21.03.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele uczestniczący w pracach Zespołu
ds. wspomagania dziecka
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pomysły
na zindywidualizowaną pracę
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przedszkole Specjalne nr 1
ul. Mahatmy Gandhiego 26
14.03.18 16.00 18.15 Elżbieta Hornicka-Bińczyk współorganizator:
Beata Wosińska
2.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. aktywności ruchowej
oraz inni zainteresowani
Dobry wygląd, dobre samopoczucie – zróbmy coś dla siebie. Warsztaty pilates MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates
ul. Krzemieniecka 2
12.03.18 15.00 16.30 12.03.18 rejestracja elektroniczna Anna Rostrygin
3.
Nauczyciele uczestniczący w pracach Zespołu
ds. eksperymentowania
Sposoby wyzwalania ciekawości poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkole Miejskie nr 151
ul. Narciarska 20/22
28.03.18 16.00 18.15 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współorganizator:
Beata Wosińska
4.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Sposoby wykorzystania niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w pracy
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przedszkole Specjalne nr 1
ul. Mahatmy Gandhiego 26
14.03.18 15.00 16.30 11.03.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współorganizator:
Beata Wosińska
5.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Tańce i gra na instrumentach perkusyjnych. Wiosenne inspiracje muzyczne ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, aula
07.03.18 13.30 16.30 06.03.18 Anna Koralewska
6.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego
Inspiracje plastyczne
do wykorzystania w pracy
z dzieckiem – wiosna, Wielkanoc
Przedszkole Miejskie nr 89
ul. Ciołkowskiego 7a
12.03.18 16.30 19.30 11.03.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współorganizator:
Anna Rostrygin
7.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Sztuka kodowania, programowania offline
oraz wykorzystania narzędzi interaktywnych
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
02.03.18 13.30 15.00 25.02.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współorganizator: doradcy metodyczni PEPiW
8.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, uczestnicy Zespołu
ds. budowania warsztatu młodego nauczyciela
Jak zaprezentować efekty podejmowanych działań
na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej?
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
14.03.18 13.30 16.30 13.03.18 Anna Koralewska
9.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Rozwijanie aktywności językowej dziecka
i umiejętności czytania
w przedszkolu
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, aula
21.03.18 13.30 16.30 20.03.18 Anna Koralewska
10.
konsultacja grupowa Dyrektorzy łódzkich przedszkoli o stażu pracy od 0 do 3 lat Powiem Tobie, co mam
w głowie
Muzeum Sztuki
ul. Ogrodowa 19
23.03.18 11.00 13.15 20.03.18 Elżbieta Hornicka-Bińczyk współorganizator:
Aneta Madziara
Beata Wosińska
Anna Koralewska
11.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. oceniania kształtującego oraz inni zainteresowani
Elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej – formułowanie celów w języku ucznia, kryteriów sukcesu, pytań kluczowych. Prezentacja praktycznych rozwiązań służących konstruowaniu informacji zwrotnej
o osiągnięciach uczniów
(część II)
Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
15.03.18 14.00 15.30 15.03.18 rejestracja elektroniczna Anna Rostrygin
współpraca: Aleksandra Proc, Jolanta Podsiadły – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 45
12.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
(III spotkanie)
Wachlarz pomysłów
na rozwijanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym
ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115, s. 26
07.03.18 13.00 16.00 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta Hornicka-Bińczyk
13.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Gdzie ukryły się pory roku? – zabawy matematyczno- -przyrodnicze
z wykorzystaniem froeblowskich darów
Przedszkole Miejskie nr 173
al. Wyszyńskiego 62
14.03.18 09.30 11.30 Beata Wosińska
współpraca:
Agata Popławska
Marta Rossa-Rybczyńska
14.
Zespół zadaniowy
ds. rozwijania sprawności ruchowej, zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Podstawowe formy ruchu stosowane na zajęciach ruchowych oraz wybrane pozycje do ćwiczeń gimnastycznych Przedszkole Miejskie nr 133
ul. Krzemieniecka 22b
21.03.18 16.00 18.00 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta Hornicka-Bińczyk
15.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu
ds. edukacji informatycznej – kodowania/ programowania,
inni zainteresowani
Kolorowa i pachnąca Wielkanoc z "Ozobotem" – zajęcia zintegrowane
z elementami programowania
w klasie III
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Tybury 4, s. 204
23.03.18 12.50 14.30 23.03.18 rejestracja elektroniczna Aleksandra Proc
Anna Rostrygin
współpraca: Beata Brudak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 35
16.
Nauczyciele z Zespołu metodycznego
ds. kreatywnych rozwiązań, zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Śladami wielkich postaci historycznych. Propozycje gier dydaktycznych o tematyce narodowowyzwoleńczej dla młodszych uczniów. Zwiedzanie wystaw:
"W poszukiwaniu artefaktów", "Tadeusz Kościuszko – obywatel świata" połączone
z pokazem multimedialnym
Muzeum Tradycji Niepodległoś- ciowych
ul. Gdańska 13
06.03.18 15.00 17.00 06.03.18 Aleksandra Proc
Anna Rostrygin
17.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zajmujący się tematyką proekologiczną oraz inni zainteresowani Leśna szkoła – wychowanie
w przyrodzie i edukacja naturą
w doświadczeniach twórców Doliny Skrzatów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.03.18 16.30 18.00 22.03.18 Anna Rostrygin
Aleksandra Proc

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele języka francuskiego Testy poziomujące (kontynuacja) Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
09.03.18 16.15 17.00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze Przygoda z książką ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
01.03.18 15.30 18.30 26.02.18 Jolanta Bielecka
współpraca: Dorota Barańska
3.
Członkowie Zespołu zadaniowego
ds. indywidualizacji procesu kształcenia
Podsumowanie wyników
IX Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
14.03.18 15.30 18.30 Jolanta Bielecka
4.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych W świecie perswazji
i manipulacji
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
01.03.18 11.00 13.00 26.02.18 Ewa Sztombka
5.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Narzędzia Google, Wiki
oraz Internet w pracy nauczyciela polonisty
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159, s. 7
15.03.18 15.30 18.00 12.03.18 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Ludzie wiary w Ewangelii
św. Marka
Filia UKSW
ul. ks. I. Skorupki 7
14.03.18 15.30 18.30 14.03.18 Irena Wolska
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Psychologiczne podstawy wychowania w szkole Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
07.03.18 15.00 19.00 02.03.18 ks. Marcin Wojtasik
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Trudne sytuacje wychowawcze w klasie Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
15.03.18 15.00 19.00 12.03.18 ks. Marcin Wojtasik
9.
Nauczyciele języka rosyjskiego ze szkół podstawowych
i gimnazjów
TIK w podróży Koleją Transsyberyjską, czyli nauka języka rosyjskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Przędzalniana 70
09.03.18 15.45 16.30 05.03.18 Katarzyna Stępień
Kamil Dyjankiewicz
10.
Uczniowie szkół średnich XI Konkurs Poezji Rosyjskiej "Rosyjscy poeci i ich przekłady na język polski" XXIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Marysińska 61/67
23.03.18 11.00 13.00 12.03.18 Katarzyna Stępień
Marzena Kurek
11.
Członkowie WKK Analiza i weryfikacja prac konkursowych XII Liceum Ogólnokształcące
al. Anstadta 7
01.03.18 15.00 16.30 Katarzyna Stępień
12.
Członkowie Zespołu
ds. konkursów
Organizacja i przebieg
XI Konkursu Poezji Rosyjskiej
XXIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Marysińska 61/71
12, 22.03.18 15.30 16.30 Katarzyna Stępień

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki
ze szkół ponadgimnazjalnych
Opracowanie regulaminu konkursu fizycznego dla klas II szkół ponadgimnazjalnych XXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Wileńska 22a,
s. 80
08.03.18 15.30 17.00 07.03.18 Andrzej Melson
2.
seminarium Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Postępowanie z odczynnikami chemicznymi w szkolnym laboratorium ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
22.03.18 15.00 17.15 21.03.18 Dorota Zielińska
3.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Nowe technologie w edukacji matematycznej – darmowe aplikacje i programy przydatne w pracy nauczyciela Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8, s. 100
14.03.18 16.00 19.00 11.03.18 Dominik Kwiatkowski
4.
Nauczyciele matematyki Rozwijanie wyobraźni przestrzennej techniką origami Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 8
ul. Czernika 1/3
01.03.18 15.30 19.00 23.03.18 Danuta Węgrowska
5.
Uczniowie klas II gimnazjum, którzy zakwalifikowali się
do II etapu XVI Konkursu Matematyczne Wędrówki po Łodzi
XVI Konkurs Matematyczne Wędrówki po Łodzi – "Zmieniająca się Łódź
na przełomie XX i XXI wieku"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08, 09.03.18 08.15 18.00 02.03.18 Danuta Węgrowska
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele – Szkolni Koordynatorzy Konkursu KANGUR (miasto Łódź) KANGUR 2018 – omówienie procedury konkursowej, odbiór materiałów Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
13.03.18 08.00 18.00 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Umiejętności utylitarne
w nowej podstawie programowej – elementy samoobrony, samoochrony
i asekuracji
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata
ul. Kadłubka 33
02.03.18 16.00 18.15 01.03.18 Ewa Sprawka
Anna Ryś
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Holizm w edukacji – kodowanie na wychowaniu fizycznym Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
19.03.18 15.00 17.15 18.03.18 Ewa Sprawka
Anna Ryś
3.
Uczniowie szkół podstawowych zakwalifikowani
do eliminacji ogólnołódzkich
XVI Konkursu Przyrodniczego
Eliminacje ogólnołódzkie
XVI Konkursu Przyrodniczego "Tam, gdzie płynie Amazonka"
Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
14.03.18 13.30 14.30 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie i nauczyciele techniki ze szkół podstawowych Finał XVI Konkursu Wiedzy Technicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
02.03.18 10.00 12.00 16.02.18 Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele techniki, plastyki, świetlic szkolnych Wiosenne trele – kreatywne zajęcia Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jaracza 44
14.03.18 15.00 17.00 12.03.18 Barbara Preczyńska
Iwona Janicka
3.
Laureaci XVI Konkursu Wiedzy Technicznej Festiwal Twórczości Technicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
22.03.18 12.00 14.00 Anna Gnatkowska
4.
Uczniowie szkół podstawowych Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych z materiałów ceramicznych. Ręczna obróbka drewna. Proste obwody elektryczne Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
07, 09, 14, 16, 21, 23.03.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
5.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
6.
Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych
wraz z opiekunami
Warsztaty z zakresu infotechniki i elektroniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
7.
Nauczyciele techniki Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
01.03.18 09.00 12.00 28.02.18 Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele techniki Pytam, badam, sprawdzam, uczę się, czyli metoda projektu na lekcjach techniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
02.03.18 10.00 12.00 01.03.18 Bożena Piekarska
9.
Nauczyciele techniki, plastyki, świetlic szkolnych Papierowe kompozycje
nie tylko z kół i kwadratów
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
13.03.18 15.30 17.30 09.03.18 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół "Dzień z Mechatroniką" – prezentacja stanowisk techniczno-dydaktycznych
w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej
ŁCDNiKP ROEM
ul. Kopcińskiego 29
06.03.18 11.00 15.00 Jadwiga Morawiec
współpraca:
Danuta Urbaniak
2.
konsultacja indywidualna Nauczyciele innowatorzy Prezentacja dobrych praktyk sposobem na promocję szkoły/placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
06, 13, 20, 27.03.18 08.30 10.00 Grażyna Adamiec
3.
Uczniowie szkół zawodowych o profilu elektrycznym, elektronicznym
lub pokrewnym
Finał IX Konkursu z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna
Liga Elektryki”
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.03.18 11.00 15.00 16.03.18 Maria Stompel
4.
Zainteresowani nauczyciele Metodyka kształcenia dorosłych (moduł IV) Kurs e-learningowy 01.03.18 - - kontynuacja Maria Stompel
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak wprowadzać ocenianie kształtujące w edukacji zawodowej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
08.03.18 15.00 16.30 07.03.18 Maria Stompel
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Dlaczego warto organizować uczenie się w systemie modułowym? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
06.03.18 15.00 17.30 05.03.18 Donata Andrzejczak
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Możliwości stosowania założeń kształcenia modułowego
w szkole zawodowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
13.03.18 15.00 17.30 12.03.18 Donata Andrzejczak
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak powiązać kształcenie modułowe z dualnym dla potrzeb uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych i mobilności zawodowej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
20, 27.03.18 15.00 18.00 19.03.18 Donata Andrzejczak
9.
seminarium Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Dlaczego metoda projektów
w procesach osiągania kompetencji zawodowych może rozwiązać wiele problemów wychowawczych?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
27.03.18 15.30 17.00 26.03.18 Barbara Kapruziak
współpraca: Joanna Orda
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Dlaczego metody projektowe w szkole zawodowej mają szczególne znaczenie
w wielostronnym
kształceniu ucznia?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
15.03.18 15.30 17.30 13.03.18 Joanna Orda
współpraca:
Barbara Kapruziak
11.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Język angielski zawodowy
w branży motoryzacyjnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
15.03.18 12.30 15.30 Joanna Orda
12.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Język angielski zawodowy
dla branży mechatronicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
08.03.18 13.30 15.30 06.03.18 Joanna Orda
13.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Zmiany w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla branży motoryzacyjnej Zespół Szkół Samochodowych 20.03.18 13.30 15.30 Joanna Orda
współpraca:
Jadwiga Morawiec

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej Zielone energie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
14.03.18 09.00 10.30 12.03.18 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele – członkowie zespołu metodycznego Opracowywanie materiałów
o wykorzystaniu wód opadowych
XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Wacława 22/24,
s. 502
09.03.18 15.00 16.30 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad BHP oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników szkół i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 31.03.18 13.00 19.30 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
31.03.18 10.00 16.00 2 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
3.
Nauczyciele kształcenia BHP w edukacji zawodowej Projekt zintensyfikowania współpracy szkół
i pracodawców w organizacji zajęć praktycznych z BHP
w kształceniu zawodowym. Znaczenie kształcenia praktycznego w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście zmian w edukacji zawodowej oraz polityki obronnej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
02.03.18 13.00 16.15 7 dni wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart
4.
seminarium Nauczyciele kształcenia
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy
Gra edukacyjna a kształtowanie umiejętności wytwarzania wiedzy przez uczniów ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
21.03.18 14.00 16.00 2 dni wcześniej Izabela Rosiak
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności BHP Interdyscyplinarne uczenie się w szkołach zawodowych ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
28.03.18 14.00 16.00 2 dni wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół W poszukiwaniu Mistrza – podsumowanie VI edycji projektu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
06.03.18 10.30 13.00 04.03.18 Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 (konwersacje) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19.03.18 13.30 15.45 nabór zamknięty 20,00 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19, 26.03.18 16.00 19.15 19.02.18 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.03.18 17.00 20.15 19.02.18 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 14, 21.03.18 16.00 20.15 19.02.18 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
01, 08, 15, 22.03.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/przedszkoli, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
02, 09, 16, 23.03.18 15.00 18.15 19.02.18 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski dla początkujących A1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10, 17, 24.03.18 09.00 12.15 19.02.18 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
9.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka kształcenia języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
09, 10, 16, 17.03.18 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł/ 270 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
02, 03, 04.03.18 15.00 20.00 1800 Elżbieta Kolczyńska
2.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele Współpraca z rodzicem "trudnym", roszczeniowym... ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
06.03.18 14.00 17.00 05.03.18 Elżbieta Kolczyńska
3.
Zainteresowani nauczyciele Jak organizować proces uczenia się? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
13.03.18 15.00 18.00 12.03.18 Elżbieta Kolczyńska
4.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
14.03.18 15.30 18.30 13.03.18 Elżbieta Kolczyńska
5.
Zainteresowani nauczyciele Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
16, 17, 18.03.18 15.00 20.00 1800 Elżbieta Kolczyńska
6.
konsultacja grupowa Zainteresowani dyrektorzy wszystkich typów szkół O prawie przy kawie Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
20.03.18 11.00 13.30 19.03.18 Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy ponie- działek 16.30 18.00 lista zamknięta Slawomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Konstruowanie
i programowanie robotów mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 1
każdy ponie- działek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie gier na urządzenia mobilne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każda środa 16.30 18.00 lista zamknięta Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz gimnazjów
Programowanie w Pythonie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
6.
Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez UMŁ Szkoła w chmurze Sala konferencyjna "A" Międzynarodo- wych Targów Łódzkich
al. Politechniki 4
01.03.18 15.00 18.00 28.02.18 Anna Koludo
7.
Nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych wykorzystujący technologie informacyjne w procesie kształcenia Weekend z Technologią Informacyjną ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
23, 24.03.18 12.00 09.00 15.00 14.00 22.03.18 Anna Koludo
8.
konferencja Nauczyciele pełniący role szkolnych administratorów kont Office 365 Administracja szkolnym kontem Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
07.03.18 09.00 15.00 05.03.18 Anna Koludo
9.
Dyrektorzy szkół podstawowych
i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Niezbędnik kodowania
w edukacji wczesnoszkolnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
12.03.18 13.00 16.00 11.03.18 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele – bibliotekarze z łódzkich szkół Mówię do Ciebie, czyli
o dialogu w bibliotece szkolnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
15.02.18 10.00 14.00 13.02.18 Barbara Langner
Dorota Jakuszewska
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele – bibliotekarze z wszystkich typów szkół Biblioteka w kulturze Kino Helios Sukcesja
al. Politechniki 1
07.03.18 10.30 14.00 05.03.18 Grażyna Bartczak-Bednarska
3.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze z wszystkich typów szkół MOL dla odważnych Biblioteka
XXV Liceum Ogólnokształcącego
ul. Podhalańska 2a
28.03.18 10.30 13.30 26.03.18 Grażyna Bartczak-Bednarska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele świetlic szkolnych, przedszkoli, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy dla bezpieczeństwa O sztuce porozumiewania się, czyli komunikacja interpersonalna
nauczyciel – rodzic
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
21.03, 09.04, 18.04, 09.05.18 17.15 19.30 19.03.18 Barbara Muras
Dorota Jakuszewska
2.
Zainteresowani nauczyciele z wszystkich typów szkół Wymiary edukacji prawnej
w szkole – teoria a praktyka
Łódzkie Targi Edukacyjne, hala EXPO
al. Politechniki 4,
s. "A"
02.03.18 13.30 15.30 01.03.18 Barbara Muras
Jolanta Trawczyńska
3.
Uczestnicy projektu Dziecięca Łódź Bajkowa, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 83 Szlakiem bajkowej Łodzi chodzimy po Łodzi Zajęcia terenowe – start przy Łódzkim Domu Kultury
ul. Traugutta 18
14.03.18 12.00 15.00 Katarzyna Gostyńska
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Wycieczka po regionie – opracowywanie edukacyjnych zajęć terenowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
27.03.18 16.00 19.00 27.03.18 Piotr Machlański
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem – opracowanie tras patriotycznych po Łodzi
i regionie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
19.03.18 16.00 19.00 19.03.18 Piotr Machlański
6.
forum Nauczyciele historii
ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Edukacja historyczna w szkole podstawowej – nowe wyzwania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12.03.18 15.00 18.00 12.03.18 Barbara Wrąbel
Ewa Wiercińska-Banaszczyk
Piotr Machlański

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Zainteresowani nauczyciele z wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+
(punkt konsultacyjny)
stoisko ŁCDNiKP
na Łódzkich Targach Edukacyjnych
01, 02.03.18 11.00 14.00 Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 14
al. I Dywizji 16/18
07.03.18 10.00 13.00 07.03.18 Małgorzata Redlicka
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
14.03.18 09.30 12.30 14.03.18 Małgorzata Redlicka
3.
konsultacja grupowa Rodzice Rodzic świadomym doradcą kariery edukacyjno-zawodowej swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
20.03.18 18.00 19.00 20.03.18 Małgorzata Redlicka
4.
Uczniowie Statystyka w karierze Urząd Statystyczny
ul. Suwalska 29
26.03.18 09.00 11.00 09.03.18 Małgorzata Redlicka
5.
Nauczyciele gimnazjum Statystyka w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej Urząd Statystyczny
ul. Suwalska 29
14.03.18 09.00 13.00 14.03.18 Małgorzata Redlicka
6.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas VII Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka Szkoła Podstawowa nr 79
ul. Pomorska 138
22.03.18 17.30 18.30 Aleksandra Bednarek
7.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w zakresie celów edukacyjno-zawodowych Liceum Ogólnokształcące
nr 18
ul. Perla 11
czwartki 09.00 14.00 Aleksandra Bednarek
8.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas I przysposabiających
do zawodu
Badanie predyspozycji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
do ustalenia według potrzeb według potrzeb Aleksandra Bednarek
9.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas VII Indywidualne planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Szkoła Podstawowa nr 122
ul. Jesionowa 38
do ustalenia według potrzeb według potrzeb Aleksandra Bednarek
10.
Uczniowie klas III Prezentacja oferty edukacyjnej łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
wtorki do ustalenia do ustalenia Aleksandra Bednarek
11.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III łódzkich gimnazjów Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak zostać współczesnym
Leonardo da Vinci
sala konferencyjna MTŁ
al. Politechniki 4
01.03.18 09.00 12.00 Ewa Koper
Marek Wilmowski
12.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 24 i ich rodzice Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
07.03.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
13.
Uczniowie klas II Poznaj siebie samego – określanie wewnętrznego potencjału Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
09.03.18 11.00 15.00 16.01.18 Ewa Koper
14.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II Publicznego Gimnazjum nr 6 Znaczenie temperamentu dla wyboru kierunku kształcenia
i zawodu
Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
14.03.18 09.00 11.30 Marek Wilmowski
15.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Zespół Szkół
w Kurowicach
ul. Szkolna 1
07.03.18 16.30 18.00 25.09.17 Ewa Koper
16.
konsultacja indywidualna Uczniowie liceum ogólnokształcącego Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu gimnazjum
XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
08.03.18 12.00 15.00 05.01.18 Ewa Koper
17.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 6 i ich rodzice Planowanie ścieżki edukacyjno- -zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
22.03.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
18.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII Rozwijam zdolności manualne – zajęcia z rękodzieła Szkoła Podstawowa nr 36
ul. Więckowskiego 35
08.03.18 08.00 11.30 23.01.18 Maria Michalak
Ewa Koper
19.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas VII Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
15.03.18 16.30 17.30 14.02.18 Ewa Koper
20.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas VII Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Szkoła Podstawowa nr 36
ul. Więckowskiego 36
19.03.18 17.00 19.00 25.10.18 Ewa Koper
21.
Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 24 Wyzwania wychowawcze
w pracy z uczniem w okresie adolescencji
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
15.03.18 14.30 16.00 Ewa Koper
Marek Wilmowski
22.
Nauczyciele, specjaliści
w szkołach podstawowych
Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.03.18 14.00 17.00 II spotkanie (kontynuacja) Małgorzata Sienna
23.
Dyrektorzy, nauczyciele szkół Coaching w edukacji
i doradztwie zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
06.03.18 14.30 17.30 II spotkanie (kontynuacja) Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.03.18 15.00 17.00 Agnieszka Mikina
Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.03.18 15.00 17.00 Maria Wajgner
Agnieszka Mikina
3.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
21.03.18 10.00 15.00 17.02.18 Maria Wajgner
Agnieszka Mikina
4.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych III Turniej EURO-CASH ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
13.03.18 11.30 14.00 07.03.18 Maria Wajgner
Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących,
techników, szkół branżowych
Zajęcia "Na kogo czeka praca?" – aktualna sytuacja oraz
tendencje na regionalnym
rynku pracy (poszukiwane
zawody, kwalifikacje,
wymagane kompetencje,
nowe zawody). Celem zajęć
jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak
amatusiak@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz
diagnozujących
zapotrzebowanie na nowe
kierunki kształcenia, nowe
specjalizacje i kompetencje
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele
odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach
szkół, dyrektorzy szkół,
uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane osoby
Konsultacje dotyczące bieżącej
sytuacji na rynku pracy oraz
udostępnianie publikacji
ORPdE będących wynikiem
własnych badań i analiz
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/
Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Projektowanie
i przeprowadzanie badań opinii
uczniów/rodziców o szkole,
których wyniki pozwolą
zidentyfikować mocne i słabsze
strony placówki. Dane te będą
wsparciem w procesie
zarządzania szkołą i budowania
jej marki
w szkołach uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
5.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, dyrektorzy
szkół, uczniowie, rodzice,
inne zainteresowane
osoby
E-biblioteka – zbiór
elektronicznych wersji
publikacji Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji
dostępna pod adresem:
www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
6.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele, pedagodzy,
dyrektorzy, uczniowie,
rodzice
Newsletter – informacje
o najnowszych opracowaniach
ORPdE, wiadomości
z lokalnego, regionalnego
i globalnego rynku pracy.
Zapisy: www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
7.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy
i nauczyciele wszystkich
typów szkół, uczniowie
i rodzice, pracodawcy,
przedstawiciele
samorządów,
osoby odwiedzające
targi zainteresowane
problematyką rynku pracy
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
kandydatów do pracy, zapotrzebowanie na zawody/
kwalifikacje
XXI Łódzkie Targi
Edukacyjne
Hala EXPO MTŁ
al. Politechniki 4, stoisko ŁCDNiKP – Punkt Konsultacyjny
Obserwatorium
01, 02.03.18 godzina rozpo- częcia targów godzina zakoń- czenia targów Zespół ORPdE