26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
z krótkim stażem pracy
Współczesna edukacja – korelacja doświadczeń
i nowoczesnych tendencji sprzyjających uczeniu się dzieci (pierwsze spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
20.02.17 15.30 18.30 15.02.17 (karta zgłoszenia), ograniczona liczba miejsc Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
2.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wyzwalanie potencjału 6-latka kluczem do sukcesów szkolnych. Propozycje zabaw
i ćwiczeń kształtujących umiejętność czytania
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
08.02.17 14.00 17.00 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele świetlic, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Zimowe spotkanie z Mozartem, czyli muzyczne zabawy
z instrumentami i nie tylko...
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
15.02.17 17.00 19.15 15.02.17 Katarzyna Kasprzyk
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele świetlic szkół podstawowych Świetlica szkolna miejscem realizacji ciekawych projektów edukacyjnych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
22.02.17 08.30 10.15 22.02.17 Katarzyna Kasprzyk
5.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic Instrumenty muzyczne
z recyklingu – warsztaty muzyczno-plastyczne
Przedszkole Miejskie nr 66
ul. Grażyny 34
16.02.17 16.00 18.00 14.02.17 Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak,
Katarzyna Kasprzyk
prowadzenie: Paulina Zarzecka, Agnieszka Ławska
6.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej Ocenianie rozwojowe
(drugie spotkanie
z zaplanowanego cyklu)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
08.02.17 15.30 17.30 Hanna Derewlana,
Aleksandra Proc,
Agnieszka Kacprzak
7.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak wprowadzać dzieci w świat wartości uniwersalnych?
Oto jest pytanie!
(czwarte spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro, s. 26
08.02.17 13.00 16.00 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
8.
Zakwalifikowani nauczyciele
(trzecie spotkanie)
Bank pomysłów
na prowadzenie zajęć
w ogrodzie przedszkolnym przez cały rok szkolny
ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro, s. 26
15.02.17 14.00 16.00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Propozycje zabaw i ćwiczeń doskonalących naukę czytania
i pisania z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
oraz Odimiennej Metody
Nauki Czytania i Pisania
według koncepcji Ireny Majchrzak. Zajęcia w klasie I
"W karnawale"
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
22.02.17 11.50 13.15 Aleksandra Proc
współpraca:
Joanna Świątek,
Beata Wosińska,
Magdalena Ambroszczyk – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 24
10.
konsultacja grupowa Dyrektorzy placówek przedszkolnych i szkół podstawowych zgłoszonych do projektu "Sprzyjanie wymianie doświadczeń nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Korelacja oddziaływań przedszkola i szkoły"
Prezentacja niekonwencjonalnych rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych wdrażanych
w przedszkolach i szkołach. Opracowanie harmonogramu spotkań służących wzajemnej wymianie doświadczeń przedszkole – szkoła
na II semestr roku szkolnego 2016/17
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14b
22.02.17 13.15 14.15 Aleksandra Proc
współpraca: Joanna Świątek,
Beata Wosińska
11.
Nauczyciele ze szkół zgłoszonych do projektu "Modelowanie szkolnym systemem orientacji
i poradnictwa zawodowego uczniów
w szkole podstawowej"
Wykorzystanie metody projektu w orientacji zawodowej uczniów I i II etapu kształcenia w szkole podstawowej. Prezentacja praktycznych rozwiązań Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
16.02.17 14.30 16.30 Aleksandra Proc
współpraca:
Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Jak odczytywać współczesne znaki czasu? Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
08.02.17 15.30 19.00 07.02.17 Irena Wolska
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Ludzie wiary w Ewangelii
św. Marka
Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
22.02.17 15.30 19.00 21.02.17 Irena Wolska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Trudne sytuacje wychowawcze dotyczące uczniów Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
08.02.17 15.00 19.00 03.02.17 ks. Marcin Wojtasik
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Psychologiczne podstawy wychowania w szkole Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
15.02.17 15.00 19.00 10.02.17 ks. Marcin Wojtasik
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Problematyka i wyzwania katechezy młodzieży Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
22.02.17 14.30 19.00 17.02.17 ks. Marcin Wojtasik
6.
Uczniowie zakwalifikowani
do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Muzyki
Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Muzyki
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
07.02.17 10.00 12.45 Aldona Danielewicz-Malinowska
7.
Uczniowie zakwalifikowani
do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Plastyki
Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Plastyki
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
08.02.17 10.00 13.30 Aldona Danielewicz-Malinowska
8.
Zespoły taneczne ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych
z Łodzi, Zgierza, Pabianic, Ozorkowa, Strykowa
i Ksawerowa
VII Międzyszkolny Konkurs Taneczny "Poloneza czas zacząć" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
21.02.17 09.00 07.02.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
9.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów artystycznych oraz inni zainteresowani Muzyczna matematyka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
15.02.17 16.30 19.30 13.02.17 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
10.
konsultacja grupowa Nauczyciele muzyki
i plastyki ze szkół podstawowych
Edukacja artystyczna a procesy uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
27.02.17 16.30 18.30 24.02.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
11.
Nauczyciele języka angielskiego – członkowie Zespołu zadaniowego
ds. tworzenia testów diagnostycznych
Tworzenie testów diagnostycznych z języka angielskiego dla trzecioklasistów
i szóstoklasistów
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
16.02.17 15.30 18.30 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
12.
seminarium Nauczyciele języka francuskiego z wszystkich typów szkół Dyplom DELF junior – promocja języka francuskiego Alliance Francaise Lodz
ul. Drewnowska 58a
17.02.17 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
13.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych X Konkurs Poezji Rosyjskiej "Rosyjscy poeci i ich przekłady na język polski" XII Liceum Ogólnokształcące
Aleja Anstadta 7
14.02.17 12.00 14.00 06.02.17 Katarzyna Stępień
14.
Nauczyciele języka rosyjskiego Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka rosyjskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
10.02.17 16.00 18.00 03.02.17 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
15.
Nauczyciele języka polskiego z wszystkich typów szkół Metody analizy i interpretacji współczesnych dzieł sztuki Muzeum Sztuki
w Łodzi (MS2)
ul. Ogrodowa 19
16.02.17 15.30 18.30 13.02.17 15 Ewa Sztombka
16.
konsultacja grupowa Nauczyciele i uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani edukacją filozoficzną Praca z uczniem zdolnym – spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Pomorska 16, aula
10.02.17 15.30 16.30 Ewa Sztombka
17.
Nauczyciele języka polskiego z wszystkich typów szkół Narzędzia TOC w pracy nauczyciela języka polskiego
XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159, s. 6
21.02.17 15.30 18.30 17.02.17 Ewa Sztombka
18.
Nauczyciele zainteresowani tematem spotkania Etyka komunikacji językowej
w dziennikarstwie telewizyjnym
Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
15.02.17 15.30 17.30 13.02.17 Danuta Górecka/
Dorota Gołębiowska (CGEF)
19.
Nauczyciele języka niemieckiego Analiza projektu nowej podstawy programowej Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
15.02.17 16.00 18.30 13.02.17 Ewa Ciemnicka
20.
Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
21.02.17 16.00 17.30 20.02.17 Ewa Ciemnicka
21.
Nauczyciele języka polskiego zainteresowani tematem warsztatów Ocenianie kształtujące
na lekcjach języka polskiego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08, 22.02.17, 08.03.17 15.30 18.30 07.02.17 Aleksandra Śliwińska/
Danuta Górecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie uczestniczący
w eliminacjach cz. 3 LXVI Olimpiady Fizycznej
Laboratorium wybranych zagadnień z fizyki Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 219 08.02.17 16.30 18.00 06.02.17 Włodzimierz Nawrocki,
dr Rafał Ledzion
2.
Uczniowie – uczestnicy eliminacji rejonowych WKPzF Wgląd uczniów i rodziców
do prac konkursowych.
Dyżur Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
10.02.17 16.00 17.30 10.02.17 Włodzimierz Nawrocki
3.
Uczniowie uczestniczący
w eliminacjach wojewódzkich WKPzF
Eliminacje wojewódzkie WKPzF IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
22.02.17 09.30 11.30 Włodzimierz Nawrocki
4.
Uczniowie – uczestnicy eliminacji wojewódzkich WKPzF Dyżur Wojewódzkiej Komisji Konkursowej – wgląd zainteresowanych do prac konkursowych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
28.02.17 16.30 18.00 Włodzimierz Nawrocki
5.
Uczniowie klas II gimnazjów uczestniczący w eliminacjach międzyszkolnych
XV Konkursu "Matematyczne wędrówki po Łodzi – MOJA DZIELNICA"
Prezentacje uczniów
XV Konkursu "Matematyczne wędrówki po Łodzi – MOJA DZIELNICA" (zgodnie
z harmonogramem wystąpień)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
02, 03.02.17 08.00 18.00 30.01.17 Danuta Węgrowska
6.
Nauczyciele chemii Kryterialne ocenianie zadań problemowych do ustalenia 23.02.17 15.00 17.00 Małgorzata Kozieł

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych zgłoszeni do eliminacji dzielnicowych
XV Konkursu Przyrodniczego wraz
z nauczycielami – opiekunami
Eliminacje dzielnicowe
XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego
Według podziału
na rejony –
Szkoły Podstawowe nr: 5, 42, 14, 71, 81, 137, 34, 199, 101, 41
02.02.17 13.00 14.00 Anna Romańska
2.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Spotkanie Zespołu ds. pracy
z uczniem zdolnym – sprawdzanie prac z eliminacji dzielnicowych XV Konkursu Przyrodniczego
do ustalenia 06.02.17 15.00 19.00 Anna Romańska
3.
Nauczyciele ze szkół uczestniczących
w projekcie "Piękna nasza Polska cała"
Przewodnik po Polsce – Lapbook dla młodszego kolegi ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
09.02.17 17.00 19.00 08.02.17 Anna Romańska
4.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Co ma wspólnego pH z naszym zdrowiem? – lekcja przyrody
z wykorzystaniem mobilnego laboratorium Labdisc
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Jurczyńskiego 1/3
10.02.17 08.50 11.00 09.02.17 Anna Romańska
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele zainteresowani wdrażaniem oceniania kształtującego
do praktyki edukacyjnej
Ocenianie wspierające rozwój ucznia – informacja zwrotna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
21.02.17 16.00 18.00 20.02.17 Anna Romańska
6.
Nauczyciele biologii Metody i techniki kształcenia
a sukcesy uczniów
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13,
s. 103
14.02.17 15.00 18.00 10.02.17 Jacek Pachelski
7.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
XIII Międzyszkolny Konkurs "Człowiek – równowaga – zdrowie" II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
28.02.17 13.00 14.30 20.02.17 Jacek Pachelski

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Jak konstruować regulamin konkursu? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
07.02.17 17.00 19.30 nabór zakończony Elżbieta Bytniewska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele techniki Opracowanie projektów, scenariuszy i testów – praca
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
07.02.17 14.00 16.30 06.02.17 Krzysztof Makowski
2.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów. Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
3.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
4.
Nauczyciele zajęć technicznych Przygotowanie do pracy
z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych – Konkurs Wiedzy Technicznej, Turniej BRD
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3,
s. 8
08.02.17 14.00 17.00 07.02.17 Barbara Preczyńska
5.
Nauczyciele zajęć technicznych Elementy oceniania kształtującego na zajęciach technicznych Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3,
s. 8
23.02.17 10.45 12.00 20.02.17 Barbara Preczyńska
6.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, nauczyciele pracujący
w świetlicach
Metamorfozy, czyli technika Shabby Chic krok po kroku Szkoła Podstawowa nr 113
ul. Unicka 6
16.02.17 15.00 17.15 10.02.17 14 Bożena Piekarska,
Magdalena Bonecka
7.
Uczniowie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Turniej "Przygoda z przepisami ruchu drogowego" eliminacje – dostarczenie plakatu "Bezpieczniej z odblaskiem" Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sienkiewicza 137/139
06.02.17 14.00 16.15 06.02.17 Bożena Piekarska
8.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i ręcznej obróbki drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, piątki 10.00 12.15 dwa tygodnie wcześniej Bożena Piekarska bozenap@poczta.onet.pl,
Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Rozwój technologii mechatronicznych – roboty przemysłowe i systemy mechatroniczne jako element innowacyjności w różnych branżach przemysłowych ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży ekonomiczno-
turystyczno-hotelarskiej
Akademia Pomiaru. Zadania nauczyciela wspierającego uczącego się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(część druga)
ZSETH
ul. Drewnowska 171
28.02.17 15.30 17.30 Jadwiga Morawiec,
Marek Szymański
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ocenianie i jego rola
w procesie uczenia się. Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego (część druga)
Zespół Szkół Rzemiosł
ul. Żubardzka 2
do ustalenia 15.00 17.30 Jadwiga Morawiec,
Danuta Urbaniak
4.
Uczestnicy Akademii Seniora oraz wszyscy zainteresowani odpowiednim odżywianiem Dieta antynowotworowa nie jest dietą cud ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
01.02.17 10.00 13.00 Jadwiga Morawiec,
Danuta Urbaniak
5.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół Upowszechnianie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli
i szkół poprzez ich prezentację
i rejestrację w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
01, 08.02.17 15.00 16.00 Grażyna Adamiec
6.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego z łódzkich szkół zawodowych IV rewolucja przemysłowa – mechatronika w praktyce szkolnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
24.02.17 11.00 14.00 17.02.17 Ryszard Zankowski
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół branży mechatronicznej Programowanie
i uruchamianie nowoczesnych urządzeń mechatronicznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
08.02.17 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
8.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Organizacja uczenia się poprzez projekty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia do ustalenia 13.02.17 Donata Andrzejczak
donata.a@wp.pl
9.
seminarium Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Nauczyciel coach i tutor
w procesach wspierających uczących się
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia do ustalenia 13.02.17 Donata Andrzejczak
donata.a@wp.pl
10.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Donata Andrzejczak
donata.a@wp.pl
11.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda Myślografii, czyli jak uczyć myśleć wizualnie
na zajęciach kształcenia zawodowego
Zespół Szkół Przemysłu Mody
ul. Naruszewicza 35
23.02.17 13.00 15.00 20.02.17 Maria Michalak
12.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych E-portfolio jako metoda pobudzająca motywację uczących się Kurs e-laerningowy (30 godz.) 15.02.17 10.00 14.00 12.02.17 Maria Michalak
13.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Prezi – tworzenie multimedialnych prezentacji
w chmurze
Przedszkole Miejskie
nr 90
ul. Kilińskiego 228
do ustalenia do ustalenia do ustalenia 06.02.17 Anna Gnatkowska
gnatkowska.anna@gmail.com
14.
Dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych Regionalna konferencja mechatroniczna "IV Rewolucja przemysłowa. Mechatronika
w praktyce szkolnej"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
24.02.17 11.00 14.00 17.02.17 Joanna Orda,
Ryszard Zankowski
15.
Nauczyciele szkół zawodowych Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.02.17 13.30 16.00 13.02.17 Joanna Orda
16.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół zawodowych
Spotkanie Zespołu
ds. organizacji konkursu
"Co wiem o mechatronice?"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
07.02.17 14.00 16.30 03.02.17 Joanna Orda,
Jadwiga Morawiec

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół zawodowych
i ponadgimnazjalnych
Metoda eksperymentu
w edukacji o sposobach przekształcania energii
ze źródeł odnawialnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
16.02.17 11.30 13.45 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Możliwości przekształcania energii pozyskiwanej
z odnawialnych źródeł
do produkcji prądu i ciepła
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
22.02.17 09.00 11.15 Dorota Zielińska
3.
Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej W jaki sposób możemy dbać
o środowisko przyrodnicze, wytwarzając równocześnie energię elektryczną i ciepło?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
22.02.17 11.30 13.45 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników szkół i placówek
szkoła/placówka 28.02.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
w szkole/placówce 28.02.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
konsultacja indywidualna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa". BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Programy uczenia BHP. Edukacja
w systemie modułowym
Punkt konsultacyjny ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
01, 08, 15, 22.02.17 11.00 14.00 Zdzisław Anglart,
Izabela Rosiak
4.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wyzwaniem
dla ochrony zdrowia uczących
i pracujących
w szkole lub ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
15, 22.02.17 09.30 13.30 14 dni wcześniej Izabela Rosiak
5.
Nauczycielski zespół metodyczny Refleksja nad zmianami wynikającymi z podstawy programowej kształcenia
w zawodach
ŁCDNiKP, Pracownia BHP i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
24.02.17 13.30 16.30 Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 (konwersacje) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.02.17 13.30 15.45 nabór zamknięty 20,00 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
06, 13, 20, 27.02.17 16.00 19.15 31.01.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (od podstaw) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 14, 21, 28.02.17 17.00 20.15 31.01.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
15, 22.02.17 16.00 19.15 31.01.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
16, 23.02.17 17.00 20.15 31.01.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
24.02.17 15.00 18.15 31.01.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
25.02.17 09.00 12.15 11.02.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
25.02.17 12.30 15.45 11.02.17 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
9.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
03, 04, 17, 18.02.17 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 /270 godz. Zofia Kordala
10.
konsultacja grupowa Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół Forum Dyrektorów Szkół.
Jak właściwie dysponować zakładowym funduszem świadczeń socjalnych?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
21.02.17 12.00 14.00 17.02.17 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Wicedyrektorzy wszystkich typów szkół Czy tutoring w szkole jest możliwy? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s.201
16.02.17 11.00 13.00 15.02.17 Elżbieta Kolczyńska
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy przedszkoli Jak właściwie dysponować zakładowym funduszem świadczeń socjalnych? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
09.02.17 11.00 13.00 08.02.17 Elżbieta Kolczyńska
3.
Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy Nauczyciel do zadań specjalnych. Neurodydaktyka – wróg czy sprzymierzeniec nauczyciela? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
20.02.17 15.30 18.30 19.01.17 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara
4.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych ogólnodostępnych
i specjalnych
Ocenianie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
10.02.17 09.00 10.30 09.02.17 Katarzyna Pęczek,
Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
03, 10, 17, 24.02.17 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 1-3 szkół podstawowych Konstruktorzy i programiści ŁCDNiKP
sale informatyczne
03, 17.02.17 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie webowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w Scratchu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.30 18.00 nabór zakończony Sławomir Szaruga
7.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Digitalizacja (zgrywanie) filmów z kaset VHS ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
22.02.17 15.00 18.00 20.02.17 Tomasz Krupa
8.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Digitalizacja (zgrywanie) filmów z kaset VHS ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
28.02.17 15.00 18.00 24.02.17 Tomasz Krupa
9.
konferencja Nauczyciele I i II etapu kształcenia Baltie – nauka programowania dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
09.02.17 15.00 18.00 06.02.17 Tomasz Krupa
10.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Narzędzia do pracy zespołowej – Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
16.02.17 15.00 17.00 13.02.17 Tomasz Krupa
11.
konferencja Nauczyciele wykorzystujący technologie informacyjne w procesie kształcenia Prezi – nowy wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
21, 28.02.17, 07, 14.03.17 15.00 19.30 20.02.17 72 Anna Koludo

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych
ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców, pedagogów, nauczycieli uczących historii
i społeczeństwa
Jak realizować edukację obywatelską i patriotyczną
w szkolnym systemie kształcenia?
Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Wiosenna 1
09.02.17 16.00 19.00 Barbara Muras
2.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic
KAMISHIBAI w edukacji regionalnej. Prezentacja narzędzia służącego
do opowiadania historii
w sposób kreatywny
i niepowtarzalny
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 111
ul. Jaracza 44/46, s. 9
28.02.17 15.00 17.30 21.02.17 Katarzyna Gostyńska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek oświatowych, CKP zainteresowani aplikowaniem
w programie Erasmus+
Program Erasmus+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 304
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27.02.17 14.30 16.30 po ustaleniu telefonicz- nym Barbara Wrąbel,
Anna Koludo
2.
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Program Erasmus+ "Edukacja szkolna" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
27.02.17 14.30 19.30 Barbara Wrąbel,
Anna Koludo
3.
Dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy CKP Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
23.02.17 14.30 19.30 Anna Koludo,
Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 11 Badanie zainteresowań zawodowych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Stawowa 28
01.02.17 11.50 16.00 Dorota Świt
2.
konsultacja grupowa Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 Co dalej po gimnazjum? Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Sterlinga 24
02.02.17 11.00 16.00 Dorota Świt
3.
konsultacja grupowa Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 30 Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
07.02.17 11.00 16.00 Dorota Świt
4.
konsultacja grupowa Uczniowie XLIV Liceum Ogólnokształcącego Badanie predyspozycji zawodowych XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Wacława 22/24
09.02.17 10.00 14.00 Dorota Świt
5.
konsultacja grupowa Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 40 Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 40
ul. Kaliska 25/27
23.02.17 14.00 16.00 Dorota Świt
6.
konsultacja grupowa Uczniowie Świadomy wybór dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 7
ul. Rojna 33
03.02.17 08.00 12.00 Anna Zientalska
7.
konsultacja grupowa Uczniowie Świadomy wybór dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 7
ul. Rojna 33
10.02.17 08.00 12.00 Anna Zientalska
8.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 7
ul. Rojna 33
03.02.17 12.00 14.00 Anna Zientalska
9.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 7
ul. Rojna 33
10.02.17 12.00 14.00 Anna Zientalska
10.
Nauczyciele, pedagodzy
i liderzy WSOiPZ
w gimnazjach wraz
z uczniami
Finał X konkursu "Zawody przyszłości" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
10.02.17 11.00 13.30 03.02.17 Małgorzata Bartosiak
11.
konsultacja grupowa Nauczyciele, liderzy WSOiPZ, dyrektorzy, uczniowie i rodzice wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Planowanie, wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych. Analiza sytuacji na rynku pracy. Kompetencje zawodowe i społeczne oraz oferta edukacyjna – doradztwo i coaching ŁCDNiKP lub
na terenie placówki
do ustalenia do ustalenia 13.02.17 Małgorzata Bartosiak
gobart2@op.pl
12.
konsultacja indywidualna Nauczyciele, liderzy WSOiPZ, dyrektorzy, rodzice i uczniowie wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Planowanie i wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem badania predyspozycji, analizy rynku pracy i oferty edukacyjnej – doradztwo i coaching
ŁCDNiKP lub na terenie placówki do ustalenia do ustalenia 13.02.17 Małgorzata Bartosiak
gobart2@op.pl
13.
konsultacja indywidualna Uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum nr 6 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
02.02.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski
14.
konsultacja grupowa Uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum nr 15 Określamy swój profil zainteresowań Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
03.02.17 08.00 13.00 Marek Wilmowski
15.
Rodzice uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 24 Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego
i kryteria wyboru szkoły
Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
02.02.17 17.00 18.00 Roksana Remiszewska,
Marek Wilmowski
16.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 15 Konsultacje dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
09.02.17 13.00 17.00 Marek Wilmowski
17.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-Roweckiego 1
02.02.17 16.00 18.00 Koper Ewa
18.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
21.02.17 16.30 18.30 20.12.16 Ewa Koper
19.
konsultacja grupowa Uczniowie klasy III Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota Roweckiego 1
03.02.17 12.00 14.00 10.01.17 Ewa Koper
20.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
09.02.17 13.00 16.00 11.01.17 Ewa Koper
21.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III I IV Wybieramy kierunki kształcenia studiów wyższych Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych
al. Politechniki 37
22.02.17 11.00 15.00 16.09.16 Ewa Koper
22.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
07.02.17 11.00 15.00 Ewa Koper
23.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Trafny wybór ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
10.00 14.00 01.12.16 Ewa Koper
24.
nauczyciele, specjaliści w szkołach podstawowych Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej ŁCDNiKP, sala 307 22.02.2018 14.00 17.00 II spotkanie 0 Małgorzata Sienna
25.
dyrektorzy, nauczyciele szkół Coaching w edukacji i doradztwie zawodowym ŁCDNiKP, sala 210 22.02.2018 14.30 17.30 II spotkanie 0 Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
08.02.17 15.00 18.00 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.02.17 15.00 18.00 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
3.
Nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Turniej Euro-Cash – wykorzystanie gier dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Podmiejska 21
15.02.17 12.00 15.00 03.02.17 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
konsultacja grupowa Uczniowie liceów
ogólnokształcących,
w tym uczniowie klas trzecich IX LO
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
konsultacja grupowa Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów
szkół
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Rodzice, zainteresowane osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE