23.02.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic zainteresowani wdrażaniem elementów edukacji prozawodowej
w formie projektu
"Działania manualne uczniów
a ścieżka kariery edukacyjnej". Modelowanie szkolnymi/ przedszkolnymi systemami orientacji i poradnictwa zawodowego w I i II etapie kształcenia szkoły podstawowej oraz w przedszkolu
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3,
s. 8
18.10.18 15.00 17.00 17.10.18 Aleksandra Proc
współpraca:
Barbara Preczyńska
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Planowanie awansu zawodowego nauczyciela
w świetle nowych regulacji prawnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
09.10.18 15.00 17.00 08.10.18 Aleksandra Proc
współpraca: Anna Rostrygin
Beata Nadarzyńska
3.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zabawy muzyczno-ruchowe
na dobry początek
Szkoła Podstawowa
nr 162
ul. Strzelecka 5
23.10.18 17.00 19.00 22.10.18 Anna Rostrygin
współpraca:
Małgorzata Bartniak – nauczycielka SP nr 162
4.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Inauguracja projektu edukacyjnego "Łódzkie parki, pałace, ogrody" – zasady udziału w projekcie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
02.10.18 15.00 17.00 01.10.18 Anna Rostrygin
Aleksandra Proc
5.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej "Futro czy pióra, łuski czy skóra – czyli co komu dała natura" – warsztaty przyrodnicze w sali dydaktycznej i na terenie ZOO w ramach projektu "Łódzkie parki, pałace i ogrody" Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10
10.10.18 15.00 17.00 09.10.18 Anna Rostrygin
Aleksandra Proc
współpraca:
Magdalena Janiszewska – pracownik Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Łodzi
6.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Lekki tornister i bezpieczne dziecko w sieci, czyli jak projekt "E-tornister" może zagościć
w naszych szkołach
(pierwsze spotkanie)
Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2
ul. Jugosłowiańska 2, s. 204
17.10.18 15.00 18.00 15.10.18 Beata Nadarzyńska
Aleksandra Proc
współpraca:
Magdalena Raczko – Polkomtel
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani współpracą w Zespole metodycznym
ds. edukacji czytelniczej
i teatralnej "Książka
w teatrze, teatr w książce"
Rozwijanie kompetencji czytelniczych w edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 125
ul. Dzwonowa 18/20
22.10.18 15.00 17.00 19.10.18 Beata Nadarzyńska
Anna Rostrygin
współpraca: Danuta Chrzan – lider Zespołu metodycznego ds. edukacji czytelniczej
i teatralnej
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli oraz inni zainteresowani Kreatywne wykorzystanie narzędzi TIK. W jaki sposób wziąć udział w spektakularnych inicjatywach promujących kodowanie/programowanie
w roku szkolnym 2018/2019: "Godzina Kodowania", "Europejski Tydzień Kodowania", "Scratch Day" – omówienie zasad udziału
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
15.10.18 16.00 18.00 14.10.18 Aleksandra Proc
współpraca: Wioletta Szwebs – nauczycielka SP nr 81,
lider Zespołu metodycznego ds. edukacji informatycznej
w klasach I-III – kodowania/ programowania
9.
Nauczyciele z wybranych łódzkich przedszkoli uczestniczący w projekcie regionalnym Sposoby rozwijania u dzieci zainteresowań walorami przyrodniczo-kulturowymi najbliższego środowiska ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
03.10.18 13.00 15.00 01.10.18 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta Ciesiołkiewicz
Anna Koralewska
10.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Inspiracje na wyzwalanie zdolności plastycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
Przedszkole Miejskie nr 98
ul. Legionów 23
24.10.18 15.00 17.30 21.10.18 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta Ciesiołkiewicz
11.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Logopedyczne Vademecum nauczyciela przedszkola ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
10.10.18 13.30 16.30 07.10.18 Elżbieta Ciesiołkiewicz

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele języka francuskiego Opracowanie materiałow dydaktycznych stosowanych
w cyklu kształcenia zamiast podręcznika
Alliance Francaise Lodz
ul. Drewnowska 58a
19.10.18 15.30 17.30 Włodzimierz Glamaciński
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Tańce integracyjne Filia UKSW Łódź
ul. Ks. Ignacego Skorupki 7
10.10.18 15.30 19.00 09.10.18 Irena Wolska
3.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) Jakoś czy jakość? Szkolna polonistyka wobec wyzwań wdrażanej reformy oświaty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
02.10.18 15.30 18.00 01.10.18 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
4.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) Jak ciekawie pracować
z lekturami szkolnymi? – spotkanie z twórczością
Mirona Białoszewskiego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
18.10.18 15.30 18.00 15.10.18 Ewa Sztombka
5.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Polonistyczne wyzwania
w nowym roku szkolnym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
16.10.18 16.00 19.30 15.10.18 Dorota Barańska
6.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, wiedza
o kulturze) ze wszystkich poziomów szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
"Tworzymy, odtwarzamy, inspirujemy i działamy" ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
03.10.18 16.30 19.00 02.10.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
7.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego oraz inni zainteresowani Warsztaty muzyczne "Idzie Grześ przez wieś –
Julian Tuwim poleca"
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
19.10.18 16.30 19.30 18.10.18 5 Aldona Danielewicz-Malinowska
8.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego oraz inni zainteresowani Warsztaty artystyczne
"Ale po co ta klasyka?". Jak mówić o muzyce klasycznej podczas zajęć edukacyjnych?
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
26.10.18 16.30 19.30 25.10.18 5 Aldona Danielewicz-Malinowska
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego – nowe zasady Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
18.10.18 16.00 17.30 17.10.18 Ewa Ciemnicka
10.
Nauczyciele języka niemieckiego Przegląd metod aktywizujących (część I) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
26.10.18 16.00 18.30 24.10.18 Ewa Ciemnicka
11.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych Podsumowanie testów diagnostycznych dla trzecio-
i szóstoklasistów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
11.10.18 15.00 17.00 08.10.18 Aneta Jachimowska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Egzamin ósmoklasisty
z matematyki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
22.10.18 15.30 18.00 15.10.18 Danuta Węgrowska
Dominik Kwiatkowski
2.
Nauczyciele fizyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie planów pracy
do poziomu podstawowego nowej podstawy programowej
w szkołach ponadpodstawowych
XXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Wileńska 22a
11.10.18 15.00 19.00 05.10.18 Andrzej Melson
3.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych TIK w edukacji matematycznej Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
09.10.18 15.30 18.00 05.10.18 Danuta Węgrowska
Dominik Kwiatkowski

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Alternatywne formy ruchu. Rugby Tag – nauka techniki (część I) Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
04.10.18 15.30 18.30 02.10.18 Ewa Sprawka
Anna Ryś
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Alternatywne formy ruchu. Rugby Tag – podstawy ataku
i obrony (część II)
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
25.10.18 15.30 18.30 02.10.18 Ewa Sprawka
Anna Ryś
3.
Nauczyciele WF
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Organizacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z nową podstawą programową. Oferta edukacyjna ŁCDNiKP dla nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym. Formy wsparcia w organizacji i prowadzeniu zajęć z edukacji prozdrowotnej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3, sala multimedialna
02.10.18 14.30 17.00 30.09.18 Maciej Matczak
4.
Nauczyciele biologii
ze szkół ponadgimnazjalnych
Biochemiczne podstawy oddziaływań między roślinami II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13,
s. 103
24.10.18 15.30 17.30 21.10.18 Jacek Pachelski

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych
(klasy IV-VIII)
i ponadgimnazjalnych, którzy od niedawna pełnią funkcję wychowawcy lub się
do niej przygotowują
Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-
-profilaktycznej. Klimat wychowawczy w klasie. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przeciwdziałanie zachowaniom wychowawczo trudnym.
Efektywna współpraca
z rodzicami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210/310
18, 26.09, 01, 04, 10.10.18 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 19.00 18.45 18.45 18.45 18.45 18.09.18 Jolanta
Trawczyńska-Markiewicz

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych – organizatorzy kwalifikacyjnych kursów zawodowych Jak skonstruować program kształcenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
24.10.18 13.00 15.00 22.10.18 Barbara Kapruziak
2.
Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego, wychowawcy klas Wychowanie komunikacyjne – wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa, nie tylko
w ruchu drogowym
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 filia „Motodrom”
ul. Parkowa 1
10.10.18 15.00 18.00 09.10.18 Bożena Piekarska
Ewa Wojciechowska
3.
Zainteresowani nauczyciele Programowanie przez zabawę w środowisku Scratch Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74,
s. 202
02.10.18 15.30 17.00 01.10.18 Bożena Piekarska
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele techniki Wiedza czy działania praktyczne? Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
17.10.18 14.30 16.30 16.10.18 Barbara Preczyńska
5.
seminarium Zainteresowani nauczyciele Działania manualne uczniów
a ścieżka kariery edukacyjnej. Modelowanie szkolnych/ przedszkolnych systemów orientacji i poradnictwa zawodowego w I i II etapie kształcenia oraz w przedszkolu
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
18.10.18 15.00 17.00 17.10.18 Barbara Preczyńska
Aleksandra Proc
6.
Uczniowie gimnazjów oraz klas VII-VIII szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski k.makowski@lcdnikp.elodz.
edu.pl
7.
Uczniowie gimnazjów oraz klas VI-VIII szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Warsztaty z zakresu infotechniki i elektroniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski k.makowski@lcdnikp.elodz.
edu.pl
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele techniki Identyfikowanie i kształtowanie umiejętności manualno-
-motorycznych uczniów. Przygotowanie do zajęć
w pracowniach technicznych ŁCDNiKP
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
02.10.18 14.30 17.00 02.10.18 Krzysztof Makowski

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół Mechatronik – zawód
z przyszłością. Zastosowania mechatroniki w praktyce
ŁCDNiKP ROEM
ul. Kopcińskiego 29
zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Uczymy się uczyć, czyli zadania nauczyciela wspierającego uczącego się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
25.10.18 14.30 17.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak organizować zajęcia programowania i obsługi kas fiskalnych? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
01, 11, 18, 25.10.18 09.00 13.30 w przeddzień zajęć Donata Andrzejczak
d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
współpraca: Maria Stompel
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Dlaczego kształcenie modualne?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
16, 30.10.18 15.00 18.00 12.10.18 Donata Andrzejczak
d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele branży logistycznej, handlowej
i ekonomicznej
Organizowanie kształcenia
w zawodach branży logistycznej, handlowej
i ekonomicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.10.18 13.30 15.30 08.10.18 Donata Andrzejczak
d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak przygotować lekcję otwartą? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
23.10.18 15.00 18.00 22.10.18 Maria Stompel
współpraca: Jadwiga Morawiec
7.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Jak umożliwić dorosłym wejście na rynek pracy poprzez osiąganie nowych kwalifikacji zawodowych? (organizacja kkz) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
10, 25.10.18 13.30 16.00 09.10.18 Barbara Kapruziak
8.
seminarium Nauczyciele kształcenia zawodowego z obszaru mechatroniki Dostosowanie programu nauczania do wymagań nowej podstawy programowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
17.10.18 15.30 17.30 16.10.18 Ryszard Zankowski
9.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
24.10.18 15.30 18.30 23.10.18 Ryszard Zankowski
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja stanowiska pracy zgodnie z metodologią 5S ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
18.10.18 14.00 16.30 16.10.18 Joanna Orda
11.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół podstawowych Przygotowanie uczniów
do konkursu "Co wiem
o mechatronice?"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
23.10.18 14.00 16.30 22.10.18 Joanna Orda
12.
seminarium Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja procesu kształcenia w branży motoryzacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
25.10.18 14.00 16.30 24.10.18 Joanna Orda

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek rozpoczynający pracę
w nowym roku szkolnym
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
10, 24.10.18 10.00 16.00 5 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
2.
Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy Metodyka pracy nauczycieli – edukatorów kształcenia
w zakresie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz edukacji dla bezpieczeństwa skierowana
na rozwój twórczych umiejętności uczniów,
z uwzględnieniem bezpiecznych zachowań
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
29.10.18 13.00 16.00 5 dni wcześniej Izabela Rosiak
3.
Pracownicy pedagogiczni administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka zlecająca 31.10.18 13.00 19.00 5 dni wcześniej 40 Zdzisław Anglart
4.
Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy Kreowanie pracy nauczyciela – edukatora bezpieczeństwa
i higieny pracy w odniesieniu
do zmian w systemie kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
19.10.18 15.00 17.00 Izabela Rosiak
5.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Realizacja działań ratunkowych w stanach nagłych zagrożenia zdrowia lub życia – udzielanie pierwszej pomocy szkoły/placówki według zleceń zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń 13.00 19.00 5 dni wcześniej 60 Zdzisław Anglart
6.
Pracownicy kadry kierującej szkół/placówek i zakładów pracy Przygotowanie metodyczne kadr kierujących
do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
w ujęciu konstruktywistycznym
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
31.10.18 13.00 18.00 26.10.18 200 Zdzisław Anglart
7.
Rada Pedagogiczna Działania podejmowane
w zakresie organizacji
i przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych dotyczących ewakuacji
szkoły/placówki według zleceń zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń 15.00 17.00 5 dni wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele Kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
24.10.18 15.00 19.00 23.10.18 Elżbieta Kolczyńska
2.
forum Dyrektorzy Przedszkoli Forum Dyrektorów Przedszkoli ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
25.10.18 11.00 13.00 24.10.18 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Weekend z Technologią Informacyjną "Szkoła
w cyfrowym świecie"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, pracownie komputerowe i sale seminaryjne
05, 06.10.18 12.00 09.00 18.45 15.00 03.10.18 Anna Koludo
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Mam oko – fotografia dla nauczycieli (praca z własnym smartfonem) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
09.10.18 15.30 18.00 08.10.18 Anna Gnatkowska
3.
konferencja Nauczyciele wytypowani do pełnienia roli szkolnych administratorów kont Office 365 Administracja szkolnym kontem Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
09, 11.10.18 (dwie edycje) 09.00 15.00 08.10.18 Anna Koludo
4.
Dyrektorzy wszystkich typów szkół
(zgodnie z pismem dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ)
Office 365 elementem łódzkiego systemu edukacji ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, sala konferencyjna
23.10.18 (trzy spotka- nia) 09.00 11.30 14.00 11.00 13.30 16.00 22.10.18 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych – tworzenie regulaminów dla poszczególnych konkursów XXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Podhalańska 2a, biblioteka
10.10.18 10.00 14.00 10.10.18 Grażyna Bartczak-Bednarska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wiedzy
o społeczeństwie
z wszystkich typów szkół
Edukacja obywatelska, w tym edukacja prawna w szkole
w roku szkolnym 2018/2019
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
11.10.18 15.30 18.00 09.10.18 Barbara Muras
2.
Nauczyciele świetlic szkolnych Działania innowacyjne
w świetlicy szkolnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
04.10.18 17.30 19.30 03.10.18 Barbara Muras
3.
Nauczyciele świetlic szkolnych Przez zabawę do czytania – Story Qubes w świetlicy szkolnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
24.10.18 17.15 19.30 22.10.18 Barbara Muras
Grażyna Bartczak-Bednarska
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Szlakiem Kobiet Łódzkich (część I) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
09.10.18 15.30 17.30 05.10.18 Katarzyna Gostyńska
5.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej zgłoszeni do projektu edukacyjnego
Poznawanie przez działanie
na przykładzie Łódzkiego Szlaku Bajkowego
zajęcia terenowe 11, 18, 25.10.18 09.30 11.00 wg ustalonego harmono- gramu Katarzyna Gostyńska
6.
konsultacja grupowa Członkowie zespołu zadaniowego Przygotowanie i organizacja konkursu dla szkół podstawowych "Świat starożytny" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
04.10.18 12.00 16.00 03.10.18 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
7.
konsultacja indywidualna Nauczyciele historii Awans zawodowy nauczyciela historii ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
11.10.18 13.00 16.00 10.10.18 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
8.
forum Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Forum Samorządów Uczniowskich ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210/310
23, 25.10.18 10.00 12.00 22.10.18 Barbara Wrąbel
Joanna Gruszczyńska
9.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem
po regionie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201/210
01, 15.10.18 (dwa spotka- nia) 15.30 16.30 18.00 18.00 01.10.18 Piotr Machlański
10.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Wycieczka po regionie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.10.18 15.30 18.00 08.10.18 Piotr Machlański

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek edukacyjnych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją
Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
04, 18, 25.10.18 12.00 16.00 Barbara Wrąbel
Anna Koludo

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie klasy III W czym jestem mistrzem – badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
03.10.18 11.00 14.30 nie dotyczy nie dotyczy Dorota Świt
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Indywidualne planowanie kariery Publiczne Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
09.10.18 10.00 13.00 nie dotyczy nie dotyczy Dorota Świt
3.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III
Publicznego Gimnazjum nr 43
Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
do ustalenia według potrzeb według potrzeb Aleksandra Bednarek
4.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III
Publicznego Gimnazjum nr 26
Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
do ustalenia według potrzeb według potrzeb Aleksandra Bednarek
5.
Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego Organizacja Wewnatrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
10.10.18 12.00 14.00 10.10.18 Małgorzata Sienna
6.
Nauczyciele doradztwa zawodowego, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego Koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
11.10.18 14.30 17.30 10.10.18 Małgorzata Sienna
7.
Nauczyciele doradztwa zawodowego, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
22.10.18 14.30 17.30 10.10.18 Małgorzata Sienna
8.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 6 Określamy kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
11.10.18 10.00 14.00 11.10.18 Marek Wilmowski
9.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 32 Określamy kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
23.10.18 09.00 13.00 23.10.18 Marek Wilmowski

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych ABC przedsiębiorcy Zespół Szkół Ekonomiczno-
-Turystyczno-
-Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
03.10.18 09.30 12.30 Maria Wajgner
Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Młodego Przedsiębiorcy: "Jak otworzyć własną firmę? Z wizytą
w Urzędzie Miasta Łodzi"
Biuro Promocji Zatrudnienia
i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
al. Politechniki 32
24.10.18 12.00 13.30 19.10.18 Agnieszka Mikina
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych
Zajęcia "Na kogo czeka praca?" – aktualna sytuacja oraz tendencje na regionalnym rynku pracy (poszukiwane zawody, kwalifikacje, wymagane kompetencje, nowe zawody). Celem zajęć jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb, co najmniej tydzień wcześniej Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego, oczekiwania pracodawców wobec pracowników, zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje, branże rozwojowe, zawody przyszłości ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach szkół, uczniowie, rodzice, inne zainteresowane osoby
Informacje dotyczące bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz udostępnianie publikacji Obserwatorium będących wynikiem własnych badań
i analiz
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji