26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej oraz członkowie Zespołu
ds. ekspresji plastyczno-
-muzyczno-ruchowej
Twórcze wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w wiosenno-
-świątecznych kompozycjach, czyli "Wielkanocne kicanie
po wiosennym dywanie"
Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Balonowa 1
23.03.17 16.30 18.30 21.03.17 Hanna Derewlana
tel. 693 706 575 derewlanahanna@interia.pl,
Agnieszka Kacprzak
współpraca: zespół nauczycieli ze SP nr 19 – koordynacja: Blanka Pentela
2.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Eksperymenty z wodą
i powietrzem sposobem
na rozbudzanie ciekawości dziecięcej
Przedszkole Miejskie nr 35
ul. Zachodnia 16a
14.03.17 15.30 17.45 10.03.17 Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca:
Ewelina Maciejun,
Karolina Perlińska – nauczycielki PM nr 35
3.
Nauczyciele świetlic, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Dekoracyjny miszmasz, czyli zbiór artystycznych pomysłów
z decoupage w działaniach
z uczniami i w rozwijaniu własnych pasji
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Wiosenna 1
07.03.17 17.15 19.00 06.03.17 Hanna Derewlana
derewlanahanna@interia.pl
współpraca: nauczyciele SP
nr 7 – Małgorzata Sadowska,
Zuzanna Goljan
4.
konsultacja grupowa Koordynatorzy
z przedszkoli, którzy przystąpili do wdrażania
ogólnopolskiego projektu
"Mały miś w świecie wielkiej literatury"
(drugie spotkanie)
Sposoby wdrażania projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Zakres współpracy
z wybranymi przedszkolami
ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula
07.03.17 15.00 17.30 Beata Wosińska beata.wosinska@wp.pl
współpraca:
Joanna Świątek
5.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Pierwsze zwiastuny wiosny – propozycje zabaw badawczych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
21.03.17 16.30 18.00 17.03.17 Joanna Świątek swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska
6.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wyzwalanie potencjału 6-latka kluczem do sukcesów szkolnych. Zabawy matematyczne w przedszkolu ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula
22.03.17 14.00 17.00 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
7.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych
(trzy spotkania)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
15, 22, 29.03.17 13.00 16.00 10.03.17 Joanna Świątek swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska
8.
zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
z krótkim stażem pracy
(0-5 lat)
Współczesna edukacja – korelacja doświadczeń
i nowoczesnych strategii efektywnych dla uczących się dzieci (drugie i trzecie spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
06, 20.03.17 15.30 18.30 Hanna Derewlana
derewlanahanna@interia.pl
współpraca:
Agnieszka Kacprzak
akacprzak@wckp.lodz.pl
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, w tym nauczyciele świetlic szkolnych Mnemotechnika, czyli jak ułatwić dzieciom zapamiętywanie ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 29
09.03.17 17.00 19.15 08.03.17 Katarzyna Kasprzyk
kasiaagatakasprzyk@
gmail.com
współpraca: Aneta Olszewska
10.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, w tym świetlic szkolnych Książki i książeczki, bajki
i bajeczki – projektujemy
i wykonujemy nietypowe książki
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 29
22.03.17 17.00 19.15 21.02.17 Katarzyna Kasprzyk kasiaagatakasprzyk@
gmail.com
11.
seminarium Nauczyciele wychowania przedszkolnego Architektura ogrodów przedszkolnych – prezentacja wybranych ogrodów dydaktycznych łódzkich przedszkoli ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula
21.03.17 15.00 16.30 17.03.17 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl
współpraca: Joanna Świątek
12.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Działania matematyczne
w zakresie 100 w grach
i zabawach. Zajęcia w klasie III prezentujące aktywny sposób pracy z uczniami w zakresie edukacji matematycznej,
z wykorzystaniem indywidualnych stanowisk pracy oraz metod aktywizujących
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Harcerzy Zatorowców 6
15.03.17 11.50 13.15 13.03.17 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca: Dorota Nowak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze SP nr 3
13.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia uczestniczący w projekcie "Modelowanie szkolnym systemem poradnictwa
i orientacji zawodowej uczniów w szkole podstawowej", członkowie Zespołu metodycznego
ds. orientacji zawodowej
w edukacji wczesnoszkolnej
"Zawody w mojej rodzinie". Zajęcia ukazujące pracę projektową uczniów klasy I – element szkolnego projektu związanego z orientacją zawodową Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
23.03.17 11.50 13.30 17.03.17 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Barbara Preczyńska,
Magdalena Ambroszczyk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze SP nr 24 uczestnicząca w projekcie
14.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Przez zabawę w kodowanie
do programowania
(trzy warsztaty zorganizowane w dwóch turach)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, aula,
s. 25 i 26
02.03.17 15.45 18.30 01.03.17 Aleksandra Proc
tel. 668 157 479
olaproc@wp.pl,
Hanna Derewlana,
Katarzyna Kasprzyk

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele języka francuskiego
z wszystkich typów szkół
Testy poziomujące
(seminarium kontynuacyjne). Opracowanie testów
Alliance Francaise Łódź
ul. Drewnowska 58a
24.03.17 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele religii Katecheza parafialna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
16.03.17 15.30 18.00 15.03.17 Irena Maria Wolska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół Wykorzystanie aplikacji
na lekcjach języka angielskiego
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
02.03.17 16.30 18.00 27.02.17 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
4.
Członkowie Zespołu
ds. tworzenia testów diagnostycznych
Tworzenie testów diagnostycznych dla trzecio-
i szóstoklasistów
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
16.03.17 16.00 18.00 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
5.
Nauczyciele języka rosyjskiego uczestniczący w części I i II Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka rosyjskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
03.03.17 16.00 19.15 Katarzyna Stępień
6.
Uczniowie gimnazjów V Konkurs "Na Słowiańską Nutę" Gimnazjum nr 34 (ZSO nr 1)
ul. Czajkowskiego 14
03.03.17 11.00 13.00 Katarzyna Stępień
7.
Uczniowie gimnazjów zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Eliminacje wojewódzkie WKP
z Języka Rosyjskiego
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula i s. 29
01.03.17 10.00 15.00 Katarzyna Stępień
8.
Członkowie WKK Weryfikacja prac konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
06, 09.03.17 16.00 19.00 Katarzyna Stępień
9.
Uczniowie szkół podstawowych z Łodzi
i województwa łódzkiego zakwalifikowani do III etapu konkursu
III stopień (wojewódzki) Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje pisemne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
02.03.17 10.00 11.00 Ewa Sztombka
10.
Uczniowie szkół podstawowych z Łodzi
i województwa łódzkiego zakwalifikowani
do III etapu konkursu
Ustne eliminacje III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
03.03.17 10.00 13.00 Ewa Sztombka
11.
Uczniowie gimnazjów
z Łodzi i województwa łódzkiego zakwalifikowani do II etapu Konkursu Filozofii Klasycznej
II etap Konkursu Filozofii Klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
27.03.17 13.00 15.00 Ewa Sztombka
12.
Nauczyciele etyki
i filozofii wszystkich typów szkół
Gry dydaktyczne na lekcjach etyki i filozofii XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159, s. 8
14.03.17 15.30 17.30 10.03.17 Ewa Sztombka
13.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Egzystencjalizm
i postmodernizm w literaturze współczesnej: Gombrowicz, Mrożek, Szymborska, Barańczak
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
06.03.17 15.30 18.00 03.03.17 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
14.
Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Filmowe fale historii Centralny Gabinet Edukacji Filmowej (Pałac Młodzieży)
al. Wyszyńskiego 86
01.03.17 15.30 18.00 28.02.17 Danuta Górecka/
Dorota Gołębiowska (CGEF)
15.
Nauczyciele języka niemieckiego Utwory literackie na zajęciach języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja" 03.03.17 16.00 19.00 01.03.17 Ewa Ciemnicka
16.
Uczniowie zakwalifikowani do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Plastyki dla uczniów gimnazjów
III etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Plastyki dla uczniów gimnazjów
Muzeum Sztuki MS2 (Manufaktura)
ul. Ogrodowa 19
06, 07.03.17 09.00 Aldona Danielewicz-Malinowska
17.
III etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Muzyki dla uczniów gimnazjów
III etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Muzyki dla uczniów gimnazjów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
08, 09.03.17 09.00 Aldona Danielewicz-Malinowska
18.
Nauczyciele uczestniczący w warsztatach "Muzyczna matematyka" oraz inni zainteresowani "Muzyczna matematyka
w praktyce przedszkolnej" – zajęcia rytmiki
Publiczne Przedszkole Galileo – Filia w Łodzi
ul. Hetmańska 9
10.03.17 12.30 14.30 06.03.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
19.
Uczestnicy warsztatów "Muzyczna matematyka" oraz inni zainteresowani "Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
w praktyce" – zajęcia rytmiki
Publiczne Przedszkole Galileo – Filia w Łodzi
ul. Hetmańska 9
17.03.17 12.30 14.30 13.03.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
20.
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Muzyka filmowa w edukacji – nie tylko widzę, ale i słyszę Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
22.03.17 16.30 19.00 20.03.17 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
21.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Jak pracować z uczniem uzdolnionym humanistycznie? – konferencja dla nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
28.03.17 15.30 18.00 24.03.17 Ewa Sztombka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ich uczniowie z wszystkich typów szkół Eksperyment fizyczny w szkole (cykl czterech warsztatów jednogodzinnych w ramach ŁTE) IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
03.03.17 09.00 13.00 Włodzimierz Nawrocki
ew.nawrocki@wp.pl
2.
Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach III etapu XXVI Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
XXVI Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
10.03.17 07.40 10.15 10.03.17 Włodzimierz Nawrocki
3.
Członkowie Zespołu
ds. budowania narzędzi wspierających nauczycieli w przygotowaniu uczniów do matury z fizyki
Doskonalenie umiejętności konstruowania i oceniania zadań XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
10.03.17 10.30 13.30 10.03.17 Włodzimierz Nawrocki
4.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Nowe technologie w edukacji matematycznej Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
15, 22, 29.03.17 15.30 19.15 13.03.17 Dominik Kwiatkowski
5.
Nauczyciele chemii Wykorzystanie eksperymentu do kształtowania umiejętności praktycznych i pracy w grupie. Konstruowanie kart zadań laboratoryjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
14.03.17 15.30 18.30 13.03.17 Małgorzata Kozieł
mkoziel@wckp.lodz.pl
6.
konsultacja indywidualna Szkolni koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu Matematycz- nego KANGUR 2017 Odbiór materiałów konkurso-
wych do przeprowadzenia konkursu matematycznego KANGUR 2017
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
14.03.17 08.00 18.00 od 15.11.2016 do 10.02.17 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele geografii III
i IV etapu edukacyjnego
Interaktywne quizy dla geografów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
02.03.17 16.00 19.00 01.03.17 Ewa Wilczyńska
2.
Nauczyciele geografii Ziemia we Wszechświecie – wykorzystanie OK w praktyce IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24, s. 7
16.03.17 13.00 15.00 15.03.17 Ewa Wilczyńska
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego, fizyki
i matematyki
Nie tylko dla "FIZYCZNYCH" (technologia informacyjna
w pracy nauczyciela fizyki, wychowania fizycznego
i matematyki)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
09.03.17 14.00 17.00 06.03.17 5 Maciej Matczak
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego Aqua aerobic – alternatywna forma zajęć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
24.03.17 13.00 14.30 20.03.17 5 Maciej Matczak
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele ze szkół podstawowych Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej –
5 strategii oceniania kształtującego oraz narzędzia pozwalające na wdrażanie ich w szkole (trzecie spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
07.03.17 16.00 18.30 06.03.17 Anna Romańska
6.
konsultacja grupowa Nauczyciele ze szkół podstawowych Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej – modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania
z uwzględnieniem oceniania kształtującego (czwarte spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
14.03.17 16.00 18.30 13.03.17 Anna Romańska
7.
seminarium Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Spotkanie z autorami nowej podstawy programowej przedmiotu przyroda – planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kontekście reformy oświaty ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, aula
15.03.17 16.00 18.30 13.03.17 Anna Romańska
8.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami, zakwalifikowani
do eliminacji łódzkich (części teoretycznej)
XV Konkursu Przyrodniczego
Eliminacje łódzkie
XV Konkursu Przyrodniczego (część teoretyczna "Ziemia
we Wszechświecie")
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Filia nr 3 – Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
im. Arego Sternfelda
ul. Pomorska 16a
22.03.17 13.00 14.00 Anna Romańska
9.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
TIK w edukacji przyrodniczej – narzędzia TIK rozwijające kreatywność ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
29.03.17 16.00 18.30 27.03.17 Anna Romańska
10.
Nauczyciele biologii Metoda naukowa na lekcjach biologii a osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13,
s. 103
07.03.17 15.30 18.30 05.03.17 Jacek Pachelski
11.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych Poznać, zrozumieć, dostosować – praca z dzieckiem autystycznym na lekcjach wychowania fizycznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
23.03.17 15.00 18.00 22.03.17 Ewa Sprawka,
Katarzyna Pęczek
12.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych ABC koszykówki – rzuty
do kosza, podania (cz. 2)
Szkoła Podstawowa nr 38
ul. Krochmalna 21
14.03.17 15.00 17.15 14.03.17 Ewa Sprawka,
Elżbieta Nowak

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele, pedagodzy skupieni w Zespole metodycznym
ds. doradztwa zawodowego
i pedagogicznego
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
09.03.17 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych i zgłoszeni uczniowie gimnazjów XV Konkurs Wiedzy Technicznej dla gimnazjów Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
01.03.17 10.00 12.30 22.02.17 Krzysztof Makowski
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
02.03.17 09.00 12.30 01.03.17 Krzysztof Makowski
4.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
5.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
6.
Nauczyciele zajęć technicznych Gdzie wióry lecą – warsztat ręcznej obróbki drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
01.03.17 10.00 12.15 01.03.17 Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska
7.
Nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych Przyjemne z pożytecznym –
jak prowadzić zajęcia techniczne metodami aktywnymi?
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
03.03.17 10.00 12.15 01.03.17 Bożena Piekarska
8.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i ręcznej obróbki drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, piątki 10.00 12.15 dwa tygodnie wcześniej Barbara Preczyńska,
Bożena Piekarska bozenap@poczta.onet.pl
9.
Uczniowie szkół podstawowych zakwalifikowani
do II etapu
XV Konkurs Wiedzy Technicznej dla szkół podstawowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
03.03.17 10.00 12.00 17.02.17 Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół Upowszechnianie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli
i szkół poprzez ich prezentację
i rejestrację w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
22, 29.03.17 15.00 16.00 Grażyna Adamiec
2.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów, pracodawcy, przedstawiciele JST
Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnym – dobre praktyki XX Łódzkie Targi Edukacyjne
Hala EXPO MTŁ
al. Politechniki 4
02.03.17 13.00 14.30 01.03.17 Donata Andrzejczak
3.
Uczniowie szkół z Łodzi
i województwa łódzkiego
Konkurs twórczości technicznej "Mistrz techniki – to ja" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
30.03.17 11.00 15.00 24.03.17 Donata Andrzejczak
współpraca:
Anna Gnatkowska
4.
Nauczyciele Kształcenie dorosłych kurs e-learningowy kontyn- uacja Maria Stompel
5.
Uczniowie ZSETH Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
10, 14, 21.03.17 09.00 14.00 01.03.17 Donata Andrzejczak
6.
Uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Finał VIII konkursu "Szkolna Liga Elektryki" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
10.03.17 10.00 15.00 03.03.17 Maria Stompel
7.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnych
w chmurze (Prezi) do działań dydaktycznych
Szkoła Podstawowa nr 79
ul. Pomorska 138
14.03.17 do ustalenia czas trwania: 5 godzin 13.03.17 Anna Gnatkowska
gnatkowska.anna@gmail.com
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ocenianie i jego rola
w procesie uczenia się. Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego (część druga)
Zespół Szkół Rzemiosł
ul. Żubardzka 2
07.03.17 15.00 16.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda Myślografii, czyli jak uczyć myśleć wizualnie
na zajęciach kształcenia zawodowego
Zespół Szkół Przemysłu Mody
ul. Naruszewicza 35
16.03.17 12.00 14.00 15.03.17 Maria Michalak
10.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Co wiem o mechatronice? XX Łódzkie Targi Edukacyjne
Hala EXPO MTŁ
al. Politechniki 4
03.03.17 12.00 13.00 27.02.17 Joanna Orda,
Jadwiga Morawiec
11.
Nauczyciele szkół zawodowych Przegląd metod i technik generowania pomysłów oraz sposobów ich wartościowania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
07.03.17 14.00 16.30 06.03.17 Joanna Orda
12.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół zawodowych, członkowie Zespołu ds. konkursów zawodowych Posiedzenie komisji konkursowej – najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego
do rozwiązania
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
14.03.17 15.00 16.30 13.03.17 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Energooszczędne i nowoczesne budownictwo ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
13.03.17 13.30 15.00 09.03.17 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Laboratoryjne metody badań próbek wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
02.03.17 08.30 10.45 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników szkół i placówek
szkoła/placówka 31.03.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
konsultacja indywidualna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa". BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Programy uczenia BHP. Edukacja
w systemie modułowym
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
08, 22.03.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej Izabela Rosiak,
Zdzisław Anglart
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Synteza treści kształcenia
z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – propozycje ŁCDNiKP
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
02.03.17 14.00 15.30 3 dni wcześniej Zdzisław Anglart
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Modelowe rozwiązania dydaktyczne w edukacji BHP/efekty wspólne dla zawodów w podstawie programowej kształcenia zawodowego ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
02.03.17 15.30 17.00 3 dni wcześniej Izabela Rosiak
5.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Normalizacja w dziedzinie BHP oraz ergonomii Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
15, 29.03.17 13.00 15.30 7 dni wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, szkolni koordynatorzy projektu "W poszukiwaniu Mistrza..." "W poszukiwaniu Mistrza..." ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
01.03.17 10.00 13.00 28.02.17 Zofia Kordala
2.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
03, 04, 17, 18, 31.03.17 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł /270 godz. Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.03.17 13.30 15.45 nabór zamknięty 20 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10, 17, 24, 31.03.17 15.00 18.15 24.02.17 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1
(dla początkujących)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.03.17 16.00 19.15 17.02.17 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Wicedyrektorzy
i zainteresowani nauczyciele
Planowanie i organizowanie pracy zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
15.03.17 16.00 18.30 14.03.17 Elżbieta Kolczyńska
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy
i zainteresowani nauczyciele
Elementy coachingu w pracy dyrektora i nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
22.03.17 16.00 18.30 21.03.17 Elżbieta Kolczyńska
3.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele Praca z uczniem zdolnym (drugie spotkanie) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
29.03.17 16.00 18.30 28.03.17 Elżbieta Kolczyńska
4.
Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy "Nauczyciel do zadań specjalnych". Uczenie siebie
i innych uczenia się
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.03.17 15.30 18.30 10.03.17 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara
5.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek oświatowych
Neuroedukacja, czyli jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
31.03.17 09.00 10.30 30.03.17 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele różnych typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Weekend z technologią informacyjną "Wyobraźnia kreuje rzeczywistość" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310, 306, 307, 214, 108, 109, 210, 111
17, 18.03.17 12.00 15.00 16.03.17 Anna Koludo
2.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani kreatywnym wykorzystaniem technologii informacyjnej w praktyce szkolnej Technologie informacyjne wspierające kreatywność
ucznia i nauczyciela
XX Łódzkie Targi Edukacyjne
Hala EXPO MTŁ
al. Politechniki 4
02.03.17 13.00 16.00 01.03.17 Anna Koludo
3.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie
dla najmłodszych (cz. 1)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
09.03.17 15.00 18.00 08.03.17 Tomasz Krupa
4.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie
dla najmłodszych (cz. 1)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
23.03.17 15.00 18.00 22.03.17 Tomasz Krupa
5.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie
dla najmłodszych (cz. 2)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
14.03.17 15.00 18.00 13.03.17 Tomasz Krupa
6.
konferencja Nauczyciele szkół podstawowych Baltie – programowanie
dla najmłodszych (cz. 2)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
30.03.17 15.00 18.00 29.03.17 Tomasz Krupa
7.
konferencja Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Prezi – nowy wymiar prezentacji (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
07, 14.03.17 15.00 19.30 20.02.17 72 Anna Koludo
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele łódzkich szkół zainteresowani wykorzystaniem Łódzkiej Platformy Edukacyjnej jako narzędzia wspierającego proces kształcenia Tworzenie interaktywnych kursów z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących uczniów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 304
każda środa 15.00 16.30 Adam Cyrański
9.
konsultacja grupowa Nauczyciele – administratorzy Office 365 w Szkole Podstawowej nr 202 Wdrożenie usługi Office 365 Szkoła Podstawowa nr 202
ul. Jugosłowiańska 2
21.03.17 15.00 18.00 Tomasz Krupa
10.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Excel dla początkujących ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
15.03.17 15.00 18.00 14.03.17 Tomasz Krupa
11.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Usługa Office 365 – praca wspólna i praca z uczniem ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
29.03.17 15.00 18.00 28.03.17 Tomasz Krupa
12.
Uczniowie szkół podstawowych Konstruowanie
i programowanie robotów mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
13.
Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
14.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.00 17.30 Sławomir Szaruga
15.
Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
16.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie webowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
17.
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych Inspiracje fotograficzne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
03.03.17 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
18.
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych Tablet – Twój kolega ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
16.03.17 17.00 18.30 Sławomir Szaruga

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Wychowawcy świetlic, nauczyciele szkół podstawowych Edukacja regionalna w świetlicy szkolnej, czyli jak nauka przez zabawę wpływa
na zainteresowania dzieci
i rozwija ich pasje
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 111
ul. Jaracza 44/46
02.03.17 15.00 16.45 28.02.17 Katarzyna Gostyńska
2.
Wszyscy zainteresowani nauczyciele Kolejne spotkanie z cyklu: Historia jednej ulicy...
Jak ulica NAWROT zmieniła swój kierunek
Spotykamy się
przy ul. Nawrot, początek trasy przy ul. Piotrkowskiej
16.03.17 15.45 17.45 bez konieczności wcześniej- szego zgłoszenia Katarzyna Gostyńska
gostynskak@onet.eu
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem
po regionie – zajęcia wprowadzające
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
06.03.17 16.00 19.00 06.03.17 Piotr Machlański
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem
po regionie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
20.03.17 16.00 19.00 20.03.17 Piotr Machlański
5.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
10.03.17 16.00 19.00 10.03.17 Piotr Machlański
6.
seminarium Nauczyciele
i wychowawcy
ze szkół ukraińskich
Prowadzenie edukacji obywatelskiej w Polsce
na przykładzie Łodzi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
02.03.17 15.00 17.00 Barbara Muras,
Barbara Wrąbel
7.
Nauczyciele historii
ze szkół podstawowych
Nowa podstawa programowa historii dla szkół podstawowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
20.03.17 16.00 18.30 20.03.17 Ewa Wiercińska-Banaszczyk

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
wraz z opiekunami
Młodzieżowy Parlament Europejski – spotkanie informacyjne Biuro Poselskie
dr. Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. 9
09.03.17 15.30 17.30 Agata Roksela –
Biuro Poselskie,
Barbara Wrąbel
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Młodzieżowy Parlament Europejski – Jak funkcjonuje Parlament Europejski?
Podział uczestników na frakcje
Biuro Poselskie
dr. Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. 9
14.03.17 15.30 17.30 Agata Roksela –
Biuro Poselskie,
Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 32 Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Oferta łódzkich szkół
Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
07.03.17 17.00 19.00 Marek Wilmowski
2.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 24 Temperament i jego znaczenie przy wyborze zawodu Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
10.03.17 09.00 14.00 Marek Wilmowski
3.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 32 Wewnątrzszkolne Targi Edukacyjne – Dzień Absolwenta Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
14.03.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski
4.
konsultacja grupowa Uczniowie klas I i II gimnazjum Kreatywność pierwszym krokiem do odniesienia sukcesu na rynku pracy XX Łódzkie Targi Edukacyjne
Hala EXPO MTŁ
al. Politechniki 4
02.03.17 09.00 12.00 02.02.17 Marek Wilmowski,
Ewa Koper
5.
konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Zespół Szkół
w Kurowicach
ul. Szkolna 1, Brójce
02.03.17 16.30 18.00 11.01.17 Ewa Koper
6.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II Style pracy i uczenia się
w kontekście planowania kariery edukacyjno-zawodowej
Zespół Szkół Techniczno-
-Informatycznych
al. Politechniki 37
07.03.17 08.30 13.00 05.01.17 Ewa Koper
7.
Uczniowie klas III Rozpoznawanie wewnętrznego potencjału na podstawie bada-
nia predyspozycji zawodowych
XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
07.03.17 13.45 16.00 09.02.17 Ewa Koper
8.
konsultacja grupowa Uczniowie klas I Poznaj siebie samego Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
10.03.17 10.00 14.00 14.02.17 Ewa Koper
9.
Uczniowie klas II Zasoby osobowe kluczem
do rozpoznania wewnętrznego potencjału w kontekście planowania dalszej ścieżki kształcenia
Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
24.03.17 09.00 15.00 14.02.17 Ewa Koper
10.
zajęcia otwarte Grupy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z liderami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wychowawcami, nauczycielami
Dni otwarte w andel's Hotel andel's Hotel
ul. Ogrodowa 17, sala balowa
13.03.17 11.00 14.00 09.03.17 Małgorzata Sienna
11.
Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy Techniki coachingowe
w edukacji i doradztwie zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
02.03.17 10.00 13.00 28.02.17 Maria Michalak,
Małgorzata Sienna
12.
Uczniowie klas III Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
08.03.17 13.00 16.00 07.02.17 Ewa Koper
13.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
22.03.17 09.00 13.00 22.03.17 Małgorzata Redlicka
14.
konsultacja indywidualna Uczniowie gimnazjum Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
29.03.17 09.00 13.00 29.03.17 Małgorzata Redlicka

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Młodego Przedsiębiorcy – twórcze myślenie w podejmowaniu decyzji biznesowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
01.03.17 13.30 17.00 27.02.17 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
2.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjów – trzy grupy po 25 osób Twórcze myślenie kluczem
do kariery
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
03.03.17 10.00 11.00 12.00 10.45 11.45 12.45 24.02.17 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
3.
Nauczyciele szkół zawodowych, uczniowie II Turniej EURO-CASH VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Podmiejska 21
15.03.17 12.00 15.00 13.03.17 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner,
Tomasz Jabłoński – VI LO
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
08.03.17 15.00 18.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.03.17 15.00 18.00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
6.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210, 310
29.03.17 10.00 14.00 17.02.17 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
konsultacja grupowa Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
konsultacja grupowa Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów
szkół
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych Elektronicznej Biblioteki Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
konsultacja grupowa Rodzice, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
wtorki, czwartki 09.00 15.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
7.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy
i nauczyciele wszystkich
typów szkół, uczniowie
i rodzice, pracodawcy,
przedstawiciele
samorządów,
osoby odwiedzające
Targi zainteresowane problematyką rynku pracy
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
kandydatów do pracy oraz
zapotrzebowanie na zawody/
kwalifikacje
XX Łódzkie Targi Edukacyjne
Hala EXPO MTŁ
al. Politechniki 4,
stoisko ŁCDNiKP – Punkt Konsultacyjny Obserwatorium
02, 03.03.17 godz. rozpo- częcia targów godz. zakoń- czenia targów Elżbieta Ciepucha
współpraca: Zespół ORPdE