26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele uczestniczący w pracach Zespołu
ds. eksperymentowania
Sposoby wyzwalania ciekawości poznawczej dzieci
w wieku przedszkolnym
Przedszkole Miejskie nr 115
ul. Traktorowa 37a
17.01.18 15.30 17.30 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współpraca: Beata Wosińska
2.
Nauczyciele uczestniczący w pracach Zespołu
ds. wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pomysły
na zindywidualizowaną pracę
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przedszkole Miejskie nr 48
ul. Rojna 29/31
10.01.18 16.00 18.00 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
współpraca: Beata Wosińska
3.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej należący do Zespołu metodycznego
ds. edukacji informatycznej kodowanie/ programowanie oraz
inni zainteresowani
Scratch i inne programy
w projektach eTwinning
dla I etapu edukacyjnego
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. Emilii Plater 28/32
02.01.18 16.00 18.00 02.01.18 Aleksandra Proc
współpraca: Anna Rostrygin, Wioletta Szwebs – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 81
4.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej należący do Zespołu metodycznego
ds. oceniania kształtującego oraz
inni zainteresowani
Zastosowanie elementów oceniania kształtującego
w edukacji wczesnoszkolnej – formułowanie pytań kluczowych, celów w języku ucznia i kryteriów sukcesu NaCoBeZu
Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
18.01.18 14.00 16.00 17.01.18 Aleksandra Proc
współpraca: Jolanta Podsiadły – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 45
5.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej "Przedstawienie – i co dalej?" Prezentacja kreatywnych sposobów wykorzystania treści spektaklu teatralnego
w edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
09.01.18 15.00 17.00 09.01.18 Anna Rostrygin
Aleksandra Proc
współpraca:
Magdalena Brodowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 23
6.
Nauczyciele należący
do Zespołu metodycznego
ds. ekspresji muzyczno-plastycznej, zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
"Tanecznym krokiem ku sobie" – zabawy muzyczno-ruchowe, tańce ludowe Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
10.01.18 17.00 19.00 10.01.18 Anna Rostrygin
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. aktywności ruchowej małego dziecka oraz
inni zainteresowani
Wyzwalanie aktywności ruchowej małego dziecka –
gry i zabawy z elementami
piłki nożnej
Szkoła Podstawowa nr 169
ul. Napoleońska 7/17
16.01.18 14.30 16.00 15.01.18 Aleksandra Proc
współpraca: Hubert Poliszuk – trener piłki nożnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
8.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Podróż do foliowej krainy – zabawy rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków Przedszkole Miejskie nr 133
ul. Krzemieniecka 22b
31.01.18 09.30 11.15 26.01.18 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl
współpraca:
Justyna Klinkiewicz
9.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Twórcze inspiracje i zabawy sprzyjające efektywnemu przygotowaniu 6-latka
do nauki czytania
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
17.01.18 13.30 16.30 16.01.18 Anna Koralewska
10.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Rozwijanie umiejętności
i zdolności matematycznych dziecka 6-letniego
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
24.01.18 13.30 15.30 23.01.18 Anna Koralewska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Ocena w katechezie Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
04.01.18 15.00 19.00 02.01.18 ks. Marcin Wojtasik
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Psychologiczne podstawy wychowania w szkole Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
10.01.18 15.00 19.00 08.01.18 ks. Marcin Wojtasik
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Problemy i wyzwania katechezy młodzieżowej Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
17.01.18 15.00 19.00 15.01.18 ks. Marcin Wojtasik
4.
Nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół Aplikacje mobilne
w kształceniu języka angielskiego
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
12.01.18 15.00 18.00 10.01.18 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
5.
Nauczyciele języka polskiego z wszystkich typów szkół Rendez-vous z Dostojewskim, czyli jak pracować z powieścią "Zbrodnia i kara" na lekcjach języka polskiego?

XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159, s. 7
15.01.18 15.30 18.00 12.01.18 Ewa Sztombka
współpraca: Danuta Górecka
6.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych O spójności tekstu
i streszczeniu logicznym.
Jak pracować z uczniem przygotowującym się
do egzaminu maturalnego?
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159, s. 7
22.01.18 15.30 18.00 19.01.18 Ewa Sztombka
współpraca: Danuta Górecka
7.
Członkowie Zespołu
ds. pomiaru dydaktycznego – członkowie Komisji Rejonowej Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów gimnazjów
Organizacja etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.01.18 15.30 17.00 Ewa Sztombka
8.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Drama, debata, projekt edukacyjny – aktywizujące metody pracy z uczniami
na lekcjach języka polskiego (kontynuacja)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
09.01.18 15.30 18.30 Jolanta Bielecka
9.
Członkowie Zespołu zadaniowego
ds. indywidualizacji procesu kształcenia
Konstruowanie zadań – eliminacje ogólnołódzkie II st. IX Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
16.01.18 15.00 18.00 Jolanta Bielecka
10.
Nauczyciele języka angielskiego Metodyka nauczania języka angielskiego – edukacja wczesnoszkolna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12.01.18 15.00 20.00 05.01.18 Sławomir Jaraszkiewicz
11.
Nauczyciele języka angielskiego Weryfikacja arkuszy zadaniowych WKPzJA ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
10.01.18 15.00 18.00 05.01.18 Sławomir Jaraszkiewicz
12.
Nauczyciele języka angielskiego Konstruowanie arkuszy testujących – zadania otwarte ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
24.01.18 15.00 18.00 15.01.18 Sławomir Jaraszkiewicz
13.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Pogłębienie rozumienia liturgii mszy św. przez medytację fragmentów Pisma Świętego. Praca metodami aktywizującymi Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
10.01.18 15.30 18.30 10.01.18 Irena Wolska
14.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Indywidualizacja pracy w klasie integracyjnej – praca
z tekstem literackim
Szkoła Podstawowa nr 149
ul. Tatrzańska 69a
10.01.18 12.30 13.50 08.01.18 Dorota Barańska
15.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka polskiego – członkowie Komisji Rejonowej Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego dla szkół podstawowych
Zapoznanie z regulaminem konkursu i organizacją konkursu na szczeblu rejonowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
11.01.18 15.00 16.30/ 17.00 Dorota Barańska
16.
Członkowie Zespołu
ds. Konkursów – Komisja Rejonowa Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego dla szkół podstawowych
Sprawdzanie prac konkursowych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
18.01.18 09.00 15.00 Dorota Barańska
17.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Nowoczesne metody kształcenia języka polskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09, 17.01.18 15.30 18.30 Jolanta Bielecka
18.
Nauczyciele języka rosyjskiego Internet i materiały autentyczne inspiracją dla nauczyciela języka rosyjskiego (3 spotkania) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
19.01.18 15.30 18.00 11.01.18 Katarzyna Stępień
19.
Nauczyciele języka rosyjskiego – członkowie zespołu metodycznego Teksty obcojęzyczne jako podstawa rozwoju
kompetencji językowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
12.01.18 16.00 19.00 Katarzyna Stępień
20.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka rosyjskiego z gimnazjów Jak przygotować uczniów
do ustnej części konkursu?
XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Anstadta 7
09.01.18 10.30 11.30 Katarzyna Stępień
21.
konsultacja grupowa Nauczyciele – opiekunowie uczniów zakwalifikowanych
do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Muzyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów
z województwa łódzkiego
Chcę zostać laureatem, wiedzieć i umieć więcej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
09.01.18 17.00 19.30 02.01.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
22.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Kompetencje kluczowe
w edukacji artystycznej przedszkolaka
Publiczne Przedszkole Galileo I
ul. Oleńki Billewiczówny 15
18.01.18 17.30 20.00 18.01.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
23.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zabawy hamująco-pobudzające (inhibicyjno-incytacyjne)
w edukacji przedszkolaka
Publiczne Przedszkole
Galileo II
ul. Hetmańska 9
25.01.18 13.00 15.00 24.01.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
24.
Uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi, Zgierza, Pabianic, Ozorkowa, Strykowa
i Ksawerowa
VIII Międzyszkolny Konkurs Taneczny "Poloneza
czas zacząć"
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Piotra Czajkowskiego 14
16.01.18 09.00 12.01.18 Aldona Danielewicz-Malinowska
25.
Nauczyciele języka niemieckiego Posłuchaj! – wykorzystanie podcastów w kształtowaniu umiejętności rozumienia
ze słuchu
Szkoły Społeczne
T. O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
09.01.18 16.30 18.00 07.01.18 Ewa Ciemnicka
26.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego – dokumentowanie i opis podejmowanych działań Szkoły Społeczne
T. O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
18.01.18 16.30 18.00 17.01.18 Ewa Ciemnicka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych
z klas IV-VI
Zielone energie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
22.01.18 09.00 10.30 15.01.18 Dorota Zielińska
2.
Uczniowie szkół podstawowych
z klas IV-VI
Zielone energie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 313
24.01.18 09.00 10.30 18.01.18 Dorota Zielińska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Tworzenie ćwiczeń interaktywnych na platformie Learning Apps.org Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
12.01.18 16.00 17.30 07.01.18 Dominik Kwiatkowski
4.
Nauczyciele matematyki Opracowanie kart pracy
dla uczniów klas IV-VIII
szkoły podstawowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
11.01.18 15.30 19.00 07.01.18 Danuta Węgrowska
5.
Uczniowie klas II gimnazjum Eliminacje międzyszkolne
XVI Konkursu Matematyczne Wędrówki po Łodzi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
19.01.18 10.00 11.30 04.01.18 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych Analiza scenariuszy zajęć
w ramach projektu "Zatrzymaj kroplę wody"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08.01.18 16.00 18.00 08.01.18 Ewa Wilczyńska
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi Przyroda niezwykła – cykl spotkań dla uczniów zdolnych. Spotkanie 3 – "Fizyka gitary elektrycznej" Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Pomorska 16
10.01.18 16.00 18.30 10.01.18 Anna Romańska
3.
Nauczyciele szkół uczestniczących
w projekcie "Zatrzymaj kroplę wody"
"Woda – niezwykła substancja" – doświadczenia z mobilnym laboratorium przyrodniczym Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
12.01.18 08.50 10.40 08.01.18 Anna Romańska
4.
Nauczyciele szkół uczestniczących
w projekcie "Zatrzymaj kroplę wody"
Edukacyjne wykorzystanie możliwości mobilnego laboratorium
przyrodniczego Labdisc
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
12.01.18 12.30 14.00 08.01.18 Anna Romańska
5.
Nauczyciele szkół podstawowych Twórczy nauczyciel – metody
i formy pracy pobudzające kreatywne myślenie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
15.01.18 16.00 18.30 15.01.18 Anna Romańska
6.
Uczniowie zakwalifikowani
do eliminacji dzielnicowych
XVI Konkursu Przyrodniczego
Eliminacje dzielnicowe
XVI Konkursu Przyrodniczego
Wyznaczone szkoły podstawowe z Łodzi 17.01.18 13.00 14.00 18.12.17 Anna Romańska
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Systematyka ćwiczeń
i metodyka w kształceniu elementów technicznych
i taktycznych w piłce koszykowej – wymagania
w nowej podstawie programowej po klasie IV
Szkoła Podstawowa nr 190
ul. Malczewskiego 37/47
12.01.18 15.45 18.00 10.01.18 Anna Ryś
Ewa Sprawka
8.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Systematyka ćwiczeń
i metodyka w kształceniu elementów technicznych
i taktycznych w piłce koszykowej – wymagania
w nowej podstawie programowej po klasie VI
Szkoła Podstawowa nr 190
ul. Malczewskiego 37/47
19.01.18 15.45 18.00 16.01.18 Anna Ryś
Ewa Sprawka

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele techniki Kodowanie a działania techniczne Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
10.01.18 14.30 16.30 09.01.18 Barbara Preczyńska
2.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej Ręczna obróbka drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
03, 19.01.18 09.00 12.00 02.01.18 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
3.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej Proste obwody elektryczne Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
10, 17.01.18 09.00 12.00 02.01.18 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
4.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej Wytwarzanie przedmiotów użytkowych z materiałów ceramicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
05, 12.01.18 09.00 12.00 02.01.18 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
5.
Nauczyciele techniki Tworzenie obudowy dydaktycznej techniki – projektowanie zestawów
do zajęć laboratoryjnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
09.01.18 14.00 16.30 08.01.18 Krzysztof Makowski
6.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
7.
Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych wraz z opiekunami
Warsztaty z zakresu
infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
8.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Warsztaty z zakresu elektrotechniki, ręcznej obróbki drewna, podstaw ceramiki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, piątki 09.00 12.00 dwa tygodnie wcześniej Bożena Piekarska bozenap@poczta.onet.pl
Barbara Preczyńska basiapreczynska@tlen.pl
9.
Uczniowie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Eliminacje Turnieju
"Przygoda z przepisami
ruchu drogowego"
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sienkiewicza 137/139
16.01.18 16.00 18.00 15.01.18 dostarczenie prac "Rysunkowy kodeks bezpieczne- go rowerzysty" Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Nauczyciele innowatorzy Prezentacja dobrych praktyk sposobem na promocję szkoły/placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
09, 16, 23.01.18 08.00 10.00 Grażyna Adamiec
2.
Zainteresowani nauczyciele Metodyka kształcenia dorosłych (moduł II) Kurs e-learningowy 02.01.18 - - kontynuacja Maria Stompel
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak nauczyciel kształcenia zawodowego może organizować proces uczenia
się uczniów?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
16.01.18 15.00 18.00 15.01.18 Donata Andrzejczak
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja uczenia się uczniów szkoły zawodowej poprzez metody projektowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
23.01.18 15.00 18.00 22.01.18 Donata Andrzejczak
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele branży elektrycznej Eliminacje szkolne IX Konkursu z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
al. Politechniki 38
17.01.18 15.30 17.00 09.01.18 Maria Stompel
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia modułowego i modualnego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
30.01.18 11.00 14.00 29.01.18 Donata Andrzejczak
7.
seminarium Zainteresowani uczniowie Co to jest mechatronika? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s.14
11.01.18 10.00 11.30 Maria Stompel
8.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Programowanie i obsługa
kas fiskalnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
09.01.18 09.00 14.00 08.01.18 Donata Andrzejczak
9.
Uczniowie i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Nowe wyzwania mechatroniki.
Prezentacja Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.
Przykłady wykorzystania mechatroniki w przemyśle
ŁCDNiKP, ROEM
ul. Kopcińskiego 29
16.01.18 12.00 14.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
10.
konsultacja grupowa Dyrektorzy wszystkich
typów szkół, pracodawcy
Łódzkie Łabędzie - konkurs promujący współpracę pracodawców ze szkołami zawodowymi ŁCDNiKP
lub w szkołach uczestników
zostanie ustalona po zebraniu zgłoszeń 12.00 14.00 Danuta Urbaniak
Jadwiga Morawiec
11.
Uczniowie i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Mechatronika wokół nas.
Prezentacja Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. Przykłady wykorzystania mechatroniki
w przemyśle
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.01.18 11.00 13.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Maria Stompel
12.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Pakiety edukacyjne do nowej podstawy programowej jako materiały wspomagające proces uczenia się Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
18.01.18 14.00 16.00 17.01.18 Maria Michalak
13.
Nauczyciele wszystkich typów szkół WebQuest w kształceniu zawodowym metodą rozwijającą kompetencje społeczne i zawodowe Warsztaty prowadzone e-learningowo
na platformie http://moodleokup.wckp.lodz.pl/
22.01.18 15.00 18.00 18.01.18 Maria Michalak
14.
seminarium Nauczyciele kształcenia zawodowego branży spożywczo-
-gastronomicznej
Stan obecny i kierunki zmian
w podstawach programowych kształcenia w zawodach
branży spożywczo-
-gastronomicznej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, wejście B, sala konferencyjna
24.01.18 14.30 17.00 23.01.18 Jadwiga Morawiec
15.
kurs Nauczyciele kształcenia zawodowego branży mechatronicznej Programowanie układów regulacji ciągłej ŁCDNiKP sala nr 12 9.01.2018 15.30 18.30 8.01.2018 Ryszard Zankowski

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół podstawowych
Ekologiczne technologie wytwarzania energii elektrycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
11.01.18 09.00 11.15 12.12.17 Dorota Zielińska
2.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 205 Modelowanie procesów przekształcania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na energię elektryczną ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
11.01.18 11.30 13.45 12.12.17 Dorota Zielińska
3.
Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych Badania próbek wody
w szkolnym laboratorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
22.01.18 08.30 10.45 18.12.17 Dorota Zielińska
4.
Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej Badanie i ocena jakości próbek wód powierzchniowych
z terenu Łodzi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
22.01.18 11.00 13.15 10.12.17 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 31.01.18 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
konsultacja indywidualna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności BHP
i osiąganiem kwalifikacji Z.13-BHP
BHP według podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Kształcenie
w szkole policealnej. Programy kształcenia BHP. Edukacja
w modelu modualnym
a tradycyjnym
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
10, 17, 24.01.18 10.00 16.00 2 dni wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek, rady pedagogiczne Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach urazowych zdrowia lub ciała
Szkoły/placówki według zleceń ustalana indywi- dualnie 13.00 19.30 14 dni wcześniej 1200 zł (grupa do 12 osób) Zdzisław Anglart
4.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół
i placówek rozpoczynający pracę oraz
na nowych stanowiskach pracy
ustalana indywi- dualnie 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
5.
Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy Metodyka pracy nauczycieli – edukatorów kształcenia
w zakresie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, skierowana na rozwój twórczych umiejętności uczniów, z uwzględnieniem bezpiecznych zachowań
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
26.01.18 14.00 17.00 2 dni wcześniej Izabela Rosiak
6.
seminarium Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Kierunki zmian w dziedzinie BHP w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
24.01.18 14.00 17.00 1 dzień wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B1 (konwersacje) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 15, 22.01.18 13.30 15.45 nabór zamknięty 20,00 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 15.01.18 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
22.01.18 16.00 19.15 19.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
02, 09, 16.01.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
23.01.18 17.00 20.15 22.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10, 17.01.18 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
24.01.18 16.00 19.15 23.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 11, 18.01.18 17.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
9.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
25.01.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
10.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19.01.18 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
11.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
26.01.18 15.00 18.15 25.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
12.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
13, 20, 27.01.18 09.00 12.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
13.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10.02.18 09.00 12.15 26.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
14.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
05, 12, 13, 19, 20.01.18 15.00 09.00 20.00 16.45 nabór zamknięty 1800 zł/ (270 godz.) Zofia Kordala
15.
konsultacja grupowa Dyrektorzy/
wicedyrektorzy szkół/placówek
Forum Dyrektorów Szkół – wykorzystanie aplikacji Excela NM 2018 do planowania ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych ŁCDNiKP 09.01.18 11.00 13.00 08.01.18 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele Jak uczyć, żeby nauczyć? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
16.01.18 15.00 18.00 15.01.18 Elżbieta Kolczyńska
2.
forum Dyrektorzy przedszkoli Pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
26.01.18 08.30 11.00 26.01.18 Elżbieta Kolczyńska
3.
Nauczyciele kandydaci
na stanowisko dyrektora szkoły/placówki
Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12, 13, 14.01.18 15.00 20.00 nabór zamknięty 1800 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy ponie- działek 16.30 17.30 Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Konstruowanie
i programowanie robotów mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 1
każdy ponie- działek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie gier na urządzenia mobilne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każda środa 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i klas VII szkół podstawowych
Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Programowanie w Pythonie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
6.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół pełniący rolę administratorów szkolnych kont Office 365 Administracja szkolnymi kontami Office 365 (18 edycji 1-dniowych kursów) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.01.18 09.00 15.00 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.01.18 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze z wszystkich typów szkół Projekt edukacyjny
w bibliotece szkolnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
24.01.18 10.00 14.00 23.01.18 Barbar Langner
2.
Zainteresowani nauczyciele Audacity – aplikacja wspierająca proces dydaktyczny ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
17.01.18 12.00 15.00 16.01.18 Grażyna Bartczak-Bednarska
Lidia Aparta
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół o stażu pracy do 5 lat Zajęcia biblioteczne
z wykorzystaniem
technologii IT.
Różne formy pracy
z czytelnikiem
Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
17.01.18 11.30 15.30 15.01.18 Barbara Langner
4.
Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie "Literatura i film" Przygotowanie filmu
w programie Movie Maker
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.01.18 12.00 16.00 08.01.18 Barbara Langner
Lidia Zaparta
5.
Nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie "Literatura i film" Przygotowanie filmu
w programie Movie Maker
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
10.01.18 12.00 16.00 08.01.18 Barbara Langner
Tomasz Krupa

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy, nauczyciele biblioteki, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie Jak postępować zgodnie
z zasadami żywienia i nowymi trendami odżywiania?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.01.18 17.15 19.30 22.01.18 Barbara Muras
2.
Dyrektorzy wszystkich typów szkół w Łodzi Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
17.01.18 11.00 14.45 15.01.18 Barbara Muras
3.
Nauczyciele biorący
udział w projekcie
"Łódź bajkowa"
Pierwsze z cyklu spotkań mających na celu opracowanie publikacji poprojektowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
09.01.18 15.30 17.30 Katarzyna Gostyńska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy i nauczyciele zainteresowani aplikowaniem projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ Wypełnianie wniosków aplikacyjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
04, 11, 18, 25.01.18 lub inny po ustaleniu z prowa- dzącą 13.00 15.00 Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
04.01.18 13.00 16.00 04.01.18 Małgorzata Redlicka
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie Planowanie dalszej ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
25.01.18 12.30 15.30 25.01.18 Małgorzata Redlicka
3.
konsultacja grupowa Uczniowie System kształcenia ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. Mostowskiego 23
05.01.18 10.20 12.30 05.01.18 Małgorzata Redlicka
4.
Nauczyciele Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnajzum nr 18
ul. Mostowskiego 23
05.01.18 09.35 10.10 05.01.18 Małgorzata Redlicka
5.
Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy Coaching w edukacji
i doradztwie zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
24.01.18 14.30 17.00 23.01.18 Małgorzata Sienna
6.
Nauczyciele, specjaliści
ze szkół podstawowych
Koordynacja i prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
18.01.18 14.00 17.00 17.01.18 Małgorzata Sienna
7.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Planowanie dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
04.01.18 09.00 14.00 05.12.17 Ewa Koper
8.
konsultacja grupowa Uczniowie klas IV Oferta edukacyjna szkół wyższych w Polsce.
Zasady rekrutacji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
al. Politechniki 38
03.01.18 08.55 13.30 11.10.17 Ewa Koper
9.
konsultacja indywidualna Uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
05.01.18 10.00 15.00 06.10.17 Ewa Koper
10.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
11.01.18 16.00 18.00 05.10.17 Ewa Koper
11.
konsultacja indywidualna Uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego Jak świadomie planować przyszłość edukacyjno-zawodową? XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
12.01.18 09.00 14.00 30.11.17 Ewa Koper
12.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Jak pomóc dziecku świadomie wybrać szkołę ponadgimnazjalną? Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
15.01.18 17.00 18.30 28.09.17 Ewa Koper
13.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Jak świadomie zaplanować dalszą ścieżkę kształcenia
po ukończeniu liceum ogólnokształcącego? Zyski
i straty decyzji edukacyjnych
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
16.01.18 17.00 19.00 17.10.17 Ewa Koper
14.
Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 46 Jak nauczyciel powinien motywować ucznia do pracy
i odwrotnie? AS
Szkoła Podstawowa nr 46
ul. Żwirki 11/13
10.01.18 15.00 16.30 03.10.17 Koper Ewa
Marek Wilmowski
15.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III i ich rodzice Świadome planowanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
09.01.18 15.00 17.00 Ewa Koper
16.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Jak pomóc dziecku świadomie wybrać szkołę ponadgimnazjalną? Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
23.01.18 16.30 18.00 15.09.17 Ewa Koper
17.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
11.01.18 09.00 15.00 11.12.17 Ewa Koper
18.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 6 Planowanie ścieżki edukacyjno-
-zawodowej
Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
03.01.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
19.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 15 Planowanie ścieżki edukacyjno-
-zawodowej
Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
04.01.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
20.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 Coaching w praktyce wychowawczo-edukacyjnej Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Wigury 8/10
08.01.18 15.30 17.00 Ewa Koper
Marek Wilmowski
21.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III i ich rodzice z Publicznego Gimnazjum nr 6 Oferta kształcenia ponadgimnazjalnego. Poznajemy specyfikę łódzkiego rynku pracy Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
23.01.18 17.00 18.30 Marek Wilmowski
22.
Uczniowie klas III gimnazjum Prezentacja oferty edukacyjnej łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
w piątki do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
23.
konsultacja indywidualna Uczniowie I klas przysposabiających
do zawodu
Badanie predyspozycji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
środy do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
24.
konsultacja indywidualna Uczniowie III klas liceum ogólnokształcącego Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w zakresie celów edukacyjno-zawodowych Liceum Ogólnokształcące
nr 18
ul. Perla 11
wtorki 09.00 14.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
25.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów VII klasy szkoły podstawowej Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka Szkoła Podstawowa nr 153
ul. Obrońców Westerplatte 28
25.01.18 do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych
Na kogo czeka praca?
Aktualna sytuacja oraz tendencje na regionalnym rynku pracy (poszukiwane zawody, kwalifikacje, wymagane kompetencje, nowe zawody). Celem zajęć jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach uczestników
do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak
amatusiak@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz
diagnozujących zapotrzebowanie na nowe kierunki kształcenia, nowe specjalizacje i kompetencje
rynkowe
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele
odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach
szkół, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, inne zainteresowane osoby
Zapoznanie z bieżącą sytuacją
na rynku pracy, udostępnienie
publikacji ORPdE będących
wynikiem własnych badań
i analiz. Uruchomiono
E-bibliotekę zawierającą
elektroniczne wersje
publikacji ORPdE
(www.orpde.wckp.lodz.pl
zakładka E-biblioteka)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/
Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Projektowanie
i przeprowadzanie badań opinii uczniów/rodziców o szkole, których wyniki pozwolą
zidentyfikować mocne i słabsze
strony placówki. Dane te będą
wsparciem w procesie
zarządzania szkołą i budowania
jej marki
w szkołach uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl