26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Warsztat plastyczny
"W morskich głębinach - sztuka
z nieużytków"
Przedszkole Miejskie nr 200
ul. Zamknięta 1
04.05.16 14:00 16:15 02.05.16 Joanna Świątek
współpraca: nauczycielki
z PM nr 200 (K. Mamos,
D. Gliszczyńska, M. Starosta)
2.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Rodzic w partnerskiej edukacji. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami przedszkolaków? ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115,
bydynek C, II piętro,
s. 26
17.05.16 14:00 17:00 16.05.16 Alicja Krzyżańska
alicjakrzyzanska@wp.pl
współpraca: Anna Koralewska
3.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic "Tanecznym krokiem ku sobie"
- zabawy muzyczno-ruchowe
z elementami gry na instrumentach (3 spotkanie)
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Strzelecka 5
04.05.16 17:00 19:30 Agnieszka Kacprzak,
Małgorzata Bartniak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
4.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic Widzieć, słyszeć i czuć inaczej - to autyzm. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu (drugie
z trzech spotkań)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
09.05.16 16:00 18:30 Agnieszka Kacprzak,
Beata Wosińska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego
Filia UKSW Łódź
ul. ks. I. Skorupki 7
11.05.16 15:30 19:00 10.05.16 Irena Wolska
2.
Nauczyciele języka francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego biorący udział w pierwszej części seminarium
Testy poziomujące Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
16.05.16 14:00 18:00 Włodzimierz Glamaciński
3.
Członkowie Zespołu
ds. Publikacji
Dydaktyzacja tekstów autentycznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
do ustalenia (kontakt mailowy) 16:00 18:30 Katarzyna Stępień
4.
Nauczyciele gimnazjów uczestniczący w I części warsztatów Metoda LDL
w nauczaniu-uczeniu się języka rosyjskiego (część II)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
27.05.16 15:30 18:30 Katarzyna Stępień
5.
Uczniowie i nauczyciele gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej IX archidiecezjalny turniej siatkówki "Sport drogą do Boga" Salezjańskie Liceum
i Gimnazjum w Łodzi
ul. Wodna 34
14.05.16 9:00 16:00 11.05.16 Grzegorz Zwoliński
6.
Nauczyciele religii Szanse i trudności katechezy dla młodzieży. Cel, funkcje, formy i metody katechezy młodzieżowej Instytut Teologiczny w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 3
10.05.16 15:00 18:00 06.05.16 ks. Marcin Wojtasik
7.
Nauczyciele religii Jak kształtować postawy uczniów na lekcji religii? Projektowanie pracy wychowawczej katechety Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
17.05.16 15:00 18:00 12.05.16 ks. Marcin Wojtasik
8.
Nauczyciele religii Trudne sytuacje wychowawcze Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
24.05.16 15:00 18:00 20.05.16 ks. Marcin Wojtasik
9.
Nauczyciele - opiekunowie finalistów
i laureatów VIII Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią"
i IX Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych
Podsumowanie działań konkursowych; promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
10.05.16 10:30 13:00 Jolanta Bielecka
10.
Nauczyciele pracujący
w Zespole ds. Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów
Podsumowanie pracy Zespołu w roku szkolnym 2015/16 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
Pracownia Humanistyczna
05.05.16 15:30 17:00 Ewa Sztombka
11.
Członkowie Zespołu
ds. Testów Diagnostycznych
Tworzenie testu diagnostycznego dla trzecioklasistów XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
05.05.16 16:00 19:00 Aneta Jachimowska
12.
konferencja Nauczyciele języka angielskiego w trakcie stażu Awans zawodowy nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
09.05.16 15:00 18:00 06.05.16 Sławomir Jaraszkiewicz
13.
Nauczyciele języka polskiego - gimnazja Jak uczyć lepiej? Nowoczesne metody i techniki kształcenia
w edukacji polonistycznej
Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
18.05.16 15:00 18:00 16.05.16 Jolanta Kaleta-Spychalska, Danuta Górecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Projekt edukacyjny Dachy Europy XIII IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
25.05.16 10:00 13:00 20.05.16 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele chemii szkół ponadgimnazjalnych Eliminacje ogólnołódzkie Konkursu Chemicznego XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
16.05.16 12:00 13:30 30.04.16 Małgorzata Kozieł
3.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie zadań na eliminacje konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych informacja drogą mailową 05.05.16 14:30 15:30 02.05.16 Małgorzata Kozieł
4.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Kwiatki dla matki - origami na zajęciach z uczniami Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Łęczycka 23 24.05.16 15:30 17:00 Anna Bartos
5.
Uczniowie laureaci
i finaliści konkursu wraz
z nauczycielami - opiekunami
Uroczyste podsumowanie XIII konkursu matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
o dokład- nym terminie uczestni- cy zostaną powia- domieni Anna Bartos
6.
Nauczyciele, uczniowie klas drugich gimnazjum - uczestnicy XIV Konkursu "Matematyczne wędrówki po Łodzi" Uroczyste podsumowanie XIV Konkursu "Matematyczne wędrówki po Łodzi - Łódź Filmowa" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.05.16 13:00 15:00 12.05.16 Danuta Węgrowska
7.
Nauczyciele - szkolni koordynatorzy konkursu KANGUR Odbiór wyników i nagród uczniów wyróżnionych
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2016
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
06.05.16 8:00 19:00 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów (stażyści)
Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się
o awans na nauczyciela kontraktowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
obiekty sportowe
p. nr 20
13.05.16 13:30 15:30 lista zamknięta Teresa Libiszewska-Gozdan (ŁCDNiKP)
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego Łodzi, województwa łódzkiego i Polski Siatkówka plażowa Obiekty sportowe Szkoły Podstawowej
nr 205
ul. Dąbrówki 1 (boiska piłki plażowej)
27.05.16, 28.05.16 8:30 19:00 10.05.16 Teresa Libiszewska-Gozdan (ŁCDNiKP)
współpraca: Wojciech Ulatowski (nauczyciel XII LO)
3.
Uczniowie zakwalifikowani do finału XIV Konkursu Przyrodniczego Etap łódzki cz. praktyczna "Badam i obserwuję" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
06.05.16 12:00 16:00 Anna Romańska
4.
Nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych "Przyrodnicze zajęcia terenowe" - Ekobieg Park nad Jasieniem 24.05.16 15:00 18:00 23.05.16 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi Mechatronika w przedszkolu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.05.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi Komunikacja interpersonalna
w sytuacji stresu
Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi 11.05.16 16:00 20:00 Wanda Chyrczakowska
3.
Nauczyciele techniki
i wychowania komunikacyjnego
Analiza wyników konkursów technicznych, BRD
i motoryzacyjnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
12.05.16 14:30 16:30 Krzysztof Makowski
4.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Techniki dekorowania przedmiotów – warsztaty decoupage Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
18.05.16 14:30 17:30 11.05.16 10 Bożena Piekarska
5.
Laureaci XIV Konkursu Wiedzy Technicznej Podsumowanie XIV Konkursu Wiedzy Technicznej Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska
137
06.05.16 10:00 12:00 Barbara Preczyńska, Krzysztof Makowski

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3c
11.05.16, 18.05.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP Nr 20 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
18.05.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
3.
Nauczyciele i uczniowie gimnazjów zainteresowani edukacją mechatroniczną "Mechatronika wokół nas". Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Akademia Pomiaru: ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 02
do ustalenia 14:00 16:00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Jadwiga Miłos
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia modułowego w praktyce ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
12.05.16, 26.05.16 15:00 16:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Planowanie procesu dydaktycznego
z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
10.05.16, 24.05.16 15:00 16:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
7.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Projektowanie nowoczesnych narzędzi pomiaru dydaktycznego w chmurze ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
17.05.16 12:00 14:00 16.05.16 Anna Gnatkowska
8.
Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i województwa łódzkiego
Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych - podsumowanie XI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej "Polski Przedsiębiorca wobec rosnących dysproporcji społecznych i wyzwań dla gospodarki" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
30.05.16 12:00 15:00 Krystyna Kielan
współpraca: Maria Wajgner, Agnieszka Mikina
9.
Nauczyciele kształcenia zawodowego w zawodach gastronomicznych Zasady zdrowego żywienia Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
11.05.16 9:00 11:00 10.05.16 Maria Michalak
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Tworzenie scenariuszy lekcji na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej ZSZS nr 2
al. I Dywizji 16/18
19.05.16 14:00 17:00 15.05.16 Maria Michalak

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zespołu metodycznego
(z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
Konstruowanie zadań
o tematyce ekologicznej
Gimnazjum nr 12
ul. Ks. Brzóski 23
16.05.16 16:00 19:00 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka zlecająca 31.05.16 13:00 19:00 14 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Nauczyciele szkół
i placówek
Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
(§21 Rozp. MENiS z dn. 31 grudnia 2002 Dz. U. nr 6, poz. 69)
szkoła/placówka 31.05.16 13:00 19:00 14 dni wcześniej 40 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Edukacja dla bezpieczeństwa, efekty kształcenia, treści
i metody kształcenia w zawodzie technik BHP, ocenianie kształtujące w edukacji BHP, wykorzystanie technik odroczonego wartościowania
w edukacji BHP
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137 pok. 16 (lewa strona parter)
środy 13:00 16:00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy/
wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele - liderzy zespołów
Nowelizacja statutu szkoły/placówki ul. Żeromskiego 115
budynek C, aula II piętro
24.05.16 10:00 14:00 16.05.16 50 Zofia Kordala
2.
Nauczyciele ubiegający się o poszczególne stopnie awansu zawodowego Kończę staż i co dalej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
10.05.16, 11.05.16, 12.05.16 15:00 18:15 06.05.16 Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
09.05.16, 16.05.16, 23.05.16, 30.05.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
04.05.16, 11.05.16, 18.05.16, 25.05.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
05.05.16, 12.05.16, 19.05.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy przedszkoli Ochrona danych osobowych
i odpowiedzialność w tym zakresie dyrektora
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
18.05.16 12:00 14:00 16.05.16 50 Elżbieta Kolczyńska
2.
Wicedyrektorzy różnych typów szkół Ocenianie kształtujące- alternatywą dla współczesnej szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
31.05.16 11.00 13.00 30.05.16 Elżbieta Kolczyńska
3.
zajęcia otwarte Zainteresowani dyrektorzy, pracownicy poradni, nauczyciele, pedagodzy Wspomaganie ucznia
z zaburzoną komunikacją
SOSW nr 4 w Łodzi
ul. Krzywickiego 20
17.05.16 9:00 13:00 15.05.16 Katarzyna Pęczek,
Jolanta Wojciechowska
4.
Zainteresowani dyrektorzy szkół, placówek specjalnych
i poradni
Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych - Dokumentowanie pracy szkoły
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
20.05.16 12:00 14:30 18.05.16 Jolanta Wojciechowska
5.
Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w projekt literacki "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" Wykorzystanie technik dramowych do opracowania lektury "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
25.04 – 16.05.16 wg harmo- nogramu wg harmo- nogramu 22.04.16 Katarzyna Pęczek,
Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
2.
Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
3.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
4.
Uczniowie gimnazjów Tworzenie gier w Unity3D ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy piątek 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
zainteresowani
wykorzystaniem
technologii informacyjnej
w procesie kształcenia
Praca z platformami
edukacyjnymi
- Łódzka Platforma Edukacyjna
- Moodle
- mCourser
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.05.16, 12.05.16, 17.05.16, 19.05.16, 23.05.16, 25.05.16, 30.05.16 15:00 19:30 120 Dorota Wojtuś
6.
Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
zainteresowani
wykorzystaniem
technologii informacyjnej
w procesie kształcenia
Praca w chmurach
- Office 365
- Google Docs
- Prezi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
11.05.16, 18.05.16, 25.05.16 15:00 18:45 45 Sławomir Szaruga
7.
Nauczyciele zespołu zadaniowego ds. materiałów dydaktycznych dla potrzeb zajęć informatycznych Interdyscyplinarne projekty wspomagane technologią informacyjną ŁCDNiKP, sala 304 7.06.2016, 14.06.2016 15.00 18.00 kontynuacja zajęć Anna Koludo

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele WOS oraz wychowawcy i dyrektorzy w szkole ponadgimna- zjalnej i w gimnazjum Edukacja prawna w szkole - Poradnik dla nauczycieli ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
18.05.16 15:30 19:30 16.05.16 Barbara Muras, Pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
17.05.16 16:00 18:00 17.05.16 Piotr Machlański
3.
Przedszkolaki
z przedszkoli biorących udział w projekcie "Przedszkolaki w Łodzi. Odkryjemy jak to z Łodzią było"
Konkurso-zabawa "Łódź - nasze miasto" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
23.05.16 9:30 11:00 06.05.16 Katarzyna Gostyńska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimna- zjalnych biorący udział w MPE
Młodzieżowy Parlament Europejski - X edycja Biuro poselskie
dr Jacka Saryusz- Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. 9
11.05.16, 19.05.16 15:00 17:00 Biuro Poselskie dr Jacka Saryusz-Wolskiego, Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota- Roweckiego 1
12.05.16 16:00 18:00 Ewa Koper
2.
Nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych, zainteresowani nauczycieleStosowanie technik coachingowych w edukacji Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Sienkiewicza 88
06.05.16, 13.05.16 8:30 12:00 Małgorzata Sienna
współpraca: Maria Michalak
3.
Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele
i liderzy wsoipz szkół, zainteresowane osoby
Planowanie i wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem badania predyspozycji, analizy rynku pracy i oferty edukacyjnej - doradztwo i coaching
ŁCDNiKP lub na terenie placówki do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
4.
konferencja Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy wsoipz szkół, inne zainteresowane osoby Planowanie, wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych, analiza sytuacji na rynku pracy, kompetencje zawodowe i społeczne oraz oferta edukacyjna - doradztwo i coaching ŁCDNiKP lub na terenie placówki do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
5.
Uczniowie wszystkich typów szkół Zajęcia ekologiczne w terenie – BUDOWNICTWO XXI w.
na przykładzie nowej siedziby WFOŚiGW w Łodzi
ul. Dubois 118 do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
6.
Finaliści i laureaci konkursów:
"O przyszłości marzę teraz"
"Zawody przyszłości"
"Ja przedsiębiorca"
Podsumowanie wyników konkursów z zakresu doradztwa zawodowego EC1 25.05.16 11:00 13:00 24.05.16 Małgorzata Bartosiak
7.
Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
11.05.16 10:00 15:00 Jolanta Kacprzak
8.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici
13.05.16 9:00 14:00 Jolanta Kacprzak
9.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 52/56
20.05.16 9:30 13:00
10.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
25.05.16 10:00 14:30
11.
Wychowawcy, doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele Coaching w doradztwie zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.05.16, 17.05.16, 24.05.16, 31.05.16 14:00 17:00 Małgorzata Sienna
msienna@poczta.fm
współpraca: Maria Michalak

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
11.05.16 15:15 17:30 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
18.05.16 15:15 17:30 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
3.
Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, uczestnicy II etapu Konkursu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka Spała, ośrodek "Ostoja" 05.05- 06.05.16 9:00 16:00 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Udzielanie informacji nt.
wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych,
znajdujących się
w Bibliotece Zasobów
Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE