21.03.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu
ds. ekspresji plastyczno-muzycznej, inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia muzyczne
z instrumentami perkusyjnymi
i rekwizytami
(II część)
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Strzelecka 5
23.05.18 17.00 19.00 Anna Rostrygin
współpraca:
Małgorzata Bartniak – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 162
2.
zajęcia otwarte Nauczyciele wychowania przedszkolnego "Wychowanie w duchu wartości" Przedszkole Miejskie nr 89
ul. Ciołkowskiego 7a
11.05.18 09.30 11.30 10.05.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
3.
Członkowie Zespołu metodycznego
ds. specyficznych potrzeb edukacyjnych
"Terapia ręki" Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jana 6
16.05.18 16.00 18.15 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współorganizator:
Beata Wosińska
4.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kto schował się w lesie? – zabawy rozwijające twórczą aktywność dzieci Przedszkole Miejskie nr 133
ul. Krzemieniecka 22b
23.05.18 09.30 11.00 20.05.18 rejestracja elektroniczna Beata Wosińska
5.
Zespół zadaniowy
ds. rozwijania aktywności ruchowej oraz zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Elementy lekkoatletyki
na zajęciach ruchowych
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 55
al. Wyszyńskiego 41
09.05.18 09.30 11.00 07.05.18 Beata Wosińska
beata.@wosinska@wp.pl
6.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Jestem dzielnym ratownikiem – pomysły na zabawy
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez dzieci
w wieku przedszkolnym
Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Przędzalniana 70
16.05.18 09.30 11.00 13.05.18 rejestracja elektroniczna Beata Wosińska
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. kodowania/
programowania – członkowie Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli oraz inni zainteresowani
"Kwiaty na łące" – kodowanie
w "zerówce" z wykorzystaniem maty Mistrzów Kodowania. Zajęcia modelowe połączone
z omówieniem i miłym spotkaniem przy grillu
Szkoła Podstawowa w Dobrej
ul. Witanówek 8
22.05.18 11.30 13.15 21.05.18 rejestracja elektroniczna Aleksandra Proc
współpraca: Malwina Dymek – nauczycielka oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dobrej
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. orientacji zawodowej
w I i II etapie edukacyjnym
Podsumowanie szkolnego projektu z zakresu orientacji
i poradnictwa zawodowego
w Szkole Podstawowej nr 24
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
11.05.18 10.15 13.00 10.05.18 Aleksandra Proc
współpraca:
Barbara Preczyńska,
Magdalena Ambroszczyk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 24
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Podsumowanie projektu prozawodowego wdrażanego w Szkole Podstawowej
w Dobrej. Prezentacja wspólnych działań z zakresu orientacji zawodowej dzieci
z klasy "zero" i ich rodziców oraz uczniów klasy I
Szkoła Podstawowa w Dobrej
ul. Witanówek 8
17.05.18 09.00 11.00 16.05.18 Aleksandra Proc
współpraca:
Barbara Preczyńska,
Malwina Dymek,
Justyna Studzińska – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Dobrej

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej Cztery pory roku edukacji muzycznej przedszkolaka (cz. I) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
13.05.18 16.30 19.00 12.05.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
2.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i kształcenia wczesnoszkolnego
Cztery pory roku w edukacji muzycznej przedszkolaka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
28.05.18 16.30 19.00 26.05.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Podsumowanie IX edycji Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią" Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
09.05.18 11.00 13.00 Jolanta Bielecka
współpraca: Dorota Barańska
4.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych "Po nitce do kłębka, czyli egzamin ósmoklasisty odkodowany" ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C,
II piętro, aula
09.05.18 14.00 16.00 07.05.18 Aneta Jachimowska/
Sławomir Jaraszkiewicz
5.
seminarium Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Funkcje środków stylistycznych – ćwiczenia praktyczne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
17.05.18 15.30 18.30 15.05.18 Dorota Barańska/
Jolanta Bielecka
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka rosyjskiego ze szkół podstawowych Ocenianie kształtujące drogą do sukcesu ucznia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
11.05.18 15.30 17.00 07.05.18 Katarzyna Stępień kstepien@wckp.lodz.pl
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka rosyjskiego ze szkół podstawowych
i gimnazjów
W jaki sposób dydaktyzować materiały autentyczne, żeby wesprzeć rozwój językowy ucznia? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
30.05.18 15.30 17.00 28.05.18 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
8.
konsultacja grupowa Członkowie Rejonowych Komisji Konkursowych Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla szkół podstawowych
i gimnazjów
Podsumowanie pracy Rejonowych Komisji Konkursowych w roku szkolnym 2017/18 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
21.05.18 15.30 17.00 18.05.18 Ewa Sztombka
9.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Pół żartem pół serio, czyli spotkanie z twórczością
Witolda Gombrowicza
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
28.05.18 15.30 18.00 24.05.18 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele matematyki Konstruowanie brył techniką origami (krawędziowce gwiaździste itp.) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
22.05.18 16.00 19.00 20.05.18 Danuta Węgrowska,
Dominik Kwiatkowski
2.
Nauczyciele gimnazjum Rola ćwiczeń laboratoryjnych
w edukacji przyrodniczej
na przykładzie badań fizykochemicznych próbek
wód powierzchniowych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
21.05.18 11.30 13.45 16.04.18 Dorota Zielińska
3.
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Projektowanie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie chemii spożywczej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
17.05.18 14.30 17.30 08.05.18 Dorota Zielińska
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dobór eksperymentów
do projektowanych zajęć
o substancjach występujących
w żywności
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
17.05.18 18.00 19.30 09.05.18 Dorota Zielińska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych Alternatywne formy ruchu
na lekcjach wychowania fizycznego – siatkonoga, zajęcia modelowe
Szkoła Podstawowa nr 190
ul. Malczewskiego 37/47
11.05.18 14.45 18.00 10.05.18 Anna Ryś,
Ewa Sprawka
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele geografii
w szkołach ponadgimnazjalnych
Kryterialne ocenianie prac maturalnych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
25.05.18 15.00 18.00 24.05.18 Ewa Wilczyńska
3.
Nauczyciele szkół podstawowch Rugby Tag-gry i zabawy spoza Europy Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
17.05.18 16.30 18.15 16.05.18 Ewa Sprawka,
Anna Ryś

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych z materiałów ceramicznych. Ręczna obróbka drewna. Proste obwody elektryczne Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
11, 16, 18, 23.05.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
2.
Nauczyciele techniki Książka interaktywna – przygotowanie
do kształtowania
umiejętności manualnych uczniów i praktycznego wykorzystania wiedzy
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
08.05.18 14.30 16.30 07.05.18 Barbara Preczyńska
3.
pokaz Nauczyciele techniki
i edukacji wczesnoszkolnej
Podsumowanie przedszkolnego projektu edukacyjnego
w Przedszkolu Miejskim nr 185
Przedszkole Miejskie nr 185
ul. Szpitalna 13
16.05.18 08.30 11.30 Aleksandra Proc,
Barbara Preczyńska
4.
pokaz Nauczyciele techniki Podsumowanie szkolnego projektu prozawodowego
w Szkole Podstawowej nr 24
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
11.05.18 10.15 13.15 10.05.18 Aleksandra Proc,
Barbara Preczyńska
5.
pokaz Nauczyciele techniki Podsumowanie szkolnego projektu prozawodowego
w Szkole Podstawowej nr 33
Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Lermontowa 7
23.05.18 09.30 12.30 22.05.18 Aleksandra Proc,
Barbara Preczyńska
6.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
7.
Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych wraz z opiekunami
Warsztaty z zakresu infotechniki i elektroniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
8.
Zakwalifikowani uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów wraz
z nauczycielami
XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap wojewódzki Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gliniana 17
25.05.18 09.00 16.00 w gestii WORD PZM, WORD, KO, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski,
Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
9.
Zakwalifikowani uczniowie wraz
z opiekunami ze szkół ponadgimnazjalnych
XXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – finał wojewódzki WORD w Sieradzu
ul. 3 Maja nr 7
30.05.18 09.00 16.00 w gestii WORD PZM, WORD, KO, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski,
Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
10.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania komunikacyjnego Metodyka wychowania komunikacyjnego Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137,
Motodrom
ul. Parkowa
09-11. 05.18 09.00 15.00 rekrutacja zakończona KO, WORD, Policja, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski
11.
Zainteresowani nauczyciele Podstawy programowania
w środowisku Scratch
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
08-15. 05.18 15.30 17.30 02.05.18 Bożena Piekarska
bozenap@poczta.onet.pl
12.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele Origami modułowe Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
16-23. 05.18 16.00 18.00 08.05.18 Bożena Piekarska
bozenap@poczta.onet.pl

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Bankowość mobilna. Jak uczyć bankowości mobilnej?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
24.05.18 13.00 16.00 22.05.18 Maria Michalak
maja.michalak@interia.pl
2.
seminarium Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół Mechatronika – moda czy konieczność? Technologie mechatroniczne elementem innowacyjności w przemyśle ŁCDNiKP ROEM
ul. Kopcińskiego 29
zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń 11.00 14.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Uczymy się uczyć – ocenianie kształtujące w praktyce edukacyjnej Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
17.05.18 15.00 17.15 Maria Stompel
współpraca:
Jadwiga Morawiec
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży kosmetycznej
i ekonomicznej
Projektowanie nowych kierunków kształcenia Policealna Szkoła Medyczno-
-Kosmetyczna
ul. Wileńska 53/55
11, 18, 25.05.18 11.00 15.00 Donata Andrzejczak
współpraca:
Barbara Kapruziak
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży gastronomiczno-
-spożywczej
Eksperyment pedagogiczny – projektowanie nowych kierunków kształcenia w branży gastronomiczno-spożywczej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 37
09, 16, 23, 30.05.18 12.00 15.00 Barbara Kapruziak
współpraca:
Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej, mechatronicznej Nowoczesne napędy elektryczne ROEM ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09, 16, 23, 30.05.18 15.00 17.30 Ryszard Zankowski

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Badanie i ocena jakości wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
21.05.18 09.00 11.15 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 31.05.18 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
31.05.18 10.00 16.00 2 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji, obsługi szkół i placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoła/placówka zlecająca 31.05.18 13.00 19.00 7 dni wcześniej 1200 zł (grupa do 12 osób) Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z województwa łódzkiego
II interdyscyplinarny konkurs wiedzy z bezpieczeństwa
i higieny pracy "Praca nie szkodzi" – spotkanie podsumowujące
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
20.05.18 10.00 14.00 Izabela Rosiak
5.
konsultacja indywidualna Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Metodyka pracy nauczycieli – edukatorów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
16.05.18 13.00 16.00 2 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
6.
Nauczyciele kształcenia
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy
Gra edukacyjna a kształtowanie umiejętności wytwarzania wiedzy przez uczniów ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
23.05.18 16.30 18.00 2 dni wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka nauczania języka angielskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
11, 12, 18.05.18 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł/ 270 godz. Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 14, 21, 28.05.18 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 15, 22, 29.05.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
09, 16, 23, 30.05.18 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10, 17, 24.05.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 11, 18, 25.05.18 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19, 26.05.18 09.00 12.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych – praca
z uczniem zdolnym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08.05.18 15.00 18.00 07.05.18 Elżbieta Kolczyńska
2.
Wicedyrektorzy Uczeń starszy w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
23.05.18 14.00 17.00 22.05.18 Elżbieta Kolczyńska
3.
forum Dyrektorzy przedszkoli Ocena pracy nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
25.05.18 11.00 13.00 24.05.18 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Osoby wytypowane
do pełnienia roli szkolnych administratorów
Office 365
Administracja szkolnym kontem Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
10, 17.05.18 (dwie edycje) 09.00 15.00 10.05.18 lub 17.05.18 Anna Koludo
2.
konferencja Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem usług Office 365 w procesie kształcenia Office 365 – narzędziem każdego nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
15, 17, 22, 24.05.18 15.00 19.00 240 Anna Koludo
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół Prawo autorskie w sieci ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
11.05.18 15.15 17.30 09.05.18 Anna Gnatkowska
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół Jak motywować siebie i innych? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
18.05.18 15.15 17.30 16.05.18 Anna Gnatkowska
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy ponie- działek 16.30 18.00 lista zamknięta Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Konstruowanie
i programowanie robotów mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 1
każdy ponie- działek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie gier na urządzenia mobilne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każda środa 16.30 18.00 lista zamknięta Sławomir Szaruga
8.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
9.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadimnazjalnych Programowanie w Pythonie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
10.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych
z Dziecięcej Akademii Młodych Twórców
(grupa "Konstruktorów
i programistów")
Inspiracje fotograficzne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
23.05.18 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Laureaci i finaliści
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
IX Interdyscyplinarnego Konkursu "O szkodliwości korupcji" wraz
z opiekunami
Podsumowanie
IX Interdyscyplinarnego Konkursu "O szkodliwości korupcji"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
07.05.18 12.00 14.00 Barbara Muras
2.
Nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy
z wszystkich typów szkół
O sztuce porozumiewania się, czyli komunikacja interpersonalna nauczyciel – rodzic ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
09.05.18 17.15 20.00 kontynuacja Barbara Muras
3.
Nauczyciele świetlic szkolnych Jak zrobić moduł origami? – tworzenie form przestrzennych Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
16.05.18 17.15 19.30 14.05.18 Barbara Muras
4.
Nauczyciele świetlic szkolnych i wychowawcy
z każdego typu szkoły
O sztuce porozumiewania się, czyli komunikacja interpersonalna nauczyciel – rodzic ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
21.05.18 17.15 19.00 kontynuacja Barbara Muras
5.
Uczestnicy projektu "Dziedzictwo filmowe Łodzi" Zapoznanie z historią WFO, zasobami zdigitalizowanymi wytwórni i możliwościami wykorzystania ich przez nauczycieli Wytwórnia Filmów Oświatowych
ul. Kilińskiego 29
08.05.18 14.30 16.00 Katarzyna Gostyńska
6.
Zespół zadaniowy nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej – Dziecięca Łódź Bajkowa
Publikacja o Szlaku Bajkowej Łodzi ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.05.18 15.00 Katarzyna Gostyńska
7.
Opiekunowie samorządów uczniowskich, zainteresowani nauczyciele Do czego jest nam potrzebny Samorząd Uczniowski? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
17.05.18 15.00 18.30 16.05.18 Barbara Wrąbel,
Joanna Gruszczyńska
8.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem
po regionie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
07.05.18 16.00 19.00 07.05.18 Piotr Machlański
9.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Wycieczka po regionie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
15.05.18 16.00 19.00 15.05.18 Piotr Machlański
10.
konsultacja grupowa Nauczyciele historii
z wszystkich typów szkół
Obchody rocznic państwowych i świąt związanych z patronem szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
17.05.18 15.00 17.30 16.05.18 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
11.
konsultacja grupowa Nauczyciele historii
z wszystkich typów szkół
Awans zawodowy nauczyciela historii i wos ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
24.05.18 15.00 17.30 23.05.18 Ewa Wiercińska-Banaszczyk

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Młodzieżowy Parlament Europejski – uregulowania prawne UE w zakresie ochrony środowiska Biuro Posła Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905
nr 9
09.05.18 15.30 17.30 Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela –
Biuro Poselskie
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Młodzieżowy Parlament Europejski – Jak dobrze się zaprezentować podczas publicznego wystąpienia? Biuro posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905
nr 9
24.05.18 15.30 17.30 Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela –
Biuro Poselskie

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie i nauczyciele gimnazjum Edukacja statystyczna
w gimnazjach w roku szkolnym 2017/18
Urząd Statystyczny
ul. Suwalska 29
23.05.18 11.00 13.00 23.05.18 Małgorzata Redlicka
2.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
11.05.18 08.00 10.00 Anna Zientalska
3.
konsultacja indywidualna Uczniowie Planowanie kariery
edukacyjno-zawodowej
Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
11.05.18 12.00 13.30 Anna Zientalska
4.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
18.05.18 08.00 10.00 Anna Zientalska
5.
konsultacja indywidualna Uczniowie Planowanie kariery
edukacyjno-zawodowej
Publiczne Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
18.05.18 12.00 13.30 Anna Zientalska
6.
konsultacja grupowa Uczniowie Aktywizacja na rynku pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22
ul. Przybyszewskiego 73/75
07.05.18 09.00 12.00 07.03.18 Małgorzata Redlicka
7.
konsultacja indywidualna Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. Mostowskiego 23
09.05.18 11.00 14.00 09.05.18 Małgorzata Redlicka
8.
Uczniowie klas I i II liceum ogólnokształcącego Określanie wewnętrznego potencjału XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
18.05.18 12.00 15.00 05.04.18 Ewa Koper
9.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII Turniej zawodoznawczy Szkoła Podstawowa
nr 24
ul. Ciesielska 14a
17.05.18 08.50 10.30 Ewa Koper
10.
Uczniowie klas I Rozpoznawanie zasobów osobowych w kontekście planowania kariery edukacyjno-zawodowej XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
24.05.18 10.00 14.00 04.04.18 Ewa Koper
11.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 6 Kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
09.05.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
12.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 10 Kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
24.05.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
13.
konsultacja indywidualna Rodzice uczniów klas VII Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły? Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
15.05.18 17.00 19.00 Aleksandra Bednarek
14.
Doradcy zawodowi, nauczyciele, dyrektorzy szkół podstawowych Koordynowanie i prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.05.18 14.30 18.00 kontynuacja (II edycja) Małgorzata Sienna
15.
Doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele Coaching w edukacji
i doradztwie zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
17.05.18 15.00 19.00 kontynuacja Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
16.05.18 15.00 18.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
23.05.18 15.00 18.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
3.
forum Finaliści i laureaci
XIII Turnieju Wiedzy Ekonomicznej
Podsumowanie XIII Turnieju Wiedzy Ekonomicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
28.05.18 12.00 15.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
4.
Nauczyciele szkół podstawowych zainteresowani problematyką doradztwa zawodowego Gala Szkolnego Ośrodka Kariery Szkoła Podstawowa nr 120
ul. Centralna 40
16.05.18 10.00 13.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Badanie predyspozycji zawodowych uczniów Publiczne Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
11.05.18 10.00 12.00 Anna Zientalska
2.
Uczniowie Badanie predyspozycji zawodowych uczniów Publiczne Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
18.05.18 10.00 12.00 Anna Zientalska

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół
podstawowych,
gimnazjów, liceów
ogólnokształcących,
techników, szkół
branżowych
Zajęcia "Na kogo czeka praca?"
– aktualna sytuacja oraz
tendencje na regionalnym
rynku pracy (poszukiwane
zawody, kwalifikacje,
wymagane kompetencje,
nowe zawody). Celem zajęć
jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak
amatusiak@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz
diagnozujących
zapotrzebowanie na nowe
kierunki kształcenia, nowe
specjalizacje i kompetencje
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach
szkół, dyrektorzy szkół,
uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane osoby
Konsultacje dotyczące bieżącej
sytuacji na rynku pracy oraz
udostępnianie publikacji
ORPdE będących wynikiem
własnych badań i analiz
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/
Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Przeprowadzanie badań opinii
uczniów/rodziców o szkole,
których wyniki pozwolą
zidentyfikować mocne i słabsze
strony placówki. Dane te będą
wsparciem w procesie
zarządzania szkołą i budowania
jej marki
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
5.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, dyrektorzy
szkół, uczniowie, rodzice,
inne zainteresowane
osoby
E-biblioteka – zbiór
elektronicznych wersji
publikacji Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji
dostępna pod adresem:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
6.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, pedagodzy,
dyrektorzy, uczniowie,
rodzice
Newsletter – informacje
o najnowszych opracowaniach
ORPdE, wiadomości
z lokalnego, regionalnego
i globalnego rynku pracy.
Zapisy:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl