26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zespół Metodyczny
ds. Rozwijania Aktywności Ruchowej
Propozycje wykorzystywania niekonwencjonalnych metod rozwijających aktywność ruchową małego dziecka
w połączeniu z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej
Przedszkole Miejskie nr 200
ul. Zamknięta 1
07.04.16 14.30 16.45 05.04.16 Joanna Świątek
współpraca: Alicja Krzyżańska,
Joanna Rogalska - nauczycielka PM nr 200,
Anna Góraj - nauczycielka PM nr 192, Ewa Wielądek - nauczycielka PM nr 83
2.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola Przedszkole Miejskie nr 200
ul. Zamknięta 1
05.04.16 15.00 17.00 04.04.16 Joanna Świątek
współpraca: Kamila Mamos - nauczycielka PM nr 200, Magdalena Kaźmierska - nauczycielka SP nr 184
3.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic Widzieć, słyszeć i czuć inaczej - dziecko ze spektrum autyzmu
w przedszkolu i w szkole (pierwsze z trzech spotkań)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C (II piętro)
11.04.16 16.00 18.30 06.04.16 Agnieszka Kacprzak,
Joanna Świątek
4.
Zespół Zadaniowy
ds. Wykorzystywania Nowoczesnych Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych
Jak aktywizować dzieci do twórczych działań i rozbudzać kreatywność z wykorzystaniem wybranych narzędzi online? ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
06.04.16 14.00 16.00 04.04.16 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
5.
Nauczyciele przedszkoli, świetlic i klas I-III Choreoterapia - zabawa muzyczna połączona z plastyką Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Wiosenna 1
14.04.16 17.00 19.00 12.04.16 Agnieszka Kacprzak
współpraca: nauczyciele
z SP 7
6.
Nauczyciele przedszkoli, świetlic i klas I-III Podróż przez cztery pory roku - zabawy plastyczno-ruchowe Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Hufcowa 20a
28.04.16 16.00 18.00 26.04.16 Agnieszka Kacprzak
współpraca: nauczyciele
z SP 11
7.
Nauczyciele przedszkoli, świetlic i klas I-III
(grupa zamknięta)
Tanecznym krokiem ku sobie - zabawy ruchowe z elementami tańców regionalnych
(drugie z trzech spotkań)
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Strzelecka 5
sala gimnastyczna
06.04.16 17.00 19.30 Agnieszka Kacprzak
współpraca:
Małgorzata Bartniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 162
8.
Zespół Metodyczny
ds. Wdrażania Programu "Dwujęzyczne Dzieci", zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Program "Dwujęzyczne Dzieci" pomysłem na naturalną naukę języka angielskiego - prezentacja dobrych praktyk ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
19.04.16 14.00 16.00 18.04.16 zgłoszenie poprzez e-mail Joanna Świątek kapis2000@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska beata.wosinska@wp.pl
9.
Zespół Zadaniowy
ds. Wdrażania Programu Tablit, zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Mali badacze przyrody - pomysły na wdrażanie projektów edukacyjnych
z wykorzystaniem platformy Tablit
Przedszkole Miejskie nr 170
ul. Popiełuszki 13a
29.04.16 9.30 11.30 25.04.16 potwierdze- nie udziału poprzez e-mail Beata Wosińska beata.wosinska@wp.pl
współpraca: Joanna Świątek
kapis2000@gmail.com
10.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Plan Daltoński w praktyce przedszkolnej - doświadczenia, inspiracje pierwszego daltońskiego przedszkola
w Łodzi
Przedszkole Miejskie nr 55
ul. Wyszyńskiego 41
20.04.16 15.30 18.00 15.04.16 potwierdze- nie udziału poprzez e-mail Beata Wosińska beata.wosinska@wp.pl
współpraca: Joanna Świątek
kapis2000@gmail.com
11.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego
Wykorzystanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w obszarze edukacji matematycznej
w I etapie kształcenia.
Zajęcia w klasie I - dodawanie
i odejmowanie w zakresie 20, propozycje zabaw i gier matematycznych
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Florecistów 3b
13.04.16 9.50 11.30 11.04.16 Aleksandra Proc
współpraca: Alicja Krzyżańska i Agnieszka Kacprzak,
Anna Łuczak - nauczycielka SP nr 137 - prowadząca zajęcia
12.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Przedszkolak na ścieżce
do sukcesu w szkole - wybrane sposoby wspierania dzieci
ze SPE - cz. I, dzieci
z trudnościami
Przedszkole Specjalne nr 1
ul. M. Gandhiego 1
06.04.16 15.00 18.00 05.04.16 Alicja Krzyżańska
współpraca: Anna Koralewska oraz nauczyciele PS 1 -
Dorota Markowska, Justyna Kaczmarek, Milena Sztajerowska-Anglart
13.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego "Wiosna dookoła nas" - zastosowanie tablicy interaktywnej jako środka wspierającego aktywność dziecka 2,5 - 3-letniego Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
27.04.16 9.00 12.00 26.04.16 Alicja Krzyżańska
współpraca: Aleksandra Proc, Malwina Dymek - nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 202
14.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Przedszkolak na ścieżce
do sukcesu w szkole.
Jak wspomagać rozwój społeczno-emocjonalny oraz rozwijać dużą i małą motorykę dziecka
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
13.04.16 13.00 16.00 Anna Koralewska,
Alicja Krzyżańska
15.
Nauczyciele wychowania przedszkolonego Inspiracje muzyczno-ruchowe na Dzień Mamy i zakończenie roku. Tańce i gra na instrumentach ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
27.04.16 13.00 16.00 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Jak radzić sobie z agresją? Filia UKSW
ul. ks. I. Skorupki 7
06.04.16, 13.04.16 15.30 19.00 05.04.16 Irena Wolska
2.
Nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół Cle International - travaillez avec des methodes Totem
et Texto
Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
21.04.16 16.30 18.00 Włodzimierz Glamaciński
3.
Nauczyciele religii Przebaczenia w relacjach rodzinnych Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
08.04.16 15.00 18.00 04.04.16 ks. Marcin Wojatsik
4.
Nauczyciele religii Analiza efektów pracy z nowym podręcznikiem w optyce zamierzeń i zadań nowej podstawy programowej Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
20.04.16 15.00 18.00 15.04.16 ks. Marcin Wojatsik
5.
Członkowie Zespołu
ds. Testów Diagnostycznych
Tworzenie testu diagnostycznego dla trzecioklasistów XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
07.04.16 15.00 18.00 04.04.16 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
6.
Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół Lekcje interdyscyplinarne
w procesie nauczania-uczenia się języka angielskiego
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
14.04.16 16.00 19.00 08.04.16 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
7.
Nauczyciele języka polskiego klas IV-VI, bibliotekarze Przygoda z książką w klasach IV-VI szkoły podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
05.04.16 15.30 18.00 01.04.16 Jolanta Bielecka
8.
Nauczyciele języka angielskiego Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
Pracownia Edukacji Humanistycznej
s. 3b
12.04.16 15.00 18.00 08.04.16 Sławomir Jaraszkiewicz
9.
Nauczyciele języka rosyjskiego gimnazjów Metoda LDL w nauczaniu - uczeniu się języka rosyjskiego - część I
3 spotkania (3 x 90 min.)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
15.04.16 15.30 18.30 04.04.16 Katarzyna Stępień
10.
Nauczyciele języka rosyjskiego Dydaktyzacja materiałów autentycznych jako sposób wzbogacenia warsztatu nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
do ustalenia 16.00 19.00 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
11.
Nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani edukacją filozoficzną Poetyckie wizje świata
i człowieka w dawnej literaturze angielskiej
IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej
ul. Pomorska 16
aula
15.04.16 15.30 18.00 Ewa Sztombka
12.
Nauczyciele języka niemieckiego Lekcje kulturowe w nauczaniu języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
08.04.16 16.00 19.00 07.04.16 Ewa Ciemnicka
13.
Nauczyciele języka niemieckiego Jak uniknąć rutyny i nudy na zajęciach języka niemieckiego?
(Błędy i ciekawe rozwiązania
w planowaniu i prowadzeniu zajęć na podstawie analizy nagrań z lekcji języka niemieckiego na całym świecie)
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
21.04.16 16.00 18.30 Ewa Ciemnicka
14.
Członkowie zespołu zadaniowego WKPzWOSZ - sekcja muzyki oraz zainteresowani nauczyciele gimnazjów
z województwa łódzkiego
Ewaluacja ustna i pisemna regulaminu, testów, listy utworów oraz analizy słownej
i słuchowej wszystkich etapów Konkursu
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
12.04.10 16.30 19.30 10.04.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
15.
Członkowie zespołu zadaniowego WKPZWOSZ - sekcja plastyki oraz zainteresowani nauczyciele gimnazjów
z województwa łódzkiego
Ewaluacja ustna i pisemna regulaminu, testów, tematów prac pisemnych oraz analizy dzieł sztuki wszystkich etapów Konkursu Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi
ul. Ogrodowa 19
w II połowie kwietnia 2016 r. 16.15 19.15 10.04.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
16.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów zainteresowani tematyką Holokaustu
Holokaust w polskim filmie - część VII ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
12.04.16 15.30 18.00 Danuta Górecka,
Ewa Sztombka
17.
Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką warsztatów Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
18.04.16, 24.04.16, 09.05.16 15.30 18.00 15.04.16 Danuta Górecka
18.
Nauczyciele języka polskiego w gimnazjach Jak uczyć lepiej? - część II Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
05.04.16 15.00 18.00 Jolanta Kaleta-Spychalska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zaproszeni uczestnicy
XI Konkursu Fotograficznego
Podsumowanie XI Konkursu Fotograficznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
13.04.16 11.00 13.30 12.04.16 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele i ich uczniowie, którzy uczestniczyli
w eliminacjach III etapu
XXV Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych
Podsumowanie XXV Konkursu Fizycznego dla uczniów
klas II szkół ponadgimnazjalnych
XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
15.04.16 11.30 13.00 15.04.16 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ich uczniowie z wszystkich typów szkół Cykl warsztatów w ramach
XVI Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki w Łodzi. Eksperyment fizyczny w szkole
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
22.04.16 9.00 13.00 Grupy 25-osobowe, (zgłoszenie drogą mailową) Włodzimierz Nawrocki
ew.nawrocki@wp.pl
4.
Nauczycieli chemii
w szkole ponadgimnazjalnej
Opracowanie zadań na eliminacje konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
pierwsze spotkanie - 14.04.16 14.30 16.00 13.04.16 (zgłoszenie drogą mailową) Małgorzata Kozieł
mkoziel@wckp.lodz.pl
5.
Zakwalifikowani uczniowie szkół podstawowych Eliminacje ogólnołódzkie XIII Konkursu Matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
14.04.16 10.00 11.00 Anna Bartos

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
06.04.16 15.30 17.30 01.04.16 Teresa Libiszewska-Gozdan
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego w świetle podstawy programowej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
sala multimedialna
06.04.16 13.30 15.30 01.04.16 Teresa Libiszewska-Gozdan
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Wspinaczka na sztucznej ścianie jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu Centrum Wspinaczkowe STRATOSFERA zlokalizowane
w kompleksie handlowo-
rozrywkowym Manufaktura przy ul. Karskiego 5 w Łodzi (wejście od Rynku - ok. 50 m - idąc od kina Imax
w stronę galerii handlowej)
13.04.16 14.00 16.30 06.04.16 5 Teresa Libiszewska-Gozdan - ŁCDNiKP,
Wojciech Ulatowski
i Grzegorz Nowacki - nauczyciele XII LO,
Rafał Sak - PZA
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Poznajemy dyscypliny sportu bez rywalizacji. Koncepcja Pilates w teorii i praktyce jako remedium radzenia sobie
ze skutkami stresu na co dzień
Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych
Al. Politechniki 37
08.04.16 13.30 17.00 01.04.16 3 Teresa Libiszewska-Gozdan - ŁCDNiKP,
Katarzyna Jurgas - ZST-I,
Monika Boruch - XXIV LO
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Kształtowanie sprawności ogólnej z wykorzystaniem płotów lekkoatletycznych - ćwiczenia do wykorzystania
na lekcji wychowania fizycznego
Zespół Szkół Ekonomii i Usług
ul. Astronautów 19
15.04.16 14.00 17.00 08.04.16 3 Teresa Libiszewska-Gozdan - ŁCDNiKP,
Agnieszka Maranda
i Agnieszka Sokołowska - nauczyciele ZSEiU
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele ubiegający się o awans na nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - uzyskane efekty podjętych działań Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
sala multimedialna lub inna (wiadomość na portierni szkoły)
20.04.16 13.30 15.30 lista zamknięta Teresa Libiszewska-Gozdan
7.
Nauczyciele geografii
IV etapu edukacyjnego
Ocenianie wspierające rozwój ucznia w szkole ponadgimnazjalnej IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24, s. 7
06.04.16 15.30 18.30 05.04.16 Ewa Wilczyńska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr 126 Jak radzić sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym
Przedszkole Miejskie nr 126
ul. Broniewskiego 101/103
06.04.16 16.00 20.00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Wiosna w papierowych kompozycjach z kół
i kwadratów
Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
20.04.16 15.00 17.15 15.04.16 Bożena Piekarska
Renata Witczak
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Dobre praktyki w edukacji przedzawodowej Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
26.04.16 15.00 17.00 Krzysztof Makowski
4.
Nauczyciele zajęć technicznych, członkowie Zespołu Zadaniowego
ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych Technicznie
Ocena prac konkursowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
01.04.16 13.00 17.00 Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele kształcenia praktycznego Programowanie robotów
w języku Melfa Basic
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7

06.04.16 15.00 18.45 20.04.16 Ryszard Zankowski
2.
Nauczyciele zajęć praktycznych Programowanie robotów
w języku Melfa Basic
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
13.04.16 15.00 18.45 12.04.16 Ryszard Zankowski
3.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i województwa łódzkiego
XI Turniej Wiedzy Ekonomicznej "Polski Przedsiębiorca w obliczu rosnących dysproporcji społecznych i wyzwań dla gospodarki" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210, 310
06.04.16 10.00 15.00 nabór zakończony Krystyna Kielan
4.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół ŁSKM Organizowanie kształcenia modualnego - Dobre praktyki szkół Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
do ustalenia Donata Andrzejczak
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Kształcenie na miarę XXI wieku - nowe metody organizowania procesu uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.04.16, 28.04.16 15.00 16.00 13.04.16, 27.04.16 Donata Andrzejczak
6.
Szkoły województwa łódzkiego II Konkurs twórczości technicznej - Mistrz techniki to ja. Finał ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210 i 310
21.04.16 11.00 14.00 23.03.16 Donata Andrzejczak
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3 C
08.04.16, 13.04.16, 20.04.16, 22.04.16 9.00 14.00 Krystyna Kielan
8.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3 C
13.04.16 9.00 14.00 Krystyna Kielan
9.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3 C
20.04.16 9.00 14.00 Krystyna Kielan
10.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3 C
22.04.16 9.00 14.00 Krystyna Kielan
11.
Członkowie Zespołu Metodycznego Indywidualizacja procesu kształcenia i praca z uczniem zdolnym w obszarze edukacji ekonomicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 104
04.04.16 13.00 15.00 Krystyna Kielan
12.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Mechatronicy – specjaliści przyszłości. Nowe wyzwania mechatroniki ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń do ustalenia do ustalenia Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
13.
Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zawodowych Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce edukacyjnej szkoły zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń do ustalenia do ustalenia Danuta Urbaniak
14.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży odzieżowo-włókienniczej Projektowanie wyrobów pończoszniczych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
12.04.16 10.00 13.00 10.04.16 Maria Michalak
15.
Członkowie zespołu zadaniowego
i zainteresowani nauczyciele
Rozwój umiejętności manualnych uczących się - rękodzieło artystyczne
w edukacji na poziomie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
ZSZS nr 2
al. I Dywizji 16/18
13.04.16 13.00 15.00 10.04.16 Maria Michalak
16.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Tworzenie scenariuszy lekcji na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
28.04.16 15.00 18.00 25.04.16 Maria Michalak
17.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Sprawdziany na smartfony ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
19.04.16 12.00 14.15 Anna Gnatkowska

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie XIII LO Co warto wiedzieć
o odnawialnych źródłach energii
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.04.16 8.00 10.30 10.15 12.45 Dorota Zielińska
2.
Uczniowie XIII LO Co warto wiedzieć
o odnawialnych źródłach energii?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.04.16 10.30 12.45 Dorota Zielińska
3.
Nauczyciele zespołu metodycznego Projektowanie kart pracy do zestawów OZE ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.04.16 15.30 18.30 Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele i uczniowie
z gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i szkół zawodowych)
Dobre praktyki w zakresie wykorzystania nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 (Budowlanka)
ul. Kopcińskiego 5/11
26.04.16 11.30 14.00 21.04.16 Dorota Zielińska
współpraca: Joanna Orda

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka zlecająca 30.04.16 13.00 19.00 14 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Nauczyciele szkół
i placówek
Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
(§21 Rozp. MENiS z dn. 31 grudnia 2002 Dz. U. nr 6,
poz. 69)
szkoła/placówka 30.04.16 13.00 19.00 14 dni wcześniej 40 Zdzisław Anglart
3.
konferencja Pracownicy pedagogiczni gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Edukacja dla bezpieczeństwa, efekty kształcenia, treści
i metody kształcenia
w zawodzie technik BHP, ocenianie kształtujące
w edukacji BHP, wykorzystanie technik odroczonego wartościowania w edukacji BHP
ul. Franciszkańska 137
pok. 16 (lewa strona parter)
środy 13.00 16.00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
04.04.16, 11.04.16, 18.04.16 13.30 15.45 semestr (60 godz.) 20 zł Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Język angielski A1+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.04.16, 08.04.16, 15.04.16, 22.04.16 14.00 17.15 80 godz. - 540 zł Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/ placówek oświatowych, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Kurs języka angielskiego B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
02.04.16, 09.04.16, 16.04.16 9.00 12.15 80 godz. - 540 zł Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/ placówek oświatowych, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
04.04.16, 11.04.16, 18.04.16, 25.04.16 16.00 19.15 semestr (60 godz.) 40 zł Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
06.04.16, 13.04.16, 20.04.16, 27.04.16 16.00 19.15 semestr (60 godz.) 400 zł Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
07.04.16, 14.04.16, 21.04.16, 28.04.16 16.00 19.15 semestr (60 godz.) 400 zł Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych Forum Dyrektorów Szkół/Placówek: Zmiana przepisów - nowelizacja Kodeksu Pracy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.04.16 12.00 14.00 08.04.16 Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek Elementy coachingu w pracy nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
06.04.16, 13.04.16, 20.04.16, 28.04.16 15.00 18.30 04.04.16 50 Zofia Kordala,
Elżbieta Kolczyńska

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w projekt literacki "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" Rozwijanie kreatywności nauczycieli i uczniów
w prezentacji treści lektury - historia niezwykłego żołnierza II Korpusu Polskiego
Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych w Łodzi
Odział Martyrologii Radogoszcz
ul. Zgierska 147
01.04.16-08.04.16 do ustalenia do ustalenia 31.03.16 Katarzyna Pęczek,
Elżbieta Kolczyńska
2.
Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w projekt literacki "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" Warsztaty dramowe - rozwijanie kreatywności nauczycieli i uczniów
w prezentacji treści lektury
Poleski Ośrodek Sztuki 18.04.16-29.04.16 do ustalenia do ustalenia 18.04.16 Katarzyna Pęczek,
Elżbieta Kolczyńska
3.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek oświatowych
Uczenie siebie i innych uczenia się, czyli neurodydaktyka
w przedszkolu i szkole.
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
15.04.16 9.30 11.00 13.04.16 Katarzyna Pęczek
4.
Dyrektorzy, nauczyciele
i pedagodzy zainteresowani problematyką realizacji przygotowania zawodowego uczniów niepełnosprawnych
IV Ogólnopolska Konferencja "Osoby
z niepełnosprawnościami - droga do samodzielności"
Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
07.04.16 9.30 14.30 31.03.16 Jolanta Wojciechowska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Praca w chmurach
- Office 365
- Google Docs
- Prezi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.04.16, 14.04.16, 21.04.16 15.00 18.45 45 Sławomir Szaruga
2.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Praca z platformami edukacyjnymi
- Łódzka Platforma Edukacyjna
- Moodle
- mCourser
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.04.16, 06.04.16, 11.04.16, 13.04.16, 18.04.16, 20.04.16, 27.04.16, 28.04.16 15.00 18.45 120 Dorota Wojtuś
3.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Techniki prezentacyjne
- PowerPoint
- Prezi
- Sway
- Keynote
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
05.04.16, 12.04.16, 19.04.16, 25.04.16, 26.04.16 15.00 18.45 75 Anna Koludo
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Tworzenie gier w Unity 3D ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 01.04.16 Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w językach wysokiego poziomu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Dzieci w wieku 5-9 lat Modelowanie przestrzenne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
13.04.16 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
8.
Nauczyciele informatyki
i zajęć komputerowych
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Programowanie – od pierwszoklasisty do maturzysty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
26.04.16 14.00 17.00 25.04.16 Anna Koludo, Grażyna Koba
9.
Nauczyciele wszystkich typów szkół wykorzystujących technologie informacyjne w dydaktyce Szeroki wachlarz zastosowań technologii informacyjnej w dydaktyce do wyboru w zależności od zainteresowań nauczycieli Sale komputerowe i seminaryjne ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 6.10.2017, 7.10.2017 12.00 15.00 1.10.2017 0 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych, nauczyciele bibliotekarze Gala Finałowa XV Festiwalu Bibliotek Szkolnych Teatr Muzyczny
ul. Północna 47/51
28.04.16 10.00 12.00 Joanna Sycan,
Grażyna Bartczak-Bednarska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych biorący udział w projekcie "Łódź dawniej i dziś. Wokół książki G. Bąkiewicz
pt. A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta"
Rozwój Imperium K. Scheiblera. Księży Młyn - specyfika miasta w mieście Księży Młyn - zajęcia terenowe 01.04.16 11.30 14.30 ustalany indywidualnie Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Historia jednej ulicy... Żwirki i Wigury
Zwiedzanie Willi Wilhelma Teschemachera - Warsztaty terenowe
ul Żwirki przy Żeromskiego 2.06.2016 15.30 Katarzyna Gostyńska
3.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych uczący Wiedzy
o społeczeństwie
Edukacja prawna w szkole - poradnik dla nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
20.04.16 15.00 18.30 18.04.16 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w X edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego
Przygotowanie do sesji plenarnej MPE Biuro poselskie
Jacka Saryusz-Wolskiego - posła do PE
ul. Rewolucji 1905
nr 9
05.04.16, 13.04.16, 26.04.16 15.30 17.00 Biuro poselskie
Jacka Saryusz-Wolskiego
Barbara Wrąbel - ŁCDNiKP

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele
i liderzy wsoipz szkół, zainteresowane osoby
Planowanie i wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem badania predyspozycji, analizy rynku pracy i oferty edukacyjnej - doradztwo i coaching
ŁCDNiKP lub na terenie placówki do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie Małgorzata Bartosiak
2.
Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy wsoipz szkół, inne zainteresowane osoby Planowanie, wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych, analiza sytuacji na rynku pracy, kompetencje zawodowe i społeczne oraz oferta edukacyjna - doradztwo
i coaching
ŁCDNiKP
sala 101 lub na terenie placówki
do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie Małgorzata Bartosiak
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy doradztwa edukacyjno-zawodowego Kreowanie wizerunku zawodowego w relacjach zawodowych i nie tylko ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
05.04.16 15.00 18.00 04.04.16 Ewa Koper,
Dorota Wojtuś
4.
Rodzice Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
14.04.16 17.00 Jolanta Kacprzak
5.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
08.04.16 10.00 15.00 Jolanta Kacprzak
6.
konferencja Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
27.04.16, 29.04.16 8.00 Jolanta Kacprzak
7.
Uczniowie szkoły podstawowej -
klasy IV-VI
Mechatronik - czy znam ten zawód?
Ćwiczenia praktyczne w ROEM
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.04.16 9.00 12.00 Dorota Świt
8.
Uczniowie III klas PG nr 12 Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Zespół Szkół Rzemiosła
ul. Żubardzka 2
01.04.16 11.00 13.00 01.04.16 Małgorzata Redlicka
9.
Uczniowie IV klasy Aktywizacja na rynku pracy ZSP nr 22
ul. Przybyszewskiego 73/75
08.04.16 10.00 13.00 08.04.16 Małgorzata Redlicka
10.
Uczniowie gimnazjum Finał VI Konkursu "Statystyka
w karierze"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
27.04.16 10.00 12.00 27.04.16 Małgorzata Redlicka
11.
Nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych, zainteresowani n-le Stosowanie technik coachingowych w edukacji Zespół Szkół Gastronomicznych 08.04.16, 15.04.16, 29.04.16 8.00 12.00 05.04.16 Małgorzata Sienna
msienna@poczta.fm,
Maria Michalak

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
13.04.16 15.00 18.00 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
27.04.16 15.00 18.00 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
w szkołach uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane osoby
Udzielanie informacji nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane osoby
Informacje dotyczące rynku pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych,
znajdujących się
w Bibliotece Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE