26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Bezpieczeństwo emocjonalno-społeczne ucznia klasy I-III (drugie spotkanie) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
21.01.16 15:00 18:30 Agnieszka Kacprzak
2.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
z Zespołu ds. Ekspresji Plastyczno-Muzyczno- Ruchowej
Cała naprzód, czyli morska przygoda Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Balonowa 1
14.01.16 16:00 18:00 13.01.16 Agnieszka Kacprzak,
Blanka Pentela
3.
Zespół Metodyczny
ds. Rozwijania Aktywności Ruchowej
Zestawy ćwiczeń gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnych do wykorzystania w rozwijaniu aktywności ruchowej małego dziecka Przedszkole Miejskie nr 200
ul. Zamknięta 1
12.01.16 14:00 16:00 Joanna Świątek
współpraca: Alicja Krzyżańska
Joanna Rogalska - nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 200, Anna Góraj - nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 192
4.
Zespół Metodyczny
ds. Wykorzystywania Nowoczesnych Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych
Wykorzystanie w pracy nauczyciela chmur internetowych, zakładanie konta na Dysku Google Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
19.01.16 14:00 16:30 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
5.
Zespół Metodyczny
ds. Wdrażania Programu Dwujęzyczne Dzieci
Na drodze ku dwujęzyczności - seria Tom and Keri sposobem na włączanie w proces edukacyjny języka angielskiego Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
27.01.16 16:00 18:00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
6.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Zabawy z Babcią i Dziadkiem - wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy
w kształtowaniu umiejętności matematycznych dziecka 5-cio, 6-letniego
Przedszkole Miejskie nr 121
ul. Tybury 4b
20.01.16 13:00 15:15 19.01.16 Alicja Krzyżańska
współpraca: Aleksandra Proc oraz nauczyciele PM 121 Katarzyna Janowska, Iwona Kacprzak
7.
Zespół Innowacyjny
ds. Upowszechniania Nowego Modelu Pracy
z Dzieckiem w ramach Studia Aktywności Dzieci
i Nauczycieli
Projektowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych konstruktywistycznym modelem kształcenia Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
18.01.16 13:00 15:00 Beata Wosińska
współpraca: Aleksandra Proc
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Ocenianie kształtujące
w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia w klasie III "Przyroda zimą"
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Tybury 4
13.01.16 12:50 14:15 08.01.16 Aleksandra Proc
współpraca: Agnieszka Kacprzak, Alicja Krzyżańska, Iwona Antczak - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 35
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Ocenianie kształtujące
w edukacji wczesnoszkolnej - prezentacja praktycznych rozwiązań z zastosowaniem technik. Dzielenie się doświadczeniem w zakresie stosowanych elementów
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Tybury 4
13.01.16 14:20 16:00 08.01.16 Aleksandra Proc
współpraca: Agnieszka Kacprzak, Alicja Krzyżańska,
Iwona Antczak - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 35

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i uczniowie II LO, XII LO, XIII LO, XXI LO, XXXI LO Wymiana międzynarodowa
z Belgią. Instytut St Roch
a Theux
Alliance Francaise Manufaktura
ul. Drewnowska 58a
06.01.16, 07.01.16, 08.01.16, 09.01.16, 10.01.16 9:30 17:30 Włodzimierz Glamaciński
2.
Uczniowie gimnazjów
z Łodzi z włączeniem szkół ze Zgierza, Pabianic, Ozorkowa, Strykowa, Ksawerowa, Zduńskiej Woli, Czech i Aleksandrowa Łódzkiego
IV Konkurs "Na Słowiańską Nutę" miejsce do uzgodnienia 29.01.16 11:00 13:30 18.01.16 Katarzyna Stępień,
Aldona Danielewicz-Malinowska,
Jolanta Kaleta-Spychalska
3.
Członkowie WKK Weryfikacja prac konkursowych. Tematyka zagadnień na eliminacje wojewódzkie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
do uzgod- nienia (min 3 spotkania x 90 min.) 16:00 18:00 Katarzyna Stępień
4.
Nauczyciele języka polskiego i języka rosyjskiego z gimnazjów Konkurs "Na Słowiańską Nutę" - ewaluacja. Sposoby pracy
z uczniem zdolnym
miejsce przeprowadzenia konkursu 29.01.16 13:30 14:30 18.01.16 Katarzyna Stępień
(kstepien@wckp.lodz.pl)
5.
Nauczyciele języka rosyjskiego Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego
(3 spotkania)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
22.01.16 16:00 18:00 18.01.16 Katarzyna Stępień
6.
Nauczyciele religii Ludzie wiary w Ewangelii
św. Marka - praca metodami aktywizującymi
Filia PWTW Łódź
ul. ks. I. Skorupki 7
13.01.16 15:30 19:00 12.01.16 Irena Wolska
7.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej WKPzJA dla SP Etap wojewódzki konkursu XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
12.01.16 15:00 18:00 09.01.16 Aneta Jachimowska
8.
Członkowie Zespołu
ds. Tworzenia Testów Diagnostycznych dla Szkół Podstawowych
Tworzenie testów diagnostycznych z języka angielskiego dla trzecio-
i piątoklasisty
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
28.01.16 15:00 18:00 25.01.16 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
9.
Nauczyciele języka polskiego Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela polonisty - kontynuacja ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
07.01.16, 12.01.16, 20.01.16 15:30 18:30 Jolanta Bielecka
10.
Uczniowie i nauczyciele gimnazjów Testy zewnętrzne formą oceny kompetencji językowych ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
12.01.16 10:00 15:00 Sławomir Jaraszkiewicz
11.
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów zainteresowani tematyką Holokaustu
Holokaust w filmie polskim ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
19.01.16 15:30 18:00 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
12.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Sztuka argumentacji - część 2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.01.16 15:30 18:00 Ewa Sztombka, Danuta Górecka
13.
Nauczyciele zainteresowani edukacją filmową Rola filmu w wychowaniu dzieci i młodzieży Centralny Gabinet Edukacji Filmowej
(Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima)
al. Wyszyńskiego 86
28.01.16 15:30 18:00 Danuta Górecka, Dorota Gołębiowska (CGEF)
14.
Nauczyciela języka polskiego - gimnazja Praca z uczniem zdolnym Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
13.01.16 15:30 17:00 Jolanta Kaleta-Spychalska
15.
Nauczyciele i uczniowie zainteresowani edukacją filozoficzną Spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 161
22.01.16 15:30 16:30 Ewa Sztombka
16.
Nauczyciele języka niemieckiego Metody i narzędzia wspierające efektywne uczenie się języka niemieckiego - udzielanie uczniowi informacji zwrotnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.01.16 16:00 12.01.16 Ewa Ciemnicka
17.
Nauczyciele języka niemieckiego Lekcje kulturowe w kształceniu językowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
27.01.16 16:00 18:00 Ewa Ciemnicka
18.
Nauczyciele i uczniowie zakwalifikowani do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto- wego z Wiedzy o Sztuce - sekcja muzyki II etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy
o Sztuce - sekcja muzyki
Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14
21.01.16 12:00 15:15 Aldona Danielewicz-Malinowska
19.
Nauczyciele i uczniowie zakwalifikowani do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto- wego z Wiedzy o Sztuce - sekcja plastyki II etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy
o Sztuce - sekcja plastyki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14
22.01.16 12:00 15:15 Aldona Danielewicz-Malinowska
20.
Nauczyciele opiekunowie uczniów zakwalifikowa- nych do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Wiedzy o Sztuce - sekcja muzyki
II etap WKPZWOSZ - praca
z uczniem zdolnym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
05.01.16 16:30 18:30 04.01.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
21.
Nauczyciele i uczniowie zakwalifikowani do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto- wego z Wiedzy o Sztuce - sekcja plastyki Co muszę wiedzieć i jak przygotować się do II etapu Konkursu, aby osiągnąć 80 % punktów? Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi - Manufaktura
ul. Ogrodowa 19
08.01.16 16:15 19:00 07.01.16 Aldona Danielewicz-Malinowska
22.
Uczniowie gimnazjum VI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej - Bierzmowanie sakramentem w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
20.01.16 10:00 12:00 08.01.16 Grzegorz Zwoliński
23.
Nauczyciele religii należący do zespołu Duchowość św. Anny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
13.01.16 17:00 20:00 11.01.16 Grzegorz Zwoliński

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach II etapu XXV Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
XXV Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153
08.01.16 7:40 10:15 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele pracujący
w zespole
Doskonalenie umiejętności konstruowania i oceniania zadań Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153
08.01.16 11:00 17:00 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach rejonowych WKPzF
Eliminacje rejonowe WKPzF IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
18.01.16 9:30 11:00 Włodzimierz Nawrocki
4.
Nauczyciele pracujący
w zespole
Metoda projektu w pracy
z uczniem zdolnym
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
do ustalenia (kontakt e-mail) 15:00 18:00 Włodzimierz Nawrocki
5.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum Konstruowanie sprawdzianów
z matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
14.01.16, 21.01.16, 28.01.16 15:30 18:30 Danuta Węgrowska, Kazimierz Żylak
6.
Nauczyciele - członkowie zespołu Kryterialne ocenianie XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
27.01.16 14:00 17:00 Honorata Życka, Małgorzata Kozieł
7.
Nauczyciele chemii Ocenianie kształtujące ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3A
20.01.16 14:30 16:00 19.01.16 Małgorzata Kozieł
(mkoziel@wckp.lodz.pl)
8.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Zagrajmy w Kahoota Szkole Podstawowej nr 81
ul. E. Plater 28/32
13.01.16, 20.01.16, 27.01.16 15:30 18:30 08.01.16 Anna Bartos
9.
Nauczyciele pracujący
w Zespole ds. XIII Konkursu Matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Opracowanie arkusza zadań etapu dzielnicowego konkursu Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
07.01.16 14:30 16:00 Anna Bartos

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów (zapraszamy przede wszystkim nauczycieli z krótkim stażem pracy)
Wykorzystanie typowych
i nietypowych przyborów
w lekcji do ukształtowania zdolności kondycyjno-
koordynacyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
27.01.16 14:00 16:00 22.01.16 Teresa Libiszewska-Gozdan - ŁCDNiKP, Maciej Woźniak - ZSO nr 8
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Kształtowanie umiejętności społecznych: komunikacja, asertywność, zarządzanie emocjami i procesem grupowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
05.01.16 15:00 19:00 upłynął Ewa Sprawka,
Jolanta Kałużna
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Kształtowanie umiejętności społecznych: komunikacja, asertywność, zarządzanie emocjami i procesem grupowym (cz.II) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
19.01.16 15:00 19:00 Ewa Sprawka,
Jolanta Kałużna
4.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych WebQuest w edukacji przyrodniczej Szkoła Podstawowa nr 4
al. Piłsudskiego 101
14.01.16 15:00 17:30 Anna Romańska
5.
Nauczyciele szkół podstawowych zakwalifikowanych do eliminacji dzielnicowych XIV Konkursu Przyrodniczego Eliminacje dzielnicowe XIV Konkursu Przyrodniczego Szkoły podstawowe wskazane przez organizatora 26.01.16 13:00 14:00 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
13.01.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
2.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
20.01.16 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Indywidualizacja w procesie kształcenia a działania techniczne Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
19.01.16 14:30 16:30 14.01.16 Barbara Preczyńska
4.
Nauczyciele zajęć technicznych Opracowanie zadań projektowych i testów technicznych na zajęcia
techniczne w gimnazjum
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
12.01.16 14:30 16:30 Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych Elektrotechnika na co dzień Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
13.01.16 14:30 16:30 10.01.16 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedsiębiorczości
i przedmiotów zawodowych
Gry dydaktyczne
w kształtowaniu kompetencji społecznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
28.01.16 14:00 16:00 25.01.16 Maria Michalak
współorganizacja: Małgorzata Sienna
2.
Zainteresowani nauczyciele i nauczyciele rozpoczynający pracę
w zawodzie
Metody kształcenia pobudzające motywację uczących się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
21.01.16 14:00 16:30 18.01.16 Maria Michalak
współorganizacja: Małgorzata Sienna
3.
Dyrektorzy szkół, nauczyciele innowatorzy Dobre praktyki - katalogowanie innowacyjnych rozwiązań szkół i placówek ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
każdy ponie- działek 14:00 15:00 Grażyna Adamiec
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Akademia Pomiaru - opracowanie materiałów wspomagających przygotowanie uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w części praktycznej egzaminu - grupa 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Drewnowska 88
07.01.16 15:00 18:00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Jadwiga Miłos, Marek Szymański
5.
Nauczyciele i dyrektorzy zainteresowani konkursem "Łódzkie Łabędzie" Konkurs - pracodawca wspierający i kreujący edukację "Łódzkie Łabędzie" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 2
11.01.16 14:00 16:00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie procesu kształcenia - elementy oceniania kształtującego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
12.01.16 15:00 16:00 11.01.16 Donata Andrzejczak
7.
konferencja Nauczyciele konsultanci Ośrodka Osiągania
i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych
Wdrażanie Łódzkiej Platformy Edukacyjnej w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
21.01.16 9:30 11:00 15.12.15 Anna Gnatkowska
8.
konferencja Nauczyciele konsultanci Ośrodka Osiągania
i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych
E-learning, umieszczanie kursów na platformie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
28.01.16 10:00 11:00 15.12.15 Anna Gnatkowska
9.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego (obszar administracyjno-usługowy) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
19.01.16 15:00 16:00 18.01.16 Donata Andrzejczak
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie procesu kształcenia - wykorzystanie doświadczeń neurodydaktyki
w pracy nauczyciela
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
26.01.16 15:00 16:00 25.01.16 Donata Andrzejczak
11.
Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych Nowoczesne narzędzia dydaktyczne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
13.01.16 15:00 18:00 10.01.16 Maria Stompel
12.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Współpraca szkoły/placówki
z przedsiębiorstwami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
11.01.16, 13.01.16 12:00 15:00 Danuta Urbaniak
13.
Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zawodowych Technologie informacyjne
w praktyce edukacyjnej szkoły zawodowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
14.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Mechatronicy – specjaliści przyszłości. Technologie mechatroniczne w różnych obszarach zawodowych ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Wykorzystanie eksperymentu
w badaniach fizyko-chemicznych wody
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
08.01.16 8:30 10:45 Dorota Zielińska
2.
Uczniowie z XIII Liceum Ogólnokształcącego Badanie i ocena jakości wód powierzchniowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
08.01.16 11:00 13:15 Dorota Zielińska
3.
Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych Laboratoryjne metody badania i oceny próbek wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
15.01.16 8:30 10:45 Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele z gimnazjów Konstruowanie zadań
o tematyce ekologicznej
Gimnazjum nr 12
ul. Ks. Brzóski 23
25.01.16 16:00 19:00 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
szkoła/placówka 31.01.16 13:00 19:00 14 dni przed planowanym rozpoczę- ciem 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny
szkoła/placówka 31.01.16 11:00 14:00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgim- nazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożenia
ul. Franciszkańska 137
sala konferencyjna (lewa strona parter)
31.01.16 9:00 14:00 14 dni przed planowanym rozpoczę- ciem Zdzisław Anglart
4.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy
w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy
szkoła/placówka 31.01.16 11:00 16:00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
5.
Pracownicy szkół
i placówek
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb BHP, analiza
i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP
ul. Franciszkańska 137
pok. 16 (lewa strona parter)
31.01.16 13:00 16:00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Planowanie egzaminu maturalnego w oparciu
o możliwości arkusza kalkulacyjnego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.01.16 12:00 13:30 08.01.16 Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
11.01.16, 18.01.16, 25.01.16 13:30 15:45 20 zł/ semestr Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
09.01.16, 16.01.16, 23.01.16, 30.01.16 9:00 12:15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
11.01.16, 18.01.16, 25.01.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr/ 60 godz. Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
13.01.16, 20.01.16, 27.01.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr/ 60 godz. Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek,nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
14.01.16, 21.01.16, 28.01.16 16:00 19:15 400 zł/ semestr/ 60 godz. Zofia Kordala
7.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1 (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
08.01.16, 15.01.16, 22.01.16, 29.01.16 14:00 17:15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Wicedyrektorzy szkół, przedszkoli Jak dobrze ułożyć sobie współpracę z radą pedagogiczną? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
19.01.16 11:00 13:00 18.01.16 Elżbieta Kolczyńska
2.
Dyrektorzy przedszkoli Monitorowanie podstawy ze względu na nauczanie języka obcego w przedszkolu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
26.01.16 12:00 14:00 25.01.16 Elżbieta Kolczyńska
3.
Dyrektorzy i wice- dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych O prawie przy kawie Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
15.01.16 11:00 13:30 13.01.16 Aneta Madziara
4.
Zainteresowani nauczyciele języka polskiego i historii, nauczyciele bibliotekarze oraz wychowawcy Projekt edukacyjny "Wojenne przygody niedźwiadka Wojtka" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
15.01.16 15:30 17:00 13.01.16 Katarzyna Pęczek
5.
Dyrektorzy szkół wszystkich etapów edukacyjnych, szkół specjalnych, placówek oświatowych
Sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej w szkole
i placówce oświatowej (część I)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310 (III piętro)
14.01.16 10:30 16:00 08.01.16 płatne, szczegóły w Szybkiej Informacji Ewa Derecka
6.
Dyrektorzy przedszkoli Sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej
w przedszkolu (część I)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
21.01.16 10:30 16:00 16.01.16 płatne, szczegóły w Szybkiej Informacji Ewa Derecka
7.
Dyrektorzy, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele, pracownicy szkoły, placówki oświatowej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - funkcjonowanie, aktualizacja (część I)

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
28.01.16 11:00 15:30 21.01.16 50 Ewa Derecka
8.
Zainteresowani dyrektorzy szkół i placówek specjalnych Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych - Budowanie wizerunku dyrektora w oczach nauczyciela i rodziców ucznia
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
22.01.16 11:00 13:30 20.01.16 Jolanta Wojciechowska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowe szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 16:00 17:30 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
4.
Uczniowie gimnazjów
z terenu województwa łódzkiego
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyki (etap rejonowy) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s.: 108, 214, 306, 307
19.01.16 13:00 14:30 Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie klas I-III szkół podstawowych Sekrety elektroniki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
09.01.16 17:00 18:30 Sławomir Szaruga
6.
Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół Prezi - nowy wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.01.16, 21.01.16, 28.01.16, 04.02.16 14:30 19:00 12.01.16 48 Anna Koludo

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym "Łódź wczoraj i dziś". Wokół książki Grażyny Bąkiewicz "A u nas
w domu... Opowieści dzieci fabrykanta"
Początki Łodzi przemysłowej.
Miejsca związane z rodziną Karola Scheiblera
zajęcia terenowe połączone
z konsultacjami dla uczniów
zostanie ustalona w później- szym terminie zgłoszenia ustalane indywidualnie Katarzyna Gostyńska
2.
konferencja Nauczyciele biorący udział w projekcie "Przedszkolaki w Łodzi" Planowanie działań, dobieranie treści, konstruowanie scenariuszy w zakresie edukacji regionalnej ŁCDNiKP lub
na terenie przedszkoli
ustalana indywidu- alnie dla każdego przed- szkola terminy ustalane indywidualnie Katarzyna Gostyńska
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
11.01.16 16:00 18:00 11.01.16 Piotr Machlański
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz absolwenci kursu na przewodnika turystycznego po Łodzi Warsztaty archiwalne Archiwum Państwowe w Łodzi
Plac Wolności 1
20.01.16 16:00 18:00 19.01.16 Piotr Machlański
5.
Nauczyciele historii i WOS dla wszystkich typów szkół Jestem autorem - jestem innowatorem edukacji obywatelskiej i historycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
25.01.16 15:30 18:00 22.01.16 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół, pracownicy systemu doskonalenia, przedstawiciele instytucji działających na rzecz edukacji, organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych Prezentacja możliwości współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+,
w sektorach: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież
Zespół Szkół
w Kleszczowie Solpark
ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów
13.01.16 11:00 17:30 11.01.16 Barbara Wrąbel, Anna Koludo
2.
konferencja Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Możliwości aplikowania
w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna, Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
każdy ponie- działek i środa 14:00 16:30 zgłoszenia przyjmowane telefonicznie Barbara Wrąbel, Anna Koludo

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Uczniowie kl. III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
08.01.16 9:00 13:30 08.01.16 Małgorzata Redlicka
2.
Rodzice Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 19
ul. Wapienna 17
12.01.16 17:00 19:00 12.01.16 Małgorzata Redlicka
3.
konferencja Uczniowie kl. III Badanie predyspozycji
i zainteresowań zawodowych
Publiczne Gimnazjum nr 46
ul. Krochmalna 15
15.01.16 9:30 14:00 15.01.16 Małgorzata Redlicka
4.
konferencja Uczniowie kl. III Badanie predyspozycji
i zainteresowań zawodowych
Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. T. Mostowskiego 23
27.01.16 9:00 13:00 27.01.16 Małgorzata Redlicka
5.
Uczniowie Publicznego Gimnzjum nr 13 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici 16
13.01.16 9:00 13:00 Jolanta Kacprzak
6.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 10 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
20.01.16 9:30 13:00 Jolanta Kacprzak
7.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 24 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
27.01.16 10:00 13:00 Jolanta Kacprzak
8.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 10 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
29.01.16 9:30 14:00 Jolanta Kacprzak
9.
Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6 Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
19.01.16 17:00 19:00 Jolanta Kacprzak
10.
Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 24 Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 24
ul. Żeromskiego 26
21.01.16 17:00 19:00 Jolanta Kacprzak
11.
Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 10 Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
28.01.16 17:30 19:00 Jolanta Kacprzak
12.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 26
Al. 1 Maja 89
19.01.16 17:00 18:00 08.10.15 Ewa Koper
13.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
21.01.16 16:00 19:00 29.09.15 Ewa Koper
14.
Uczniowie klas III Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
07.01.16 12:00 16:00 09.10.15 Ewa Koper
15.
Nauczyciele, doradcy zawodowi Badanie predyspozycji zawodowych - jak wspierać ucznia w poznaniu siebie Pracownia Edukacji Przedzawodowej 22.01.16 8:00 12:00 08.01.16 Dorota Świt
16.
konferencja Rodzice uczniów klas III Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
11.01.16 16:00 19:00 17.09.15 Ewa Koper
17.
konferencja Rodzice uczniów Gimnazjum nr 30 w Łodzi Jak wspierać dziecko
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej
Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
07.01.16 16:00 19:30 Dorota Świt
18.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 41 Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
08.01.16 8:55 12:00 Agnieszka Bugajska-Możyszek
19.
Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi Jak pomóc dziecku wybrać szkołę Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
27.01.16 16:30 18:00 Agnieszka Bugajska-Możyszek
20.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
15.01.16 8:55 12:00 Agnieszka Bugajska-Możyszek
21.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
22.01.16 8:55 12:00 Agnieszka Bugajska-Możyszek
22.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach Szkolnego Ośrodka Kariery Badanie predyspozycji zawodowych ZSETH
ul. Drewnowska 171
07.01.16 13:30 15:30 Emilia Gralewska
23.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach warsztatowych Szkolnego Ośrodka Kariery Umiejętności miękkie pracownika i kandydata do pracy ZSETH
ul. Drewnowska 171
27.01.16 13:30 15:30 Emilia Gralewska
24.
Nauczyciele ZSG Coaching w edukacji Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Sienkiewicza 88
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
13.01.16 15:15 17:30 Maria Wajgner, Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
21.01.16 15:15 17:30 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
3.
Nauczyciele przedmiotów turystyczno-hotelarskich Modyfikacja programu kształcenia Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
07.01.16 15:00 17:00 Maria Wajgner
4.
Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości
i przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele WOS i inni nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką konsumencką
Uczeń - świadomy konsument. Składanie reklamacji Urząd Miasta Łodzi
Mała Sala Obrad
ul. Piotrkowska 104
12.01.16 13:00 16:30 11.01.16 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie kl. III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. T. Mostowskiego 23
29.01.16 9:00 13:30 29.01.16 Małgorzata Redlicka

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konferencja Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy w kontekście wyników
badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
6.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół, zainteresowane osoby Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
7.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE