26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(trzecie spotkanie)
Współczesna edukacja – korelacja doświadczeń
i nowoczesnych strategii sprzyjających efektywnemu uczeniu się dzieci
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
24.04.17 15.30 18.30 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
2.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Ozdoby i dekoracje
wielkanocne – wachlarz
pomysłów
Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
04.04.17 16.00 17.30 03.04.17 5 Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca:
Agnieszka Płoszajska – nauczycielka
PM nr 202
3.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak przygotować się
do zakończenia stażu
i rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej?
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
19.04.17 13.30 16.30 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
4.
konsultacja grupowa Koordynatorzy
z przedszkoli, którzy
przystąpili do wdrażania
ogólnopolskiego projektu
"Mały miś w świecie
wielkiej literatury"
(trzecie spotkanie)
Sposoby wdrażania projektu
"Mały miś w świecie wielkiej
literatury". Wymiana doświadczeń, prezentacja działań po pierwszym etapie wdrażania projektu
ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula
25.04.17 15.00 17.30 Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska
5.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego I etapu kształcenia – kierunki zmian
ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula
26.04.17 14.00 16.00 19.04.17 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl,
Hanna Derewlana
derewlanahanna@interia.pl
współpraca: doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
6.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Ocenianie rozwojowe
(trzecie spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
05.04.17 15.30 18.30 03.04.17 Agnieszka Kacprzak
akacprzak@wckp.lodz.pl,
Hanna Derewlana,
Aleksandra Proc
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej należący do Zespołu metodycznego "Książka
w teatrze, teatr w książce"
Jak zachęcić dzieci do czytania? Spotkanie z lekturą – tworzymy lapbooki Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3, s. 8
21.04.17 14.00 16.15 19.04.17 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Katarzyna Kasprzyk,
Agnieszka Kacprzak
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani realizacją edukacji zdrowotnej
w aspekcie zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Edukacja zdrowotna
i wychowanie fizyczne
w I etapie edukacyjnym.
Pierwsze spotkanie na temat:
Przez zabawę do sportu – alternatywne metody i formy pracy w zakresie aktywności ruchowej (propozycje zabaw
i ćwiczeń dla najmłodszych)
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
20.04.17 13.30 17.00 18.04.17 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca: Paweł Jurkowski, Tomasz Sokołowski – nauczyciele wychowania fizycznego ze SP nr 30
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Edukacja artystyczna w świetle założeń nowej podstawy programowej – MUZYKA ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
03.04.17 16.00 18.15 02.04.17 Katarzyna Kasprzyk
kasiaagatakasprzyk@gmail.
com
10.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Edukacja artystyczna w świetle założeń nowej podstawy programowej – PLASTYKA ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
10.04.17 16.00 18.15 09.04.17 Katarzyna Kasprzyk
kasiaagatakasprzyk@gmail.
com
11.
konsultacja grupowa Nauczyciele świetlic Świetlica szkolna miejscem realizacji projektów edukacyjnych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
26.04.17 08.30 10.45 25.04.17 Katarzyna Kasprzyk
kasiaagatakasprzyk@gmail.
com
12.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic Wiosenno-świąteczne niespodzianki plastyczne Przedszkole Miejskie nr 89
ul. Ciołkowskiego 7a
06.04.17 16.00 18.00 04.04.17 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
akacprzak@wckp.lodz.pl
współpraca:
Claudia Darnikowska,
Iwona Szamałek

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Jak radzić sobie z agresją? Filia ATK
ks. I. Skorupki 7
19.04.17 15.30 19.00 17.04.17 Irena Maria Wolska
2.
Członkowie Zespołu metodycznego
ds. tworzenia testów diagnostycznych dla trzecio- i szóstoklasisty
Tworzenie testów diagnostycznych XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
21.04.17 16.00 18.30 Aneta Jachimowska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele języków romańskich Konstruowanie indywidualnych programów kształcenia języka obcego w cyklu dwu-
i czteroletnim
Alliance Francaise Manufaktura
ul. Drewnowska 58a
29.04.17 16.15 18.30 Włodzimierz Glamaciński
4.
Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych
z terenu Archidiecezji Łódzkiej
IV Archidiecezjalny turniej tenisa stołowego "Sport drogą do Boga" Publiczne Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
01.04.17 09.00 16.00 29.03.17 Grzegorz Zwoliński
5.
Nauczyciele religii należący do zespołu Duchowość patriarchy Abrahama Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
05.04.17 18.00 21.00 31.03.17 Grzegorz Zwoliński
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Problemy i wyzwania katechezy młodzieży Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
05.04.17 15.00 19.00 03.04.17 ks. Marcin Wojtasik
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Rozwój zawodowy katechety Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
12.04.17 15.00 19.00 07.04.17 ks. Marcin Wojtasik
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
26.04.17 15.00 19.00 24.04.17 ks. Marcin Wojtasik
9.
Nauczyciele języka polskiego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Nowe pomysły na czytanie – praca z lekturą szkolną XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159, s. 8
20.04.17 15.30 17.30 18.04.17 Ewa Sztombka,
Danuta Górecka
10.
Nauczyciele języka polskiego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Nowe pomysły na czytanie – praca z lekturą szkolną XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159, s. 8
27.04.17 15.30 17.30 Ewa Sztombka,
Danuta Górecka
11.
Uczestnicy Konkursu Filozofii Klasycznej
"W poszukiwaniu prawdy
o człowieku" – uczniowie gimnazjów
z województwa łódzkiego
Etap wojewódzki Konkursu Filozofii Klasycznej
"W poszukiwaniu prawdy
o człowieku"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
24.04.17 10.00 15.00 Ewa Sztombka
12.
Nauczyciele języka niemieckiego Metody pracy rekomendowane przez MEN przy wdrażaniu nowej podstawy programowej Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
07.04.17 16.00 18.30 05.04.17 Ewa Ciemnicka
13.
Nauczyciele języka niemieckiego Utwory literackie w nauczaniu – uczeniu się języka niemieckiego
z uwzględnieniem nowej podstawy programowej
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
20.04.17 16.00 19.00 19.04.17 Ewa Ciemnicka
14.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka niemieckiego Dokumentowanie i opis efektów działań podejmowanych przez nauczycieli odbywających staż zawodowy Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
26.04.17 16.00 19.00 25.04.17 Ewa Ciemmnicka
15.
Nauczyciele muzyki
w gimnazjach oraz inni zainteresowani
Nowa podstawa programowa 2017/18 – muzyka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
11.04.17 16.30 19.30 10.04.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
malinowska.aldona@gmail.
com
16.
Nauczyciele plastyki
w szkołach podstawowych
i gimnazjach oraz inni zainteresowani
Nowa podstawa programowa 2017/18 – plastyka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
18.04.17 16.30 19.30 17.04.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
malinowska.aldona@gmail.
com

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Zaproszeni uczestnicy
XII Konkursu Fotograficznego
Podsumowanie XII Konkursu Fotograficznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
12.04.17 09.30 12.30 12.04.17 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele i ich ucznio- wie, którzy uczestniczyli
w eliminacjach III etapu XXVI Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych
Podsumowanie XXVI Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
21.04.17 12.00 13.30 21.04.17 Włodzimierz Nawrocki

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Poznać, zrozumieć, dostosować – praca z uczniem z zespołem Aspergera na lekcjach WF ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
06.04.17 15.00 18.00 05.04.17 Ewa Sprawka,
Katarzyna Pęczek
2.
Koordynatorzy promocji zdrowia w szkołach działających w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Procedura uzyskiwania Wojewódzkiego Certfikatu Szkoły/Przedszkola Promującego Zdrowie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
19.04.17 11.00 13.00 18.04.17 Ewa Sprawka
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego
w szkołach podstawowych
Poznać, zrozumieć, dostosować – praca z uczniem
z nadpobudliwością psychoruchową na lekcjach WF
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
27.04.17 15.00 18.00 26.04.17 Ewa Sprawka,
Katarzyna Pęczek

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele, wychowawcy
z wszystkich typów szkół
Wychowawczy dialog
i współpraca z rodzicami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
04, 06.04.17 15.00 18.15 01.04.17 Elżbieta Leśniowska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele skupieni
w Zespole metodycznym
ds. doradztwa zawodowego
i metodycznego
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
06.04.17 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele techniki Projektowanie kształcenia technicznego wynikającego
z założeń reformy edukacji
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
11.04.17 14.30 16.30 10.04.17 Krzysztof Makowski
3.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
4.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
5.
Zainteresowani nauczyciele Podstawy programowania
w środowisku Scratch
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74,
s. 202
19.04.17 15.00 17.15 10.04.17 Bożena Piekarska,
Elżbieta Milska
6.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki, mechaniki
i ręcznej obróbki drewna
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, piątki 10.00 12.15 2 tygodnie wcześniej Barbara Preczyńska basiapreczynska@tlen.pl,
Bożena Piekarska
bozenap@poczta.onet.pl
7.
Uczniowie wraz
z opiekunami ze szkół podstawowych
i gimnazjów
XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy)
Motodrom
ul. Drewnowska 147
26.04.17 09.00 15.00 18.04.17 PZMot, WORD, KO, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski, Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
zgłoszenia: Kuratorium Oświaty w Łodzi, sekretariat Wydziału Rozwoju Edukacji, p. 303
8.
Nauczyciele zajęć technicznych Tworzenie obudowy dydaktycznej do zajęć technicznych w zakresie rzutowania Szkoła Podstawowa nr 30,
ul. Rysownicza 1/3
05.04.17 14.30 17.15 03.04.17 Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
9.
Nauczyciele zajęć technicznych Tworzenie obudowy dydaktycznej do zajęć technicznych w zakresie wymiarowania Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
będzie ustalony po zebraniu grupy 14.30 17.15 03.04.17 Bożena Piekarska,
Barbara Preczyńska
10.
Uczniowie wraz
z opiekunami ze szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i powiatów: zgierskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego
XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Motodrom
ul. Drewnowska 147
21.04.17 09.00 15.00 10.04.17 PZMot, WORD,KO, ŁCDNiKP – Krzysztof Makowski, Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
zgłoszenia:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi –
Grzegorz Kordysiewicz,
faks: (42) 678-10-37,
e-mail: g.kordysiewicz@word.lodz.pl

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół, nauczyciele innowatorzy Upowszechnianie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli oraz szkół poprzez ich prezentację
i rejestrację w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
12, 19.04.17 15.00 16.00 Grażyna Adamiec
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
19.04.17 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
26.04.17 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
4.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej
z Łodzi, Koluszek, Pabianic, Zgierza, Łowicza i Rawy Mazowieckiej
Konkurs zawodowy "Szkolna Liga Mechatroniki" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 4 i 310
06.04.17 10.00 14.00 05.04.17 Ryszard Zankowski
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Projektowanie programów kształcenia dla zawodów
w świetle reformy systemu edukacji
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
20.04.17 15.00 17.00 15.04.17 Maria Stompel
mstompel@gmail.com
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb zmodyfikowanych programów kształcenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11
06.04.17 10.00 12.00 Maria Stompel
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ocenianie i jego rola
w procesie uczenia się. Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego (formułowanie pytania kluczowego i informacji zwrotnej) – część trzecia
Zespół Szkół Rzemiosła
ul. Żubardzka 2
11.04.17 14.30 18.00 Jadwiga Morawiec,
Danuta Urbaniak
8.
Zainteresowani nauczyciele Kształcenie dorosłych kurs e-learningowy 01.04.17 kontynuacja Maria Stompel
mstompel@gmail.com
9.
Nauczyciele szkół zawodowych Dostosowanie dokumentacji szkolnej do zmian w systemie edukacji zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
11, 19, 27.04.17 15.30 17.00 10.04.17 Donata Andrzejczak
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Normalizacja – nowe treści
w podstawie programowej kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
12.04.17 15.30 17.00 11.04.17 Donata Andrzejczak
11.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Prawo autorskie w sieci. Pobieranie zasobów
i wykorzystywanie ich do celów dydaktycznych
w zainteresowanej placówce do ustalenia 14.00 16.45 17.04.17 Anna Gnatkowska
gnatkowska.anna@gmail.com

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników szkół i placówek
szkoła/placówka 28.04.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
konsultacja indywidualna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa". BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Programy uczenia BHP. Edukacja
w systemie modułowym
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
12, 19.04.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Synteza treści kształcenia
z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – propozycje ŁCDNiKP. Modelowe rozwiązania dydaktyczne
w edukacji BHP/efekty wspólne dla zawodów w podstawie programowej kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
05.04.17 14.00 15.30 3 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
4.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
szkoły/placówki według zleceń 28.04.17 13.00 19.30 14 dni wcześniej 900 zł (grupa do 12 osób) Zdzisław Anglart
5.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
w szkole/placówce 28.04.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki języka angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli przedszkoli
i nauczania początkowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
01, 21, 22.04.17 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł /270 godz. Zofia Kordala
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół Forum Dyrektorów Szkół – zmiany w prawie oświatowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
25.04.17 11.30 13.30 24.04.17 Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10.04.17 13.30 15.45 nabór zamknięty 20,00 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10, 24.04.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (I semestr)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 11, 25.04.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19, 26.04.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 20, 27.04.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 21, 28.04.17 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
9.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli/
edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
01, 08, 22, 29.04.17 09.00 12.15 31.03.17 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Zainteresowani wicedyrektorzy, nauczyciele Ocenianie kształtujące – korzyści dla ucznia
i nauczyciela
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05.04.17 16.00 18.30 04.04.17 Elżbieta Kolczyńska
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy, nauczyciele publicznych placówek oświatowych Elementy coachingu w pracy dyrektora i nauczycieli ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
26.04.17 16.00 18.30 25.04.17 Elżbieta Kolczyńska
3.
Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy Nauczyciel do zadań specjalnych. Narysuj wiedzę – aktywizujące metody pracy
z uczniem ze SPE
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
24.04.17 15.30 18.30 22.04.17 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara
4.
zajęcia otwarte Nauczyciele I, II i III etapu edukacyjnego Ocenianie kształtujące, czyli organizacja kształcenia przyjazna mózgowi Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Pojezierska 10
do ustalenia 09.00 11.30 Katarzyna Pęczek

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie webowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Programowanie w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.30 18.00 lista zamknięta Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie młodszych klas szkół podstawowych
i starszych grup przedszkolnych
Programowanie dla najmłodszych (Scratch) – Dziecięca Akademia Młodych Twórców, grupa "Konstruktorzy i programiści" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
21.04.17 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
7.
Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie dla najmłodszych (część 1) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
04.04.17 15.00 18.00 03.04.17 Tomasz Krupa
8.
Nauczyciele szkół podstawowych Nauka programowania dla najmłodszych
z wykorzystaniem gry edukacyjnej Scottie Go
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
06.04.17 15.00 17.15 05.04.17 Tomasz Krupa
9.
Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie dla najmłodszych (część 1) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
11.04.17 15.00 18.00 10.04.17 Tomasz Krupa
10.
Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie dla najmłodszych (część 2) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
25.04.17 15.00 18.00 24.04.17 Tomasz Krupa
11.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Class Notebook, Classroom
i Forms – usługi Office 365
do pracy z uczniem
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
13.04.17 15.00 18.00 12.04.17 Tomasz Krupa
12.
Nauczyciele szkół podstawowych Nauka programowania dla najmłodszych
z wykorzystaniem gry edukacyjnej Scottie Go
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
18.04.17 15.00 17.15 17.04.17 Tomasz Krupa

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
forum Nauczyciele bibliotekarze
z łódzkich szkół
Jak skorzystać z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
05.04.17 10.00 14.00 02.04.17 Grażyna Bartczak-Bednarska,
Barbara Langner
2.
Nauczyciele bibliotekarze
z łódzkich szkół
Jak pobrać legalnie grafikę
i zastosować w materiałach promujących czytelnictwo?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
12.04.17 10.00 14.00 09.04.17 Grażyna Bartczak-Bednarska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Wszyscy zainteresowani nauczyciele Historia jednej ulicy... ul. Narutowicza (04.04.17),
ul. Tuwima (27.04.17)
zbiórki przy nr 1 (przy Piotrkowskiej)
04, 27.04.17 16.00 18.00 Katarzyna Gostyńska
2.
Zainteresowani nauczyciele z wszystkich typów szkół Coaching jako świadome rozporządzanie własnymi zasobami w praktyce edukacyjnej (część III – Przyczyny i przebieg zmian oraz oczekiwane efekty) Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15,
s. 204
04.04.17 15.30 19.00 19.03.17 Barbara Muras
3.
Zainteresowani nauczyciele z wszystkich typów szkół Coaching jako świadome rozporządzanie własnymi zasobami w praktyce edukacyjnej Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15,
s. 204
25.04.17 15.30 19.00 Barbara Muras
4.
Uczestnicy VIII Interdyscyplinarnego Konkursu "O szkodliwości korupcji" wraz
z nauczycielami
Podsumowanie VIII Interdyscyplinarnego Konkursu "O szkodliwości korupcji" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29 , s. 210
26.04.17 12.30 15.00 Barbara Muras
5.
Nauczyciele uczący Wiedzy o społeczeństwie, Historii i Wychowania
do życia w rodzinie
w gimnazjach i szkołach podstawowych
Organizacja procesu kształcenia w WOS według nowej podstawy programowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
24.04.17 15.30 17.30 20.04.17 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i woj. łódzkiego
Młodzieżowy Parlament Europejski Biuro Posła Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
05, 11, 27.04.17 15.30 17.30 Biuro Poselskie dr Jacka Saryusz-Wolskiego –
Agata Roksela,
ŁCDNiKP – Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
06.04.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski,
Roksana Remiszewska
2.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II Rozwijanie myślenia kreatywnego. Znaczenie kreatywności w rozwoju zawodowym Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
07.04.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski,
Małgorzata Katarzyńska
3.
konsultacja indywidualna Rodzice uczniów klas III Świadome planowanie ścieżki kształcenia przez dzieci Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
03.04.17 16.30 19.00 Ewa Koper
4.
konsultacja indywidualna Uczniowie Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
04.04.17 09.00 12.00 Ewa Koper
5.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Świadome planowanie ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-Roweckiego 1
06.04.17 13.00 16.00 Ewa Koper
6.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Sukcesy edukacyjne
i zawodowe na przykładzie wybranych karier
Zespół Szkół Techniczno-
-Informatycznych
al. Politechniki 37
11.04.17 09.00 13.00 Ewa Koper
7.
konsultacja grupowa Uczniowie klas I Określanie wewnętrznego potencjału ucznia w kontekście dalszego planowania edukacji XXXII Liceum Ogólnokształcące
ul. Czajkowskiego 14
12.04.17 09.00 15.00 Ewa Koper
8.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
25.04.17 08.50 14.40 Ewa Koper
9.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
05.04.17 10.00 13.00 Ewa Koper
10.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 30 04.04.17 11.30 16.00 Dorota Świt
11.
konsultacja indywidualna Uczniowie i rodzice Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 40 06.04.17 14.00 16.00 Dorota Świt
12.
konsultacja indywidualna Uczniowie Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej XLIV Liceum Ogólnokształcącego
ul. Wacława 22/24
07.04.17 09.00 13.00 Dorota Świt
13.
konsultacja grupowa Uczniowie Przygotowanie do świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Wiosenna 1
19.04.17 09.00 14.00 Dorota Świt

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
05.04.17 15.00 17.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
19.04.17 15.00 17.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
26.04.17 15.00 17.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
4.
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych Edukacja ekonomiczna
w szkole podstawowej – konkurs dla klas I-III
"I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą"
Szkoła Podstawowa nr 143
ul. Kuźnicka 12
07.04.17 10.00 12.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
konsultacja grupowa Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
konsultacja grupowa Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów
szkół
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
konsultacja grupowa Rodzice, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
7.
seminarium Dyrektorzy
i nauczyciele szkół, pracodawcy,
przedstawiciele samorządów
"Przemysł włókienniczo-odzieżowy
w regionie łódzkim wczoraj
i dziś a potrzeby rynku pracy". Podsumowanie projektu badawczego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
11.04.17 10.30 12.30 Elżbieta Ciepucha,
współpraca: Zespół ORPdE