26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej Wyjeżdżamy na wakacje - wykorzystanie surowców wtórnych Szkoła Podstawowa nr 152
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
02.06.16 15:30 17:30 01.06.16 Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Kasprzyk
współpraca: Agnieszka Słabosz - nauczyciel
2.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
(trzecie spotkanie)
Widzieć, słyszeć i czuć inaczej - to autyzm. Dzieci ze spektrum autyzmu Przedszkole Miejskie nr 36
ul. Ceramiczna 7/9
06.06.16 09:30 12:00 Agnieszka Kacprzak,
Joanna Świątek
3.
Nauczyciele przedszkoli, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej "Tanecznym krokiem ku sobie" - zabawy z instrumentami Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Strzelecka 5
09.06.16 17:00 19:30 Agnieszka Kacprzak
współpraca: Małgorzata Bartniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Organizacja i planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 94
ul. Janosika 136
09.06.16 17:00 19:00 Anna Koralewska
5.
Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego
nr 47
Cele edukacyjne wyznacznikiem kierunku pracy nauczyciela przedszkola Przedszkole Miejskie nr 47
ul. Deczyńskiego 24
termin do uzgod- nienia 17:00 19:15 Alicja Krzyżańska
6.
Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 234 Organizacja i planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie 234
ul. Ziemowita 23
16.06.16 17:00 19:00 Anna Koralewska
7.
Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 171 Konstruowanie programów kształcenia Przedszkole Miejskie nr 171
ul. Gorkiego 41
23.06.16 17:00 19:00 Anna Koralewska
8.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia łódzkich szkół podstawowych, wdrażający projekt związany z orientacją zawodową uczniów Podsumowanie projektu edukacyjnego "Modelowanie szkolnych systemów orientacji zawodowej uczniów I i II etapu kształcenia w szkole podstawowej" - prezentacja działań projektowych wdrażanych w zaproszonych do realizacji projektu szkołach Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
15.06.16 14:00 16:00 Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska
9.
Nauczyciele świetlic szkół podstawowych Podsumowanie pracy świetlic łódzkich szkół podstawowych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
s. 25
10.06.16 08:30 10:00 10.06.16 Katarzyna Kasprzyk - doradca metodyczny ds. świetlic szkolnych
10.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Konstruowanie innowacji pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
13.06.16 13:00 14:30 Aleksandra Proc

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego biorący udział w I i II części seminaryjnej
Testy poziomujące - podział kompetencji Alliance Francaise Łódź
ul. Drewnowska 58a
sala Rodin
10.06.16 13:00 18:00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele romaniści Podręcznik czy materiał wspierający? Wybór i selekcja bazy leksykalno-gramatyczno-
kulturoznawczej będącej podstawą do opracowania materiału wspierającego umożliwiającego zastąpienie podręcznika
Alliance Francaise Łódź
ul. Drewnowska 58a
sala Rodin
17.06.16 13:00 18:00 Włodzimierz Glamaciński
3.
Uczestnicy projektu edukacyjnego "Łódź wczoraj i dziś. Wokół książki Grażyny Bąkiewicz pt. A u nas w domu... Opowieści dzieci fabrykanta" Podsumowanie projektu edukacyjnego "Łódź wczoraj
i dziś. Wokół książki Grażyny Bąkiewicz pt. A u nas w domu... Opowieści dzieci fabrykanta"
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
aula
09.06.16 10:30 13:30 Jolanta Bielecka
4.
Nauczyciele religii Katecheza w drodze Filia ATK
ul. ks. I. Skorupki 7
19.06.16 10:00 18:00 18.06.16 Irena Wolska
5.
Nauczyciele religii Projekty uczniowskie jako jedna z metod realizacji katechezy Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
07.06.16 15:00 19:00 03.06.26 ks. Marcin Wojtasik
6.
Nauczyciele religii Problemy i wyzwania katechezy młodzieżowej Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
14.06.16 15:00 19:00 10.06.16 ks. Marcin Wojtasik
7.
Nauczyciele religii Lekcje religii z filmem
i obrazem
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
21.06.16 15:00 19:00 12.06.16 ks. Marcin Wojtasik
8.
Nauczyciele religii Youcat – jak wykorzystać na zajęciach Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
10.06.16 15:00 19:00 07.06.16 ks. Marcin Wojtasik
9.
Nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół Nowe działania w nowym roku szkolnym 2016/2017. Podsumowanie prac w roku szkolnym 2015/2016 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
17.06.16 15:00 18:00 13.06.16 Aneta Jachimowska, Sławomir Jaraszkiewicz
10.
Nauczyciele języka angielskiego - członkowie Zespołu ds. Tworzenia Testów Diagnostycznych Test diagnostyczny dla trzecioklasistów - podsumowanie XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
16.06.16 16:00 19:00 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
11.
Członkowie zespołu WKPZWOSZ - sekcja plastyki

Ewaluacja, podsumowanie konkursu w roku szkolnym 2015/2016 Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi druga połowa czerwca 2016 r. Aldona Danielewicz-Malinowska
12.
Członkowie zespołu zadaniowego WKPZWOSZ - sekcja muzyki
Ewaluacja, podsumowanie konkursu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
druga połowa czerwca 2016 r. Aldona Danielewicz-Malinowska
13.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich poziomów szkół Awans zawodowy nauczyciela, przygotowanie do roku szkolnego 2016/2017 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
06.06.16 15:30 18:00 Aldona Danielewicz-Malinowska
14.
Nauczyciele języka rosyjskiego w gimnazjach Jak pracować z uczniem zdolnym, żeby osiągnąć postawiony cel? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
10.06.16 16:00 18:00 06.06.16 na adres mailowy Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
15.
Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacją medialną Zrozumieć język mediów Pałac Młodzieży
im. Juliana Tuwima
ul. Wyszyńskiego 86
13.06.16 15:30 18:00 Danuta Górecka
Dorota Gołębiowska (CGEF)
16.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Co nowego w dydaktyce nauczania-uczenia się języka polskiego? Z tajników atrakcyjności fabularnej powieści Henryka Sienkiewicza ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
06.06.16 15:30 18:00 Ewa Sztombka
Danuta Górecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki uczący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Sesja - Fizyka cząstek elementarnych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
01.06.16 10:00 13:00 31.05.16 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele fizyki
z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2015/2016 IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
14.06.16 15:30 17:00 13.06.16 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele chemii Podsumowanie działań Wydział Chemii UŁ
ul. Tamka 12
16.06.16 12:00 14:00 15.06.16 Małgorzata Kozieł
mkoziel@wckp.lodz.pl
4.
Nauczyciele matematyki
z gimnazjów
Podsumowanie działań w roku szkolnym 2015/2016 Zespół szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
16.06.16 15:30 17:00 15.06.16 Danuta Węgrowska
dwegrowska@op.pl
5.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Jak zorganizować miniolimpiadę dla uczniów klas IV i V Szkoła Podstawowa nr 205
ul. Dąbrówki 1
08.06.16 09:30 11:30 Anna Bartos
Barbara Pilas
6.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Matematyka w modzie Szkoła Podstawowa nr 205
ul. Dąbrówki 1
10.06.16 09:30 11:00 Anna Bartos
Barbara Pilas
7.
Nauczyciele pracujący
w zespole XIII Konkursu Matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Podsumowanie pracy zespołu Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
20.06.16 15:30 17:00 Anna Bartos

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Petanque – poznajemy zasady gry i organizację turniejów.
Mini turniej dla uczniów
i nauczycieli
XXXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kruczkowskiego 4
02.06- 03.06.16 09:00 14:00 30.05.16 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP
Bogusław Just – nauczyciel XXXI LO
2.
Laureaci XIV Konkursu Przyrodniczego, dyrektorzy, nauczyciele Podsumowanie XIV Konkursu Przyrodniczego, wręczenie nagród i dyplomów Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Pojezierska 10
03.06.16 09:00 10:00 Anna Romańska
3.
Nauczyciele biologii
w szkołach ponadgimnazjalnych
Ocenianie kryterialne
w kontekście egzaminów zewnętrznych
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
s. 103
03.06.16 15:00 18:30 02.06.16 Jacek Pachelski
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
i gimnazjów
Kształtowanie podstawowych umiejętności lekkoatletycznych Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
10.06.16 15:00 17:15 09.06.16 Ewa Sprawka
Dominik Kopeć
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych Wykorzystanie ławeczek gimnastycznych do rozwijania siły - lekcja wf w warunkach zastępczych Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
14.06.16 15:00 17:15 13.06.16 Ewa Sprawka
Agnieszka Wojtczak
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
i gimnazjów
Unihokej w szkole i klubie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
ul. Żeromskiego 115
11.06.16 10:00 13:00 10.06.16 Ewa Sprawka
Roman Twerdyk
- Polski Związek Unihokeja
7.
Nauczyciele geografii IV etapu edukacyjnego Holistyczne ocenianie odpowiedzi w zadaniach otwartych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24, s. 7
03.06.16 15:30 18:00 02.06.16 Ewa Wilczyńska
8.
Nauczyciele geografii Zmiany w edukacji przyrodniczej - zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24, s. 7
do ustalenia 16:00 17:30 Ewa Wilczyńska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć praktycznych w Pracowni Edukacji Przedzawodowej. Wykorzystanie narzędzi do obróbki drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
10.06.16 14:00 16:00 09.06.16 Barbara Preczyńska
2.
Uczniowie Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi Mechatronika w przedszkolu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.06.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Edukacja techniczna we współczesnej szkole Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
08.06.16 15:00 17:00 05.06.16 Bożena Piekarska
Barbara Preczyńska
4.
Nauczyciele zajęć technicznych Projektowanie zestawów do zajęć praktycznych z uczniami Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
07.06.16 14:30 17:00 Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani Korespondencja seryjna
w pracy nauczyciela
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
02.06.16 15:15 17:30 01.06.16 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Zarządzanie informacją
w procesie kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
02.06.16 14:00 17:30 31.05.16 Joanna Orda
2.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Mechatronika w praktyce. Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
07.06.16 13:30 16:30 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
3.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Rozwijanie zainteresowań edukacją mechatroniczną.
Zastosowanie mechatroniki
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
21.06.06 13:30 16:30 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
4.
Nauczyciele kształcenia
zawodowego
Organizowanie kształcenia modułowego w praktyce ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
07.06.16, 21.06.16 15:00 16:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak

5.
Nauczyciele kształcenia
zawodowego
Plan i program kształcenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
09.06.16, 16.06.16 15:00 16:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele wszystkich
typów szkół
Projektowanie nowoczesnych
narzędzi pomiaru
dydaktycznego w chmurze
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.06.16 13:00 14:30 Anna Gnatkowska
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Programowanie i obsługa zautomatyzowanej linii
mechatronicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 9
02.06.16, 09.06.16 12:00 15:00 Ryszard Zankowski

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zespołu Analiza i modyfikacja zadań
o tematyce ekologicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
13.06.16 15:30 17:00 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele zespołów metodycznych Podsumowanie rocznej pracy
w zespołach metodycznych, planowanie zadań na kolejny rok szkolny
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
13.06.16 17:00 18:30 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 30.06.16 13:00 19:00 14 dni wcześniej 35zł/os. Zdzisław Anglart
2.
konferencja Pracownicy pedagogiczni gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Edukacja dla bezpieczeństwa, efekty kształcenia, treści i me- tody kształcenia w zawodzie technik BHP, ocenianie kształ- tujące w edukacji BHP, wyko- rzystanie technik odroczonego wartościowania w edukacji BHP Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137 pok. 16 (lewa strona parter)
30.06.16 12:00 16:00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
02.06.16, 09.06.16, 16.06.16, 23.06.16 16:00 19:15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.06.16, 08.06.16, 15.06.16 16:00 19:15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele edukacji szkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
06.06.16, 13.06.16, 20.06.16 16:00 19:15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie zaangażowani w projekt "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka"
Podsumowanie projektu literackiego, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród
i wyróżnień
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
17.06.16 09:00 12:00 13.06.16 Katarzyna Pęczek
Elżbieta Kolczyńska
2.
Zainteresowani dyrektorzy szkół,
placówek specjalnych
i poradni
Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
10.06.16 12:00 14:30 09.06.16 Jolanta Wojciechowska
3.
Zainteresowani dyrektorzy przedszkoli Forum Dyrektorów Przedszkoli ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Kolczyńska
4.
Zainteresowani dyrektorzy szkół/
placówek oświatowych
Gdzieje się - O prawie przy kawie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie - członkowie Akademii Młodych Twórców oraz laureaci Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, nauczyciele - opiekunowie Podsumowanie działalności Akademii Młodych Twórców oraz Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
08.06.16 17:00 18:00 Sławomir Szaruga
2.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Office 365 w szkole - nowe możliwości ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
02.06.16 15:00 17:30 31.05.16 Tomasz Krupa
3.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Office 365 w szkole - nowe możliwości ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.06.16 15:00 17:30 07.06.16 Tomasz Krupa
4.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia Nowa podstawa programowa - programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.06.16 15:00 17:30 03.06.16 Tomasz Krupa
5.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia Nowa podstawa programowa - programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.06.16 15:00 17:30 14.06.16 Tomasz Krupa
6.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych wszystkich typów szkół Nowa podstawa programowa kształcenia informatycznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.06.16 13:30 15:30 15.06.16 Anna Koludo
7.
Nauczyciele informatyki
w gimnazjum
Planowanie procesu edukacji informatycznej w gimnazjum ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
08.06.16 15:00 18:00 06.06.16 Dorota Wojtuś
8.
Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Przygotowanie multimedialnych materiałów
i ćwiczeń dla uczniów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
15.06.16 15:00 18:00 14.06.16 Dorota Wojtuś
9.
Nauczyciele zespołu zadaniowego
ds. materiałów dydaktycznych dla potrzeb zajęć informatycznych
Interdyscyplinarne projekty wspomagane technologią informacyjną ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
07.06.16, 14.06.16 15:00 18:00 kontynuacja zajęć Anna Koludo

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy gimnazjów Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej oraz wyników egzaminów w promocji szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
07.06.16 11:00 12:30 06.06.16 Andrzej Melson
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Pomiar dydaktyczny
w kształceniu modułowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.06.16, 14.06.16, 21.06.16 13:30 17:00 Jadwiga Miłos
współpraca: Jadwiga Morawiec
3.
Uczniowie i nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych Finał konkursu Matematyczna Piramida XXXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kruczkowskiego 4
14.06.16 12:00 15:00 Jacek Człapiński
4.
Nauczyciele matematyki, opiekunowie finalistów konkursu przedmiotowego, członkowie Zespołu Zadaniowego Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia finału konkursu Matematyczna Piramida XXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Podhalańska 2a
07.06.16 12:00 15:00 Jacek Człapiński
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie i nauczyciele matematyki uczniów przygotowujących się do zawodów Olimpiady Matematycznej "Koło olimpijskie" - izometrie płaszczyzny. Obroty XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Anstadta 7
04.06.16 09:30 12:30 Jacek Człapiński
6.
Nauczyciele matematyki
i uczniowie uczestniczący w XIII edycji konkursu Matematyczna Piramida
Gala podsumowująca XIII edycję konkursu Matematyczna Piramida XXXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kruczkowskiego 4
22.06.16 12:00 14:00 Jacek Człapiński

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Historia jednej ulicy... Żwirki
i Wigury, zwiedzanie dawnej willi Wilhelma Teschemachera - warsztaty metodyczne
Zbiórka na ul. Żwirki
przy Żeromskiego
02.06.16 15:30 Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele gimnazjum: wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele biblioteki, uczący wos, wdżr oraz pozostali zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów Jak zachęcić ucznia do edukacji prawnej? Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
20.06.16 13:30 17:30 16.06.16 Barbara Muras
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne - kontynuacja ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
07.06.16 16:00 18:00 07.06.16 Piotr Machlański
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne - podsumowanie projektu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.06.16 16:00 18:00 16.06.16 Piotr Machlański

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych X edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego - finał Instytut Europejski
w Łodzi
ul. Piotrkowska 258/260
10.06.16 10:00 13:00 Biuro Poselskie
dr. Jacka Saryusz-Wolskiego
Barbara Wrąbel
2.
Członkowie zespołu metodycznego OEEiR edukacji obywatelskiej
i europejskiej
Edukacja prawna w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla wszystkich
typów szkół
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 301
06.06.16 15:40 17:30 Barbara Muras

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Liderzy wewnątrzszkolnego systemu orientacji
i poradnictwa zawodowego, nauczyciele i uczniowie gimnazjum
Statystyka w karierze Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29
03.06.16 11:00 13:00 02.06.16 Małgorzata Redlicka
2.
Uczniowie klas I Poznaj samego siebie Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
17.06.16 08:00 11:00 10.05.16 Ewa Koper
3.
Uczniowie klas II
Czynniki wewnętrzne wyboru szkoły i zawodu - system wartości Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
07.06.16 11:00 15:00 10.05.16 Ewa Koper
4.
Uczniowie klas III Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
08.06.16 10:00 12:00 10.05.16 Ewa Koper
5.
Uczniowie klasy II Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
09.06.16 08:00 10:00 13.05.16 Ewa Koper
6.
Uczniowie klas II Czynniki wewnętrzne wyboru szkoły i zawodu - system wartości Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-
-Roweckiego 1
15.06.16 08:00 14:00 05.05.16 Ewa Koper
7.
konferencja Nauczyciele z Zespołu Szkół Gastronomicznych Stosowanie technik coachingowych w edukacji Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Sienkiewicza 88
03.06.16 08:00 11:00 Małgorzata Sienna, Maria Michalak
8.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie
Gimnazjum nr 30
Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
08.06.16 11:00 16:00 Dorota Świt
9.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7 Trafny wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 7
ul. Rojna 33
10.06.16, 17.06.16 08:00 08:00 12:00 13:00 Anna Zientalska
10.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
do ustalenia Jolanta Kacprzak
11.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
do ustalenia Jolanta Kacprzak
12.
Dyrektorzy, nauczyciele, liderzy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego wszystkich typów szkół Doradztwo zawodowe - przedsięwzięcia i dobre praktyki w roku szkolnym 2015/2016 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
06.06.16 13:00 14:30 Małgorzata Sienna
współpraca: Ewa Koper

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, nauczyciele Konferencja podsumowująca działalność Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
08.06.16 12:00 15:00 06.05.16 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
01.06.16 15:15 17:15 Maria Wajgner, Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Udzielanie informacji nt.
wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych,
znajdujących się
w Bibliotece Zasobów
Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE