26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej
"Tanecznym krokiem ku sobie" - zabawy muzyczno-ruchowe
z elementami tańców regionalnych (pierwsze z trzech spotkań)
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Strzelecka 5
02.03.16 17:00 19:00 01.03.16 Agnieszka Kacprzak
współpraca: Małgorzata Bartniak (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej)
2.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Wielkanocne inspiracje
z papierowej wikliny i balonowe niespodzianki
Szkoła Podstawowa nr 42
ul. Przyszkole 42
10.03.16 16:00 18:00 08.03.16 Agnieszka Kacprzak
współpraca: Monika Czaplińska-Antolik
3.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Ozdoby i dekoracje wielkanocne - wachlarz pomysłów Przedszkole Miejskie nr 98
ul. Legionów 126
10.03.16 15:30 17:30 Beata Wosińska
współpraca: Anna Liberda
4.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Edukacja bez granic - nowe perspektywy i wyzwania ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
18.03.16 13:00 14:15 Beata Wosińska
współpraca: Aleksandra Proc
5.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Kształtowanie pojęć liczbowych w zakresie drugiej dziesiątki
w klasie I. Propozycje zabaw
i ćwiczeń do wszystkich aspektów liczby naturalnej
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
31.03.16 12:50 14:30 21.03.16 Aleksandra Proc
współpraca: Alicja Krzyżańska, Marta Koralewska - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 30 prowadząca zajęcia
6.
Kierownicy zespołów edukacji wczesnoszkolnej Diagnoza potrzeb nauczycielskich zespołów na II semestr roku szkolnego 2015/2016 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
14.03.16 13:30 15:30 Aleksandra Proc
współpraca: Agnieszka Kacprzak
7.
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele łódzkich przedszkoli Rodzic w partnerskiej edukacji - niekonwencjonalne formy współpracy ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
bydynek C, II piętro
02.03.16 13:00 16:00 01.03.16 Alicja Krzyżańska
alicjakrzyzanska@wp.pl, współpraca: Anna Koralewska
8.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny dziecka 5,6-letniego - Wiosenne przebudzenie misia Przedszkole Miejskie nr 44
ul. Sędziowska 18a
16.03.16 9:00 12:00 14.03.16 Alicja Krzyżańska
alicjakrzyzanska@wp.pl, współpraca: Aleksandra Proc, nauczyciele PM 44: Łucja Milanowicz, Milena Zabost
9.
Nauczyciele z Zespołu Metodycznego
ds. Rozwijania Aktywności Ruchowej Małego Dziecka
Przykłady zabaw i ćwiczeń kształtujących prawidłową sylwetkę dziecka w wieku przedszkolnym Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
15.03.16 14:00 17:00 14.03.16 Alicja Krzyżańska
alicjakrzyzanska@wp.pl, współpraca: Joanna świątek, nauczyciele PM 83: Ewa Wielądek, PM 200: Joanna Rogalska, Anna Góraj
10.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Wiosna, Wielkanoc i Dzień Mamy - jak zainspirować przedszkolaka do twórczości plastycznej? ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
s. 26
09.03.16 13:00 16:00 08.03.16 5 zł na materiały plastyczne Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl,
współpraca: Alicja Krzyżańska, nauczyciele PM 77: Mirosława Wołujewicz, Ilona Leska-Bednarek
11.
Zespół Metodyczny
ds. Wdrażania Programu Dwujęzyczne Dzieci oraz inni zainteresowani nauczyciele
1. Sesja dla dzieci 3/4l.: Baby Beetles - przewodnikami
w rozwijaniu wrażliwości językowej
2. Sesja dla dzieci 5l.: Tom and Keri - partnerami w zabawie
w języku angielskim
Przedszkole Miejskie nr 101
ul. Tadeusza Rejtana 10
09.03.16 9:30 11:30 07.03.16 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska, nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 101
12.
Zespół Innowacyjny
ds. Upowszechniania Nowego Modelu Pracy
z Dzieckiem w Ramach Studia Aktywności Dzieci
i Nauczycieli
Prezentacja Starterów koncepcyjno-organizacyjnych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
11.03.16 13:00 15:00 07.03.16 Joanna Świątek
współpraca: Agnieszka Kacprzak
13.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego "Witaj wiosno" - kreatywne warsztaty artystyczne Przedszkole Miejskie nr 126
ul. W. Broniewskiego 101/103
10.03.16 16:00 18:15 07.03.16 koszt materiałów 5 zł Joanna Świątek kapis2000@gmail.com,
współpraca: nauczycielka PM 126 Paula Banach
14.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Przedszkolak na ścieżce do sukcesu w szkole - jak rozwijać aktywność matematyczną dziecka w przedszkolu? ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
16.03.16 13.00 16.00 15.03.16 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl,
współpraca: Alicja Krzyżańska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka francuskiego z II LO, XII LO, XIII LO, XXI LO, XXXI LO - uczestniczący
w wymianie z Belgią
L'avenir..... Soyons cooacteur Belgia, Institut St Roche a Theux, 30, rue St Roche 17.03.16 14:00 19:00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele języka angielskiego i uczniowie gimnazjów zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich Eliminacje wojewódzkie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
II piętro
02-03.03.16 10:00 16:00 Sławomir Jaraszkiewicz
3.
Nauczyciele języka angielskiego Podsumowanie prac zespołu. Zaplanowanie działań na następny rok ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
15.03.16 15:00 18:00 Sławomir Jaraszkiewicz
4.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych - członkowie Zespołu
ds. Testów Diagnostycznych
Tworzenie testów diagnostycznych dla trzecioklasistów XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
10.03.16 15:30 18:30 07.03.16 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
5.
Nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół Mixed ability teaching: Preparing for a class and managing the classroom ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
12.03.16 11:00 12:00 07.03.16 Aneta Jachimowska, Sławomir Jaraszkiewicz, wydawnictwo Oxford University Press
6.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Individual approach in teaching foreign languages ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
12.03.16 12:30 13:30 07.03.16 Aneta Jachimowska, Sławomir Jaraszkiewicz, wydawnictwo Oxford University Press
7.
Nauczyciele zainteresowani edukacją filmową Wychowawcza rola filmu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
17.03.16 15:30 18:00 15.03.16 Jolanta Bielecka, Danuta Górecka
8.
Nauczyciele zainteresowani tematyką Holokaustu Holokaust w polskim filmie (część 6.) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
15.03.16 15:30 18:00 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
9.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz zainteresowani tematyką warsztatów Chopin uczy i bawi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14
16.03.16 16:30 19:30 14.03.16 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
10.
Nauczyciele muzyki z wszystkich etapów kształcenia Spotkania z muzyką "Muzyka
w sześciu dziedzinach sztuki". Zespoły muzyczne w sztuce
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14
21.03.16 16:30 18:30 20.03.16 5 Aldona Danielewicz-Malinowska
malinowska.aldona@gmail. com
11.
Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
08.03.16 16:00 18:30 Ewa Ciemnicka
12.
Nauczyciele języka niemieckiego Lekcje krajoznawcze
w nauczaniu/uczeniu się języka niemieckiego
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
11.03.16 16:00 18:30 09.03.16 Ewa Ciemnicka
13.
Nauczyciele języka niemieckiego Gry i animacje językowe (DELFORT) Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
15.03.16 16:00 19:00 15.03.16 Ewa Ciemnicka
14.
Nauczyciele języka polskiego w gimnazjach Jak uczyć lepiej? Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
10.03.16 15:30 17:30 09.03.16 Jolanta Kaleta-Spychalska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach III etapu XXV Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
XXV Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
04.03.16 7:40 10:15 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele pracujący
w Zespole Metodycznym ds. Pracy z Uczniem Zdolnym na Lekcjach Fizyki
Doskonalenie umiejętności konstruowania i oceniania zadań XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
04.03.16 10:30 13:30 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach wojewódzkich WKPzF
Eliminacje wojewódzkie WKPzF IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
09.03.16 9:30 11:30 Włodzimierz Nawrocki
4.
Nauczyciele pracujący
w Zespole Zadaniowym ds. Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
Doskonalenie umiejętności konstruowania i oceniania zadań IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
09.03.16 12:00 15:00 Włodzimierz Nawrocki
5.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ich uczniowie z wszystkich typów szkół Eksperyment fizyczny w szkole IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
18.03.16 9:00 15:00 cykl warsztatów w ramach ŁTE (grupy po 25 osób) zgłoszenia: ew.nawrocki@wp.pl Włodzimierz Nawrocki
6.
Uczniowie - uczestnicy eliminacji wojewódzkich WKPzF Dyżur Wojewódzkiej Komisji Konkursowej – wgląd zainteresowanych do prac konkursowych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
15.03.16 17:00 18:30 Włodzimierz Nawrocki
7.
Członkowie WKK Kryterialne ocenianie zadań problemowych do uzgodnienia (dwa spotkania) 11.03.16 14:30 18:30 Małgorzata Kozieł
8.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Zagraj w matmę - rzuć kostką! Szkoła Podstawowa nr 205
ul. Dąbrówki 1
10.03.16 13:00 14:30 08.03.16 Anna Bartos
9.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych pracujący w zespole Ustalanie arkusza zadań na etap ogólnołódzki XIII kon- kursu "Z Pitagorasem na Ty" Szkoła Podstawowa nr 205
ul. Dąbrówki 1
10.03.16 14:30 16:00 Anna Bartos
10.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Ustalanie arkusza zadań
i schematu oceniania na etap ogólnołódzki XIII konkursu
"Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
17.03.16 14:30 16:00 Anna Bartos
11.
Nauczyciele i uczniowie klas drugich gimnazjum Ocenianie prezentacji multimedialnych XIV Konkursu Matematyczne wędrówki po Łodzi - "Łódź filmowa" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
18.03.16, 21.03.16 8:30 18:00 uczniowie zakwalifiko- wani do drugiego etapu zgodnie z harmono- gramem wystąpień Danuta Węgrowska
12.
Nauczyciele matematyki - szkolni koordynatorzy konkursu Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016 - odbiór materiałów do przeprowadzenia konkursu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika1/3
14.03.16 8:30 18:00 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Paintball laserowy – bezpieczna odmiana strzelectwa jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
02.03.16 14:00 17:00 29.02.16 5 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP,
Wojciech Ulatowski i Grzegorz Nowacki – nauczyciele XII LO
2.
obserwacja zajęć edukacyjnych Grupa nauczycieli wychowania fizycznego
z krótkim stażem i inni zainteresowani
(gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
Unihokej - uczymy się podań piłki w miejscu i w ruchu, prowadzenia piłki slalomem
i po prostej
Publiczne Gimnazjum nr 28
ul. Kopcińskiego 54
09.03.16 13:00 15:00 04.03.16 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP,
Damian Matysiak - nauczyciel
Gimnazjum nr 28
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego odbywający staż na awans zawodowy (kontraktowi i mianowani) Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego i mianowanego - omówienie podjętych zadań (część II: Własna prezentacja podjętych działań) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
10.03.16 15:00 17:30 lista zamknięta Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i z gimnazjów
Wykorzystujemy gry i zabawy ruchowe w doskonaleniu podstawowych elementów techniki gry w tenisa stołowego. Przygotowanie do Mistrzostw Nauczycieli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11
11.03.16 14:00 17:00 04.03.16 5 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP,
Marlena Drab i Dariusz Lewandowski - nauczyciele
ZSP nr 15
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów (zapraszamy przede wszystkim nauczycieli z krótkim stażem pracy)
Wykorzystanie typowych
i nietypowych przyborów na lekcji do ukształtowania zdolności kondycyjno- koordynacyjnych (część II)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
16.03.16 14:00 16:00 11.03.16 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP,
Maciej Woźniak - ZSO nr 8
6.
obserwacja zajęć edukacyjnych Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów z krótkim stażem i inni zainteresowani
Wzmacniamy mięśnie posturalne z wykorzystaniem przyboru - piłki FitBall
XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
18.03.16 13:00 15:00 11.03.16 Teresa Libiszewska–Gozdan – doradca ŁCDNiKP,
Julita Sambor - nauczyciel XX LO w Łodzi
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Sztuka zadawania pytań - elementy coachingu
w kształtowaniu umiejętności psychospołecznych na lekcjach wychowania fizycznego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
15.03.16 15:00 18:00 Ewa Sprawka

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele z wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych Konkursy szkolne - dokumentowanie działań konkursowych (Szybka Informacja nr 162) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
03.03.16, 09.03.16, 14.03.16 15:30 18:30 23.02.16 Elżbieta Bytniewska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych Nowe role nauczyciela zajęć technicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
16.03.16 14:30 17:00 15.03.16 Barbara Preczyńska
2.
Uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych XIV Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
18.03.16 10:00 12:00 01.03.16 Barbara Preczyńska
3.
Uczniowie z PM nr 126
w Łodzi
Mechatronika w przedszkolu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
02.03.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
4.
Uczniowie z PM nr 126
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.03.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
5.
Uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych
z gimnazjów
XIV Konkurs Wiedzy Technicznej dla Gimnazjów Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
18.03.16 10:00 12:00 11.03.16 Krzysztof Makowski
6.
Nauczyciele zajęć technicznych Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
17.03.16 8:30 11:30 Krzysztof Makowski
7.
Nauczyciele zajęć technicznych Projekt techniczny w szkole podstawowej Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Rydzowa 15
11.03.16 11:30 13:30 Krzysztof Makowski
8.
Nauczyciele zajęć technicznych, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych Świąteczne inspiracje
z wykorzystaniem origami
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 174/176
08.03.16 15:15 17:30 03.03.16 Bożena Piekarska
9.
Nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych Pytam, badam, sprawdzam, uczę się czyli metoda projektu na zajęciach technicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
18.03.16 10:00 12:15 07.03.16 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zawodowych Uczenie się wzajemne. Dlaczego warto katalogować dobre praktyki. Wspólnie promujemy rozwiązania problemów edukacji zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.02.16 15:00 17:00 08.02.16 Grażyna Adamiec
2.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Edukacja medialna
i bezpieczeństwo w sieci – praktyka dla nauczycieli (Szybka Informacja nr 159)
Hala Expo MTŁ
al. Politechniki 4
s. B
18.03.16 12:00 13:00 15.02.16 Anna Gnatkowska
współpraca: Grażyna Adamiec
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 - sprzedawca Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
09.03.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
współpraca: Donata Andrzejczak, Maria Wajgner
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 - technik handlowiec Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
04.03.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
współpraca: Donata Andrzejczak, Maria Wajgner
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie ZSP nr 5 - sprzedawca Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
11.03.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
współpraca: Donata Andrzejczak, Maria Wajgner
6.
Nauczyciele szkół zawodowych Uczymy się uczyć - nowoczesne metody i środki dydaktyczne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
15.03.16 15:30 17:30 11.03.16 Maria Stompel
7.
Nauczyciele i uczniowie łódzkich i okołołódzkich szkół ponadgimnazjal- nych branży elektroni- cznej i mechatronicznej Konkurs Zawodowy "Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych
i elektronicznych"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
15.03.16 10:00 12:00 14.03.16 Ryszard Zankowski
8.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Akademia Młodych Twórców - sekcja mechatroniczna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
08.03.16 16:00 19:00 07.03.16 Ryszard Zankowski
9.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
01.03.16, 08.03.16 12:00 15:00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
10.
Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zawodowych Technologie informacyjno- komunikacyjne w praktyce edukacyjnej szkoły zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
11.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Konstruowanie materiałów dydaktycznych wspomagających nauczyciela
w przygotowaniu uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w części praktycznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Drewnowska 88
03.03.16 15:00 18:00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Jadwiga Miłos
12.
Wszyscy zainteresowani edukacją mechatroniczną Drzwi otwarte w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.
Prezentacja stanowisk techniczno-dydaktycznych najnowszej generacji
w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.03.16 10:00 14:00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
13.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak przygotować uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
08.03.16, 22.03.16, 29.03.16 15:30 17:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
14.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia modułowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
03.03.16, 31.03.16 15:30 17:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
15.
Doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele Edukacja przedzawodowa - nowoczesne technologie
w obszarze tekstylno-odzieżowym
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
15.03.16 12:00 14:00 12.03.16 Maria Michalak
współpraca: Małgorzata Sienna
16.
Dyrektorzy szkół zawodowych, kierownicy
i nauczyciele kształcenia zawodowego
Szkoła zawodowa organizacją uczącą się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
31.03.16 13:30 17:30 29.03.16 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele gimnazjum Modelowanie procesów przekształcania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
08.03.16 8:30 10:00 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele gimnazjum Problemy energetyczne
a odnawialne źródła energii
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
18.03.16 8:30 10:00 Dorota Zielińska
3.
Uczniowie z Gimnazjum nr 8 Jakie technologie służą pozyskiwaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
18.03.16 11:00 12:30 Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele gimnazjów Czy wiesz co jesz... czyli kuchnia to wielkie chemiczne laboratorium Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
w Łodzi
ul. Franciszkańska 137
10.03.16 10:00 11:30 02.03.16 Dorota Zielińska
współpraca: D. Woźniak
5.
ZSPS w Łodzi Co warto wiedzieć
o odnawialnych źródłach energii?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.03.16 8:30 11:30 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 15
Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11
09-16.03.16 13:00 18:00 09.02.16 35 Zdzisław Anglart
2.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Deskryptory jakości współczesnych technicznych środków dydaktycznych
w kontekście zasad i przepisów bhp i ergonomii
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, s. 3
18.03.16 14:00 17:00 16.03.16 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka zlecająca 30.03.16 13:00 19:00 14 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
07.03.16, 14.03.16, 21.03.16 13:30 15:45 20 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
05.03.16, 12.03.16, 19.03.16 9:00 12:15 30.09.15 540 zł/80 godz. Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
02.03.16, 09.03.16, 16.03.16, 30.03.16 16:00 19:15 15.02.16 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
07.03.16, 14.03.16, 21.03.16 16:00 19:15 15.02.16 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 21
s. 201
03.03.16, 10.03.16, 17.03.16, 31.03.16 16:00 19:15 15.02.16 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski A1 (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
11.03.16, 18.03.16 14:00 17:15 540 zł/80 godz. Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy szkół Dokumentownie pracy szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.03.16 12:00 14:00 07.03.16 Zofia Kordala
8.
Dyrektorzy szkół W poszukiwaniu Mistrza... ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
15.03.16 10:30 14:00 11.03.16 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej Gdzie jest światło? Zajęcia realizowane w ramach cyklu Mali Badacze, podczas XIX Łódzkich Targów Edukacyjnych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
18.03.16 10:30 12:00 17.03.16 Katarzyna Pęczek
2.
Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w projekt literacki "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" Rozwijanie kreatywności nauczycieli i uczniów
w prezentacji treści lektury - historia niezwykłego żołnierza II Korpusu Polskiego
Muzeum Tradycji Niepodległościo- wych w Łodzi, Odział Martyrologii Radogoszcz
ul. Zgierska 147
03.03.16 - 06.04.16 ustalana indywi- dualnie ustalana indywi- dualnie 29.02.16 Elżbieta Kolczyńska, Katarzyna Pęczek
3.
Wicedyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
10.03.16 11:00 13:00 09.03.16 Elżbieta Kolczyńska
4.
Dyrektorzy przedszkoli Dokumentowanie pracy przedszkola ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.03.16 12:00 14:00 15.03.16 Elżbieta Kolczyńska
5.
Nauczyciele z wszystkich typów szkół i placówek Uczenie siebie i uczniów uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.03.16 15:30 18:00 07.03.16 Katarzyna Pęczek
6.
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, dyrektorzy poradni psychologiczno-
pedagogicznych
Ocena kształtująca Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
Al. I Dywizji 16/18
s. 33
11.03.16 10:30 12:00 10.03.16 Jolanta Wojciechowska
7.
Zainteresowani nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-
pedagogicznych
Praktyczne zastosowanie terapii SI w pracy z dziećmi
z opóźnionym rozwojem
Zespół Szkół Specjalnych nr 3
ul. Sucharskiego 2
17.03.16 10:30 13:30 16.03.16 Jolanta Wojciechowska, Katarzyna Pęczek
8.
Zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-
pedagogicznych
Rodzic w procesie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 3 w Łodzi
ul. Tkacka 34/36
16.03.16 10:00 14:30 15.03.16 Jolanta Wojciechowska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Tworzenie gier w 3D ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 16:00 17:30 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w językach wysokiego poziomu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie klas I-III szkół podstawowych Tworzenie filmu poklatkowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
09.03.16 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
5.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Doświadczenie na spacerze, czyli cyfrowe mobilne laboratorium ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
11.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Anna Koludo
6.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Mobilna pracownia robotyki dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
11.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Dorota Wojtuś
7.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Office 365 dla edukacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
11.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Tomasz Krupa
8.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół zainteresowani współpracą międzynarodową Szkoła w międzynarodowym programie Erasmus+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
12.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Anna Koludo, Barbara Wrąbel
9.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych
w edytorze mInstructor
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
11.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Anna Romańska
10.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół zainteresowani współpracą międzynarodową Szkoła w międzynarodowym programie Erasmus+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
11.03.16 14:30 16:00 10.03.16 Anna Koludo, Barbara Wrąbel
11.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Sway – trzeci wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
11.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Anna Koludo
12.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani wdrożeniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Efektywne wykorzystanie możliwości tablic interaktywnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
12.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Dorota Wojtuś
13.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Doświadczenie na spacerze, czyli cyfrowe mobilne laboratorium ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
11.03.16 14:30 16:00 10.03.16 Anna Koludo
14.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Projektowanie zajęć, opartych na metodach aktywizujących, na platformie edukacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
12.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Dorota Wojtuś
15.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Edukacyjne zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
11.03.16 14:30 16:00 10.03.16 Dorota Wojtuś
16.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia OneNote w klasie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
11.03.16 14:30 16:00 10.03.16 Tomasz Krupa
17.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Proces dydaktyczny oparty na przepływie treści cyfrowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
12.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Dorota Wojtuś
18.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Projektowanie zajęć, opartych na metodach aktywizujących, na platformie edukacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
11.03.16 14:30 16:00 10.03.16 Dorota Wojtuś
19.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia EverNote i WorkFlow w szkole ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
12.03.16 12:30 14:00 10.03.16 Anna Koludo
20.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dyrektora placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 111
11.03.16 14:30 16:00 10.03.16 Anna Koludo
21.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Bądź kreatywny na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
11.03.16 16:15 17:45 10.03.16 Anna Koludo
22.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Każdy może być programistą – programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
12.03.16 10:45 12:15 10.03.16 Anna Koludo
23.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Sway – trzeci wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
12.03.16 10:45 12:15 10.03.16 Anna Koludo
24.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Proces dydaktyczny oparty na przepływie treści cyfrowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
11.03.16 16:15 17:45 10.03.16 Dorota Wojtuś
25.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Pierwsza gra w Unity3D ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
11.03.16 16:15 17:45 10.03.16 Sławomir Szaruga
26.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia CMSy, czyli jak w godzinę może powstać strona szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
12.03.16 10:45 12:15 10.03.16 Sławomir Szaruga
27.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Prezi – nowy wymiar prezentacji i pracy grupowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
11.03.16 16:15 17:45 10.03.16 Anna Koludo
28.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Każdy może być programistą – programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
11.03.16 16:15 17:45 10.03.16 Anna Koludo
29.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Jak produktywnie zarządzać czasem? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 111
12.03.16 10:45 12:15 10.03.16 Sławomir Szaruga
30.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Helion – dziennik elektroniczny ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
12.03.16 10:45 12:15 10.03.16 Dorota Wojtuś
31.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dyrektora placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 111
11.03.16 16:15 17:45 10.03.16 Anna Koludo
32.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia eTwinning – możliwości współpracy międzynarodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
12.03.16 10:45 12:15 10.03.16 Anna Koludo
33.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Praca w chmurze Google Docs ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
12.03.16 9:00 10:30 10.03.16 Sławomir Szaruga
34.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Prezi – nowy wymiar prezentacji i pracy grupowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
12.03.16 9:00 10:30 10.03.16 Anna Koludo
35.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia OneNote w klasie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
12.03.16 9:00 10:30 10.03.16 Tomasz Krupa
36.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Mobilna pracownia robotyki dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
12.03.16 9:00 10:30 10.03.16 Dorota Wojtuś
37.
Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Blender – modelowanie świata 3D ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
12.03.16 9:00 10:30 10.03.16 Sławomir Szaruga
38.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Weekend z technologią informacyjną (oferta 33 weekendowych 2-godzinnych warsztatów) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
sale: 210, 310, 108, 109, 111, 214, 306, 307 zgodnie
z ustalonym harmonogramem warsztatów)
11-12.03.16 12:00 15:00 10.03.16 Anna Koludo
39.
Nauczyciele i dyrektorzy różnych typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia Multimedia w edukacji Hala Expo MTŁ
al. Politechniki 4
sala konferencyjna A
17.03.16 14.00 17.00 16.03.16 Anna Koludo

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele, którzy prowadzą w szkole analizę wyników egzaminów gimnazjalnych - Podstawowe formuły arkusza kalkulacyjnego
- Kreator wykresów
- Podstawowe wskaźniki statystyczne
- Analizowanie zadań testu
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
01.03.16 11:00 14:00 25.02.16 Kazimierz Żylak

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wiedzy
o społeczeństwie
Władza blisko obywateli, czyli
o samorządzie terytorialnym
Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
17.03.16 9:50 11:30 16.03.16 Barbara Muras
2.
Nauczyciele z wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne - warsztaty terenowe Ksawerów koło Łodzi
ul. Traktorowa 19
12.03.16 9:30 11:30 12.03.16 Piotr Machlański
3.
Nauczyciele z wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
30.03.16 16:00 18:30 30.03.16 Piotr Machlański
4.
Nauczyciele z przedszkoli Edukacja regionalna
w przedszkolu w ramach projektu "Przedszkolaki w Łodzi. Odkryjemy jak to z Łodzią było" z uwzględnieniem upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i działań włączających rodziców
Przedszkole Miejskie nr 208
ul. Gdańska 84
17.03.16 12:30 14:00 15.03.16 Katarzyna Gostyńska
5.
Nauczyciele z przedszkoli Edukacja regionalna
w przedszkolu z elementami pedagogiki Marii Montessori
Przedszkole Miejskie nr 220
ul. Jaracza 68
18.03.16 13:00 15:00 14.03.16 Katarzyna Gostyńska
6.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 199 biorący udział w projekcie "Łódź dawniej i dziś. Wokół książki G. Bąkiewicz pt. A u nas
w domu. Opowieści dzieci fabrykanta"
Rozwój Imperium K.Scheiblera.
Księży Młyn - specyfika miasta w mieście
Zajęcia terenowe na Księżym Młynie 22.03.16 11:45 14:15 ustalony indywidual- nie Katarzyna Gostyńska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół
i placówek edukacyjnych
Erasmus+ Edukacja Szkolna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
04.03.16 14:00 19:00 03.03.16 Barbara Wrąbel, Anna Koludo
2.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek prowadzących edukację zawodową Erasmus+ Kształcenie
i szkolenia zawodowe
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.03.16 14:30 19:30 07.03.16 Anna Koludo, Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
01.03.16 9:00 14:00 15.01.16 Ewa Koper
2.
Uczniowie klasy I Zarządzanie czasem czyli jak efektywnie planować swój czas Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
04.03.16 9:50 12:00 02.12.15 Ewa Koper
3.
konferencja Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
04.03.16 12:00 15:00 02.12.15 Ewa Koper
4.
konferencja Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
15.03.15 11:00 13:00 02.02.16 Ewa Koper
5.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
22.03.16 17:00 19:00 13.10.15 Ewa Koper
6.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
23.03.16 18:15 19:30 29.01.16 Ewa Koper
7.
konferencja Uczniowie klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej - oferta kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
31.03.16 9:00 13:00 19.01.16 Ewa Koper
8.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele i liderzy WSOiPZ Finał III konkursu
"Ja przedsiębiorca"
(doradztwo zawodowe)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
18.03.16 10:00 12:00 Małgorzata Bartosiak
9.
konferencja Uczniowie klas III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. Mostowskiego 23
02.03.16 9:30 13:30 02.03.16 Małgorzata Redlicka
10.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 19 Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Zespół Szkół Rzemiosła
ul. Żubardzka 2
03.03.16 11:30 13.30 03.03.16 Małgorzata Redlicka
11.
Rodzice Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego ucznia Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
17.03.16 18:00 19:00 17.03.16 Małgorzata Redlicka
12.
Nauczyciele Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
17.03.16 15:30 17:00 17.03.16 Małgorzata Redlicka
13.
Liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pedagodzy, wychowawcy, uczący się, rodzice uczniów Modelowanie doradztwa zawodowego we współpracy
z pracodawcami
Hala Expo MTŁ
al. Politechniki 4
sala A
18.03.16 11:00 14:30 17.03.16 Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
02.03.16 15:15 17:30 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
16.03.16 15:15 17:30 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
30.03.16 15:15 17:30 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
4.
Nauczyciele szkół podstawowych - opiekunowie uczniów, uczestników konkursu "Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka" Metody aktywizujące
w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów klas IV-VI
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
07.03.16 13:30 17:15 02.03.16 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno -
Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
7.
konferencja Dyrektorzy
i nauczyciele wszystkich
typów szkół, uczniowie
i rodzice, pracodawcy,
przedstawiciele
samorządów,
osoby odwiedzające
Targi, które byłyby
zainteresowane
problematyką rynku pracy
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
kandydatów do pracy oraz
zapotrzebowanie na zawody/
kwalifikacje
Hala Expo MTŁ
al. Politechniki 4,
stoisko ŁCDNiKP - Punkt Konsultacyjny Obserwatorium
17-18.03.16 (podczas XIX Targów Edukacyj- nych) godz. rozpoczę- cia targów godz. zakoń- czenia targów Elżbieta Ciepucha,
współpraca: Zespół ORPdE
8.
Uczniowie i nauczyciele
różnych typów szkół
Zapotrzebowanie na zawody
i kwalifikacje w regionie łódzkim w świetle aktualnych wyników badań ORPdE
Hala Expo MTŁ
al. Politechniki 4
sala B - konferencyjna
18.03.16 (podczas XIX Targów Edukacyj- nych) 13:00 14:00 14.03.16 Anna Gębarowska-Matusiak