26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zakwalifikowani nauczyciele do Zespołu zadaniowego
ds. wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
Algorytm postępowania
z dzieckiem ze spektrum autyzmu – od diagnozy
do wspomagania. Opracowanie materiałów wspierających nauczycieli w pracy
z dzieckiem ze spektrum autyzmu
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 312
05.12.16 15.00 16.30 Joanna Świątek
współpraca:
Agnieszka Kacprzak,
Beata Wosińska
2.
Nauczyciele wychowania
przedszkolnego
Anioły, aniołki – pomysły
na świąteczne prezenty
od najmłodszych
Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
08.12.16 14.00 16.30 02.12.16 koszt materiałów: ok. 5 zł Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Lidia Grzelak
3.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego zainteresowani wdrażaniem programu "Dwujęzyczne Dzieci" W drodze ku edukacji dwujęzycznej – inspiracje
na wdrażanie programu "Dwujęzyczne Dzieci". Moduł dla dzieci starszych Tom&Keri
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 25
14.12.16 14.00 16.00 12.12.16 Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska oraz
nauczycielki z PM nr 101
4.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Inspiracje na tworzenie dekoracji i upominków świątecznych Przedszkole Miejskie nr 214
ul. Batalionów Chłopskich 21
06.12.16 15.00 17.00 28.11.16 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl
współpraca: nauczycielki
z PM nr 214
5.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i świetlic, terapeuci pedagogiczni Czytanie wrażeniowe "Świąteczną i zimową porą" – książki do zadań specjalnych
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro, aula
16.12.16 15.30 18.00 14.12.16 Agnieszka Kacprzak
Aleksandra Proc
Hanna Derewlana
6.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i świetlic Prezentacja konkursowych scenariuszy Danuty Chrzan – nauczycielki SP nr 35, dotyczących wykorzystania technik teatralnych
na zajęciach edukacji językowej
w I etapie kształcenia
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Tybury 4
02.12.16 12.00 15.00 30.11.16 Aleksandra Proc
Agnieszka Kacprzak
7.
Nauczyciele zainteresowani udziałem w w projekcie "Bezpieczny pierwszak
w szkole i w domu"
Omówienie założeń projektu – zasady udziału, dokumentacja projektowa, zastosowanie metody projektu we wdrażaniu przedsięwzięć związanych
z bezpieczeństwem
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 312
14.12.16 12.00 14.30 do 12.12.16, możliwość rozmów indy- widualnych Aleksandra Proc
współpraca:
Agnieszka Kacprzak
8.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała", zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Wycinanki, malowanki... czyli artystyczne inspiracje regionami Polski – PAPIEROWA WIKLINA ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro, s. 26
08.12.16 17.00 18.30 08.12.16 Katarzyna Kasprzyk
9.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała", zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Wycinanki, malowanki... czyli artystyczne inspiracje regionami Polski – ŚWIĄTECZNY QUILLING ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro, s. 26
14.12.16 17.00 18.30 14.12.16 Katarzyna Kasprzyk
10.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej,
w tym świetlic szkolnych
Zimą w świetlicy się
nie nudzimy, tylko dobrze bawimy – propozycje plastyczne dla dużych i małych
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 7
ul. Wiosenna 1
15.12.16 17.00 18.30 15.12.16 Agnieszka Kacprzak
11.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego. Jak przygotować się do zajęć obserwowanych przez dyrektora i opiekuna stażu? Przedszkole Miejskie nr 207
ul. Piotrkowska 272
07.12.16 13.30 16.00 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
12.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, nauczyciele II etapu kształcenia z tych samych szkół zainteresowani wdrażaniem działań
z zakresu orientacji zawodowej
Modelowanie szkolnego systemu orientacji zawodowej – planowanie i realizacja działań projektowych w I i II etapie kształcenia (opracowanie szkolnych prozawodowych projektów edukacyjnych). Uczestnicy otrzymają certyfikaty Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3, s. 8
08.12.16 14.30 16.00 07.12.16 Aleksandra Proc

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii
w przedszkolach
Wykorzystanie metod aktywizujących w katechezie przedszkolnej dotyczącej sakramentów świętych Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
07.12.16 15.30 18.30 06.12.16 Irena Wolska
2.
Nauczyciele języka rosyjskiego biorący udział w 1 części warsztatów Jak efektywnie pracować
z uczniem zdolnym, część 2 i 3
(2 spotkania)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
czwartki, termin do ustalenia 15.30 18.30 Katarzyna Stępień
3.
Nauczyciele zainteresowani filozofią
i etyką ze szkół ponadgimnazjalnych
Spotkanie Zespołu ds. Edukacji Filozoficznej – podsumowanie prac w pierwszym okresie roku szkolnego 2016/17 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
16.12.16 15.30 17.30 Ewa Sztombka
4.
Nauczyciele religii Sakramenty święte w życiu osób niepełnosprawnych Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
07.12.16 15.00 19.00 02.12.16 ks. Marcin Wojtasik
5.
Nauczyciele religii Problemy i wyzwania katechezy młodzieży Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
14.12.16 15.00 19.30 09.12.16 ks. Marcin Wojtasik
6.
Nauczyciele religii Posłannictwo i powinności katechety szkolnego Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
20.12.16 15.00 19.30 16.12.16 ks. Marcin Wojtasik
7.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej WKPzJA dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych – etap rejonowy XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
08.12.16 15.00 18.30 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
8.
Nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół Tematyka bożonarodzeniowa
na lekcjach języka niemieckiego
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
05.12.16 16.00 18.30 04.12.16 Ewa Ciemnicka
9.
Nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
08.12.16 16.00 18.00 07.12.16 Ewa Ciemnicka
10.
Nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół Awans zawodowy nauczyciela języka angielskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
19.12.16 15.00 18.00 15.12.16 Sławomir Jaraszkiewicz
11.
Nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół Lekcja otwarta "Zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach niemieckiego i angielskiego obszaru językowego" Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici 16
14.12.16 12.05 14.00 12.11.16 Ewa Ciemnicka
12.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie zainteresowani tematem konsultacji Etyka komunikacji językowej, cz. 2 Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
01.12.16 15.30 18.30 28.12.16 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka
13.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Sposób na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
06.12.16 15.30 18.30 05.12.16 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka
14.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Jak wykorzystać film dokumentalny w praktyce szkolnej? (na przykładzie filmu "Jan Karski i władcy ludzkości") ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
15.12.16 15.30 18.30 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka
15.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i kształcenia wczesnoszkolnego,
osoby zainteresowane
Kolędy i pastorałki w zabawie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
03.12.16 9.30 12.00 01.12.16 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
16.
Członkowie Zespołu zadaniowego ds. pakietu edukacyjnego "Tropiciele" Nowa era pakietu edukacyjnego "Tropiciele"
klasa I, cz. 2 i 3
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
do ustalenia (2 tydzień grudnia) Aldona Danielewicz-Malinowska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele pracujący
w komisji WKPzF
Konstruowanie arkusza
na eliminacje rejonowe WKPzF
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
06.12.16 15.00 18.00 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele fizyki i chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Praca z uczniem zdolnym – projekty edukacyjne w procesie uczenia się. Etap I – szkolny
XII Konkursu Fotograficznego "Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne w Łodzi"
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
13.12.16 15.30 17.00 Włodzimierz Nawrocki
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach cz. 1 i 2 LXVI Olimpiady Fizycznej
Laboratorium podstaw miernictwa i elektroniki Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 219 20.12.16 16.15 19.15 15.12.16 Włodzimierz Nawrocki
dr Rafał Ledzion
4.
Nauczyciele chemii Nomenklatura wybranych związków chemicznych do ustalenia 08.12.16 15.30 17.00 07.12.16 Małgorzata Kozieł

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych ABC koszykówki (cz. 1) Szkoła Podstawowa nr 38
ul. Krochmalna 21
13.12.16 15.00 17.15 12.12.16 Ewa Sprawka
Elżbieta Nowak
2.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Kreatywny nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
01.12.16 15.00 18.00 30.11.16 Anna Romańska
3.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Co ma wspólnego pH z naszym zdrowiem – zajęcia
z wykorzystaniem mobilnego laboratorium
Szkoła Podstawowa nr 189
ul. Kossaka 19
07.12.16 12.55 14.35 06.12.16 Anna Romańska
4.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Ocenianie wspierające rozwój ucznia (5 spotkań) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
13.12.16 16.00 18.30 12.12.16 Anna Romańska
5.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Co ma wspólnego pH z naszym zdrowiem – zajęcia
z wykorzystaniem mobilnego laboratorium
Szkoła Podstawowa
nr 111
ul. Jaracza 44/46
16.12.16 11.55 14.00 15.12.16 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 8.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
2.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 8.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
3.
Nauczyciele techniki
ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Promowanie nowoczesnych metod kształcenia technicznego Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
06.12.16 14.00 16.30 05.12.16 Krzysztof Makowski
4.
Nauczyciele techniki
ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Prezentacja modelowych zajęć edukacyjnych z infotechniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
14.12.16 10.00 13.00 13.12.16 Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych i inni zainteresowani Torba na prezenty – filcowanie na sucho Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
14.12.16 14.00 16.00 11.12.16 14 Bożena Piekarska
6.
Uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami
Zajęcia warsztatowe z zakresu
elektrotechniki i ręcznej obróbki drewna
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, piątki 10.00 12.15 dwa tygodnie wcześniej Bożena Piekarska bozenap@poczta.onet.pl
Barbara Preczyńska
7.
Nauczyciele skupieni
w Zespole metodycznym
ds. doradztwa zawodowego
i metodycznego
Edukacja przedzawodowa
w przedszkolu
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
15.12.16 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
8.
Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 126 Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci Przedszkole Miejskie nr 126
ul. Broniewskiego 101/103
20.12.16 12.00 14.00 Wanda Chyrczakowska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda Myślografii, czyli jak uczyć myśleć wizualnie
na zajęciach kształcenia zawodowego
Zespół Szkół Przemysłu Mody
ul. Naruszewicza 35
15.12.16 12.00 14.00 12.12.16 Maria Michalak
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Nauczyciel jako Twórca – podstawy prawa autorskiego oraz efektywne poruszanie się w sieci ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.12.16 15.00 16.30 14.12.16 Anna Gnatkowska
3.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego Kształcenie modułowe i dualne w szkołach zawodowych Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
07.12.16 02.12.16 Donata Andrzejczak
4.
Nauczyciele logistyki Jak organizować kształcenie
w zawodzie "technik logistyk"?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
08.12.16 15.00 16.30 06.12.16 Donata Andrzejczak
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metodyka kształcenia dorosłych (kurs e-learningowy) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3 (spotkanie informacyjne)
14.12.16 15.00 17.00 12.12.16 Maria Stompel
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda projektów
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
13.12.16 15.00 16.30 12.12.16 Donata Andrzejczak
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
do ustalenia 9.00 14.00 Donata Andrzejczak
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Projektowanie materiałów dydaktycznych wspomagających proces uczenia się w branży elektrycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
15.12.16 15.00 16.00 14.12.16 Maria Stompel
9.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Opracowanie zadań wielokrotnego wyboru do testu pisemnego z elektrotechniki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.12.16 14.00 15.00 07.12.16 Maria Stompel
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ocenianie i jego rola
w procesie uczenia się. Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 2
12.12.16 14.00 16.00 Jadwiga Morawiec
11.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Roboty przemysłowe i systemy mechatroniczne jako element innowacyjności w różnych branżach przemysłowych ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
05, 13.12.16 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
12.
Wszyscy zainteresowani Jak powstaje prawdziwy chleb na zakwasie? Jak wypiekać smaczne rogaliki, chałki
i drożdżówki? Słodkie i zdrowe warsztaty w "Spożywczaku"
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 137
14.12.16 15.00 18.00 12.12.16 Danuta Urbaniak
Jadwiga Morawiec
13.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Akademia Pomiaru. Uczymy się uczyć, czyli zadania nauczyciela wspierającego uczącego się
w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (4 spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
06.12.16 16.00 19.00 Jadwiga Morawiec
współpraca:
Marek Szymański,
Danuta Urbaniak
14.
Dyrektorzy szkół zawodowych Promocja nowatorstwa pedagogicznego nauczycieli
i szkół poprzez prezentację przykładów dobrych praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
07.12.16 15.00 16.00 06.12.16 Grażyna Adamiec
15.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i uruchamianie nowoczesnych urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
06.12.16 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
16.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i uruchamianie nowoczesnych urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7 i 9
13.12.16 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
17.
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży mechatronicznej Programowanie i obsługa przemysłowych robotów Mitsubishi ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
07.12.16 12.00 15.00 Ryszard Zankowski

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Wykorzystanie eksperymentu
w edukacji o odnawialnych źródłach energii
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
01.12.16 8.30 10.45 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele z zespołu metodycznego Konstruowanie zadań
o tematyce ekologicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
14.12.16 16.00 19.00 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka do 30.12.16 13.00 19.00 7 dni wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
w szkole/placówce do 30.12.16 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Nauczyciele – pracownicy wykonujący zadania służby bhp, członkowie zespołu Wypadki uczniów w szkole
w roku 2016 – podstawa prawna, postępowanie
w sytuacjach nietypowych, analiza przyczyn postępowania oraz sposoby ich zapobiegania
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
16.12.16 14.00 17.00 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
4.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Bezpieczeństwo własne
a bezpieczeństwo poszkodowanych w warunkach współczesnego zagrożenia
dla życia lub zdrowia
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
07.12.16 9.30 14.30 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
5.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek. Uczniowie szkół policealnych
Zarządzanie bhp. Edukacja bhp, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb bhp, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania
i przepisy bhp
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
07, 14, 28.12.16 11.00 14.00 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
6.
konferencja Uczniowie i absolwenci szkół poziomu
co najmniej średniego
Osiąganie kwalifikacji
w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień pracownika służby bhp
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, s. 16
07, 14, 28.12.16 14.00 17.00 Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12.12.16 13.30 15.45 nabór zakończony 20 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 12, 19.12.16 16.00 19.15 nabór zakończony 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07, 14, 21.12.16 16.00 19.15 nabór zakończony 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
01, 08, 15.12.16 17.00 20.15 nabór zakończony 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
02, 09, 16.12.16 15.00 18.15 nabór zakończony 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
03, 10, 17.12.16 9.00 12.15 są jeszcze wolne miejsca 500 zł/ semestr (60 godz) Zofia Kordala
7.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli nauczania początkowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
02, 03, 16, 17.12.16 15.00 9.00 20.00 16.45 nabór zakończony 1800 zł/ 270 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i pedagodzy Nauczyciel do zadań specjalnych (2 spotkanie) – dostosowanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb ucznia ze SPE
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12.12.16 15.30 18.30 11.12.16 Katarzyna Pęczek
2.
Dyrektorzy szkół
i placówek specjalnych, dyrektorzy poradni
Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.12.16 12.00 14.00 15.12.16 Jolanta Wojciechowska
3.
Dyrektorzy przedszkoli Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – mediacje ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
07.12.16 11.00 13.00 06.12.16 Elżbieta Kolczyńska
4.
zajęcia otwarte Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy Przysposobienie do pracy uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami Specjalna Szkoła Przysposabiająca
do Pracy nr 3
w SOSW nr 3
ul. Tkacka 34/36
14.12.16 10.50 13.30 13.12.16 Jolanta Wojciechowska
Katarzyna Pęczek

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
2.
Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
3.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 Sławomir Szaruga
4.
Uczniowie szkół podstawowych
i przedszkoli
Konstruowanie
i programowanie robotów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
02, 16.12.16 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
Nauczyciele informatyki Programowanie webowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
05, 07, 12, 19, 21.12.16; 04, 09, 11.01.17 ponie- działki – 15.30, środy – 17.00 ponie- działki – 19.30, środy – 19.30 02.12.16 240 Sławomir Szaruga
6.
Nauczyciele informatyki Microsoft .NET Framework. Aplikacje okienkowe WinForms z użyciem Visual C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
07, 08, 12, 14, 15, 19.12.16; 04, 05, 09.01.17 ponie- działki – 16.30, środy – 16.00 czwartki – 16.30 ponie- działki – 19.30, środy – 19.00, czwartki – 19.30 01.12.16 200 Sławomir Szaruga
7.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Praca zespołowa w chmurze – idea „Chmury”, dostępne „Chmury”, usługi dostępne
w „Chmurach”, bezpłatne narzędzia edycyjne on-line, udostępnianie dokumentów
i kalendarzy, synchronizacja danych na wielu komputerach, prawo autorskie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
06.12.16 15.00 17.30 02.12.16 Tomasz Krupa
8.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Zgrywanie i przetwarzanie filmów z taśm VHS. Sprzęt
i oprogramowanie. Przetwarzanie nieliniowe – cięcie, efekty, podkład dźwiękowy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
08.12.16 15.00 17.30 06.12.16 Tomasz Krupa
9.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia Wykorzystanie programu Baltie do rozwijania logicznego myślenia. Istota programowania. Specyfika wykorzystania oprogramowania Baltie.
Praca w trybach: budowanie, czarowanie, programowanie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
13.12.16 15.00 17.30 09.12.16 Tomasz Krupa
10.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Certyfikacja nauczycieli
w zakresie ICT. Przetwarzanie tekstu – kurs przygotowujący do egzaminu ECDL (6 spotkań)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
15, 20, 22.12.16 15.00 17.30 12.12.16 54 Tomasz Krupa
11.
Uczniowie i nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych
"Informatyka specjalnością młodych Polaków" – konferencja dla młodzieży
i nauczycieli informatyki
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, II piętro, aula
07.12.16 12.00 15.00 06.12.16 Anna Koludo
organizator: Fundacja Rozwoju Informatyki, Ministerstwo Cyfryzacji

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Arkusz kalkulacyjny Excel
z elementami programowania
w języku VBA
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
01.12.16 15.00 18.00 30.11.16 Kazimierz Żylak

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowawcy świetlic
Wykorzystanie szlaku "Łódź Bajkowa" w edukacji regionalnej Szkoła Podstawowa nr 169
ul. Napoleońska 7
12.12.16 8.55 10.00 07.12.16 Katarzyna Gostyńska
współpraca:
Małgorzata Jończyk,
Dorota Szczygłowska – nauczycielki SP nr 169
2.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic
KAMISHIBAI w edukacji regionalnej. Prezentacja narzędzia służącego
do opowiadania historii
w sposób kreatywny
i niepowtarzalny
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
28.02.17 15.00 17:30 21.02.17 Katarzyna Gostyńska
gostynskak@onet.eu
3.
Zainteresowani nauczyciele z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli uczących WOS
Debata "O przejrzystości życia publicznego w Polsce, Europie
i na świecie"
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata
ul. Kadłubka 33
02.12.16 11.30 13.30 01.12.16 Barbara Muras
4.
Nauczyciele ze szkół podstawowych
ze szczególnym uwzględnieniem klas IV-VI
Jak zachęcić uczniów
do poznania prawa?
Szkoła Podstawowa nr 120
ul. Centralna 40
14.12.16 15.00 18.00 12.12.16 Barbara Muras

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele
i liderzy wsoipz szkół, zainteresowane osoby
Planowanie i wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem badania predyspozycji, analizy rynku pracy i oferty edukacyjnej – doradztwo i coaching
ŁCDNiKP lub
na terenie placówki
do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
2.
konsultacja grupowa Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy wsoipz szkół, inne zainteresowane osoby Planowanie, wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych, analiza sytuacji na rynku pracy, kompetencje zawodowe i społeczne oraz oferta edukacyjna – doradztwo i coaching ŁCDNiKP lub
na terenie placówki
do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
3.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi Poznajemy strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
02.12.16 8.50 12.30 Marek Wilmowski
4.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 15 Określamy swój profil zainteresowań Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
16.12.16 08.50 12.30 Marek Wilmowski
5.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 10 Określamy swój profil zainteresowań Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
09.12.16 09.50 12.40 Marek Wilmowski
6.
konferencja Nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi Stosowanie metody studium przypadku (case study)
w praktyce edukacyjnej
kurs e-learningowy 15.12.16 dostępny od godz. 10.00 Małgorzata Sienna
msienna@poczta.fm
7.
Uczniowie III klas System kształcenia ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. T. Mostowskiego 23
02.12.16 9.30 13.30 02.12.16 Małgorzata Redlicka
8.
Uczniowie gimnazjum Wybór szkoły ponadgimnazjalnej.
Oferta kształcenia zawodowego
Publiczne Gimnazjum nr 12
ul. Ks. Brzóski 23
07.12.16 10.30 14.00 07.12.16 Małgorzata Redlicka
9.
Uczniowie III klas System kształcenia ponadgimnazjalnego.
Czynniki wyboru szkoły
Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
09.12.16 9.50 13.30 09.11.16 Małgorzata Redlicka
10.
Nauczyciele gimnazjum Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
09.12.16 08.55 09.40 09.12.16 Małgorzata Redlicka
11.
konferencja Uczniowie III klas Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
14.12.16 9.00 13.00 14.12.16 Małgorzata Redlicka
12.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
01.12.16 17.00 18.00 03.11.16 Ewa Koper
13.
konferencja Rodzice uczniów klas III Świadome wspieranie rodziców
w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
01.12.16 15.00 17.00 04.11.16 Ewa Koper
14.
Uczniowie klas I Poznaj siebie samego Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-Roweckiego 1
06.12.16 8.00 14.00 15.09.16 Ewa Koper
15.
konferencja Uczniowie ZSP nr 9 Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
Al. Politechniki 38
07.12.16 14.00 16.00 21.09.16 Ewa Koper
16.
Uczniowie klas I Bądź autorem swojej kariery Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
13.12.16 9.00 12.00 02.11.16 Ewa Koper
17.
Uczniowie klas III Oferta kształcenia wybranych uczelni w Polsce i na świecie – zasady rekrutacji XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
15.12.16 8.00 11.00 27.10.16 Ewa Koper
18.
Uczniowie klasy III Trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
20.12.16 8.00 11.00 04.11.16 Ewa Koper
19.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 30 Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
06.12.16 11.00 16.00 Dorota Świt
20.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 30 Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
06.12.16 11.00 16.00 Dorota Świt
21.
konferencja Uczniowie III klasy gimnazjum Wybór dalszej ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 37
ul. Jarosławska 29
08.12.16 i 13.12.16 do ustalenia do ustalenia Agnieszka Bugajska-Możyszek
22.
konferencja Uczniowie III klasy gimnazjum Wybór dalszej ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
13.12.16 do ustalenia do ustalenia Agnieszka Bugajska-Możyszek

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
07.12.16 15.00 17.00 05.12.16 Agnieszka Mikina
Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
14.12.16 15.00 17.00 05.12.16 Agnieszka Mikina
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach
uczestników
do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów
szkół, zainteresowane
osoby
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy szkół
i nauczyciele, zainteresowane osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece Zasobów Informacyjnych Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE