21.03.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
inni zainteresowani nauczyciele
Edukacyjne wykorzystanie mobilnego laboratorium przyrodniczego Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Ćwiklińskiej 9
25.04.18 16.00 17.30 24.04.18 Anna Rostrygin,
Anna Romańska
2.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zabawy muzyczno-ruchowe
z rekwizytami
Przedszkole Miejskie nr 176
ul. Blacharska 21
09.04.18 16.00 18.15 07.04.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
3.
Członkowie Zespołu metodycznego
ds. eksperymentowania
Sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci
w wieku przedszkolnym
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
25.04.18 16.00 18.15 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współorganizator:
Beata Wosińska
4.
zajęcia otwarte Nauczyciele wychowania przedszkolnego "Zwierzęta w zagrodzie" – zabawy logorytmiczne
w edukacji przedszkolnej
Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jana 6
20.04.18 09.30 11.00 18.04.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
5.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
inni zainteresowani nauczyciele
"Wiosenny zawrót głowy – propozycje technik plastycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi" Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
10.04.18 15.30 17.00 10.04.18 Anna Rostrygin
współpraca:
A. Jasińska, P. Kędziora,
M. Tęcza – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 199
6.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej należący do Zespołu ds. ekspresji plastyczno-muzycznej, inni zainteresowani nauczyciele Zajęcia muzyczne
z instrumentami perkusyjnymi
i rekwizytami (I część)
Szkoła Podstawowa nr 162
filia przy
ul. Strzeleckiej 5
11.04.18 17.00 19.00 11.04.18 Anna Rostrygin
współpraca:
Małgorzata Bartniak – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 162
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie kart i kości
na zajęciach matematyki
w klasie III
Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Przybyszewskiego 15/21
17.04.18 11.50 13.30 17.04.18 Anna Rostrygin
współpraca: Joanna Swacyna – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10
8.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci w wieku przedszkolnym? – bank pomysłów Przedszkole Miejskie nr 74
ul. Długosza 28a
17.04.18 15.00 18.00 12.04.18 zgłoszenie elektroniczne Beata Wosińska
9.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego "Worek pełen skarbów" – kodujące przedszkolaki Przedszkole Miejskie nr 120
ul. Aleksandrowska 20a
11.04.18 09.30 11.30 08.04.18 zgłoszenie elektroniczne Beata Wosińska
10.
Zespół innowacyjny
ds. rozwijania umiejętności uczenia się
Projektowanie i organizacja dnia zgodnie z filarami planu daltońskiego Przedszkole Miejskie nr 55
al. Wyszyńskiego 41
16.04.18 09.00 11.00 12.04.18 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl
współpraca:
Elżbieta Hornicka-Bińczyk
11.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej biorący udział w projekcie "Modelowanie szkolnymi systemami orientacji zawodowej w I i II etapie edukacyjnym"
oraz zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Poznajemy zawód piekarza – zajęcia w grupie 5-6 latków
na temat "Skąd się bierze chleb?", prezentacja projektu prozawodowego
Przedszkola Miejskiego nr 185 "Poznajemy zawody"
Przedszkole Miejskie nr 185
ul. Szpitalna 13
27.04.18 10.30 12.00 26.04.18 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Barbara Preczyńska,
Małgorzata Borecka-Mateja,
Sylwia Mikołajczyk – nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 185
12.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, członkowie Zespołu metodycznego
ds. edukacji informatycznej – kodowania/ programowania oraz inni zainteresowani
Uczymy się programować
z interaktywnym robotem "Photon" – zajęcia modelowe
w klasie III
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
25.04.18 12.50 14.00 24.04.18 rejestracja elektroniczna Aleksandra Proc
współpraca:
Wioletta Iwaniak,
Małgorzata Błaszczyk-Rogalska – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 30
13.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. edukacji informatycznej – kodowanie/ programowanie oraz inni zainteresowani
Programowanie z Photonem
z dziećmi w klasach I-III – możliwości wykorzystania oraz funkcje robota Mac Edukacja
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
25.04.18 14.00 15.30 24.04.18 rejestracja elektroniczna Aleksandra Proc
współpraca: Aleksandra Kruk – przedstawiciel regionalny Mac Edukacja
14.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej –
Zespół ds. kreatywnych rozwiązań metodycznych w pracy z uczniami oraz inni zainteresowani
Co wiemy o majowych świętach narodowych – edukacja historyczna w klasach I-III. Zajęcia w klasie II
z zastosowaniem kreatywnych pomysłów na zabawy
i ćwiczenia, z przewagą
pracy grupowej
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
26.04.18 12.50 14.30 25.04.18 Aleksandra Proc
współpraca:
Magdalena Ambroszczyk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 24
15.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zastosowanie elementów oceniania kształtującego: samooceny i oceny koleżeńskiej w procesie uczenia się w klasie I. Zajęcia na temat "Z wizytą u lekarza" Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
12.04.18 11.50 13.30 11.04.18 Aleksandra Proc
współpraca: Anna Rostrygin, Jolanta Podsiadły – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 45

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Nowe metody, techniki pracy
i środki dydaktyczne
w katechezie
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
12.04.18 15.00 18.15 09.04.18 ks. Marcin Wojtasik
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Jak radzić sobie z agresją? Filia UKSW Łódź
ul. Ks. I. Skorupki 7
18.04.18 15.30 18.30 18.04.18 Irena Wolska
3.
Członkowie Zespołu zadaniowego
ds. indywidualizacji procesu kształcenia
Analiza błędów popełnianych przez uczniów oraz ankiet ewaluacyjnych uczestników eliminacji ogólnołódzkich II st. IX Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
21.04.18 15.00 18.00 Jolanta Bielecka
4.
Nauczyciele języka polskiego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Jak aktywizować uczniów
na lekcjach? – narzędzia Google i Wiki w pracy polonisty
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159, s. 7
19.04.18 15.30 18.00 18.04.18 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
5.
Uczniowie zakwalifikowani
do III etapu Konkursu Filozofii Klasycznej
Finał Konkursu Filozofii Klasycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
23.04.18 10.00 16.00 Ewa Sztombka
6.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Jak kształtować umiejętności uczniów i motywować
ich do rozwoju? Elementy oceniania kształtującego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12, 17, 26.04.18 15.30 18.30 10.04.18 Dorota Barańska,
Jolanta Bielecka
7.
Nauczyciele języka angielskiego – członkowie Zespołu ds. testów diagnostycznych Testy diagnostyczne dla trzecio- i szóstoklasistów XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
06.04.18 15.00 18.00 05.04.18 Aneta Jachimowska
ajachimowska@wckp.lodz.pl

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Laboratoryjne badania wskaźników chemicznych
i fizycznych próbek wody
w warunkach laboratorium chemicznego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
19.04.18 11.00 13.15 05.04.18 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych O indywidualizacji na lekcjach matematyki słów kilka Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
18.04.18 16.00 17.30 15.04.18 Danuta Węgrowska,
Dominik Kwiatkowski

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele WF Propagowanie sportów siłowych i Bench Press – wyciskania sztangi leżąc
i podciągania na drążku
Zespół Szkół Techniczno-
-Informatycznych
al. Politechniki 37
13.04.18 08.30 15.00 07.04.18 Maciej Matczak
2.
Nauczyciele szkół podstawowych Systematyka ćwiczeń
i metodyka w kształceniu elementów technicznych
i taktycznych w piłce koszykowej – wymagania edukacyjne w nowej podstawie programowej po klasie VIII
Szkoła Podstawowa nr 58
ul. Młynarska 42/46
12.04.18 15.30 18.00 10.04.18 Anna Ryś,
Ewa Sprawka
3.
Nauczyciele geografii Jak zaplanować grę miejską? – wykorzystanie kodów QR Księży Młyn 11.04.18 15.30 19.00 10.04.18 Ewa Wilczyńska
4.
Nauczyciele geografii Gra w przestrzeni miejskiej – poszczególne etapy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
18.04.18 15.30 19.00 17.04.18 Ewa Wilczyńska
5.
Nauczyciele szkół podstawowych Bulimia i anoreksja ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
19.04.18 15.00 18.00 18.04.18 Ewa Sprawka,
Anna Ryś

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele techniki
i zajęć technicznych
Czynności technologiczne uczniów wykonywane
w ramach projektu "Łódka"
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. Emilii Plater
27.04.18 11.45 14.45 Barbara Preczyńska,
Beata Bednarek
2.
Uczniowie szkół podstawowych Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych z materiałów ceramicznych. Ręczna
obróbka drewna. Proste obwody elektryczne
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
04, 06, 11, 18, 20.04.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
3.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
4.
Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych wraz z opiekunami
Warsztaty z zakresu infotechniki i elektroniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
5.
Uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów wraz
z nauczycielami
XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy) Motodrom
ul. Drewnowska 147
25.04.18 09.00 14.00 13.04.18 PZMot, WORD, KO, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski,
Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
zgłoszenia: Kuratorium Oświaty w Łodzi, sekretariat Wydziału Rozwoju Edukacji, p. 303
6.
Uczniowie wraz
z opiekunami ze szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i powiatów: zgierskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego
XXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Motodrom
ul. Drewnowska 147
13.04.18 09.00 14.00 06.04.18 PZMot, WORD, KO, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski,
Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
zgłoszenia: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi –
faks: (42) 678-10-37
e-mail: g.kordysiewicz@word.lodz.pl
7.
Nauczyciele techniki
i wychowania komunikacyjnego
Metody aktywizujące
na technice i w wychowaniu komunikacyjnym – metaplan
i tekst przewodni
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
05.04.18 14.00 16.30 05.04.18 Krzysztof Makowski
8.
Zainteresowani nauczyciele Poznajemy Ozoboty
i środowisko ich pracy
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
17.04.18 15.00 17.00 16.04.18 Bożena Piekarska
9.
Zainteresowani nauczyciele Podstawy programowania
w środowisku Scratch
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
10.04.18 15.30 17.30 07.04.18 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Turystyczno-
-Hotelarskich
Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
06, 13, 18.04.18 09.00 14.00 05.04.18 Donata Andrzejczak
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Możliwości stosowania założeń kształcenia modułowego
w szkole zawodowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
06.04.18 15.00 18.00 05.04.18 Donata Andrzejczak
3.
Nauczyciele Uczymy się uczyć – ocenianie kształtujące w praktyce edukacyjnej Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
19, 26.04.18 15.00 17.15 Maria Stompel,
Jadwiga Morawiec
4.
Nauczyciele Policealnej Szkoły Medyczno-Kosmetycznej Projektowanie nowych kierunków kształcenia Policealna Szkoła Medyczno-
-Kosmetyczna
ul. Wileńska 53/55
12.04.18 12.00 15.15 lista zamknięta Donata Andrzejczak
współpraca:
Barbara Kapruziak
5.
Nauczyciele branży spożywczo-
-gastronomicznej
Eksperyment w branży spożywczo-gastronomicznej – nowe kierunki kształcenia Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 137
19.04.18 13.00 18.04.18 Barbara Kapruziak
współpraca:
Donata Andrzejczak
6.
Uczniowie szkół kształcących w zawodach mechatronicznych Konkurs Szkolna Liga Mechatroniki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
12.04.18 09.00 13.00 Ryszard Zankowski
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Nowoczesne napędy elektryczne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
18, 25.04.18 15.00 17.30 15.04.18 Ryszard Zankowski
8.
seminarium Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów
Technologie mechatroniczne elementem innowacyjności
w przemyśle – Mechatronika – moda czy konieczność?
ROEM ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Pakiety edukacyjne
w kształceniu zawodowym. Metoda Webquest
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
19.04.18 15.00 16.30 18.04.18 Maria Michalak

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 Co warto wiedzieć
o korzyściach
z wykorzystywania
w gospodarce odnawialnych źródeł energii?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
16.04.18 12.00 14.15 06.03.18 Dorota Zielińska
2.
Uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego Badanie i ocena jakości próbek wód powierzchniowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
19.04.18 08.30 10.45 05.04.18 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 30.04.18 13.00 19.30 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
30.04.18 10.00 16.00 2 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart,
Izabela Rosiak
3.
Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy Metodyka pracy nauczycieli – edukatorów kształcenia
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
25.04.18 16.30 18.30 2 dni wcześniej Izabela Rosiak
4.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z województwa łódzkiego
II interdyscyplinarny konkurs wiedzy z bezpieczeństwa
i higieny pracy "Praca nie szkodzi"
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
18.04.18 14.00 18.30 Izabela Rosiak
5.
Nauczyciele kształcenia
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy
Gra edukacyjna a kształtowanie umiejętności wytwarzania wiedzy przez uczniów ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
11.04.18 16.30 18.30 2 dni wcześniej Izabela Rosiak
6.
Pracownicy pedagogiczni, administracji, obsługi szkół i placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoła/placówka zlecająca 12, 13.04.18 13.00 19.00 7 dni wcześniej 1200 zł (grupa do 12 osób) Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
06, 07, 20, 21.04.18 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł/ (270 godz.) Zofia Kordala
2.
Nauczyciele stażyści
i kontraktowi
Prawo wewnątrzszkolne
bez tajemnic
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
24.04.18 15.00 18.00 20.04.18 Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 (konwersacje) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
09, 16, 23.04.18 13.30 15.45 nabór zamknięty 20 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
09, 16, 23.04.18 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10, 17, 24.04.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 11, 18, 25.04.18 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19, 26.04.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.04.18 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala
9.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 14, 21, 28.04.18 09.00 12.15 nabór zamknięty 500 zł (semestr/ 60 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13, 14, 15.04.18 15.00 (piątek) 09.00 (sobota, niedziela) 20.00 (piątek) 15.45 (sobota, niedziela) 1800 Elżbieta Kolczyńska
2.
Zainteresowani nauczyciele Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
10.04.18 15.00 18.00 09.04.18 Elżbieta Kolczyńska
3.
Zainteresowani nauczyciele Narzędzia coachingowe
w pracy nauczyciela
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
17.04.18 15.00 18.00 16.04.18 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Nauczyciele pełniący rolę administratorów szkolnych kont Office 365 Administrowanie szkolnym kontem Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
po ustaleniu z Wydzia- łem Edukacji UMŁ 09.00 15.00 do dnia poprzedza- jącego kurs Anna Koludo
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Szachy w szkole – tradycyjnie
i multimedialnie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
16, 23.04, 07, 14, 21.05.18 16.00 19.00 13.04.18 200 Anna Koludo
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy ponie- działek 16.30 18.00 lista zamknięta Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Konstruowanie
i programowanie robotów mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 1
każdy ponie- działek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie gier na urządzenia mobilne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każda środa 16.30 18.00 lista zamknięta Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych
Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Programowanie w Pythonie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz uczniowie – laureaci konkursów Gala Finałowa XVII Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych Teatr Muzyczny
ul. Północna 47/51
26.04.18 11.00 13.00 24.04.18 Grażyna Bednarska-Bartczak,
Barbara Langner

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie "Dziecięca Łódź Bajkowa" Poznajemy Łódzki Szlak Bajkowy. Historia animacji Zajęcia terenowe
na trasie szlaku turystycznego
04, 09, 16.04.18 09.00 11.45 30.03.18 Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
10.04.18 16.00 18.00 10.04.18 Piotr Machlański
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
24.04.18 16.00 19.00 24.04.18 Piotr Machlański
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Wycieczka po regionie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
16.04.18 16.00 19.00 16.04.18 Piotr Machlański
5.
Nauczyciele świetlic szkolnych, przedszkoli, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy dla bezpieczeństwa O sztuce porozumiewania się, czyli komunikacja interpersonalna nauczyciel – rodzic ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
09, 18.04, 09.05.18 17.15 19.30 07.04.18 Barbara Muras,
Dorota Jakuszewska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i województwa łódzkiego
XII edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego – czym jest rezolucja Parlamentu Europejskiego? Biuro Poselskie posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
05.04.18 15.30 18.00 15.03.18 Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela – biuro poselskie
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i woj. łódzkiego
XII edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego – uregulowania prawne UE
w zakresie ochrony środowiska
Biuro Poselskie
posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
17.04.18 15.30 18.00 Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela – biuro poselskie

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjum Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
25.04.18 08.00 10.00 Anna Zientalska
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie gimnazjum Wybieram własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
25.04.18 12.00 13.30
3.
konsultacja indywidualna Uczniowie gimnazjum Wybieram własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
06.04.18 08.30 13.30 Anna Zientalska
4.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II i III Publicznego Gimnazjum nr 32 Wewnątrzszkolne Targi Edukacyjne "Dzień absolwenta" Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
10.04.18 10.00 14.00 Marek Wilmowski
5.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II Zespołu Szkół Samochodowych
i Mechatronicznych
Poznajemy znaczenie doradztwa zawodowego
w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej
Zespół Szkół Samochodowych
i Mechatronicznych
ul. Przybyszewskiego 73/75
11.04.18 09.00 11.00 Marek Wilmowski
6.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 10 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
04.04.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
7.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III liceum ogólnokształcącego Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w zakresie celów edukacyjno-zawodowych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
05.04.18 10.00 15.00 Aleksandra Bednarek
8.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas I przysposabiających
do zawodu
Badanie preferencji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
Aleja I Dywizji 16/18
do ustalenia według potrzeb według potrzeb Aleksandra Bednarek
9.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III gimnazjum Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
wtorki 10.00 według potrzeb Aleksandra Bednarek
10.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas VI szkoły podstawowej Opracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej Szkoła Podstawowa nr 122
ul. Jesionowa 38
środy 10.00 15.00 Aleksandra Bednarek

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Badanie predyspozycji zawodowych uczniów Publiczne Gimnazjum nr 44
ul. Deotymy 1
25.04.18 10.00 12.00 Anna Zientalska
2.
Uczniowie gimnazjum Badanie predyspozycji zawodowych uczniów Publiczne Gimnazjum nr 16
ul. Syrenki 19a
03.04.18 11.00 14.00 Anna Zientalska

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół
podstawowych,
gimnazjów, liceów
ogólnokształcących,
techników, szkół
branżowych
Zajęcia "Na kogo czeka praca?"
– aktualna sytuacja oraz
tendencje na regionalnym
rynku pracy (poszukiwane
zawody, kwalifikacje,
wymagane kompetencje,
nowe zawody). Celem zajęć
jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak
amatusiak@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz
diagnozujących
zapotrzebowanie na nowe
kierunki kształcenia, nowe
specjalizacje i kompetencje
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele
odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach
szkół, dyrektorzy szkół,
uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane osoby
Konsultacje dotyczące bieżącej
sytuacji na rynku pracy oraz
udostępnianie publikacji
ORPdE będących wynikiem
własnych badań i analiz
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/
Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Projektowanie
i przeprowadzanie badań opinii
uczniów/rodziców o szkole,
których wyniki pozwolą
zidentyfikować mocne i słabsze
strony placówki. Dane te będą
wsparciem w procesie
zarządzania szkołą i budowania
jej marki
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
5.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, dyrektorzy
szkół, uczniowie, rodzice,
inne zainteresowane
osoby
E-biblioteka – zbiór
elektronicznych wersji
publikacji Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji
dostępna pod adresem:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp. lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
6.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, pedagodzy,
dyrektorzy, uczniowie,
rodzice
Newsletter – informacje
o najnowszych opracowaniach
ORPdE, wiadomości
z lokalnego, regionalnego
i globalnego rynku pracy.
Zapisy:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl