26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic, którzy są zainteresowani kontynuacją lub rozpoczęciem współpracy
w ramach Zespołu
ds. ekspresji plastyczno-
muzyczno-ruchowej
Zapoznanie nauczycieli
z nową formułą działań Zespołu ds. ekspresji..., wzbogaconą o treści związane z polityką oświatową
i potrzebami nauczycieli
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
II piętro, s. 26
27.10.16 16.00 17.30 26.10.16 Katarzyna Kasprzyk
Agnieszka Kacprzak
2.
Dyrektorzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza świetlic szkolnych oraz nauczyciele przyrody
klas IV-VI
Inauguracja projektu "Piękna nasza Polska cała" Aula ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
21.10.16 16.00 18.00 20.10.16 Katarzyna Kasprzyk
Anna Romańska
3.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej mający doświadczenie
w pracy z dzieckiem
ze spektrum autyzmu
Model pracy z dzieckiem
ze spektrum autyzmu - wyznaczenie kierunków działań Zespołu zadaniowego
ds. wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
w roku szkolnym 2016/2017
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
II piętro, s. 26
19.10.16 14.00 16.00 17.10.16 Joanna Świątek
Beata Wosińska
Agnieszka Kacprzak
4.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wyzwalanie potencjału 6-latka kluczem do sukcesów szkolnych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
II piętro, s. 26
19.10.16 14.00 17.00 Anna Koralewska
aniakoralewska@o2.pl
5.
Nauczyciele zainteresowani wdrażaniem do praktyki przedszkolnej programu "Dwujęzyczne Dzieci" Sposoby włączania programu powszechnej dwujęzyczności do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
II piętro, s. 26
17.10.16 14.00 16.00 14.10.16 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
6.
Zespół zadaniowy
ds. wyzwalania ciekawości poznawczej dzieci
w ogrodach przedszkolnych/zielonych pracowniach
Ogród przedszkolny inspiracją do wyzwalania ciekawości poznawczej - bank pomysłów na projektowanie zabaw
dla dzieci w wieku przedszkolnym w "zielonych pracowniach"
Przedszkole Miejskie nr 199
ul. Łąkowa 13
12.10.16 13.00 15.00 07.10.16 Beata Wosińska beata.wosinska@wp.pl
Joanna Świątek
współpraca: Dorota Zielińska
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i przyrody W murowanej piwnicy - taneczne podróże
po regionach Polski
GRUPA KRAKOWSKA
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
s. 25
26.10.16 16.00 18.00 25.10.16 Katarzyna Kasprzyk
Anna Romańska
8.
Nauczyciele należący
do Zespołu metodycznego
ds. orientacji zawodowej uczniów I i II etapu kształcenia
Projektowanie pracy Zespołu na bieżący rok szkolny
w zakresie upowszechnienia projektów prozawodowych wdrażanych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie zasad tworzenia materiałów do publikacji, powołanie zespołu redakcyjnego
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3,
s. 8
20.10.16 14.00 15.00 Aleksandra Proc
9.
Nauczyciele I i II etapu kształcenia, w tym nauczyciele świetlic szkolnych ze szkół podstawowych z terenu Łodzi (przedstawiciele edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI z jednej szkoły oraz możliwość włączenia się nauczycieli świetlic szkolnych) Inauguracja projektu edukacyjnego "Orientacja zawodowa uczniów I i II etapu kształcenia". Omówienie zasad udziału w projekcie.
Przegląd inicjatyw projektowych podejmowanych w tym zakresie
w ubiegłym roku szkolnym
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
20.10.16 15.00 16.30 17.10.16 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
10.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół z Łodzi. Chętni nauczyciele wychowania przedszkolnego Zastosowanie technik teatralnych do interpretacji tekstów literatury dziecięcej. Zajęcia w klasie II połączone
z omówieniem w formie warsztatowej. Inauguracja pracy Zespołu metodycznego "Książka w teatrze, teatr
w książce"
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Tybury 4
28.10.16 9.50 11.30 24.10.16 Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
Agnieszka Kacprzak
akacprzak@wckp.lodz.pl współpraca: Danuta Chrzan - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze SP nr 35
11.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z klas pierwszych Inauguracja projektu "Bezpieczny pierwszak w domu i w szkole" - zasady uzyskania certyfikatu ŁCDNiKP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 312
12.10.16 14.30 16.00 10.10.16 Agnieszka Kacprzak
akacprzak@wckp.lodz.pl
Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Pogłębienie rozumienia liturgii mszy św. przez medytację fragmentów Pisma św. - praca metodami aktywizującymi Filia ATK
ul. Ks. I. Skorupki 7
14.10.16 15.30 18.30 13.10.16 Irena Wolska
2.
Nauczyciele religii Jak katechizować, żeby się nie wypalić? Filia ATK
ul. ks. I. Skorupki 7
26.10.16 15.30 18.30 25.10.16 Irena Wolska
3.
Członkowie WKK Zmiany w Zarządzeniu ŁKO
w sprawie organizacji Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjalistów. Regulamin WKP. Propozycje tematyki zagadnień konkursowych. Terminarz
(min. 3 spotkania x 90 minut)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
do ustalenia (kontakt mailowy) 16.00 18.00 Katarzyna Stępień
4.
Zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego gimnazjów Praca z uczniem zdolnym
w kontekście przygotowania
do WKPzJR
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
20.10.16 16.15 17.45 17.10.16 Katarzyna Stępień
kstepien@wckp.lodz.pl
5.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych Podsumowanie testów diagnostycznych dla trzecioklasistów.
"Mixed abilities, mixed senses"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
04.10.16 15.30 17.30 02.10.16 Aneta Jachimowska ajachimowska@wckp.lodz.pl
Sławomir Jaraszkiewicz sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl
6.
Nauczyciele języka polskiego z gimnazjów Efektywne wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w praktyce szkolnej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Stawowa 28
04.10.16 15.30 18.30 02.10.16 Aleksandra Śliwińska/
Danuta Górecka
7.
Członkowie Zespołu metodycznego
ds. WKPzJA dla szkół podstawowych
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
11.10.16 16.00 17.00 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
8.
Nauczyciele należący
do Zespołu ds. Konkursu Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych
Konstruowanie zadań testowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
Pracownia Edukacji Humanistycznej
03.10.16 16.00 19.00 Ewa Sztombka
9.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Analiza i interpretacja tekstów kultury w kontekście egzaminu maturalnego XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159, s. 7
06.10.16 15.30 17.30 03.10.16 20 Ewa Sztombka
10.
Nauczyciele religii Sakrament uzdrowienia i jego rola w życiu Kościoła Filia PWTW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
07.10.16 14.30 18.00 03.10.16 ks. Marcin Wojtasik
11.
Nauczyciele religii Sposoby rozwiązywania problemów w relacjach
we współczesnej rodzinie
Filia PWTW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
21.10.16 14.30 18.00 17.10.16 ks. Marcin Wojtasik
12.
Nauczyciele religii Metody aktywizujące w szkole ponadgimnazjalnej Filia PWTW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
27.10.16 14.30 18.00 21.10.16 ks. Marcin Wojtasik
13.
Nauczyciele jezykow romańskich Dydaktyka FOS jako element wspierający dydaktykę FLE Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
II piętro,
sala Moliere
07.10.16 14.00 16.00 Włodzimierz Glamaciński
14.
Nauczyciel języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów zainteresowani tematyką Holokaustu
Tematyka Holokaustu
w tekstach kultury
XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159
10.10.16 15.30 18.00 07.10.16 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka
15.
Nauczyciele języka angielskiego Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego
dla uczniów gimnazjów
Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
11.10.16 15.00 18.00 Sławomir Jaraszkiewicz
16.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych oraz zainteresowani ze wszystkich poziomów szkół Wolna wola w edukacji artystycznej Muzeum Sztuki MS2
ul. Ogrodowa 19
07.10.16 16.00 19.00 06.10.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
17.
Nauczyciele muzyki
ze szkół podstawowych
Ocenianie kształtujące. Rozwój percepcji słuchowej dzieci ZSO nr 1
ul. Czajkowskiego 14
19.10.16 16.30 19.30 18.10.16 2 Aldona Danielewicz-Malinowska
18.
Członkowie Zespołu
ds. WKPZP
I etap WKPZWOP w roku szkolnym 2016/2017 Muzeum Sztuki MS2
ul. Ogrodowa 19
do ustalenia Aldona Danielewicz-Malinowska
19.
Członkowie Zespołu ds. WKPZM I etap WKPZM w roku szkolnym 2016/2017 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia Aldona Danielewicz-Malinowska
20.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego, muzyki oraz zainteresowani "Słuchać każdy może i każdy powinien". Kreacje słuchowe, ruchowe i plastyczne
do wybranych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej
ZSO nr 1
ul. Czajkowskiego 14
s. 9
26.10.16 16.30 19.30 25.10.16 10 Aldona Danielewicz-Malinowska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani XXVI Konkursem Fizycznym Organizacja XXVI Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
do ustalenia 15.00 18.00 Włodzimierz Nawrocki
2.
Wojewódzka Komisja Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Organizacja eliminacji szkolnych WKPzF IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
do ustalenia z WKK 15.00 18.00 Włodzimierz Nawrocki

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów IX LO w Łodzi, Paderewskiego 24, sala 7 06.10.17 16.00 20.00 29.09.17 Ewa Wilczyńska
2.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z okolic Łodzi
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - grant ŁKO - moduł I ŁCDNiKP 06.10.16 16.00 20.00 30.09.16 Ewa Wilczyńska
3.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - moduł II - grant ŁKO ŁCDNiKP 11.10.16 16.00 20.00 30.09.16 Ewa Wilczyńska
4.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z okolic Łodzi
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - moduł II - grant ŁKO ŁCDNiKP 13.10.16 16.00 20.00 30.09.16 Ewa Wilczyńska
5.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - moduł III - grant ŁKO ŁCDNiKP 18.10.16 16.00 20.00 30.09.16 Ewa Wilczyńska
6.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z okolic Łodzi
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - moduł III - grant ŁKO ŁCDNiKP 20.10.16 15.30 19.30 30.09.16 Ewa Wilczyńska
7.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - moduł IV - grant ŁKO ŁCDNiKP 02.11.16 16.00 20.00 30.09.16 Ewa Wilczyńska
8.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z okolic Łodzi
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów - moduł IV - grant ŁKO ŁCDNiKP 04.11.16 16.00 20.00 30.09.16 Ewa Wilczyńska
9.
wybierz usł Nauczyciele geografii Konstruowanie regulaminu konkursu geograficznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 203
26.09.17 15.00 20.00 Ewa Wilczyńska
10.
Nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego
"Organizacja pracy nauczyciela - oferta doskonalenia"
ZSO nr 8
ul. Czernika 1/3,
sala multimedialna
05.10.16 14.30 17.00 03.10.16 3 Maciej Matczak
11.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Konferencja Regionalna
"OK zeszyt" prowadzona
we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
08.10.16 11.00 14.00 20.09.16 Anna Romańska
12.
Dyrektorzy, nauczyciele przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych Inauguracja projektu "Piękna nasza Polska cała" Aula ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
21.10.16 16.00 18.00 20.10.16 Katarzyna Kasprzyk
Anna Romańska
13.
Nauczyciele gimnazjów Warsztat pracy nauczyciela biologii a motywowanie uczniów w procesie uczenia
i uczenia się
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13,
s. 103
11.10.16 16.00 18.00 10.10.16 Jacek Pachelski
14.
Nauczyciele w szkołach podstawowych Wychowanie fizyczne jako proces wspierania rozwoju ucznia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12.10.16 15.00 18.00 10.10.16 Ewa Sprawka
15.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół
z Łodzi
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcji wychowania fizycznego - cz. I
- grant ŁKO
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
18.10.16 15.00 19.15 19.09.16 Ewa Sprawka
16.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół
z Łodzi
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcji wychowania fizycznego - cz. II
- grant ŁKO
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
25.10.16 15.00 19.15 19.09.16 Ewa Sprawka
17.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół
z terenu powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcji wychowania fizycznego - cz. I
- grant ŁKO
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
19.10.16 15.00 19.15 19.09.16 Ewa Sprawka
18.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół
z terenu powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych na lekcji wychowania fizycznego - cz. II
- grant ŁKO
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
26.10.16 15.00 19.15 19.09.16 Ewa Sprawka

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Warsztat pracy organizatora konkursu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
11, 18, 27.10.16 15.30 18.30 03.10.16 Elżbieta Bytniewska

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Przyjaciele Zippiego - warsztaty dla realizatorów ŁCDNiKP
ul Żeromskiego 115
budynek C, II piętro
21, 22.10.16 16.00 (1 dzień) 10.00 (2 dzień) 20.00 (1 dzień) 15.00 (2 dzień) 15.10.16 500 Hanna Jastrzębska-Gzella
2.
Nauczyciele SP nr: 5, 174, 81, 142 biorący udział
w projekcie "Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni"
Szkoła Dramy Poleski Ośrodek Sztuk
ul. Krzemieniecka 2a
7, 14, 21, 26, 28.10.16 09.00 11.00 Hanna Jastrzębska-Gzella

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele skupieni
w Zespole metodycznym
ds. doradztwa metodycznego
i zawodowego
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
ŁCDNiKP
ZSP nr 6
06.10.16 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Przygotowanie nauczycieli
do prowadzenia zajęć praktycznych w pracowniach technicznych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
05.10.16 14.30 17.00 Krzysztof Makowski
3.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Badanie predyspozycji zawodowych uczniów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki i piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
4.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe
z infotechniki i elektroniki
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Wokół tkaniny Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
06.10.16 14.00 16.00 02.10.16 10 Bożena Piekarska
6.
Nauczyciele zajęć technicznych Podstawy projektowania – rysunek techniczny w praktyce Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
26.10.16 15.00 18.00 17.10.16 Bożena Piekarska
Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Akademia Pomiaru.
Uczymy się uczyć, czyli zadania nauczyciela wspierającego uczącego się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 12
25.10.16 15.30 18.00 24.10.16 10 Jadwiga Morawiec
współpraca: Marek Szymański, Danuta Urbaniak
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Ewaluacja formatywna
i sumatywna programu kształcenia
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 2
03, 10.10.16 15.00 16.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
3.
Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zawodowych Planowanie pracy dydaktycznej - programy nauczania
w rzeczywistości szkolnej i ich optymalizacja
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
03, 10.10.16 14.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
4.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Nowe wyzwania mechatroniki - moda czy konieczność? ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
26.10.16 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
5.
Uczniowie szkół podstawowych Wykorzystanie internetu
do rozwijania własnej twórczości
z jednoczesnym poszanowaniem prawa autorskiego
Szkoła Podstawowa 162
ul. Powszechna 15
13.10.16 13.50 14.35 Anna Gnatkowska
6.
Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele emeryci Metody aktywizujące, które wspomagają twórcze myślenie. Uaktywnienie procesów poprawiających ogólną kondycję zdrowotną Park 3 Maja
ul. Małachowskiego
05.10.16 10.00 12.30 04.10.16 Anna Gnatkowska
7.
Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele emeryci Metody aktywizujące, które wspomagają twórcze myślenie. Uaktywnienie procesów poprawiających ogólną kondycję zdrowotną Park 3 Maja
ul. Małachowskiego
12.10.16 10.00 12.30 Anna Gnatkowska
8.
Nauczyciele szkół zawodowych Spotkanie Zespołu zadaniowego ds. organizacji konkursu zawodowego
"Co wiem o mechatronice?", pracodawcy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
20.10.16 17.00 18.00 17.10.16 Joanna Orda
9.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, pracodawcy Spotkanie Zespołu zadaniowego ds. projektów rozwojowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
27.10.16 17.00 18.00 24.10.16 Joanna Orda
10.
Nauczyciele szkół zawodowych Kształcenie dla innowacyjności ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
27.10.16 14.00 17.30 24.10.16 Joanna Orda
11.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia modułowego i dualnego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
12.10.16 14.30 15.30 11.10.16 Donata Andrzejczak
12.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
20.10.16 13.30 17.15 17.10.16 Joanna Orda
13.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Nowoczesny proces kształcenia zawodowego 26.10.16 14.30 15.30 25.10.16 Donata Andrzejczak
14.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Edukacja normalizacyjna
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
19.10.16 14.30 16.00 18.10.2016 Donata Andrzejczak
15.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Indywidualizacja pracy
z uczniem a realizacja podstawy programowej
Punkt konsultacyjny ds. modernizacji kształcenia zawodowego - ŁCDNiKP 07.10.16 15.00 16.00 06.10.16 Joanna Orda
16.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja pracy zespołowej uczniów - narzędzia wspierające współpracę Punkt konsultacyjny ds. modernizacji kształcenia zawodowego - ŁCDNiKP 14.10.16 15.00 16.00 13.10.16 Joanna Orda
17.
Nauczyciele branży mechatronicznej Organizacja konkursu "Szkolna Liga Mechatroniki" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
18.10.16 15.30 17.00 Ryszard Zankowski
18.
Dyrektorzy szkół
i nauczyciele kształcenia zawodowego
Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego. Kształcenia zawodowe dla rynku pracy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
11.10.16 14.30 16.30 10.10.16 Maria Stompel
19.
Nauczyciele branży mechatronicznej Zmiany w zakresie kształcenia zawodowego mechatroników ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
25.10.16 15.30 17.00 Ryszard Zankowski
20.
Dyrektorzy szkół Nowatorstwo pedagogiczne
i innowacyjność szkół
na przykładzie dobrych praktyk
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
26.10.16 15.00 16.00 24.10.16 Grażyna Adamiec
21.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Projektowanie scenariusza zajęć dydaktycznych
i materiałów wspomagających dla uczniów
ZSZS nr 2
al. I Dywizji 16/18
20.10.16 14.00 16.00 18.10.16 Maria Michalak
22.
Nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele pracodawców Upowszechnianie informacji
o branży odzieżowo-tekstylnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
13.10.16 14.00 16.00 12.10.16 Maria Michalak
23.
Nauczyciele łódzkich szkół zawodowych Nowoczesny proces kształcenia
w szkole zawodowej - grant ŁKO (obszar Ia)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.10.16 13, 20, 25, 27.10.16 15.30 14.30 17.00 17.00 Barbara Kapruziak
Donata Andrzejczak
24.
Nauczyciele łódzkich szkół zawodowych Nowoczesny proces kształcenia
w szkole zawodowej - grant ŁKO (obszar Ib)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
19.10.16 22.10.16 15.30 9.00 19.45 13.00 Barbara Kapruziak
Donata Andrzejczak

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji oraz obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka do ustalenia 13.00 19.00 2 tygodnie wcześniej 35 Zdzisław Anglart
2.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożenia
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137,
sala konferencyjna
do ustalenia 9.00 14.00 2 tygodnie wcześniej Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny
i instruktaż stanowiskowy
w szkole/placówce do ustalenia 10.00 16.00 tydzień wcześniej 30 Zdzisław Anglart
4.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek. Uczniowie szkół policealnych
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb BHP, analiza
i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3

3, 10, 17, 24.10.16 12.00 14.00 Zdzisław Anglart
5.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek
Edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb BHP w szkole, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym w szkole, wymagania i przepisy BHP
dla szkół/placówek w obliczu zmian w systemie edukacji
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
5, 12, 19, 26.10.16 11.00 12.00 Izabela Rosiak
6.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (znaki bezpieczeństwa) Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
do ustalenia 9.30 12.00 2 tygodnie wcześniej Izabela Rosiak
7.
Nauczyciele edukatorzy BHP Zidentyfikowanie potrzeb
w zakresie wspierania metodycznego nauczycieli
w obliczu awizowanych zmian
w systemie edukacji
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
19.10.16 14.00 16.00 tydzień wcześniej Izabela Rosiak
Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Odpowiedzialność dyrektora
za dysponowanie majątkiem placówki
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
18.10.16 12.00 14.00 14.10.16 Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
3, 10, 17, 24.10.16 13.30 15.45 30.09.16 20 Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
3, 10, 17, 24.10.16 16.00 19.15 30.09.16 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
5, 12, 19, 26.10.16 16.00 19.15 30.09.16 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
6, 13, 20, 27.10.16 17.00 20.15 30.09.16 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski A2 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
7, 14, 21, 28.10.16 15.00 18.15 30.09.16 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
8, 15, 22.10.16 9.00 12.15 30.09.16 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
8, 15, 22.10.16 12.30 15.45 30.09.16 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
9.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli nauczania początkowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
22.10.16 9.00 15.45 3.10.16 1800 Zofia Kordala
10.
Dyrektorzy szkół
i placówek specjalnych
Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
07.10.16 11.30 13.30 06.10.16 Jolanta Wojciechowska
Katarzyna Pęczek

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy Przedszkoli Odpowiedzialność dyrektora
za dysponowanie majątkiem placówki
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.10.16 11.00 14.00 12.10.16 Elżbieta Kolczyńska
2.
Wicedyrektorzy Rola i zadania wicedyrektora - praktyczne rozwiązania.
Wyniki egzaminu zewnętrznego - interpretacja
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
12.10.16 11.00 13.30 26.10.16 Elżbieta Kolczyńska
3.
Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Przygotowanie zawodowe
i przysposabiające do pracy uczniów z autyzmem
i zespołem Aspergera
ZSZS nr 2
ul. I Dywizji 16/18
27.10.16 9.30 12.40 26.10.16 Jolanta Wojciechowska
4.
Kandydaci na dyrektorów Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
07.10.16 15.00 20.00 06.10.16 1800 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych, zwłaszcza ze szkół podstawowych Programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
17, 24, 31.10.16, 07, 14.11.16 15.30 18.30 13.10.16 200 Anna Koludo
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
każdy wtorek 16.00 17.30 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w C++ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy piątek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Tworzenie aplikacji okienkowych w C# ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 Sławomir Szaruga
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Programowanie webowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
każdy czwartek 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
7.
Nauczyciele klas I-III szkół podstawowych Baltie - programowanie dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
12.10.16 15.00 17.30 10.10.16 Tomasz Krupa
8.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Class Notebook - praca
z uczniem w chmurze
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
17.10.16 15.00 17:30 14.10.16 Tomasz Krupa
9.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Digitalizacja filmów edukacyjnych z nośników VHS ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
25.10.16 15.00 17:30 21.10.16 Tomasz Krupa
10.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych szkół podstawowych Elementy programowania dla najmłodszych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
13.10.16 15.00 16.30 12.10.16 Dorota Wojtuś
11.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych ze szkół podstawowych Programowanie
na urządzeniach mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 109
19.10.16 15.00 16.30 Dorota Wojtuś
12.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych Modelowanie zajęć informatycznych zgodnie
z projektem nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 306
4, 11, 18, 25.10.16 13.00 15.30 03.10.2016 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze należący do sieci współpracy
i samokształcenia
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jako współdziałanie nauczycieli, dyrektora
i nauczyciela-bibliotekarza. Organizacja pracy biblioteki szkolnej w obliczu nowych wyzwań związanych
z priorytetem MEN
ŁCDiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05.10.16 13.30 15.00 Grażyna Bartczak-Bednarska

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele matematyki, fizyki i chemii
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Strategia doboru zadań
i metod ich rozwiązania
w kontekście wykorzystania potencjału ucznia/klasy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
25.10.16 15.00 20.00 07.10.16 Andrzej Melson
2.
Seniorzy 60+ Akademia Seniora ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
05.10.16 10.00 13.00 05.10.16 opłata za materiały Andrzej Melson

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Dziecięca Łódź Bajkowa - spotkanie organizacyjne SP z Oddziałami Integracyjnymi
nr 111
ul. Jaracza 44/46, s. 9
11.10.16 15.30 17.30 07.10.16 Katarzyna Gostyńska

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i wszystkich typów szkół
Program Erasmus+ - możliwości aplikowania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 304
3, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31.10.16 14.30 16.00 dzień przed terminem konsultacji Anna Koludo
Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy szkół, liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pedagodzy, nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy Doradztwo edukacyjno-zawodowe
i przedsiębiorczość w roku szkolnym 2016/2017
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
12.10.16 13.00 14.30 11.10.16 Małgorzata Sienna
msienna@poczta.fm
współorganizacja: Ewa Koper
2.
Uczniowie i rodzice Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-Roweckiego 1
13.10.16 13.00 17.00 12.10.16 Ewa Koper
3.
Uczniowie klas I i II Bądź autorem kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
18.10.16 08.00 12.00 14.09.16 Ewa Koper
4.
konferencja Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
18.10.16 13.00 16.00 16.09.16 Ewa Koper
5.
Uczniowie klas IV Bądź autorem swojej kariery - warsztaty w ramach VIII OTK ZSTI
Aleja Politechniki 37
17.10.16 08.00 12.00 16.09.16 Ewa Koper
6.
Uczniowie klas II Bądź autorem swojej kariery - warsztaty w ramach VIII OTK Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-Roweckiego 1
21.10.16 08.00 14.00 15.09.16 Ewa Koper
7.
konferencja Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
po ukończeniu gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
26.10.16 13.00 16.00 25.10.16 Ewa Koper
8.
Uczniowie klas III Kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
21.10.16 9.50 13.30 Marek Wilmowski
9.
konferencja Uczniowie Gimnazjum
nr 30
Planowanie kariery edukacyjnej
i zawodowej
Publiczne Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
04.10.16 11.30 15.30 Dorota Świt
10.
Uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 Czynniki wyboru zawodu
- jak świadomie wybrać zawód
Gimnazjum nr 2
ul. Jaracza 26
05.10.16 10.30 14.25 Dorota Świt
11.
konferencja Konsultacje dla uczniów
i rodziców
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły
i zawodu
Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Jaracza 26
05.10.16 14.30 17.00 Dorota Świt
12.
Rodzice uczniów Gimnazjum nr 40 Czynniki wyboru zawodu
- jak wspierać dziecko
w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej
i wyborze zawodu
Publiczne Gimnazjum nr 40
ul. Kaliska 25
11.10.16 17.00 19.00 Dorota Świt
13.
konferencja Uczniowie Gimnazjum
nr 1
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Sterlinga 24
13.10.16 11.00 15.30 Dorota Świt
14.
Uczniowie klas III gimnazjów Czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego
PG nr 8
ul. Żubardzka 26
07.10.16 8.55 12.30 07.10.16 Małgorzata Redlicka
15.
Uczniowie klas III gimnazjów Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Zespół Szkół Rzemiosła
ul. Żubardzka 2
18.10.16 12.30 14.30 18.10.16 Małgorzata Redlicka
16.
Uczniowie klas III gimnazjów Bądź autorem swojej kariery - w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego "Co dalej
po gimnazjum"
Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
20.10.16 10.00 11.30 20.10.16 Ewa Koper
17.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 15 Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
07.10.16 8.55 13.00 22.09 Marek Wilmowski
18.
Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 13 w Łodzi Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici 16
27.10.16 28.10.16 10.00 10.00 14.00 12.00 Marek Wilmowski

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie i nauczyciele klas IV-VI szkół podstawowych Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka SP nr 65
ul. Pojezierska 10
05.10.16 10.00 12.00 03.10.16 Maria Wajgner
Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
2.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Udzielanie informacji
nt. wykorzystania danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
3.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Informacje dotyczące rynku
pracy na podstawie raportów
z prac analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE