26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Kordynatorzy projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury" Prezentacja działań podjętych
w łódzkich przedszkolach
w zakresie wdrażania ogólnopolskiego projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury"
ŁCDNIKP,
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
21.06.17 15.00 17.00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
2.
Nauczyciele szkół podstawowych I i II etapu kształcenia Nietypowe formy uczenia się – spotkanie z LAPBOOKIEM ŁCDNiKP,
ul. Żeromskiego 115, s. 26
07.06.17 16.00 18.15 07.06.17 Katarzyna Kasprzyk
kasiaagatakasprzyk@
gmail.com
3.
seminarium Osoby pracujące
z dziećmi, zainteresowane edukacją kulturową
i tradycjami
Mały Kolberg – żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi ŁCDNiKP,
ul. Żeromskiego 115, budynek C, aula
09.06.17 14.00 18.00 08.06.17 Katarzyna Kasprzyk
kasiaagatakasprzyk@
gmail.com
4.
seminarium Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Podsumowanie projektu edukacyjnego "Modelowanie wewnątrzszkolnych systemów orientacji zawodowej I i II etapu kształcenia w szkole podstawowej" ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
09.06.17 14.00 16.00 07.06.17 Aleksandra Proc
współpraca:
Barbara Preczyńska, koordynatorzy/nauczyciele
ze szkół uczestniczących
w projekcie

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii O grupowym rozwiązywaniu problemów Filia ATK w Łodzi,
ul. ks. I. Skorupki 7
17.06.17 08.00 15.00 16.06.17 Irena Wolska
2.
Członkowie Zespołu
ds. testów diagnostycznych
Testy diagnostyczne z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych i trzecich XV Liceum Ogólnokształcące,
ul. Traktorowa 77
02.06.17 16.00 18.00 Aneta Jachimowska
ajachimowska@wckp.lodz.pl
3.
Nauczyciele języka niemieckiego Elementy CLIL w nauczaniu języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja",
ul. Inżynierska 2/4
02.06.17 16.00 19.00 01.06.17 Ewa Ciemnicka
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego – przykłady dobrych rozwiązań Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja",
ul. Inżynierska 2/4
06.06.17 16.00 18.30 05.06.17 Ewa Ciemnicka
5.
Nauczyciele języka niemieckiego Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawą programową (program, metody pracy zalecane przez MEN) Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja",
ul. Inżynierska 2/4
08.06.17 16.00 19.00 07.06.17 Ewa Ciemnicka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele chemii
z gimnazjów
Eksperyment chemiczny
w nowej podstawie programowej. Projektowanie programu zgodnego
z podstawą programową kształcenia chemicznego
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
12.06.17 15.00 18.00 10.06.17 Małgorzata Kozieł
współpraca: Dorota Zielińska (Pracownia Edukacji Ekologicznej)
2.
Nauczyciele fizyki uczący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Sesja – Fizyka cząstek elementarnych IX Liceum Ogólnokształcące,
ul. Paderewskiego 24
07.06.17 10.00 13.00 05.06.17 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele fizyki
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/17.
Wdrażanie od roku szkolnego 2017/18 nowej podstawy programowej
IX Liceum Ogólnokształcące,
ul. Paderewskiego 24
do ustalenia (e-mail) 15.00 16.30 Włodzimierz Nawrocki
ew.nawrocki@wp.pl

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
i gimnazjach
Konstruowanie programów kształcenia zgodnych z nową podstawą programową (część I) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
07.06.17 15.00 18.45 06.06.17 Ewa Sprawka
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
i gimnazjach
Konstruowanie programów kształcenia zgodnych z nową podstawą programową
(część II)
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
21.06.17 15.00 19.00 06.06.17 Ewa Sprawka

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych Przygotowanie nauczycieli
do prowadzenia zajęć
z elektrotechniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137
06.06.17 14.00 16.00 05.06.17 Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele ze szkół biorących udział
w projekcie
Podsumowanie projektu "Modelowanie wewnątrzszkolnych systemów orientacji zawodowej
I i II etapu kształcenia"
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
09.06.17 14.00 16.00 Barbara Preczyńska,
Aleksandra Proc
3.
Nauczyciele techniki Projektowanie zestawów
do zajęć praktycznych
z uczniami
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137
02.06.17 14.00 16.00 Krzysztof Makowski
4.
Zainteresowani nauczyciele Programowanie dla najmłodszych, czyli jak uczyć kodowania bez użycia komputerów Szkoła Podstawowa nr 109,
ul. Pryncypalna 74
13.06.17 16.00 18.00 09.06.17 Bożena Piekarska
bozenap@poczta.onet.pl
5.
Nauczyciele zajęć technicznych Projektowanie zestawów edukacyjnych do zajęć praktycznych z uczniami Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137
07.06.17 14.30 17.30 06.06.17 Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
6.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe
z zakresu elektrotechniki
i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
7.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni (e-mail) 08.00 12.00 Krzysztof Makowski
mak@wckp.lodz.pl

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół Upowszechnianie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli
oraz szkół poprzez ich prezentację i rejestrację
w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
06.06.17 08.30 10.00 Grażyna Adamiec
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół Upowszechnianie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli oraz szkół poprzez ich prezentację
i rejestrację w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
05.06.17 15.00 16.00 Grażyna Adamiec
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w świetle planowanych zmian
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 2
12, 19.06.17 14.00 16.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół zawodowych Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
13.06.17 14.00 15.00 Danuta Urbaniak
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Konstruowanie programów kształcenia dla zawodów
w świetle reformy systemu edukacji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 9,
al. Politechniki 38
07, 14.07.17 15.30 18.30 Maria Stompel

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Laboratoryjne metody fizyko-chemicznych badań
i oceny jakości próbek wody
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
01.06.17 08.30 10.45 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Jakie podstawowe wskaźniki czystości wody (fizyczne
i chemiczne) możemy badać
w szkolnym laboratorium chemicznym?
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
01.06.17 11.00 13.15 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 30.06.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
konsultacja indywidualna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Programy uczenia BHP. Edukacja
w systemie modułowym
ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
07.06.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
3.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Wracamy do szkoły
po bezpiecznych wakacjach
(formy i zasady wypoczynku)
ŁCDNiKP,
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
02, 09.06.17 12.00 14.00 7 dni wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12.06.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy/
wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (I semestr) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
01.06.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 22, 29.06.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05.06.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
02, 09.06.17 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/
wicedyrektorzy szkół/przedszkoli, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (II semestr) ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10.06.17 09.00 12.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
7.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
02, 03, 23, 24.06.17 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł /270 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (I, II, III etapu edukacyjnego), którzy zakwalifikowali się
do finału konkursu
"Ja to potrafię"
Finał konkursu interdyscyplinarnego
"Ja to potrafię"
SOSW nr 4,
ul. Krzywickiego 20
14.06.17 09.00 15.00 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze z łódzkich szkół Jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny w kontroli zbiorów bibliotecznych? ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
14.06.17 10.00 14.00 12.06.17 Grażyna Bartczak-Bednarska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół podstawowych Edukacja regionalna
i obywatelska w nowej podstawie programowej
Szkoła Podstawowa nr 111,
ul. Jaracza 44/46
01.06.17 14.30 17.30 30.05.17 Katarzyna Gostyńska
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Rola wycieczek w procesie dydaktyczno-wychowawczym ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
07.06.17 14.00 17.00 31.05.17 Katarzyna Gostyńska
3.
Nauczyciele wiedzy
o społeczeństwie i historii
w szkole podstawowej
i gimnazjum
Organizacja procesu kształcenia wiedzy
o społeczeństwie i historii
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05.06.17 15.30 19.00 02.05.17 Barbara Muras
4.
Nauczyciele współpracujący z OEEiR
w ramach prowadzenia edukacji obywatelskiej
i prawnej
Podsumowanie działań
w zakresie edukacji obywatelskiej i prawnej zrealizowanych
w bieżącym roku szkolnym
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
12.06.17 14.30 17.00 Barbara Muras
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele uczący wiedzy o społeczeństwie
i wychowania do życia
w rodzinie w gimnazjum
i szkole podstawowej
Organizacja procesu kształcenia wiedzy
i społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie według nowej podstawy programowej
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata,
ul. Kadłubka 33
09.06.17 14.30 16.30 Barbara Muras
6.
Nauczyciele historii Organizacja procesu kształcenia w szkołach podstawowych wg nowej podstawy programowej ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
13.06.17 15.30 18.00 12.06.17 Ewa Wiercińska-Banaszczyk

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w projekcie Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego
Młodzieżowy Parlament Europejski (09.06.17) Biuro posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
(19.06.17)
Instytut Europejski,
ul. Piotrkowska 262/264
09, 19.06.17 15.30, 10.00 17.00, 14.30 Agata Roksela – biuro posła do PE,
Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP
2.
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych Fundusze UE bez tajemnic,
czyli jak poprawnie wypełnić wniosek aplikacyjny do EFS RPO
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
12.06.17 14.30 19.30 11.06.17 Barbara Wrąbel,
Maria Okońska

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie Świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 16,
ul. Syrenki 19a
06.06.17 11.00 14.00 Anna Zientalska
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie Świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 3,
ul. Zacisze 7/9
09.06.17 08.00 12.00 Anna Zientalska
3.
konsultacja indywidualna Uczniowie Świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 46,
ul. Krochmalna 15
07.06.17 08.00 12.00 Anna Zientalska
4.
Nauczyciele, pedagodzy, liderzy WSOiPZ
wraz z podopiecznymi
Podsumowanie konkursów
z zakresu doradztwa zawodo- wego „Najlepsi młodzi eksperci doradztwa zawodowego
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”
Centralne Muzeum Włókiennictwa,
ul. Piotrkowska 282
(wejście
od ul. Milionowej)
09.06.17 12.15 14.00 05.06.17 Małgorzata Bartosiak
5.
Uczniowie klas III Szkolnictwo zawodowe
w dalszym procesie kształcenia
Zespół Szkół Rzemiosła,
ul. Żubardzka 2
07.06.17 10.00 13.00 07.06.17 Małgorzata Redlicka
6.
konsultacja grupowa Uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 120 Mechatronik – czy znam ten zawód? ROEM – ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29
06.06.17 09.00 12.00 Dorota Świt
7.
konsultacja grupowa Uczniowie klasy VI
Szkoły Podstawowej nr 30
Praca – zawód, czynniki wyboru zawodu Szkoła Podstawowa nr 30,
ul. Rysownicza 1/3
13.06.17 08.55 11.30 Dorota Świt
8.
seminarium Dyrektorzy szkół podstawowych Doradztwo edukacyjno-zawodowe
w szkole podstawowej
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
07.06.17 11.30 14.00 Małgorzata Sienna

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
konsultacja grupowa Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
konsultacja grupowa Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Udzielanie informacji nt. wyko- rzystania danych Elektronicznej
Biblioteki Zasobów Informacyj- nych Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
konsultacja grupowa Rodzice, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji