26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak wprowadzać dzieci w świat wartości uniwersalnych?
Oto jest pytanie!
(trzecie spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, s. 26
11.01.17 14.00 17.00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
2.
Zespół zadaniowy
ds. wyzwalania ciekawości poznawczej dzieci
w ogrodach przedszkolnych/zielonych pracowniach
W zimowym nastroju – inspiracje na projektowanie aktywności dzieci w ogrodach przedszkolnych Przedszkole Miejskie nr 214
ul. Batalionów Chłopskich 21
13.01.17 14.00 16.00 09.01.17 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl
współpraca: Joanna Świątek
3.
Nauczyciele zakwalifikowani
do Zespołu zadaniowego
ds. wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
Pomysły na organizację pracy w grupie – wspieranie dziecka ze spektrum autyzmu ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro, s. 26
04.01.17 15.00 16.30 Joanna Świątek
4.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Wykorzystanie elementów oceniania wspierającego
w pracy z uczniami I etapu kształcenia. Zajęcia w klasie III
z zakresu edukacji językowej
„Kto to? co to? jaki? jaka? – piękna nasza mowa taka”
Szkoła Podstawowa nr 169
ul. Napoleońska 7/17
11.01.17 11.50 13.30 Aleksandra Proc
Hanna Derewlana
5.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała" oraz inni zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Wycinanki, malowanki, czyli artystyczne inspiracje regionami Polski – KWIATY, WIEŃCE I WIANKI ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
04.01.17 17.00 19.15 04.01.17 Katarzyna Kasprzyk
6.
Nauczyciele świetlic szkolnych Zabawy inspirowane folklorem, czyli w co się bawili nasi dziadkowie? ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
11.01.17 08.30 10.15 10.01.17 Katarzyna Kasprzyk
7.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała" oraz inni zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Wycinanki, malowanki, czyli artystyczne inspiracje regionami Polski – FOLKOWE INSPIRACJE ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
12.01.17 17.00 19.15 11.01.17 Katarzyna Kasprzyk

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy
z dzieckiem w przedszkolu
Filia UKSW Łódź
ul. ks. I. Skorupki 7
04.01.17 15.30 19.00 03.01.17 Irena Wolska
2.
Nauczyciele języka angielskiego Badanie kompetencji językowych w oparciu
o zadania zewnętrzne
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
12.01.17 09.00 15.00 05.01.17 Sławomir Jaraszkiewicz
3.
Członkowie WKK Weryfikacja prac konkursowych – eliminacje rejonowe WKPzJR ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
12.01.17 16.00 19.00 Katarzyna Stępień
4.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego Muzyka filmowa w twórczości polskich i obcych kompozytorów (część I) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
10.01.17 16.30 20.00 09.01.17 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
5.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczania wczesnoszkolnego, wychowania przedszkolnego Muzyka filmowa w twórczości polskich i obcych kompozytorów (część II) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
24.01.17 16.30 20.00 23.01.17 7 Aldona Danielewicz-Malinowska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach II etapu XXVI Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
XXVI Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153
04.01.17 07.40 10.15 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele pracujący
w zespole
Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli
w przygotowaniu uczniów
do matury z fizyki
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153
04.01.17 10.30 16.30 Włodzimierz Nawrocki
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Dziecięca Akademia Młodych Twórców – Sekcja Twórców
i Pasjonatów
Zajęcia edukacyjne z fizyki – fizyka wokół nas, prezentacja doświadczeń ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
04.01.17 17.00 18.30 Włodzimierz Nawrocki
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach cz. 2
LXVI Olimpiady Fizycznej
Laboratorium wybranych zagadnień z fizyki Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 219 11.01.17 16.30 18.30 09.01.17 Włodzimierz Nawrocki
dr Rafał Ledzion

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele PM nr 126
w Łodzi
Edukacja globalna
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 126
ul. Broniewskiego 101/103
12.01.17, 07.02.17 16.00 20.00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele techniki Innowacyjne programy kształcenia technicznego Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
10.01.17 14.00 16.30 09.01.17 Krzysztof Makowski
3.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
4.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych Z elektrotechniką na ty Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
11.01.17 14.00 16.15 08.01.17 Bożena Piekarska
6.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i ręcznej obróbki drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, piątki 10.00 12.15 tydzień wcześniej Bożena Piekarska bozenap@poczta.onet.pl
Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ocenianie i jego rola
w procesie uczenia się. Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego
Zespół Szkół Rzemiosł
ul. Żubardzka 2
31.01.17 15.30 18.30 30.01.17 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
2.
Nauczyciele branży ekonomiczno-turystycznej Akademia Pomiaru. Zadania nauczyciela wspierającego uczącego się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZSETH
ul. Drewnowska 171
10.01.17 15.30 18.30 09.01.17 Jadwiga Morawiec
współpraca: Marek Szymański
3.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, pracodawcy zainteresowani konkursem Promocja konkursu "Pracodawca Kreujący
i Wspierający Edukację 2016" – efektywna współpraca szkół
z pracodawcami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
02, 03, 04, 05, 09.01.17 13.00 15.00 Danuta Urbaniak
Jadwiga Morawiec
4.
Dyrektorzy szkół Upowszechnienie
i dokumentowanie działań innowacyjnych nauczycieli
i szkół poprzez ich prezentację
i rejestrację w Katalogu Dobrych Praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.01.17, 11.01.17 15.00 16.00 Grażyna Adamiec
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Utwórz i wykorzystaj krótki film na swoich zajęciach, a także do promocji działań edukacyjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
05.01.17 14.00 15.30 04.01.17 Anna Gnatkowska
6.
konferencja Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych E-portfolio jako metoda pobudzająca motywację uczących się kurs e-lerningowy 30.01.17 09.00 27.01.17 Maria Michalak
7.
Nauczyciele Metoda tekstu przewodniego w praktyce szkolnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
12.01.17 15.30 17.00 10.01.17 Donata Andrzejczak
8.
Nauczyciele logistyki Przygotowanie uczniów
do egzaminu zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
19.01.17 10.30 12.00 17.01.17 Donata Andrzejczak
9.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
do ustalenia 09.00 14.00 Donata Andrzejczak
10.
Nauczyciele Nowe pokolenie – nowe role nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
26.01.17 10.30 12.00 24.01.17 Donata Andrzejczak
11.
Nauczyciele przedszkoli
i nauczania początkowego
Utwórz i wykorzystaj krótki film na swoich zajęciach, a także do promocji działań edukacyjnych Przedszkole Miejskie nr 90
ul. Kilińskiego 90
do ustalenia Anna Gnatkowska
gnatkowska.anna@gmail.com
12.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie nowoczesnych urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
03.01.17 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
13.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie nowoczesnych urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
10.01.17 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
14.
Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Programowanie robotów
w języku Melfa Basic
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
11.01.17 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
15.
Nauczyciele Kształcenie dorosłych kurs e-learningowy kon- tynuacja 15.01.17 Maria Stompel
16.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Spotkanie Zespołu
ds. konkursu "Co wiem
o mechatronice?"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
10.01.17 14.00 16.00 05.01.17 Joanna Orda
17.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Zarządzanie informacją
w procesie kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
13.01.17 13.00 15.00 09.01.17 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele gimnazjów Badania i ocena jakości gleby ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
12.01.17 09.00 10.30 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele z zespołu metodycznego Projektowanie zadań
o tematyce ekologicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
11.01.17 16.00 18.15 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników szkół i placówek
szkoła/placówka 28 02.17 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
w szkole/placówce 31.01.17 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Normalizacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii ŁCDNiKP, Pracownia BHP i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
04, 11.01.17 09.00 13.00 7 dni wcześniej Izabela Rosiak
4.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa". BHP według nowej podstawy programowej. Kwalifikacje technika BHP. Programy uczenia BHP. Edukacja
w systemie modułowym
Punkt konsultacyjny ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
13, 20, 27.01.17 11.00 14.00 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
5.
Rady pedagogiczne szkół/placówek Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
szkoły/placówki według zleceń 31.01.17 13.00 19.00 14 dni wcześniej 900 (za kurs dla grupy do 12 osób) Zdzisław Anglart
6.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wyzwaniem
dla ochrony zdrowia uczących
i pracujących
w szkole lub ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
10, 31.01.17 09.30 13.30 14 dni wcześniej Izabela Rosiak
7.
Nauczyciele – pracownicy wykonujący zadania służby bhp w szkole oraz inne zainteresowane osoby Metodyka pracy służby bhp
w szkole. Analiza i ocena zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w szkole. Wymagania i przepisy bhp
dla szkół
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
04, 18.01.17 14.00 16.00 poprzedni dzień roboczy Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Forum Dyrektorów Szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
10.01.17 12.00 14.00 09.01.17 Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
02, 09, 30.01.17 13.30 15.45 nabór zamknięty 20,00 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele przedszkoli/edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
02, 09, 30.01.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 11.01.17 16.00 19.15 nabór zamknięty 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12.01.17 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
13, 27.01.17 15.00 18.15 nabór zamknięty 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 14, 21.01.17 09.00 12.15 wolne miejsca 500 /semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
13, 14.01.17 15.00 09.00 20.00 16.45 nabór zamknięty 1800 (270 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zainteresowani problematyką pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nauczyciel do zadań specjalnych – narysuj wiedzę, czyli graficzne metody aktywizujące w pracy z uczniem o SPE ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
09.01.17 15.30 18.30 08.01.17 Katarzyna Pęczek
2.
Nauczyciele i pedagodzy Przygotowanie zawodowe
i przysposobienie do pracy uczniów z autyzmem
i zespołem Aspergera – zadania wynikające z realizacji podstawy programowej
ZSZS nr 2
ul. Pierwszej Dywizji 16/18
11.01.17 09.10 12.40 09.01.17 Jolanta Wojciechowska
Katarzyna Pęczek

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
06, 13.01.17 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
2.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
03, 10.01.17 16.00 17.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
3.
Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
06, 13.01.17 17.00 18.30 nabór zakończony Sławomir Szaruga
4.
Uczniowie młodszych klas szkół podstawowych Robotyka przemysłowa ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, pracownia mechatroniczna
06.01.17 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
Nauczyciele różnych przedmiotów
z wszystkich typów szkół
Zaawansowane funkcje edytora tekstu MS Word ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
18, 19, 20.01.17 09.00 13.00 13.01.17 45 Dorota Wojtuś

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze z łódzkich szkół Dokumentacja biblioteki szkolnej. Ewidencjonowanie różnych typów zbiorów. Organizacja zbiorów. Programy komputerowe dedykowane bibliotekom szkolnym III Liceum Ogólnokształcące
ul. Sienkiewicza 46
11.01.17 10.00 14.00 09.01.17 Grażyna Bartczak-Bednarska
Mariola Mossakowska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele historii Program kształcenia w oparciu o projekt nowej podstawy programowej z historii w szkole podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.01.17 15.30 17.30 09.01.17 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
2.
Nauczyciele uczący Wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz Historii i społeczeństwa
w szkołach podsta- wowych, wychowawcy
Wykorzystanie narzędzia coachingowego, jakim jest informacja zwrotna, w praktyce edukacyjnej dla WOS
(w tym edukacji obywatelskiej)
ŁCDiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
11.01.17 15.45 18.00 09.01.17 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół, centrów kształcenia praktycznego, przedstawiciele organiza- cji pozarządowych pracu- jących z młodzieżą i sa- morządów terytorialnych Program Erasmus+ dla sektorów: "Edukacja Szkolna", "Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" oraz "Młodzież" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
04.01.17 14.00 20.00 03.01.17 Anna Koludo
Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 46 Świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 46
ul. Krochmalna 15
11.01.17 08.00 13.00 Anna Zientalska
2.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 46 Wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 46
ul. Krochmalna 15
11.01.17 13.00 15.00 Anna Zientalska
3.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 46 Trafny wybór dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 46
ul. Krochmalna 15
13.01.17 08.00 11.00 Anna Zientalska
4.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 46 Wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 46
ul. Krochmalna 15
13.01.17 11.00 14.00 Anna Zientalska
5.
Rodzice Publicznego Gimnazjum nr 3 Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
09.01.17 18.00 20.00 Anna Zientalska
6.
Rodzice uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 6 Promocja szkolnictwa zawodowego. Spotkanie
z przedstawicielami pracodawców i szkół ponadgimnazjalnych
Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
10.01.17 17.30 19.30 Marek Wilmowski
Małgorzata Katarzyńska
7.
konferencja Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 24 Konsultacje na temat planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
12.01.17 09.00 12.00 Marek Wilmowski
8.
Uczniowie klasy IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 10
Poznajemy europejski rynek pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
ul. Strykowska 10/18
12.01.17 13.00 14.00 Marek Wilmowski
9.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 24 Określamy swój profil zainteresowań Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
13.01.17 10.00 14.00 Marek Wilmowski
10.
Rodzice uczniów gimnazjum Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
09.01.17 17.00 18.00 Małgorzata Redlicka
11.
konferencja Uczniowie klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
11.01.17 09.00 13.00 11.01.17 Małgorzata Redlicka
12.
konferencja Uczniowie klas III liceum Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
XXXII Liceum Ogólnokształcące
ul. Czajkowskiego 14
03.01.17 09.00 12.00 14.12.16 Ewa Koper
13.
Uczniowie klasy III ZSTI Badanie predyspozycji zawodowych ZSTI
Al. Politechniki 37
05.01.17 10.00 14.00 15.11.16 Ewa Koper
14.
Uczniowie klasy III Trafny wybór szkoły ponadgimnazjalnej
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
12.01.17 10.00 12.00 06.12.16 Ewa Koper
15.
konferencja Uczniowie i rodzice uczniów Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
12.01.17 15.00 18.00 Ewa Koper
16.
Uczniowie klas I System wartości w kontekście planowania kariery edukacyjno-zawodowej ZSTI
Al. Politechniki 37
31.01.17 09.00 14.00 15.11.16 Ewa Koper
17.
Uczniowie klas III Badanie predyspozycji zawodowych XXI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Kopernika 2
10.01.17 13.00 16.00 16.12.16 Ewa Koper
18.
Rodzice uczniów klas III gimnazjum Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 22
ul. Kusocińskiego 100
09.01.17 17.00 18.00 Małgorzata Bartosiak
19.
Rodzice uczniów klas III gimnazjum Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 21
ul. Balonowa 1
10.01.17 17.00 18.00 Małgorzata Bartosiak
20.
Rodzice uczniów klas III gimnazjum Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 20
ul. Olimpijska 9
11.01.17 17.00 18.00 Małgorzata Bartosiak
21.
Rodzice uczniów klas III gimnazjum Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47
al. Wyszyńskiego 86
12.01.17 17.30 18.15 Małgorzata Bartosiak

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół,
zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów
szkół, zainteresowane
osoby
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy szkół
i nauczyciele,
zainteresowane osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE