26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz opiekunowie stażu Przygotowanie nauczyciela
w okresie stażu na awans zawodowy do obserwacji
i omówienia zajęć z dyrektorem
i opiekunem stażu
Przedszkole Miejskie nr 207
ul. Piotrkowska 272
09.02.16 13:30 16:30 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
2.
Nauczyciele o krótkim stażu pracy z łódzkich przedszkoli Jak rozwinąć skrzydła? Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci
z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik twórczych
Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
11.02.16 15:00 17:00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
3.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej z krótkim stażem pracy i inni zainteresowani Jak skonstruować cele zajęć, aby dziecko osiągnęło sukces edukacyjny? Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
09.02.16 13:30 16:30 08.02.16 Alicja Krzyżańska
4.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej rozpoczynający pracę
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Mam tablicę interaktywną -
i co dalej ? Pomysły na wykorzystywanie nowego narzędzia dydaktycznego
w codziennej pracy
Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
03.02.16 14:00 16:00 29.01.16 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
5.
Zespół Zadaniowy
ds. Wdrażania Programu Tablit do Praktyki Przedszkolnej oraz
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
Mali odkrywcy tajemnic -
prezentacja wybranych rozwiązań edukacyjnych
w ramach wdrażania programu Tablit
Przedszkole Miejskie nr 200
ul. Zamknięta 1
10.02.16 9:30 12:00 05.02.16 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska, Dorota Kulik - nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 200
6.
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy (do 3 lat) Współczesna edukacja - korelacja doświadczeń i nowych tendencji sprzyjających uczeniu się dziecka
I spotkanie
ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115 budynek C II p. 20.02.17 15.30 18.30 15.02.17 obowiązuje karta zgłoszenia, ograniczona liczba uczestników Hanna Derewlana, Anieszka Kacprzak

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka rosyjskiego uczestniczący w I części warsztatów Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego
(część II)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
05.02.16 16:00 18:00 Katarzyna Stępień
2.
Członkowie WKK WKPzJA dla SP Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
04.02.16 15:00 18:00 Aneta Jachimowska
3.
Nauczyciele religii Jak odczytywać współczesne znaki czasu? Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
04.02.16 15:30 19:00 03.02.16 Irena Wolska
4.
Nauczyciele katecheci należący do zespołu metodycznego Analiza wybranych fragmentów Bulli Misericordiae vultus Papieża Franciszka w aspekcie katechezy szkolnej Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
03.02.16 15:30 18:30 02.02.16 ks. Michał Pietrasik
5.
Nauczyciele religii Ocena w katechezie Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
08.02.16 15:00 18:00 05.02.16 ks. Marcin Wojtasik
6.
Nauczyciele religii Nowe metody pracy stosowane w szkołach specjalnych
z lekkim upośledzeniem umysłowym
Wydział katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
12.02.16 15:00 18:00 10.02.16 ks. Marcin Wojtasik
7.
Nauczyciele języka angielskiego Awans zawodowy nauczyciela Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
s. 25
11.02.16 15:00 17:00 08.02.16 Sławomir Jaraszkiewicz
8.
Uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych VI Międzyszkolny Konkurs Taneczny "Poloneza czas zacząć" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
02.02.16 9:00 25.01.16 Aldona Danielewicz-Malinowska, Lucyna Wasik
9.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej Chopin uczy i bawi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
s. 162
10.02.16 16:30 19:30 08.02.16 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
10.
Nauczyciele języka niemieckiego Procedura i sposób udzielania uczniowi informacji zwrotnej zgodnej z prawem oświatowym Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 29
09.02.16 16:00 18:30 08.02.16 Ewa Ciemnicka
eciemnicka@wckp.lodz.pl
11.
Nauczyciele języka niemieckiego Lekcje kulturowe języka niemieckiego (lekcje modelowe, prezentacje, przygotowanie lekcji kulturowych dotyczących państw niemieckojęzycznych
i Łodzi pod kątem wymian uczniowskich)
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 29
12.02.16 16:00 18:30 10.02.16 Ewa Ciemnicka
12.
Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 29
02.02.16 16:00 18:30 01.02.16 Ewa Ciemnicka
eciemnicka@wckp.lodz.pl
13.
Nauczyciele języka polskiego gimnazjów
i szkół ponad- gimnazjalnych zainteresowani tematyką warsztatów
Holokaust w filmie polskim (część czwarta) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
09.02.16 15:30 18.00 Danuta Górecka danutagorecka@gmail.com
14.
Nauczyciele języka polskiego z krótkim stażem pracy Zasady konstruowania scenariuszy zajęć lekcyjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
15.02.16 12:00 14:00 10.02.16 Jolanta Bielecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie - uczestnicy eliminacji rejonowych WKPzF Wglądy nauczycieli, uczniów, rodziców do prac konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
02.02.16 17:00 19:00 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele fizyki pracujący
w gimnazjach
Uczenie się na drodze odkrywczej poprzez wykonywanie eksperymentów fizycznych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
10.02.16 15:00 18:00 09.02.16 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele chemii Wymagania z zakresu podstawowego na egzaminie maturalnym - konstruowanie zadań ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
02.02.16 16:00 19:00 01.02.16 Małgorzata Kozieł
4.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na IV etapie edukacyjnym Wykorzystanie dostępnych zasobów multimedialnych do planowania i organizacji zajęć przyrody w LO II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
08.02.16 15:30 18:30 05.02.16 Małgorzata Kozieł, Ewa Wilczyńska, Jacek Pachelski
5.
Nauczyciele chemii Eksperyment chemiczny przyjazny dla nauczyciela - wspomaganie uczniów z opinią bądź orzeczeniem PPP
o indywidualizacji procesu kształcenia
Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Jaracza 26
08.02.16 14:30 16:00 01.02.16 40 Halina Pastuszko (tel. 694 673 124, mail: hpastuszko@o2.pl),
Małgorzata Kozieł mkoziel@wckp.lodz.pl
6.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum Gra dydaktyczna
a kształtowanie umiejętności wytwarzania wiedzy przez uczniów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
03.02.16, 10.02.16 15:30 18:00 01.02.16 Danuta Węgrowska
7.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych pracujący w zespole Weryfikacja prac uczniów etapu dzielnicowego XIII Konkursu Matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
04.02.16 14:30 16:00 Anna Bartos
8.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Metodyka rozwiązywania zadań problemowych Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
12.02.16 12:30 14:00 Anna Bartos

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele geografii IV etapu edukacyjnego Realizacja zajęć z przyrody na IV etapie edukacyjnym - wymiana doświadczeń II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
01.02.16 15.30 18.30 29.01.16 Jacek Pachelski, Ewa Wilczyńska
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowani awansem zawodowym
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
i mianowanego - harmonogram i realizacja działań
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
sala multimedialna
03.02.16 15:00 17:00 29.01.16 Teresa Libiszewska-Gozdan
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Ćwiczenia ogólnorozwojowe podstawą rozwijania sprawności fizycznej
i kształtowania umiejętności sportowych dzieci
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata
ul. Kadłubka 33
11.02.16 15:00 17:00 08.02.16 Ewa Sprawka,
Jarosław Ciemieniewski

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych Tworzymy bazę zadań konkursowych do Konkursu Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
11.02.16 15:00 18:00 10.02.16 Barbara Preczyńska
2.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
03.02.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
3.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.02.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
4.
Nauczyciele zajęć technicznych Modelowe zajęcia edukacyjne
z infotechniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
09.02.16 08:00 11:30 Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Warsztat aktywności twórczej -
technika pergaminowa
w praktyce edukacyjnej
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
03.02.16 15:00 17:15 01.02.16 10 Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Jak organizować proces uczenia się uczniów? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
02.02.16, 09.02.16, 16.02.16 15:00 16:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
2.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Jak zorganizować kształcenie zadaniowe w praktyce? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
04.02.16, 11.02.16, 18.02.16 15:00 16:00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
03.02.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
10.02.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
05.02.16 9:00 14:00 Krystyna Kielan
6.
Zainteresowani nauczyciele przygotuwujący uczniów do XI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Dostosowanie metod i treści kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy
z uwzględnieniem rosnących dysproporcji społecznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
09.02.16 14:00 15:30 07.02.16 Krystyna Kielan
7.
Członkowie Zespołu Metodycznego Indywidualizacja procesu kształcenia i praca z uczniem zdolnym w obszarze edukacji ekonomicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3 C
08.02.16 13:00 14:30 Krystyna Kielan
8.
Nauczyciele szkół zawodowych Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie przygotowania uczniów do konkursów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
11.02.16 13:30 17:30 08.02.16 Joanna Orda
9.
Nauczyciele szkół zawodowych Zespół Zadaniowy
ds. Organizacji Konkursów Zawodowych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.02.16 13:30 17:30 09.02.16 Joanna Orda
10.
Nauczyciele szkół zawodowych Rozwijanie kreatywności
w szkole zawodowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
03.02.16 15:00 18:00 01.02.16 Maria Michalak
współpraca: Małgorzata Sienna
11.
Zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego Metod WebQuest
w kształtowaniu umiejętności wytwarzania wiedzy przez uczniów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
18.02.16 14:00 16:00 15.02.16 Maria Michalak
współpraca: Małgorzata Sienna
12.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Mechatronicy – specjaliści przyszłości. Nowe wyzwania mechatroniki ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń do ustalenia do ustalenia Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
13.
Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zawodowych Efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w praktyce edukacyjnej szkoły zawodowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń do ustalenia do ustalenia Danuta Urbaniak
14.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Akademia Pomiaru - opracowanie materiałów wspomagających przygotowanie uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w części praktycznej egzaminu - grupa 2, spotkanie 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Drewnowska 88
04.02.16, 11.02.16 15:30 18:00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Jadwiga Miłos - Pracownia Pomiaru Dydaktycznego i Marek Szymański - Pracownia Edukacji Zawodowej
15.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej Skuteczne metody przygotowania do egzaminu zawodowego z mechatroniki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
13.02.16 15:00 13.02.16 Ryszard Zankowski
16.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda tekstu przewodniego w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
01.02.16 15:00 16:00 Maria Stompel
17.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Konkurs Szkolna Liga Elektryki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
08.02.16 14:00 16:00 Maria Stompel
18.
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zawodowych Uczenie się wzajemne. Dlaczego warto katalogować dobre praktyki. Wspólnie promujemy rozwiązania problemów edukacji zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.02.16 15:00 17:00 08.02.16 Grażyna Adamiec
19.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Funkcjonowanie Łódzkiej Platformy Edukacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
01.02.16 9:30 13:30 kontynuacja Anna Gnatkowska

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych Badania fizyko-chemiczne próbek gleby ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
02.02.16 9:00 10:30 28.01.16 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele z zespołu metodycznego Projektowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenia eksperymentów
w Pracowni Edukacji Ekologicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
08.02.16 16:30 19:30 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka do ustalenia 13:00 19:00 14 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny szkoła/placówka do ustalenia 11:00 14:00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy
w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy
szkoła/placówka do ustalenia 11:00 16:00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożenia
ul. Franciszkańska 137
sala konferencyjna (lewa strona parter)
do ustalenia 9:00 14:00 14 dni wcześniej Zdzisław Anglart
5.
Pracownicy szkół
i placówek.
Uczniowie szkół policealnych
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb BHP, analiza
i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP
ul. Franciszkańska 137
pok. 16 (lewa strona parter)
do ustalenia 13:00 16:00 7 dni wcześniej Zdzisław Anglart
6.
Pracownicy pedagogiczni gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych
Edukacja dla bezpieczeństwa, efekty kształcenia, treści
i metody kształcenia
w zawodzie technik BHP, ocenianie kształtujące
w edukacji BHP, wykorzystanie technik odroczonego wartościowania w edukacji BHP
ul. Franciszkańska 137 pok. 16 (lewa strona parter) do ustalenia 13:00 16:00 7 dni wcześniej Zdzisław Anglart
7.
Nauczyciele szkół
i placówek
Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach (§21 Rozp. MENiS z dn. 31 grudnia 2002 Dz. U. nr 6, poz. 69)
szkoła/placówka do ustalenia 13:00 19:00 14 dni wcześniej 40 Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek Kurs języka angielskiego B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.02.16, 08.02.16, 15.02.16 13:30 15:45 20 zł/ semestr 60 godz. Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.02.16, 08.02.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
03.02.16, 10.02.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs języka angielskiego A1
(od podstaw)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
04.02.16, 11.02.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
05.02.16, 12.02.16 14.00 17.15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
06.02.16 9:00 12:15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Dokumentowanie pracy szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.02.16 12:00 14:00 12.02.16 Zofia Kordala, Ewa Derecka

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy Uczenie siebie i uczniów uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.02.16 15:30 17:45 11.02.16 Katarzyna Pęczek
2.
Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w projekt literacki "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" Rozwijanie kreatywności nauczycieli i uczniów w prezentacji treści lektury ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
09.02.16 10:00 15:00 14.01.16 Katarzyna Pęczek, Elżbieta Kolczyńska
3.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
O prawie przy kawie Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
12.02.16 11:00 13:30 11.02.16 Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele różnych
przedmiotów wszystkich
typów szkół
Prezi - nowy wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.02.16, 16.02.16, 17.02.16, 18.02.16 9:30 14:00 11.02.16 48 Anna Koludo
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
05.02.16, 12.02.16 17:00 18:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
02.02.16, 09.02.16 16:00 17:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
05.02.16, 12.02.16 17:00 18:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie z klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkoli Programowanie z czarodziejem ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
03.02.16 17:00 18:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
6.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Praca zespołowa w Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
11.02.16 15:00 17:15 Tomasz Krupa
7.
Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów łódzkich szkół Tworzenie zasobów na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
10.02.16 15:00 18:00 08.02.16 Dorota Wojtuś
8.
Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Łódzka Platforma Edukacyjna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
22.02.16 10:00 12:00 18.02.16 Tomasz Krupa

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy gimnazjów Interpretowanie wskaźników EWD.
Wykorzystanie wskaźników EWD w promocji szkoły
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
02.02.16 11:00 12:30 01.02.16 Kazimierz Żylak

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz absolwenci kursu na przewodnika turystycznego po Łodzi Warsztaty archiwalne Archiwum Państwowe w Łodzi
Plac Wolności 1
03.02.16 16:00 18:00 02.02.16 Piotr Machlański
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
01.02.16 16:00 19:00 01.02.16 Piotr Machlański
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani poszerzeniem wiedzy merytorycznej nt. historii ulic Łodzi Historia jednej ulicy... -
warsztaty w terenie szlakiem ulic: Hersza Berlińskiego, Młynarskiej, Berka Joselewicza, Zawiszy Czarnego i Bałuckiego Rynku
Zbiórka: Plac Kościelny przy
ul. Łagiewnickiej
03.02.16 15:00 bez wcześniej- szych zgłoszeń Katarzyna Gostyńska
4.
Nauczyciele z przedszkoli biorących udział
w projekcie "Przedszkolaki w Łodzi"
Omówienie przebiegu dotychczasowych działań
w ramach projektu w poszcze- gólnych placówkach, wymiana doświadczeń
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
24.02.16 15:00 16:30 Katarzyna Gostyńska
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół, prowadzący edukację obywatelską
(w ramach różnych przedmiotów np. historii, wos) i opiekunowie SKE lub kół zainteresowań, wychowawcy, zainteresowani upowszechnianiem doświadczeń z zakresu edukacji obywatelskiej
Moje doświadczenia z edukacją obywatelską Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
biblioteka (parter)
08.02.16 13:30 15:30 07.02.16 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych Program Erasmus+ Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
01.02.16, 03.02.16, 08.02.16, 10.02.16 14:30 16:30 prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny Barbara Wrąbel, Anna Koludo

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele
i liderzy wsoipz szkół, zainteresowane osoby
Planowanie i wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem badania predyspozycji, analizy rynku pracy i oferty edukacyjnej. Doradztwo i coaching
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
oraz na terenie placówek
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb Małgorzata Bartosiak
2.
konferencja Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy wsoipz szkół, inne zainteresowane osoby Planowanie, wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych, analiza sytuacji na rynku pracy, kompetencje zawodowe i społeczne oraz oferta edukacyjna. Doradztwo
i coaching
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 101 lub na terenie placówek
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Małgorzata Bartosiak
3.
Uczniowie, nauczyciele
i liderzy wsoipz
w gimnazjach
Finał IX Konkursu Zawody przyszłości ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
03.02.16 9:30 13:00 01.02.16 Małgorzata Bartosiak, Małgorzata Redlicka
4.
Uczniowie klas VI SP nr 10, SP nr 14, SP nr 46, SP nr 70, SP nr 160, SP nr 173 Turniej Zawodoznawczy Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
04.02.16 10:00 13:00 22.01.16 Ewa Wilczyńska,
Publiczne Gimnazjum nr 5,
Ewa Koper doradca zawodowy ŁCDNiKP
5.
Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
03.02.16 10:00 14:00 08.10.16 Ewa Koper
6.
Uczniowie klas III XXI LO Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej po ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Oferta edukacyjna szkół wyższych XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
11.02.16 12:00 16:00 18.09.16 Ewa Koper
7.
Uczniowie Poznanie siebie kluczem do sukcesu na rynku pracy ZSETH
ul. Drewnowska 171
04.02.16 12:45 14:30 Emilia Gralewska
8.
Uczniowie Co po gimnazjum? Publiczne Gimnazjum nr 35
ul. Czernika 1/3
11.02.16 11:15 12:00 Emilia Gralewska
9.
Zainteresowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów Stosowanie technik coachingowych w procesie kształcenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.02.16 15:00 18:00 05.02.16 Małgorzata Sienna
współorganizator: Maria Michalak
10.
Zainteresowani pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas, nauczyciele Oferta edukacyjna OHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
03.02.16 13:30 15:00 01.02.16 Dorota Świt
11.
Uczniowie klas III Indywidualne planowanie kariery edukacyjnej
i zawodowej
Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Sterlinga 24
03.02.16 9:00 12:45 Dorota Świt

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Młodego Przedsiębiorcy - Jak założyć małą firmę. Praktyczne rady przedsiębiorcy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310


01.02.16 13:00 16:00 29.01.16 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
10.02.16 15:00 18:00 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Publiczne Gimnazjum
nr 46 w Łodzi
Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 46
ul. Krochmalna 15
09.02.16 17:30 19:30 Anna Zientalska

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE