26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego W świątecznym klimacie – inspiracje na tworzenie ozdób
i upominków bożonarodzeniowych
Przedszkole Miejskie nr 30
ul. Rydzowa 19
04.12.17 15.30 17.30 04.12.17 zgłoszenia elektroniczne 10 Beata Wosińska
2.
Zespół innowacyjny
ds. rozwijania umiejętności uczenia się
Sposoby konstruowania instrukcji do różnorodnych zadań edukacyjnych wyzwalających samodzielność
u małego dziecka
Przedszkole Miejskie nr 55
al. Wyszyńskiego 41
06.12.17 16.00 18.00 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta Hornicka-Bińczyk
3.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Polskie zwyczaje i tradycje – wykorzystanie kreatywnych rozwiązań metodycznych we wdrażaniu treści obywatelskich w I etapie edukacyjnym Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
05.12.17 14.00 16.00 04.12.17 Anna Rostrygin
4.
Zespół zadaniowy
ds. rozwijania sprawności ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym
Wachlarz pomysłów
na rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym
Przedszkole Miejskie nr 133
ul. Krzemieniecka 22b
13.12.17 16.00 18.30 Beata Wosińska
współpraca:
Elżbieta Hornicka-Bińczyk
5.
seminarium Dyrektorzy łódzkich przedszkoli o stażu pracy 0-3 lat "Powiem Tobie, co mam
w głowie" – dzielenie się dobrą praktyką
Klub Nauczyciela
ul. Piotrkowska 137/139
01.12.17 11.00 13.00 Beata Wosińska
współpraca: Aneta Madziara
6.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zabawy muzyczno-ruchowe sposobem na integrację
z rodzicami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
13.12.17 13.00 15.00 10.12.17 Elżbieta Hornicka-Bińczyk
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
z krótkim stażem pracy
Metodyczny tok wprowadzenia litery S w oparciu o wyraz "smok" – zajęcia w klasie I Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Turoszowska 10
12.12.17 11.50 14.00 11.12.17 Anna Rostrygin
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Inauguracja projektu ekologicznego "Z ogrodem
na Ty". Propozycje zagospodarowania przestrzeni ogrodu, ścieżki dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
07.12.17 14.00 15.15 06.12.17 Aleksandra Proc
współpraca: Mariusz Gądziak – Centrum Ogrodnicze "Zielona Przystań"
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Inspiracje florystyczne wokół świąt Bożego Narodzenia – stroik Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3, s. 8
07.12.17 15.15 17.30 06.12.17 Aleksandra Proc
współpraca: Mariusz Gądziak – Centrum Ogrodnicze "Zielona Przystań"

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Metody plastyczne na lekcji religii Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
06.12.17 15.30 18.45 06.12.17 Irena Wolska
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Metody aktywizujące w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
06.12.17 15.00 19.00 04.12.17 ks. Marcin Wojtasik
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Rozwój zawodowy katechety Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
12.12.17 15.00 19.00 08.12.17 ks. Marcin Wojtasik
4.
konsultacja grupowa Nauczyciele religii Nowe metody, środki dydaktyczne oraz techniki pracy w katechezie Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
19.12.17 15.00 19.00 15.12.17 ks. Marcin Wojtasik
5.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Drama, debata, projekt edukacyjny – aktywizujące metody pracy z uczniami
na lekcjach języka polskiego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
07.12.17 15.30 18.30 05.12.17 Jolanta Bielecka
6.
Członkowie Zespołu zadaniowego
ds. indywidualizacji procesu kształcenia
Ocena prac uczestników eliminacji ogólnołódzkich
I stopnia IX Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki
z ortografią"
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, aula
05.12.17 11.00 15.00 Jolanta Bielecka
7.
Nauczyciele języka rosyjskiego Internet i materiały autentyczne inspiracją dla nauczyciela języka rosyjskiego (3 spotkania) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
07.12.17 15.30 17.00 01.12.17 Katarzyna Stępień
8.
konsultacja grupowa Nauczyciele języka rosyjskiego Stworzenie bazy ciekawych scenariuszy promujących naukę języka rosyjskiego (3 spotkania) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
15.12.17 15.30 17.00 11.12.17 Katarzyna Stępień
9.
Nauczyciele języka rosyjskiego – członkowie zespołu metodycznego Teksty obcojęzyczne jako podstawa rozwoju kompetencji językowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
18.12.17 16.00 18.00 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
10.
Nauczyciele języka francuskiego Tworzenie testów kompetencyjnych dla uczniów gimnazjów (3 spotkania) Alliance Francaise
w Łodzi
ul. Drewnowska 58a
04.12.17 16.00 19.00 Włodzimierz Glamaciński
11.
Nauczyciele języka polskiego z wszystkich typów szkół Polonistyczne spotkanie
z Vincentem van Goghiem
(z wykorzystaniem rożnych tekstów kultury)
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
07.12.17 15.30 18.00 05.12.17 Ewa Sztombka
Danuta Górecka
12.
Członkowie Zespołu
ds. pomiaru dydaktycznego
Konstruowanie zadań testowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
04.12.17 12.30 16.00 Ewa Sztombka
13.
Członkowie Zespołu
ds. pomiaru dydaktycznego
Konstruowanie zadań testowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
11.12.17 12.30 16.00 Ewa Sztombka
14.
Nauczyciele biorący udział w projekcie z cyklu "Pyszności literackie" – Misja Benedykta Polaka Propozycje pracy z książką Ł. Wierzbickiego "Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana"
– etapy realizacji misji
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08.12.17 14.00 16.00 07.12.17 Dorota Barańska
15.
konsultacja grupowa Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 83 Zasady organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 83
ul. Podmiejska 21
04.12.17 15.00 16.30 Dorota Barańska
16.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz inni zainteresowani Cztery pory roku w edukacji muzycznej przedszkolaka. Część I – zima Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
14.12.17 16.30 19.00 13.12.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
17.
Nauczyciele edukacji plastycznej ze szkół wszystkich poziomów Mistrz i uczeń w edukacji szkolnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
04.12.17 16.30 18.30 03.12.17 Aldona Danielewicz-Malinowska
18.
Nauczyciele języka polskiego Przyczyny uczniowskich niepowodzeń na egzaminie maturalnym z języka polskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Praussa 4, aula
11.12.17 15.30 18.00 07.12.17 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka/
Anna Finkstein (OKE)
19.
Nauczyciele – członkowie Zespołu ds. WKPzJA dla uczniów szkół podstawowych Organizacja WKPzJA dla uczniów szkół podstawowych – zadania (etap rejonowy) XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
14.12.17 15.00 18.00 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
20.
Nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół Jak właściwie ocenić wyniki testów zewnętrznych?
Prace Komisji Rejonowej Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
13.12.17 15.00 17.30 11.12.17 Sławomir Jaraszkiewicz
21.
Nauczyciele języka angielskiego – członkowie zespołu metodycznego Konstruowanie zadań badających kompetencje językowe uczniów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
06.12.17 15.00 18.00 06.12.17 Sławomir Jaraszkiewicz
22.
Nauczyciele języka niemieckiego Lekcje kulturowe o tematyce bożonarodzeniowej
z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
05.12.17 16.00 18.30 04.12.17 Ewa Ciemnicka
23.
Nauczyciele języka niemieckiego Moje podcasty – kształtowanie umiejętności rozumienia
ze słuchu
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
14.12.17 16.00 18.30 12.12.17 Ewa Ciemnicka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Przedstawienie propozycji warsztatów i spotkań edukacyjnych z nauczycielami fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018. Omówienie tegorocznych wyników matury z fizyki
XXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Wileńska 22
07.12.17 15.30 17.00 06.12.17 Andrzej Melson
2.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych TIK w edukacji matematycznej Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
07.12.17 16.00 18.15 03.12.17 Dominik Kwiatkowski
3.
Nauczyciele matematyki oraz nauczyciele zainteresowani techniką origami Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u uczniów techniką origami Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3,
s. BI1
05.12.17 15.30 19.00 03.12.17 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele geografii Geografia w zreformowanej szkole. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych
w 2017 roku
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.12.17 16.00 18.00 13.12.17 Ewa Wilczyńska
2.
Nauczyciele geografii – członkowie zespołu metodycznego Budowanie narzędzi diagnozujących poziom wiedzy i umiejętności geograficznych uczniów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 203
07.12.17 13.00 18.00 07.12.17 Ewa Wilczyńska
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi Przyroda niezwykła – cykl spotkań dla uczniów zdolnych. Spotkanie III – "Fizyka gitary elektrycznej" Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Pomorska 16
10.01.18 16.00 18.30 10.01.18 Anna Romańska
4.
Nauczyciele szkół podstawowych Twórczy nauczyciel – metody pracy pobudzające kreatywne myślenie Szkoła Podstawowa nr 130
ul. Gościniec 1
07.12.17 15.30 17.45 04.12.17 Anna Romańska
5.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych Na tropach Yeti – tabletowa lekcja "Wykorzystanie iPadów w procesie edukacyjnym" Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
15.12.17 09.50 10.35 11.12.17 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele zajęć technicznych i techniki BHP podczas działań technicznych. Jak konstruować regulaminy? PSO z techniki
a nowa podstawa programowa
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
19.12.17 14.30 16.30 Barbara Preczyńska
2.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
3.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
4.
Członkowie Zespołu metodycznego
ds. wdrażania podstawy programowej
Organizacja procesu kształcenia technicznego
po zmianie podstawy programowej
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
13.12.17 14.00 16.30 12.12.17 Krzysztof Makowski
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele techniki Elementy mechaniki
i inżynierii materiałowej
na lekcjach techniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
08.12.17 14.30 16.30 07.12.17 Krzysztof Makowski
6.
Nauczyciele techniki, plastyki, nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych Miękka biżuteria – pomysł
na prezent, nie tylko
pod choinkę
Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
07.12.17 15.00 17.00 04.12.17 8 Bożena Piekarska
7.
Zainteresowani nauczyciele Inspiracje świąteczne – wianki Szkoła Podstawowa nr 113
ul. Unicka 6
14.12.17 15.30 17.45 30.11.17 Bożena Piekarska
Magdalena Bonecka

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie procesu uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07, 18.12.17 15.30 18.30 06.12.17 Donata Andrzejczak
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak zorganizować kształcenie wyprzedzające w kształceniu zawodowym? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.12.17 15.00 17.00 13.12.12 Donata Andrzejczak
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży mechatronicznej Opracowywanie materiałów edukacyjnych z obszaru mechatroniki zgodnych z nową podstawą programową ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
06.12.17 15.30 18.30 04.12.17 Ryszard Zankowski
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej
i mechatronicznej
Programowanie i eksploatacja układów regulacji ciągłej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 9
13.12.17 15.30 18.30 11.12.17 Ryszard Zankowski
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele innowatorzy Prezentacja dobrych praktyk sposobem na promocję szkoły/placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
12.12.17 08.00 09.00 Grażyna Adamiec
6.
Zainteresowani nauczyciele Metodyka kształcenia dorosłych Kurs e-learningowy 15.12.17 nie dotyczy nie dotyczy 15.12.17 Maria Stompel
7.
Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół
Mechatronika wokół nas.
Prezentacja nowoczesnych stacji dydaktycznych
w pracowniach ROEM-u
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
12.12.17 12.00 14.15 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
8.
konsultacja grupowa Dyrektorzy wszystkich typów szkół, pracodawcy Promowanie współpracy pracodawców ze szkołami,
czyli Łódzkie Łabędzie
ŁCDNiKP lub
w szkołach uczestników
zostanie ustalona po zebraniu zgłoszeń 12.00 14.00 Danuta Urbaniak
Jadwiga Morawiec
9.
Nauczyciele szkół zawodowych Jak wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie wykorzystać
do podniesienia efektywności kształcenia?
Zespół Szkół Samochodowych 07.12.17 16.00 18.15 Jadwiga Morawiec
Marek Szymański
10.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego Pakiety edukacyjne do nowej podstawy programowej jako materiały wspomagające proces uczenia się Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
07.12.17 13.00 15.00 05.12.17 Maria Michalak
11.
Nauczyciele wszystkich typów szkól Metoda WebQuest
w kształceniu zawodowym metodą rozwijającą kompetencje społeczne
i zawodowe
Warsztaty prowadzone e-learningowo
na platformie
http://moodleokup.wckp.lodz.pl/
18.12.17 15.00 18.00 15.12.17 Maria Michalak
maja.michalak@interia.pl

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
(dwie grupy do 18 osób)
Zielone energie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
04, 14.12.17 09.00 10.30 01.12.17 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137,
sala konferencyjna
01.12.17 12.00 15.00 3 dni wcześniej Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce.
Szkolenia okresowe
w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy dla pracowników szkół i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 06.12.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
3.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Metodyka pracy nauczycieli kształcących w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy skierowana
na twórcze działanie uczniów
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137,
sala konferencyjna
08.12.17 13.30 15.30 3 dni wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart
4.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
Szkoła/placówka według zleceń 13.12.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
5.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Metodyka pracy nauczycieli kształcących w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – metody stymulujące aktywności uczniów na zajęciach ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
15.12.17 13.30 15.30 3 dni wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart
6.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoła/placówka według zleceń 20.12.17 13.00 19.30 14 dni wcześniej 1200 PLN (grupa 12 osób) Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
7.
konsultacja grupowa Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Organizacja procesu uczenia się. Tworzenie programu kształcenia BHP ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
22.12.17 13.30 15.30 3 dni wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele, pedagodzy, specjaliści pracujący
z uczniem w ramach pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – zasady tworzenia i realizacja ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
11.12.17 14.00 16.00 08.12.17 Katarzyna Pęczek
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy
i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
O prawie przy kawie Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a, s. 13
08.12.17 11.00 13.00 07.12.17 Aneta Madziara
Katarzyna Pęczek
3.
Zainteresowani nauczyciele Narzędzia coachingowe
w pracy nauczyciela
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
06.12.17 16.00 19.00 05.12.17 Elżbieta Kolczyńska
4.
Zainteresowani nauczyciele Jak uczyć, żeby nauczyć? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
19.12.17 15.00 18.00 18.12.17 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Szkolni administratorzy Office 365 (zgodnie
z harmonogramem ustalonym z Wydziałem Edukacji UMŁ)
Administracja szkolnym kontem Office 365
(jedno 8-godzinne spotkanie dla każdej grupy)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, pracownie komputerowe
01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.12.17 09.00 15.00 01-18.12.17 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych Projekt "Literatura i film" – wykład inauguracyjny. Uczestnicy otrzymają ciekawe publikacje na temat sztuki filmowej
Sala kinowa Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1
06.12.17 14.00 16.00 05.12.17 Danuta Górecka
Barbara Langner

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Patriotycznym szlakiem – Żołnierze Niezłomni Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych Oddział Martyrologii Radogoszcz
ul. Zgierska 147
07.12.17 15.30 17.30 07.12.17 Piotr Machlański
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Wycieczka po regionie – metodyka organizowania edukacyjnych zajęć terenowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08.12.17 16.30 18.30 08.12.17 Piotr Machlański
3.
Nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy klas w szkole podstawowej oraz inni zainteresowani nauczyciele Kreacje muzyczne na Boże Narodzenie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
11.12.17 17.30 19.30 11.12.17 Barbara Muras
współorganizacja:
Aldona Danielewicz-Malinowska
4.
Nauczyciele świetlicy, wychowawcy, nauczyciele plastyki/techniki klas szkoły podstawowej Jak to się robi? – techniki wykonywania dekoracji świątecznych w świetlicy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
06.12.17 17.30 20.00 05.12.17 Barbara Muras
współorganizacja:
Bożena Piekarska
Barbara Preczyńska
5.
Uczestnicy projektu "Dziedzictwo filmowe Łodzi" Dziedzictwo filmowe Łodzi (kolejne spotkanie) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna
im. Leona Schillera
w Łodzi
ul. Targowa 61/63
zostanie podana pocztą e-mail 15.30 17.30 rejestracja zamknięta Katarzyna Gostyńska
6.
konsultacja grupowa Uczestnicy projektu "Dziecięca Łódź Bajkowa" Historia animacji w Łodzi
i na świecie w oparciu
o twórców i produkcje Semafora. Zajęcia terenowe
na Szlaku Łodzi Bajkowej
zajęcia terenowe 12.12.17 12.00 15.00 rejestracja zamknięta Katarzyna Gostyńska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych
Możliwości aplikowania
w programie Erasmus+
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
11.12.17 15.00 19.00 11.12.17 Barbara Wrąbel
Anna Koludo

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Sterlinga 24
14.12.17 09.30 12.00 Dorota Świt
2.
konsultacja indywidualna Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 40 Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 40
ul. Kaliska 25/27
15.12.17 09.00 13.00 Dorota Świt
3.
konsultacja grupowa Uczniowie szkoły podstawowej Świadomie planuję swoją przyszłość edukacyjno-zawodową Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Praussa 2
01.12.17 09.30 11.30 Anna Zientalska
4.
konsultacja indywidualna Uczniowie szkoły podstawowej Jaki zawód? Jaka szkoła? Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Praussa 2
01.12.17 12.30 15.00 Anna Zientalska
5.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjum Świadomie planuję swoją przyszłość edukacyjno-zawodową Publiczne Gimnazjum nr 16
ul. Syrenki 19a
19.12.17 08.00 10.00 Anna Zientalska
6.
konsultacja indywidualna Uczniowie gimnazjum Planuję swoją przyszłość edukacyjno-zawodową Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
08.12.17 09.30 15.00 Anna Zientalska
7.
konsultacja indywidualna Uczniowie gimnazjum Planuję swoją ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
15.12.17 09.30 15.00 Anna Zientalska
8.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III gimnazjum Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
wtorki do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
9.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III liceum Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w zakresie celów edukacyjno-zawodowych XVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Perla 11
czwartki 09.00 14.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
10.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkoły podstawowej Moje zainteresowania – mój zawód Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sterlinga 24
środa do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
11.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas I przysposabiających
do zawodu
Badanie predyspozycji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
środy do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
12.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III gimnazjum Bilans możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
piątki 09.00 14.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
13.
konsultacja grupowa Uczniowie gimnazjum Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. Mostowskiego 23
13.12.17 10.00 14.00 13.12.17 Małgorzata Redlicka
14.
konsultacja indywidualna Uczniowie gimnazjum Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
08.12.17 10.00 13.00 08.12.17 Małgorzata Redlicka
15.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 13 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici 16
13.12.17 10.00 14.00 Marek Wilmowski
16.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 6 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
14.12.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski
17.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 24 Profil zainteresowań – wewnętrzne czynniki wyboru drogi edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
07.12.17 09.00 13.00 Marek Wilmowski
18.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II gimnazjum Poznaj samego siebie Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
07.12.17 08.00 14.00 28.09.17 Ewa Koper
19.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VI szkoły podstawowej Świat zawodów na wesoło Szkoła Podstawowa nr 173
ul. Sienkiewicza 46
08.12.17 08.30 12.00 29.09.17 Ewa Koper
20.
Uczniowie klas III gimnazjum Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
14.12.17 09.00 15.00 05.10.17 Ewa Koper
21.
konsultacja indywidualna Uczniowie technikum Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej.
Praca czy studia?
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
al. Politechniki 38
13.12.17 16.30 18.00 11.10.17 Ewa Koper
22.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
13.12.17 10.00 14.30 20.10.17 Ewa Koper
23.
konsultacja grupowa Uczniowie technikum Rozwijanie zdolności manualnych atutem
na rynku pracy
Zespół Szkół Techniczno-
-Informatycznych
al. Politechniki 37
01.12.17 09.00 12.00 10.10.17 Maria Michalak
Ewa Koper
24.
zajęcia otwarte Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej
Świat zawodów na wesoło Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
19.12.17 14.30 16.00 31.10.17 Ewa Koper
25.
konsultacja grupowa Uczniowie klas III gimnazjum Planowanie dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
20.12.17 10.00 14.00 25.10.17 Ewa Koper
26.
Koordynatorzy, liderzy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele szkół podstawowych Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
w szkole podstawowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
11.12.17 14.30 17.30 kontynuacja Małgorzata Sienna
27.
konsultacja indywidualna Rodzice uczniów klas III gimnazjum Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły? Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
05.12.17 17.00 19.00 04.12.17 Aleksandra Bednarek

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkoły podstawowej Badanie predyspozycji zawodowych Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Praussa 2
01.12.17 11.30 12.30 Anna Zientalska
2.
Uczniowie gimnazjum Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 16
ul. Syrenki 19a
21.12.17 11.00 13.00 Anna Zientalska

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach szkół, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, inne zainteresowane osoby
Zapoznanie z bieżącą sytuacją na rynku pracy, udostępnienie publikacji ORPdE będących wynikiem własnych badań
i analiz. Uruchomiono E-bibliotekę zawierającą elektroniczne wersje
publikacji ORPdE (www.orpde.wckp.lodz.pl zakładka E-biblioteka)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/ Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz diagnozujących zapotrzebowanie na nowe kierunki kształcenia, nowe specjalizacje i kompetencje rynkowe w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Projektowanie
i przeprowadzanie badań opinii uczniów/rodziców o szkole, których wyniki pozwolą zidentyfikować mocne i słabsze strony placówki. Dane te będą wsparciem w procesie zarządzania szkołą i budowania jej marki
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych Na kogo czeka praca?
Aktualna sytuacja oraz tendencje na regionalnym rynku pracy (poszukiwane zawody, kwalifikacje, wymagane kompetencje,
nowe zawody). Celem zajęć
jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak amatusiak@wckp.lodz.pl