie doradztwa zawodowego
i przedsiębiorczości w roku szkolnym 2017/2018
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.06.18 12.00 14.00 12.06.18 Małgorzata Sienna

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących,
techników,
szkół branżowych
Zajęcia "Na kogo czeka praca?" – aktualna sytuacja oraz
tendencje na regionalnym
rynku pracy (poszukiwane
zawody, kwalifikacje, wymagane kompetencje,
nowe zawody). Celem zajęć
jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak
amatusiak@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz
diagnozujących
zapotrzebowanie na nowe
kierunki kształcenia, nowe
specjalizacje i kompetencje
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele
odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach
szkół, dyrektorzy szkół,
uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane osoby
Konsultacje dotyczące bieżącej
sytuacji na rynku pracy oraz
udostępnianie publikacji
ORPdE będących wynikiem
własnych badań i analiz
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/
Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Przeprowadzanie badań opinii
uczniów/rodziców o szkole,
których wyniki pozwolą
zidentyfikować mocne i słabsze
strony placówki. Dane te będą
wsparciem w procesie
zarządzania szkołą i budowania
jej marki
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
5.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, dyrektorzy
szkół, uczniowie, rodzice,
inne zainteresowane osoby
E-biblioteka – zbiór
elektronicznych wersji
publikacji Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji
dostępna pod adresem:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
6.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, uczniowie,
rodzice
Newsletter – informacje
o najnowszych opracowaniach
ORPdE, wiadomości
z lokalnego, regionalnego
i globalnego rynku pracy.
Zapisy:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl