26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Na tropie tajemnic przyrody – zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Przędzalniana 70
10.05.17 10.00 11.30 Beata Wosińska
współpraca: Anna Musiał
2.
konsultacja grupowa Koordynatorzy projektu
"Mały miś w świecie wielkiej literatury"
Sposoby wdrażania projektu
z zakresu edukacji czytelniczej
o zasięgu łódzkim
ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
16.05.17 15.00 17.00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
3.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Edukacja społeczna w klasach I-III w kontekście zmian
w nowej podstawie programowej
(pierwsze spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
10.05.17 15.30 18.30 05.05.17 Hanna Derewlana
derewlanahanna@interia.pl, Agnieszka Kacprzak
4.
Zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(drugie spotkanie)
Edukacja społeczna w klasach I-III w kontekście zmian
w nowej podstawie programowej
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
24.05.17 15.30 18.30 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
5.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zastosowanie wybranych metod treningu pamięci, elementów oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia
w klasie III "Jak skutecznie nauczyć się tabliczki mnożenia w zakresie 100"
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Rydzowa 15
12.05.17 08.55 10.30 10.05.17 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Agnieszka Kacprzak,
Iwona Grajewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze SP nr 48
6.
Zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w drugim spotkaniu Promocja zdrowia
i wychowanie fizyczne w I etapie edukacyjnym – zmiany w podstawie programowej. Kształtowanie i wykorzystanie umiejętności podań i chwytów piłki w minigrach zespołowych typu: kwadrant, rzucanka siatkarska, żywy kosz
(drugie spotkanie)
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
11.05.17 13.30 16.30 10.05.17 Aleksandra Proc
współpraca: Paweł Jurkowski, Tomasz Sokołowski,
Sylwia Bednarek – nauczyciele WF ze SP nr 30
7.
Nauczyciele Zespołu metodycznego "Książka
w teatrze, teatr w książce" oraz inni zainteresowani
Praca z tekstem literackim
w działaniach teatralnych
z uczniami klasy II. Przygotowanie inscenizacji sztuki "Królewna i Herbatnik". Zajęcia z udziałem aktora Teatru Lalek Arlekin. Podsumowanie pracy zespołu w bieżącym roku szkolnym
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Tybury 4
29.05.17 14.00 15.45 26.05.17 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Agnieszka Kacprzak,
Danuta Chrzan – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
ze SP nr 35
8.
Nauczyciele z Zespołu metodycznego
ds. ekspresji Plastyczno-
-Muzyczno-Ruchowej, zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic
Bank pomysłów plastycznych na Święto Mamy i Taty Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Florecistów 3b
11.05.17 16.00 18.00 09.05.17 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
współpraca: nauczyciele świetlicy szkolne, koordynator – Aneta Erkiert
9.
Zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(piąte spotkanie)
Współczesna edukacja – korelacja doświadczeń
i nowoczesnych strategii sprzyjających uczeniu się dzieci
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
15.05.17 15.30 18.30 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
10.
seminarium Nauczyciele kontraktowi wychowania przedszkolnego Sztuka prezentacji – ABC przygotowania do egzaminu
na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
11.05.17 13.00 15.30 09.05.17 Joanna Świątek swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska
11.
seminarium Liderzy zespołów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej
(z wszystkich dzielnic)
Nowa podstawa programowa – płaszczyzny zmian
w wybranych obszarach edukacyjnych, uwzględnienie ich w procesie uczenia/
uczenia się
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C
08.05.17 15.30 18.30 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak,
Aleksandra Proc
12.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Edukacja artystyczna: NOWE spojrzenie na sztukę małego dziecka ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
08.05.17 16.00 18.15 08.05.17 Katarzyna Kasprzyk kasiaagatakasprzyk@gmail.
com
13.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Co NOWEGO w edukacji językowej małego dziecka? ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, s. 26
15.05.17 16.00 18.15 15.05.17 Katarzyna Kasprzyk kasiaagatakasprzyk@gmail.
com

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele odbywający staż zawodowy Kończę staż na nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego
Filia ATK w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
10.05.17 15.30 19.00 09.05.17 Irena Wolska
2.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Jak przygotować uczniów klas VII i VIII do nowego egzaminu zewnętrznego z języka polskiego? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
29.05.17 15.30 18.00 22.05.17 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
3.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Jak przygotować uczniów klas VII i VIII do nowego egzaminu zewnętrznego z języka polskiego? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
30.05.17 15.30 18.00 22.05.17 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka rosyjskiego gimnazjów Jak przygotować ucznia
do konkursów przedmiotowych? Rodzaje popełnianych błędów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
19.05.17 16.30 18.00 12.05.17 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Problemy współczesnej katechetyki specjalnej Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
11.05.17 15.00 19.00 05.05.17 ks. Marcin Wojtasik
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
18.05.17 15.00 19.00 12.05.17 ks. Marcin Wojtasik
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Rozwój zawodowy katechety Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
25.05.17 15.00 19.00 19.05.17 ks. Marcin Wojtasik
8.
Członkowie Zespołu zadaniowego ds. pakietu edukacyjnego "Tropiciele" Nowa era pakietu edukacyjnego "Tropiciele" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
02, 12, 14, 28.05.17 15.00 20.00 Aldona Danielewicz-Malinowska
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele muzyki
z wszystkich poziomów szkół
Nowa podstawa programowa w edukacji muzycznej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
17.05.17 16.30 19.00 15.05.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
10.
konsultacja grupowa Nauczyciele plastyki
z wszystkich poziomów szkół
Nowa podstawa programowa w edukacji plastycznej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
24.05.17 16.30 19.00 22.05.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
11.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz inni zainteresowani Muzyka filmowa w edukacji artystycznej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
10.05.17 16.30 19.00 08.05.17 7 Aldona Danielewicz-Malinowska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Projekt edukacyjny "Dachy Europy XIV" IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
24.05.17 10.00 13.00 23.05.17 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele i uczniowie klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Eliminacje ogólnołódzkie Konkursu Chemicznego XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
09.05.17 12.30 14.00 30.04.17 Małgorzata Kozieł

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie zakwalifikowani do finału XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego Eliminacje łódzkie – część praktyczna
XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego
Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
im. Arego Sternfelda
ul. Pomorska 16
09.05.17 10.00 14.00 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie laureaci KWT ze szkół podstawowych
i gimnazjów
z nauczycielami zajęć technicznych (opiekunami)
Podsumowanie XV Konkursu Wiedzy Technicznej Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
19.05.17 10.00 12.00 Barbara Preczyńska,
Krzysztof Makowski
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Edukacja techniczna w szkole podstawowej w kontekście wymagań nowej podstawy programowej Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
31.05.17 15.00 17.15 15.05.17 Bożena Piekarska,
Barbara Preczyńska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele skupieni
w Zespole metodycznym
ds. doradztwa zawodowego
i metodycznego
Metodyka poradnictwa grupowego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 137
11.05.17 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
4.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe
z zakresu elektrotechniki
i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
5.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 środy, ew. inne dni Krzysztof Makowski
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele techniki
i wychowania komunikacyjnego
Analiza wyników konkursów technicznych, BRD
i motoryzacyjnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
30.05.17 14.00 16.00 29.05.17 Krzysztof Makowski

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół, nauczyciele innowatorzy Upowszechnianie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli oraz szkół poprzez ich prezentację
i rejestrację w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
10, 17.05.17 14.00 15.00 08.05.17 Grażyna Adamiec
2.
seminarium Nauczyciele kształcenia zawodowego Co muszę wiedzieć o zmianach w kształceniu zawodowym? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
09.05.17 15.30 18.30 08.05.17 Donata Andrzejczak
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Modyfikacja programów kształcenia do nowych podstaw programowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
16.05.17 15.30 18.30 15.05.17 Donata Andrzejczak
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Nowoczesne kształcenie – nowoczesny nauczyciel ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
23.05.17 15.30 18.30 22.05.17 Donata Andrzejczak
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Prawo autorskie w sieci – ochrona własności intelektualnej oraz korzystanie z wolnych licencji do ustalenia
(w ŁCDNiKP lub
na terenie placówki)
18.05.17 16.00 19.00 17.05.17 Anna Gnatkowska
gnatkowska.anna@gmail.com
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ocenianie i jego rola
w procesie uczenia się. Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego (formułowanie "NaCoBeZu"/kryteriów sukcesu) – część IV
Zespół Szkół Rzemiosła
ul. Żubardzka 2
16.05.17 14.30 17.30 Jadwiga Morawiec,
Danuta Urbaniak
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
w świetle zmian w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
22, 29.05.17 14.00 16.00 Jadwiga Morawiec,
Danuta Urbaniak
8.
Nauczyciele Kształcenie dorosłych kurs e-learningowy 08.05.17 kontynuacja Maria Stompel
mstompel@gmail.com
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Projektowanie programów kształcenia dla zawodów w świetle reformy systemu edukacji Zespół Szkół nr 1
w Pabianicach
ul. P. Skargi 21
18.05.17 11.00 14.00 Maria Stompel
10.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych
z branży mechatronicznej
Programowanie i uruchamianie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
24.05.17 15.00 19.00 Ryszard Zankowski
11.
seminarium Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Rozwój technologii mechatronicznych – roboty przemysłowe i systemy mechatroniczne jako element innowacyjności w różnych branżach przemysłowych ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
12.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych TIK w szkole zawodowej narzędziem wspierającym proces dydaktyczny ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08, 22.05.17 14.00 15.00 Danuta Urbaniak
13.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja i zarządzanie produkcją ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
11.05.17 13.30 17.30 08.05.17 Joanna Orda
14.
Nauczyciele szkół zawodowych Język angielski zawodowy
dla branży elektrycznej, mechanicznej
i mechatronicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 27, s. 7
12.05.17 13.30 17.30 09.05.17 Joanna Orda

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników szkół i placówek
szkoła/placówka 31.05.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
konsultacja indywidualna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa". BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Programy uczenia BHP. Edukacja
w systemie modułowym
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
10, 24.05.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
szkoły/placówki według zleceń 31.05.17 13.00 19.30 14 dni wcześniej 900 zł (grupa do 12 osób) Zdzisław Anglart
4.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
szkoła/placówka 31.05.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Synteza treści kształcenia
z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – propozycje ŁCDNiKP. Modelowe rozwiązania dydaktyczne
w edukacji BHP/efekty wspólne dla zawodów w podstawie programowej kształcenia zawodowego
szkoła/placówka 17.05.17 14.00 15.30 3 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki języka angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
05, 06, 20.05.17 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł /270 godz. Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/przedszkoli Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19, 26.05.17 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
09, 16, 23, 30.05.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 11, 18, 25.05.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10, 17, 24, 31.05.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 15, 22, 29.05.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.05.17 09.00 12.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele stażyści Prawo wewnątrzszkolne bez tajemnic ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
16.05.17 15.30 18.30 12.05.17 Zofia Kordala
9.
Nauczyciele ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego Kończę staż i co dalej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
17, 23, 24.05.17 15.30 18.30 15.05.17 Zofia Kordala
10.
konsultacja grupowa Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Forum Dyrektorów Szkół – Szkoła w zmianie – zadania dyrektorów szkół ŁCDNiKP 23.05.17 12.00 15.00 19.05.17 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy Nauczyciel do zadań specjalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.05.17 15.30 18.30 13.05.17 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara
2.
zajęcia otwarte Zainteresowani nauczyciele Ocenianie kształtujące (organizacja procesu kształcenia przyjazna mózgowi) Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Pojezierska 10
08.05.17 12.30 14.00 05.05.17 Katarzyna Pęczek
3.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Praca z uczniem zdolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05.05.17 16.00 18.30 04.05.17 Elżbieta Kolczyńska
4.
Wicedyrektorzy i inni zainteresowani nauczyciele Elementy coachingu w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10.05.17 16.00 18.30 09.05.17 Elżbieta Kolczyńska
5.
konsultacja grupowa Wicedyrektorzy wszystkich typów szkół, zainteresowani nauczyciele Nauczyciel – tutor szansą dla polskiej szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
18.05.17 16.00 18.30 17.05.17 Elżbieta Kolczyńska
6.
Wicedyrektorzy
i nauczyciele
Pomoc psychologiczno- -pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
18.05.17 15.00 17.30 17.05.17 Katarzyna Pęczek
7.
Wicedyrektorzy
i nauczyciele
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
w świetle nowych regulacji prawnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
30.05.17 15.00 17.30 29.05.17 Katarzyna Pęczek

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.30 18.00 nabór zakończony Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
5.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Programowanie webowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Dziecięca Akademii Młodych Twórców – grupa "Konstruktorów
i programistów"
Tajemnice pszczelego roju ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
29.05.17 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
7.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie dla najmłodszych (część 1) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
09.05.17 15.00 18.00 08.05.17 Tomasz Krupa
8.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie dla najmłodszych (część 1) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
18.05.17 15.00 18.00 17.05.17 Tomasz Krupa
9.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie dla najmłodszych (część 2) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
23.05.17 15.00 18.00 22.05.17 Tomasz Krupa
10.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Scootie Go – gra edukacyjna do nauki programowania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
11.05.17 15.00 18.00 10.05.17 Tomasz Krupa
11.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Scootie Go – gra edukacyjna do nauki programowania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
16.05.17 15.00 18.00 15.05.17 Tomasz Krupa
12.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Scootie Go – gra edukacyjna do nauki programowania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
25.05.17 15.00 18.00 24.05.17 Tomasz Krupa
13.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Class Notebook – usługa Office 365 do pracy z uczniem online ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
17.05.17 15.00 18.00 16.05.17 Tomasz Krupa
14.
konferencja Nauczyciele informatyki ze szkół podstawowych
i gimnazjów, nauczyciele zainteresowani programowaniem
w języku Scratch
Programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
08, 10, 15, 17.05.17 15.00 19.30 05.05.17 200 Anna Koludo
15.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych Baltie, Scratch i algorytmy...
Jak uczyć programowania
w klasach I, IV i VII zgodnie
z nową podstawą programową?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
15.05.17 14.00 16.15 14.05.17 Anna Koludo,
wydawnictwo MIGRA

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele Historia jednej ulicy... Nawrot Zbiórka na
ul. Nawrot przy Piotrkowskiej
10.05.17 15.30 17.30 Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Dziedzictwo filmowe Łodzi (pierwsze z trzech spotkań)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
11.05.17 15.30 17.30 08.05.17 Katarzyna Gostyńska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Edukacja regionalna
i obywatelska w projekcie nowej podstawy programowej. Przygotowanie nauczycieli
do wdrożenia nowej podstawy programowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
25.05.17 15.30 17.30 22.05.17 Katarzyna Gostyńska,
Piotr Machlański
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
Organizacja procesu kształcenia w WOS i WDŻR według nowej podstawy programowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
24.05.17 15.30 18.00 22.05.17 Barbara Muras
5.
Zainteresowani nauczyciele Coaching jako świadome rozporządzanie własnymi zasobami w praktyce edukacyjnej (część IV) Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15,
s. 204
16.05.17 15.30 20.00 Barbara Muras
6.
Nauczyciele współpracujący z OEEiR
w ramach Zespołu innowacyjno- -metodycznego
ds. edukacji obywatelskiej
Wsparcie dla nauczycieli WOS w procesie organizacji kształcenia według nowej podstawy programowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
31.05.17 15.30 18.30 29.05.17 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Młodzieżowy Parlament Europejski Biuro posła do PE Jacka Saryusz-Wolskiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 18, 31.05.17 15.30 18.00 kontynuacja zajęć Barbara Wrąbel – ŁCDNiKP,
Agata Roksela – Biuro Poselskie

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. Mostowskiego 23
10.05.17 09.30 13.30 10.05.17 Małgorzata Redlicka
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. Mostowskiego 23
19.05.17 09.30 13.30 Małgorzata Redlicka
3.
konsultacja grupowa Rodzice Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
25.05.17 17.00 18.00 25.05.17 Małgorzata Redlicka
4.
konsultacja grupowa Uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum nr 6 Wybieramy szkołę ponadgimnazjalną – formalne aspekty podejmowania decyzji o dalszym kształceniu Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
12.05.17 09.00 11.00 Marek Wilmowski,
Małgorzata Katarzyńska
5.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 10 Kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
05.05.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski,
Maryla Jaworska
6.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
04.05.17 08.50 12.40 Ewa Koper
7.
Uczniowie klas III Turniej zawodoznawczy Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
10.05.17 10.00 13.00 Ewa Koper
współpraca: Ewa Wilczyńska
8.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
09.05.17 09.00 13.00 04.04.17 Ewa Koper
współpraca: Hanna Gosa
9.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
16.05.17 09.00 14.00 Ewa Koper
współpraca: Dorota Sobajda
10.
konsultacja grupowa Uczniowie klas I Czynniki wyboru szkoły
i zawodu – system wartości
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
23.05.17 08.00 14.00 06.04.17 Ewa Koper
współpraca:
Barbara Makowska
11.
konsultacja indywidualna Rodzice uczniów klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 116
22.05.17 16.00 18.00 Ewa Koper
współpraca: Ewa Wilczyńska

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
konsultacja grupowa Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
konsultacja grupowa Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach
uczestników
w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Udzielanie informacji nt. wyko- rzystania danych Elektronicznej Biblioteki Zasobów Informacyjnych Obserwatorium ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
konsultacja grupowa Rodzice, zainteresowane osoby Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE