26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy, nauczyciele
łódzkich przedszkoli
Kompleksowe wspomaganie pracy dyrektora i nauczyciela – praktyczne rozwiązania ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, aula
23.11.16 13.00 15.00 18.11.16 Beata Wosińska
beata.wosinska@wp.pl
współpraca: Joanna Świątek
2.
Nauczyciele szkół podstawowych uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała" (grupa podhalańska) Zabawy ruchowo-taneczne inspirowane folklorem góralskim ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
09.11.16 17.00 18.30 08.11.16 Katarzyna Kasprzyk
3.
Nauczyciele szkół podstawowych uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała" (grupa kujawska) Zabawy muzyczno-taneczne inspirowane folklorem kujawskim ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
16.11.16 17.00 18.30 15.11.16 Katarzyna Kasprzyk
4.
Nauczyciele szkół podstawowych uczestniczący w projekcie "Piękna nasza Polska cała" (grupa łowicka) Zabawy muzyczno-taneczne inspirowane folklorem Ziemi Łowickiej ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
30.11.16 17.00 18.30 29.11.16 Katarzyna Kasprzyk
5.
Nauczyciele świetlic
z łódzkich szkół podstawowych
Organizacja i dokumentowanie pracy świetlicy szkolnej, zaangażowanie w realizację projektów szkolnych
i międzyszkolnych
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
16.11.16 8.30 10.00 15.11.16 Katarzyna Kasprzyk
6.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej Instrumentalne i taneczne inspiracje związane ze Świętami Bożego Narodzenia ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
23.11.16 13.30 16.30 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
7.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak wprowadzać dzieci w świat wartości uniwersalnych?
Oto jest pytanie! (1 spotkanie
z 3 zaplanowanych)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
09.11.16 13.00 16.00 31.10.16 Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska
8.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego zainteresowani wdrażaniem programu "Dwujęzyczne Dzieci" W drodze ku edukacji dwujęzycznej – inspiracje
na wdrażanie programu "Dwujęzyczne Dzieci"
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 25
14.11.16 15.00 18.00 31.10.16 Joanna Świątek
swiatek.joana@gmail.com
współpraca: Beata Wosińska
9.
Nauczyciele z Zespołu innowacyjnego
ds. upowszechniania nowego modelu pracy
z dzieckiem
w ramach SADiN
Nowy model pracy
z dzieckiem w Studiu Aktywności Dzieci i Nauczycieli
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
28.11.16 15.00 18.00 Joanna Światek
współpraca:
Agnieszka Kacprzak
10.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Ocenianie rozwojowe
na I etapie kształcenia
(1 spotkanie
z 3 zaplanowanych)
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
17.11.16 15.30 18.00 16.11.16 Agnieszka Kacprzak
Aleksandra Proc
11.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Czy dzieci chcą się uczyć, gdy nikt nie naucza? Budząca się szkoła w kreowaniu nowej kultury edukacyjnej.
Spotkanie z dyrektorem oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 81
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. E. Plater 28/32
22.11.16 12.00 13.30 18.11.16 decyduje kolejność zgłoszeń Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Agnieszka Kacprzak
12.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Łodzi Kodowanie z prądem i bez prądu – przegląd rozwiązań programistycznych dla najmłodszych (Scratch Junior, płytka Makey Makey,
mata edukacyjna Mistrzów kodowania, programowanie kubeczków). Zajęcia z dziećmi
z klasy III
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. E. Plater 28/32
22.11.16 13.45 15.30 18.11.16 decyduje kolejność zgłoszeń Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Agnieszka Kacprzak

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Przygotowanie dekoracji świątecznych metodą wycinanki Filia UKWS
ul. ks. I. Skorupki 7
09.11.16 15.30 19.00 08.11.16 Irena Wolska
2.
Nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną z wszystkich typów szkół X Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski
"Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy"
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof.
J. Tischnera
ul. Piłsudskiego 159
18.11.16 15.00 19.00 Ewa Sztombka
3.
Nauczyciele języka polskiego z wszystkich typów szkół Sztuka XX i XXI wieku
w kontekście sztuki dawnej (wystawa "Atlas nowoczesności...")
Muzeum Sztuki MS2
ul. Ogrodowa 19
08.11.16 16.16 18.00 04.11.16 17 Ewa Sztombka
współpraca: Danuta Górecka
4.
Nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani edukacją filozoficzną Robert Nozick i libertariańska krytyka teorii sprawiedliwości Liceum Ogólnokształcące UŁ
ul. Pomorska 161
25.11.16 15.30 16.30 Ewa Sztombka
współpraca:
Zbigniew Zdunowski
5.
Nauczyciele religii Psychologiczne podstawy wychowania w szkole Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
18.11.16 14.30 18.00 14.11.16 ks. Marcin Wojtasik
6.
Nauczyciele religii NPR przecież to EKOlogiczne Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
26.11.16 10.00 15.00 22.11.16 ks. Marcin Wojtasik
7.
Nauczyciele religii Problemy i wyzwania katechezy młodzieży Filia PWTW
ul. ks. I. Skorupki 7
09.11.16 14.30 19.00 04.11.16 ks. Marcin Wojtasik
8.
Nauczyciele języka angielskiego Tworzenie prezentacji w Prezi
i jej wykorzystanie na lekcji języka angielskiego
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
25.11.16 15.30 18.30 21.11.16 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
9.
Nauczyciele języka francuskiego z wszystkich typów szkół Materiały dydaktyczne zastępujące podręcznik
do nauki języka obcego
Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
04.11.16 14.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
10.
Nauczyciele języka rosyjskiego Jak efektywnie pracować
z uczniem zdolnym – metody
i formy pracy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
24.11.16 16.15 18.30 21.11.16 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
11.
Nauczyciele języka angielskiego Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
10.11.16 15.00 18.00 07.11.16 Sławomir Jaraszkiewicz
12.
Nauczyciele języka angielskiego Podsumowanie szkolnego stopnia WKP z Języka Angielskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
22.11.16 15.00 19.00 Sławomir Jaraszkiewicz
13.
Nauczyciele języka polskiego i przedmiotów artystycznych ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Wykorzystanie techniki decoupage'u w praktyce szkolnej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Stawowa 28,
s. 305b
09.11.16 16.00 18.30 06.11.16 15 Aleksandra Śliwińska
współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska
14.
Nauczyciele języka polskiego i przedmiotów artystycznych –
szkoła podstawowa
i gimnazjum
Metody i techniki rozwijające kreatywność uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Stawowa 28,
s. 305b
23.11.16 16.00 18.30 20.11.16 5 Aleksandra Śliwińska
współpraca: Danuta Górecka
15.
Nauczyciele języka polskiego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
W jaki sposób w tekstach kultury ukazane są społeczne
i psychologiczne aspekty totalitaryzmu? (cz. II)
XXIII Liceum Ogólnokształcące
u. Piłsudskiego 159
21.11.16 15.30 18.00 17.11.16 Danuta Górecka
współpraca: Ewa Sztombka
16.
Nauczyciele – opiekunowie uczniów zgłoszonych do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Muzyki
Jak przygotować ucznia
do Konkursu, aby osiągnął 80%
z testu
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
22.11.16 16.30 19.30 21.11.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
17.
Nauczyciele muzyki
ze szkół podstawowych
Pierwsza edycja konkursu "Wiem co słyszę" dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
29.11.16 16.30 19.30 28.11.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
18.
Członkowie WKK Analiza i weryfikacja prac konkursowych. Propozycje obszarów tematycznych
na eliminacje rejonowe.
Dobór rodzajów zadań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
do ustalenia (kontakt mailowy) 16.00 18.00 Katarzyna Stępień

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zespół zadaniowy – Komisja XII Konkursu Fotograficznego Praca z uczniem zdolnym – projekty edukacyjne w procesie uczenia się Gimnazjum nr 21
ul. Balonowa 1
do ustalenia (kontakt mailowy) 15.00 18.00 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele matematyki Rozwijanie wyobraźni przestrzennej techniką origami Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3,
s. 20
08, 22.11.16 16.00 20.00 08.11.16 Danuta Węgrowska
3.
Nauczyciele matematyki
z gimnazjów
Gry dydaktyczne w kształceniu matematycznym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3,
s. 20
15.11.16 16.00 20.00 15.11.16 Danuta Węgrowska
4.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Metody aktywizujące
w edukacji matematycznej
Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
16, 23, 30.11.16 15.30 18.30 14.11.16 Dominik Kwiatkowski
5.
Nauczyciele chemii
z gimnazjów
Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się do konkursu chemicznego. Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych do ustalenia
z zainteresowanymi
08.11.16 15.30 17.00 05.11.16 Małgorzata Kozieł
mkoziel@wckp.lodz.pl

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Szkolne laboratorium przyrodnicze – rozwiązania przestrzenne i metodyczne Ekopracowni w SP nr 160 Szkoła Podstawowa nr 160
ul. A. Struga 24a
17.11.16 16.00 18.00 16.11.16 Anna Romańska
2.
Nauczyciele przyrody
ze szkół podstawowych
Szkolne laboratorium przyrodnicze – zasoby szkolnego muzeum biologicznego w II LO II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
28.11.16 16.00 18.00 25.11.16 Anna Romańska
3.
obserwacja zajęć edukacyjnych Nauczyciele wychowania fizycznego
ze szkół podstawowych
Rozwijanie sprawności ogólnej – zajęcia wychowania fizycznego
na niepełnowymiarowej sali
Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Przędzalniana 70
17.11.16 15.00 17.15 16.11.16 Ewa Sprawka
Agata Pietrzak
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego z Łodzi Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcjach wychowania fizycznego jako element edukacji zdrowotnej (cz. III) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
03.11.16 15.00 19.15 Ewa Sprawka
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego z Łodzi Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcjach wychowania fizycznego jako element edukacji zdrowotnej (cz. IV) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08.11.16 15.00 19.15 Ewa Sprawka
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego z terenu powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcjach wychowania fizycznego jako element edukacji zdrowotnej (cz. III) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
01.11.16 15.00 19.15 Ewa Sprawka
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego z terenu powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcjach wychowania fizycznego jako element edukacji zdrowotnej (cz. IV) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
09.11.16 15.00 19.15 Ewa Sprawka

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Jak konstruować regulamin konkursu? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 16, 21.11.16 15.30 18.30 31.10.16 Elżbieta Bytniewska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 8.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
2.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 8.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Wprowadzanie elementów infotechniki do zajęć technicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
02.11.16 14.30 17.00 Krzysztof Makowski
4.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Tradycje świąteczne
w papierowych kompozycjach – technika Iris Folding
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
09.11.16 14.30 17.00 07.11.16 Bożena Piekarska
5.
Nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani Magia świąt – formy przestrzenne Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
24.11.16 14.30 16.30 20.11.16 14 Bożena Piekarska
6.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Origami w pracy nauczyciela jako forma wspomagania rozwoju dziecka Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
30.11.16 15.00 17.15 27.11.16 Bożena Piekarska
Renata Witczak
7.
Nauczyciele skupieni
w Zespole metodycznym
ds. doradztwa zawodowego
i metodycznego
Metody aktywizujące
w doradztwie zawodowym
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
10.11.16 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego
i CKP
Konferencja Dyrektorów
i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
25.11.16 11.00 150 Donata Andrzejczak
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Edukacja normalizacyjna
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
09.11.16 15.00 16.00 08.11.16 Donata Andrzejczak
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
do ustalenia 9.00 14.00 Donata Andrzejczak
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie modułowego kształcenia zawodowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
16.11.16 15.00 16.00 15.11.16 Donata Andrzejczak
5.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Nowe wyzwania mechatroniki – rozwój technologii mechatronicznych jako element innowacyjności
w różnych branżach przemysłowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
09, 23.11.16 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
6.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Planowanie pracy dydaktycznej – organizowanie procesu kształcenia zawodowego
z wykorzystaniem technologii informacyjnej jako składnika warsztatu pracy nauczyciela
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07, 21.11.16 14.00 15.00 Danuta Urbaniak
7.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Ocenianie sumujące
a kształtujące.
Dlaczego ocenianie kształtujące motywuje uczących się do pracy?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 2
14, 28.11.16 14.00 15.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Nowoczesny proces kształcenia w szkole zawodowej – grant Kuratora Oświaty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
03, 08.11.16 15.00 17.30 Barbara Kapruziak
współpraca:
Donata Andrzejczak
Maria Stompel
Jadwiga Morawiec
9.
Nauczyciele kształcenia zawodowego
z ponadgimnazjalnych szkół województwa łódzkiego
Nowoczesny proces kształcenia w szkole zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
05, 09.11.16 9.00 15.30 14.00 18.30 Barbara Kapruziak
współpraca:
Donata Andrzejczak
Maria Stompel
Jadwiga Morawiec
10.
Dyrektorzy i nauczyciele
kształcenia zawodowego
Akademia Pomiaru. Uczymy się uczyć, czyli zadania nauczyciela wspierającego uczącego się
w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (II spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 12
05.11.16 16.00 18.00 10 Jadwiga Morawiec
współpraca:
Marek Szymański
Danuta Urbaniak
11.
Dyrektorzy szkół zawodowych Promocja nowatorstwa pedagogicznego nauczycieli
i szkół poprzez prezentację przykładów dobrych praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
23.10.16 15.00 16.00 21.10.16 Grażyna Adamiec
12.
Nauczyciele szkół zawodowych Spotkanie Zespołu
ds. organizacji konkursu zawodowego "Co wiem
o mechatronice?"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
16.11.16 17.15 18.00 14.11.16 Joanna Orda
13.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, pracodawcy Spotkanie Zespołu zadaniowego ds. projektów rozwojowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
23.11.16 17.30 18.15 21.11.16 Joanna Orda
14.
Nauczyciele szkół zawodowych Kształcenie dla innowacyjności ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
23.11.16 14.00 17.30 21.11.16 Joanna Orda
15.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.11.16 13.30 17.15 14.11.16 Joanna Orda
16.
Nauczyciele szkół zawodowych Zarządzanie informacją
w procesie kształcenia
Punkt konsultacyjny ds. modernizacji kształcenia zawodowego – ŁCDNiKP 14.11.16 14.00 16.00 12.11.16 Joanna Orda
17.
Nauczyciele szkół zawodowych Zarządzanie projektami Punkt konsultacyjny ds. modernizacji kształcenia zawodowego – ŁCDNiKP 25.11.16 14.00 16.00 22.11.16 Joanna Orda
18.
Nauczyciele szkół zawodowych Projektowanie i organizowanie sieci współpracy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
30.11.16 13.30 17.15 28.11.16 Joanna Orda
19.
Dyrektorzy szkół zawodowych, pracodawcy Kreowanie partnerstwa
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
22.11.16 14.00 17.30 Joanna Orda
20.
Nauczyciele szkół zawodowych "FilmoLove" – warsztaty filmowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
21, 28.11.16 (2 edycje) 16.00 18.30 20, 27.11.16 Anna Gnatkowska
21.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Spotkanie zespołu zadaniowego
ds. organizacji konkursu "Szkolna Liga Elektryki"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
15.11.16 14.30 15.30 Maria Stompel
22.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Projektowanie materiałów dydaktycznych wspomagających proces uczenia się w branży elektrycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
29.11.16 14.30 15.30 28.11.16 Maria Stompel
23.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów szkół zawodowych branży elektrycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
22.11.16 14.30 15.30 21.11.16 Maria Stompel
24.
konferencja Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej Programowanie i obsługa robotów Mitsubishi ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
09.11.16 11.00 14.00 04.10.16 Ryszard Zankowski
25.
konferencja Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej Programowanie i obsługa robotów Mitsubishi ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
23.11.16 11.00 14.00 04.10.16 Ryszard Zankowski
26.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 4, 7 i 9
08.11.16 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
27.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i uruchamianie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 4, 7 i 9
22.11.16 16.00 19.00 04.10.16 Ryszard Zankowski

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele gimnazjum Wykorzystanie eksperymentu
w badaniach i ocenie jakości wody
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
17.11.16 9.00 11.15 Dorota Zielińska
2.
Uczniowie gimnazjum Badania i ocena jakości wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
17.11.16 11.30 13.45 Dorota Zielińska
3.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji
nt. odnawialnych źródeł energii
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
24.11.16 9.00 10.30 Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Badania elementów klimatu
z wykorzystaniem nowoczesnych cyfrowych przyrządów pomiarowych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
24.11.16 10.30 11.15 Dorota Zielińska
5.
Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego Nowoczesne technologie stosowane w przekształceniu
i użytkowaniu energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
24.11.16 11.30 13.00 Dorota Zielińska
6.
Uczniowie Terenowe badania elementów pogody z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313 i okolica budynku
24.11.16 13.00 13.45 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele – pracownicy wykonujący zadania służby bhp w szkole oraz inne zainteresowane osoby Wypadki uczniów w szkole – podstawa prawna, postępowanie w sytuacjach nietypowych, analiza przyczyn postępowania oraz sposoby ich zapobiegania ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
wejście B, sala konferencyjna
23.11.16 14.00 16.00 18.11.16 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
2.
konferencja Nauczyciele – pracownicy wykonujący zadania służby bhp
w szkole oraz inne osoby zainteresowane
Metodyka pracy służby bhp
w szkole, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym w szkole, wymagania i przepisy bhp
dla szkół
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
wejście B, sala konferencyjna
14, 28.11.16 12.00 13.00 poprzedni dzień roboczy Izabela Rosiak
3.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożeń
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
wejście B, sala konferencyjna
do ustalenia do ustalenia Izabela Rosiak
4.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka 30.11.16 13.00 19.00 35 Zdzisław Anglart
5.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
w szkole/placówce 30.11.16 10.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
6.
Nauczyciele – pracownicy wykonujący zadania służby bhp w szkole oraz inne osoby zainteresowane Wypadki uczniów w szkole – podstawa prawna, postępowanie w sytuacjach nietypowych, analiza przyczyn postępowania oraz sposoby ich zapobiegania Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137
wejście B, sala konferencyjna
23.11.16 14.00 16.00 18.11.16 Izabela Rosiak
7.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożeń
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
do ustalenia (piątki) 9.30 14.00 14 dni wcześniej Izabela Rosiak
8.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (znaki bezpieczeństwa) Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
do ustalenia (środy) 9.30 14.00 14 dni wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart
9.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek. Uczniowie szkół policealnych
Zarządzanie bhp. Edukacja bhp, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb bhp, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania
i przepisy bhp
Pracownia BHP
i Ergonomii
ul. Franciszkańska 137, s. 16
02, 09, 16, 23, 30.11.16 11.00 14.00 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
07, 14, 21, 28.11.16 13.30 15.45 październik 2016 20 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
Dyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
07, 14, 21, 28.11.16 16.00 19.15 październik 2016 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
09, 16, 23, 30.11.16 16.00 19.15 październik 2016 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
03, 10, 17, 24.11.16 17.00 20.15 październik 2016 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
04, 18, 25.11.16 15.00 18.15 październik 2016 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
05, 19, 26.11.16 9.00 12.15 październik 2016 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych
Forum Dyrektorów Szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
15.11.16 11.00 13.00 14.11.16 Zofia Kordala
8.
Nauczyciele szkolni – koordynatorzy projektu "W poszukiwaniu Mistrza" Projekt "W poszukiwaniu Mistrza" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.11.16 15.30 17.00 21.11.16 Zofia Kordala
9.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05, 19.11.16 9.00 15.45 03.10.16 1800 zł (270 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy Nauczyciel do zadań specjalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
14.11.16 15.30 18.30 13.11.16 Katarzyna Pęczek
2.
Dyrektorzy przedszkoli Nowe wymagania
w zbiorowym żywieniu dzieci
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
16.11.16 11.00 13.00 15.11.16 Elżbieta Kolczyńska
3.
Nauczyciele przedszkoli Nowe wymagania
w zbiorowym żywieniu dzieci – wskazówki dla nauczycieli
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
22.11.16 15.00 17.00 21.11.16 Elżbieta Kolczyńska
4.
Nauczyciele różnych typów szkół Praca z uczniem zdolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
30.11.16 15.00 17.00 29.11.16 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele różnych przedmiotów
z wszystkich typów szkół
Projektowanie zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
07, 14, 21.11.16 15.00 18.00 04.11.16 40 Dorota Wojtuś
2.
Nauczyciele różnych przedmiotów
z wszystkich typów szkół
Badanie efektów kształcenia
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
28.11.16, 05.12.16 15.00 18.00 25.11.16 30 Dorota Wojtuś
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych z etapu wczesnoszkolnego Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
7.
Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej na lekcji Internet dla edukacji – darmowe aplikacje i programy przydatne w pracy nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
14, 21 28.11.16 15.30 18.30 10.11.16 90 Anna Koludo
8.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Zgrywanie edukacyjnych filmów z nośników VHS ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
08.11.16 15.00 17.30 07.11.16 Tomasz Krupa
9.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Wykorzystanie Class Notebook
w praktyce szkolnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
15.11.16 15.00 17.30 14.11.16 Tomasz Krupa
10.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia Baltie – programowanie dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
17.11.16 15.00 17.30 15.11.16 Tomasz Krupa
11.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Office 365 w praktyce szkolnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
22.11.16 15.00 17.30 21.11.16 Tomasz Krupa
12.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół Przetwarzanie nieliniowe filmów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
24.11.16 15.00 17.30 22.11.16 Tomasz Krupa
13.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia Baltie – programowanie dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
29.11.16 15.00 17.30 28.11.16 Tomasz Krupa

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych Miłośnik książek, kto to taki? Wymiana doświadczeń związanych z promocją czytelnictwa. Generowanie pomysłów na działania wspierające wychowanie
do czytania
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
09.11.16 12.00 14.00 07.11.16 Grażyna Bartczak-Bednarska
2.
Nauczyciele gimnazjów Miłośnik książek, kto to taki? Wymiana doświadczeń związanych z promocją czytelnictwa. Generowanie pomysłów na działania wspierające wychowanie
do czytania
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
16.11.16 12.00 14.00 14.11.16 Grażyna Bartczak-Bednarska
3.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Miłośnik książek, kto to taki? Wymiana doświadczeń związanych z promocją czytelnictwa. Generowanie pomysłów na działania wspierające wychowanie
do czytania
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
23.11.16 12.00 14.00 21.11.16 Grażyna Bartczak-Bednarska

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele matematyki, chemii i fizyki Strategia doboru zadań
i metod ich rozwiązywania
w kontekście wykorzystania potencjału ucznia/klasy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
03.11.16 15.00 19.00 03.11.16 Andrzej Melson
2.
Nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych Jak indywidualizować proces kształcenia, przygotowując uczniów do matury
z matematyki na poziomie podstawowym
XXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Podhalańska 2a
22.11.16 15.00 18.00 20.11.16 Jacek Człapiński

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej Bajkowe podróże po Łodzi. Wyzwalanie potencjału dziecka kluczem do sukcesu edukacyjnego
Przedszkole Miejskie nr 81
ul. Młynarska 38
17.11.16 9.30 11.00 10.11.16 Katarzyna Gostyńska
gostynskak@onet.eu
współpraca:
Anna Kabacińska
Aleksandra Żuber – nauczycielki edukacji przedszkolnej w PM nr 81
2.
Nauczyciele i dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych biorący udział w projekcie edukacyjnym
"Dziecięca Łódź Bajkowa"
(PM nr 208, PM nr 81,
SP nr 56, SP nr 169)
Przedszkolak chodzi
po bajkowej Łodzi. Zajęcia
w terenie
Zajęcia terenowe.
Miejsce ustalane indywidualnie
z nauczycielami
04, 14, 18, 21, 28.11.16 do ustalenia do ustalenia Katarzyna Gostyńska
3.
Nauczyciele i młodzież
z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Debata pt. "Czy aktywność obywatelska się opłaca?" Gimnazjum nr 14
ul. Pierwszej Dywizji 16/18
21.11.16 12.30 14.00 16.11.16 Barbara Muras
Hanna Majkowska-Pilarz – Gimnazjum nr 14
4.
Nauczyciele i młodzież
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Debata pt. "Co młody człowiek może zrobić dla swojego lokalnego środowiska?" Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
30.11.16 10.30 12.00 21.11.16 Barbara Muras
Rafał Nowak –
Gimnazjum nr 3

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
i ogólnokształcących, placówek oświatowych, przedstawiciele pracodawców
Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe". Spotkanie informacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
28.11.16 14.00 19.00 27.11.16 Anna Koludo
Barbara Wrąbel
2.
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Program Erasmus+ "Edukacja Szkolna". Spotkanie informacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
29.11.16 14.00 19.00 28.11.16 Barbara Wrąbel
Anna Koludo
3.
konferencja Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Program Erasmus+
"Edukacja Szkolna", "Kształcenie i szkolenia zawodowe"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 304
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 30.11.16 14.30 16.30 po wcześniej- szym umówieniu Barbara Wrąbel
Anna Koludo

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 24 Konsultacje na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
03.11.16 10.00 14.00 Marek Wilmowski
2.
Uczniowie klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum nr 6 Określamy swój profil zainteresowań Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
04.11.16 9.50 11.50 Marek Wilmowski
3.
Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Poznajemy rynek pracy
w Polsce i Europie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Drewnowska 88
17.11.16 10.00 14.00 Marek Wilmowski
4.
Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 24 Określamy swój profil zainteresowań Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
18.11.16 9.00 13.00 Marek Wilmowski
5.
Uczniowie klas I gimnazjum Poznaj siebie samego Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
04.11.16 8.55 12.30 20.09.16 Ewa Koper
6.
konferencja Rodzice uczniów klas III gimnazjum Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
02.11.16 17.00 19.00 14.09.16 Ewa Koper
7.
Uczniowie klas II i III gimnazjum Świadome planowanie ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
03.11.16 8.00 14.00 20.09.16 Ewa Koper
8.
konferencja Rodzice uczniów klas III gimnazjum Świadome wspieranie rodziców w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
07.11.16 16.00 18.00 20.09.16 Ewa Koper
9.
Uczniowie klas III gimnazjum Dlaczego warto planować...
Rola i znaczenie dress code
w relacjach zawodowych
Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
09.11.16 12.00 16.00 21.09.16 Ewa Koper
10.
Uczniowie klas III gimnazjum Rozpoznawanie wewnętrznego potencjału Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
10.11.16 8.55 12.30 20.09.16 Ewa Koper
11.
Uczniowie klas IV technikum Świadome planowanie własnej kariery po ukończeniu technikum ZSTI
al. Politechniki 37
15.11.16 11.30 14.30 16.09.16 Ewa Koper
12.
Uczniowie klas II gimnazjum Określanie wewnętrznego potencjału Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
18.11.16 8.00 12.00 20.09.16 Ewa Koper
13.
konferencja Rodzice uczniów klas III gimnazjum Świadome wspieranie rodziców w wyborze szkoły przez ich dzieci po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
21.11.16 17.00 19.00 20.09.16 Ewa Koper
14.
Uczniowie klasy I gimnazjum Poznaj siebie samego Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
24.11.16 10.00 14.00 21.09.16 Ewa Koper
15.
Uczniowie klas III gimnazjum Kreowanie wizerunku zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
30.11.16 11.00 15.00 21.09.16 Ewa Koper
16.
Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele
i liderzy wsoipz szkół, zainteresowane osoby
Planowanie i wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem badania predyspozycji, analizy rynku pracy i oferty edukacyjnej – doradztwo i coaching
ŁCDNiKP lub
na terenie placówki
do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
17.
konferencja Uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy wsoipz szkół, inne zainteresowane osoby Planowanie, wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych, analiza sytuacji na rynku pracy, kompetencje zawodowe i społeczne oraz oferta edukacyjna – doradztwo i coaching ŁCDNiKP lub
na terenie placówki
do ustalenia do ustalenia do ustalenia telefonicznie/do ustalenia Małgorzata Bartosiak
18.
Uczniowie gimnazjum System kształcenia ponadgimnazjalnego ul. Mostowskiego 23 23.11.16 9.30 13.00 23.11.16 Małgorzata Redlicka
19.
Uczniowie III klas gimnazjum Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego. Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych ul. Ks. Brzóski 23

09.11.16 12.00 15.00 09.11.16 Małgorzata Redlicka
20.
Uczniowie klas III gimnazjum Czynniki wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych ul. I Dywizji 16/18
16.11.16 10.00 13.30 16.11.16 Małgorzata Redlicka
21.
Uczniowie Świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum 38
ul. Dubois 7/9
16.11.16 8.00 12.00 Anna Zientalska
22.
Uczniowie Świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
18.11.16 9.00 13.00 Anna Zientalska
23.
konferencja Uczniowie Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
16.11.16 12.00 15.00 Anna Zientalska
24.
Uczniowie Trafny wybór dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 16
ul. Syrenki 19a
08.11.16 10.00 12.00
25.
Uczniowie Czynniki wyboru zawodu Publiczne Gimnazjum nr 16
ul. Syrenki 19a
29.11.16 8.00 10.00 Anna Zientalska
26.
Rodzice Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
14.11.16 17.00 18.00 14.11.16 Małgorzata Redlicka
27.
Uczniowie klas III Świadome planowanie drogi edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. T. Mostowskiego 23
30.11.16 9.00 12.00 30.11.16 Małgorzata Redlicka
28.
Uczniowie Gimnazjum
nr 30
Poznaj siebie zanim wybierzesz zawód – badanie predyspozycji zawodowych Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
29.11.16 11.30 15.30 Dorota Świt

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedsiębiorczości Dobre praktyki w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych ZSETH
ul. Drewnowska 171
17.11.16 13.30 15.00 15.11.16 Agnieszka Mikina
Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjów Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
6.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się
w Bibliotece Zasobów
Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE