26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego (dzielnica Polesie, Górna, osiedle Teofilów) Sposoby tworzenia prezentacji multimedialnej w oparciu
o program PREZI - przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
08.06.15 14.00 16.30 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
2.
Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 126 Projektowanie zajęć edukacyjnych w oparciu
o założenia koncepcji Inteligencji Wielorakich
Przedszkole Miejskie nr 126
ul. Władysława Broniewskiego 101/103
03.06.15 16.30 19.00 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
3.
Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 26 Sposoby projektowania procesu wychowawczo- dydaktycznego zorientowanego na efektywne uczenie się małego dziecka Przedszkole Miejskie nr 26
ul. Potulna 4
11.06.15 16.30 19.00 Joanna Świątek
4.
Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 86 Narzędzia interaktywne
w praktyce przedszkolnej
Przedszkole Miejskie nr 86
ul. Demokratyczna 61/63
16.06.15 16.00 18.30 Joanna Świątek
5.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej ubiegający się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego? Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
09.06.15 14.00 17.00 08.06.15 Alicja Krzyżańska
6.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani udziałem w Zespole ds. Twórczości Twórcze działania z dziećmi
w zakresie aktywności matematycznej - inauguracja pracy nowego Zespołu Metodycznego ds. Twórczości
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Florecistów 3b
s. 22
03.06.15 14.30 16.30 30.05.15 Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak
współpraca: Ewa Morzyszek-Banaszczyk
7.
Uczestnicy Dziecięcej Akademii Młodych Twórców, ich rodzice, nauczyciele Podsumowanie działalności Dziecięcej Akademii Młodych Twórców w r. 2014/2015 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.06.15 17.00 18.30 Hanna Derewlana, Sławomir Szaruga

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Motywowanie uczniów do uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
11.06.15 15.30 18.00 10.06.15 Irena Wolska
2.
Nauczyciele religii Projekty uczniowskie jako jedna z metod realizacji katechezy Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
11.06.15 15.00 18.00 09.06.15 ks. Marcin Wojtasik
3.
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Kształcenie językowe
w kontekście egzaminów zewnętrznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.06.15 15.30 17.30 12.06.15 Ewa Sztombka, Danuta Górecka
4.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Działania na tekście - tworzenie ćwiczeń dla uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof.
J. Tischnera
al. Piłsudskiego 159
s. 8
10.06.15 15.30 18.00 06.06.15 Ewa Sztombka, Danuta Górecka
5.
Finaliści i laureaci XLV OLiJP oraz Konkursu Filozofii Klasycznej
"W poszukiwaniu prawdy
o człowieku" wraz
z opiekunami
Uroczyste podsumowanie XLV OLiJP oraz Konkursu Filozofii Klasycznej dla gimnazjalistów Dom Literatury
w Łodzi
ul. Roosevelta 17
08.06.15 11.00 13.00 Ewa Sztombka, Danuta Górecka
6.
Członkowie Zespołu Metodycznego
ds. Tworzenia Testów Diagnostycznych
Tworzenie testów diagnostycznych z języka angielskiego dla trzecioklasisty XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
01.06.15 15.00 17.00 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
7.
Nauczyciele języka francuskiego - uczestniczący w I i II części Testy poziomujące Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
16.06.15 14.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
8.
Nauczyciele języka francuskiego uczestniczący w I części Jak opracować materiały dydaktyczne, które mogą zastąpić podręcznik Allaince Francaise
ul. Drewnowska 58a
21.06.15 14.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
9.
Nauczyciele języka polskiego zainteresowani edukacją medialną (gimnazja) Warsztaty dziennikarskie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
17.06.15 15.30 18.30 16.06.15 Jolanta Kaleta Spychalska, Danuta Górecka
10.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Edukacja polonistyczna
w szkole podstawowej - dokonania i perspektywy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
09.06.15 15.30 18.30 06.06.15 Jolanta Bielecka
11.
Członkowie Zespołu Metodycznego "Akademia Młodego Polonisty", zainteresowani nauczyciele Projekt edukacyjny w edukacji polonistycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
17.06.15 15.00 18.00 Jolanta Bielecka
12.
Nauczyciele języka niemieckiego Jak w pełni rozpoznać
i wykorzystać potencjał przestrzeni lekcyjnej
w nauczaniu-uczeniu się języka niemieckiego?
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
09.06.15 16.00 18.30 07.06.15 Ewa Ciemnicka
13.
Nauczyciele języka niemieckiego Sprawozdanie z przebiegu stażu zawodowego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
12.06.15 16.00 18.30 10.06.15 Ewa Ciemnicka
14.
Nauczyciele jezyka angielskiego Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/15 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
18.06.15 15.00 17.30 15.06.15 Sławomir Jaraszkiewicz

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki uczący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Fizyka cząstek elementarnych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
10.06.15 9.30 11.30 09.06.15 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele fizyki
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
16.06.15 15.00 16.30 16.06.15 Włodzimierz Nawrocki
3.
Nauczyciele chemii Podsumowanie działań
w obszarze kształcenia chemicznego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
16.06.15 12.00 14.00 Małgorzata Kozieł
4.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Prezentacja i analiza wyników sprawdzianu.
EWD dla II etapu kształcenia
(drugi moduł warsztatów)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.06.15 15.00 18.00 Anna Bartos
5.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych pracujący w Zespole Konkursowym
"Z Pitagorasem na Ty"
Podsumowanie pracy Zespołu Konkursowego "Z Pitagorasem na Ty" Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
19.06.15 17.00 18.30 Anna Bartos
6.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23, s. 14
11.06.15 15.30 17.00 Anna Bartos

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów kształcenia Szkolny Festiwal Siatkówki Plażowej Memoriał im. Pawła Gozdana
VIII Turniej Mikstów Łódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych
i X Ogólnopolski Turniej Nauczycieli Wychowania Fizycznego
Boiska Szkoły Podstawowej nr 205
ul. Dąbrówki 1 (Olechów)
03.06.15 i 05/06.06.15 9.00 17.00 14.05.15 Teresa Libiszewska-Gozdan,
Wojciech Ulatowski - XII LO

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Szkoła Podstawowa
nr 206
Jak realizować procesy wychowawcze w szkole? Szkoła Podstawowa nr 206
ul. Łozowa 9
10.06.15 15.00 16.30 Jolanta Kałużna
2.
Nauczyciele Gimnazjum nr 3 Stres i wypalenie zawodowe
w zawodzie nauczyciela
ul. Zacisze 7/9 08.06.15 14.30 16.30 Elżbieta Leśniowska
3.
Pedagodzy pracujący
w Zespole
ds. Opracowania Informatora
Informator o placówkach pomocowych działających na terenie Łodzi Zostanie uzgodniona na spotkaniu w dniu 27.05.15 12.06.15 9.30 13.00 Jolanta Markiewicz

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych Podsumowanie działań SzOK
w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
08.06.15 14.30 16.30 03.06.15 Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Prezentacja działań nauczycieli innowatorów techniki Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
11.06.15 14.00 16.00 10.06.15 Barbara Preczyńska
3.
Nauczyciele skupieni
w Zespole Metodycznym
ds. Doradztwa Metodycznego
i Zawodowego
Podsumowanie prac
w bieżącym roku szkolnym
Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
do ustalenia 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
4.
Nauczyciele zajęć technicznych Projektowanie zestawów do zajęć praktycznych z uczniami Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
02.06.15 14.30 16.30 Krzysztof Makowski
5.
Nauczyciele zajęć technicznych Edukacja techniczna
i komunikacyjna we współczesnej szkole
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
10.06.15 15.00 17.00 06.06.15 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i uczniowie - uczestnicy X Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Polski Przedsiębiorca na drodze od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
10.06.15 12.00 15.00 01.06.15 Krystyna Kielan
współorganizator: Maria Wajgner
2.
Dyrektorzy szkół zawodowych (ZSP 9,
ZSP 15, ZSP 20, ZST-I)
Organizacja współpracy
w zakresie doskonalenia pracy szkoły (KWS)
W uzgodnieniu ze szkołą 02.06.15, 09.06.15, 16.06.15 13.00 16.30 Grażyna Adamiec, Anna Siennicka
3.
Dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego Podsumowanie efektów pracy w zespołach zadaniowych. Planowanie działań w ramach sieci współpracy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
ponie- działki 01.06.15, 08.06.15, 22.06.15, 29.06.15 14.00 15.00 Grażyna Adamiec, Anna Siennicka
4.
Dyrektorzy kształcenia zawodowego Planowanie działań na rok szkolny 2015/2016 w ramach sieci współpracy do ustalenia do ustalenia Donata Andrzejczak
5.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia modułowego Podsumowanie działań w roku szkolnym 2014/2015 oraz planowanie działań w kolejnym roku szkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metody stymulujące aktywność uczących się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
01.06.15, 08.06.15, 15.06.15, 22.06.15, 29.06.15 do ustalenia Jadwiga Morawiec
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Konstruowanie materiałów
dydaktycznych wspierających
uczących się w przygotowaniu
do egzaminu zawodowego
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 02
do ustalenia do ustalenia Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak
8.
Dyrektorzy i nauczyciele
kształcenia zawodowego
Projektowanie procesu
dydaktycznego nauczyciela
kształcenia zawodowego
z wykorzystaniem technologii
informacyjnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
do ustalenia do ustalenia Danuta Urbaniak
9.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, pracodawcy
Spotkanie Zespołu
ds. Dokumentowania Osiągnięć Uczniowskich
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
03.06.15 14.00 16.00 02.06.15 Joanna Orda
10.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych z Łodzi i woj. łódzkiego; przedsiębiorcy; przedstawiciele: uczelni wyższych, instytucji edukacji i rynku pracy, samorządów uczniowskich ze szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i woj. łódzkiego
Podsumowanie projektu "Integracja przemysłu
i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej
ul. Piotrkowska 104
08.06.15 10.00 13.00 03.06.15 Joanna Orda
współpraca: Julia Mrówczyńska

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i uczniowie Modelowanie wykorzystania nowoczesnych technologii
w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.06.15 8.30 11.00 uzgodnione Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele zespołu Podsumowanie pracy zespołów metodycznych, analiza
i doskonalenie wypracowanych materiałów z edukacji ekologicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
03.06.15 14.30 16.00 uzgodnione Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy
szkół/placówek
Bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz ochrona ppoż.
w szkole/placówce
Szkoły/placówki wg
zleceń
30.06.15 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 30 zł/os. Zdzisław Anglart
2.
Rady Pedagogiczne Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoły/placówki wg
zleceń
30.06.15 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 800 Zdzisław Anglart
3.
konferencja Nauczyciele wszystkich
typów szkół/placówek
Treści i metody kształcenia
"Edukacji dla bezpieczeństwa",
BHP według nowej podstawy
programowej, kwalifikacje
technik BHP, programowanie
uczenia BHP, edukacja BHP
w systemie modułowym
Stały punkt
konsultacyjny
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska
137, s. 16
tel. 42 617 04 30
30.06.15 środy 11.00 środy 14.00 wcześniej Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie szkół
łódzkiego systemu
edukacji
Charakterystyczne zagrożenia
środowiska pracy w kontekście
zastosowań nowoczesnych
technologii i procesów
Szkoły/placówki lub
sala 16
ul. Franciszkańska
137
tel. 42 617 04 30
30.06.15 piątki 9.30 piątki 13.30 14 dni przed datą zajęć Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Kurs języka angielskiego A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
08.06.15, 10.06.15, 15.06.15, 17.06.15, 22.06.15 16.00 19.15 400 zł Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani dyrektorzy szkół i placówek specjalnych Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych - podsumowanie działalności Forum w roku szkolnym 2014/15
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
12.06.15 11.00 13.00 10.06.15 Katarzyna Pęczek, Jolanta Wojciechowska
2.
Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych
Samoocena kontroli zarządczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Hipoteczna 1/3
10.06.15 10.00 14.00 nabór zamknięty Ewa Derecka
3.
Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli Jak przygotować dobry spektakl na kolejny festiwal teatrów przedszkolnych? Dom Kultury
ul. Żubardzka 3
10.06.15 12.00 16.00 09.06.15 Aneta Madziara, Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Członkowie AMT oraz laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Podsumowanie działalności AMT i rezultatów Wojewódzkich Konkursów Informatycznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
10.06.15 17.00 18.30 Sławomir Szaruga

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze z gimnazjów Darmowy podręcznik dla gimnazjalisty Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
03.06.15 10.00 01.06.15 Czesława Siewierska

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i szkół zawodowych Określenie stanu umiejętności uczniów na początku nauki
w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i szkole zawodowej w celu zaplanowania procesu kształcenia
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
11.06.15, 17.06.15, 09.07.15 14.30 17.00 10.06.15 Jadwiga Miłos

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele W kuchni pani Goldbergowej Archiwum Państwowe
pl. Wolności 1
10.06.15 10.00 13.00 Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele, uczniowie Na początek Mileszki.
Szlakiem architektury okupowanej Łodzi i obozu pracy na Sikawie
Początek: Kościół św. Doroty w Mileszkach 13.06.15 9.00 13.00 Katarzyna Gostyńska
3.
Nauczyciele rozpoczynający we wrześniu 2015 staż na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego Plan rozwoju i co dalej? Szkoła Podstawowa nr 111
ul. Jaracza 44/46
16.06.15 15.00 17.30 12.06.15 Katarzyna Gostyńska
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem uczących: wychowawców, WOS, WDŻR, języka polskiego, języków obcych, edukacji do bezpieczeństwa, historii
i społeczeństwa, trenerów
Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej
(III edycja)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
08.06.15 16.00 20.00 kontynuacja 40 Barbara Muras
5.
zajęcia otwarte Nauczyciele WOS
w szkole ponadgimnazjal- nej i zainteresowani nauczyciele WOS
w gimnazjum
Rozpoznajemy przejawy nietolerancji
(klasa I liceum)
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, Liceum Ogólnokształcące
ul. Kadłubka 33
15.06.15 10.55 12.35 08.06.15 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele pracujący
w zespołach innowacyjnych
i metodycznych OEEiR
Implementacja nowych rozwiązań edukacyjnych
(w tym metod stymulujących aktywność uczących się)
w: WOS, WDŻR, edukacji europejskiej i regionalnej,
w ramach podsumowania br. szkolnego
ŁCDNiKP
ul.Kopcińskiego 29
s. 301
15.06.15 15.30 17.30 Barbara Muras, Barbara Wrąbel
2.
konferencja Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Program Erasmus+ Edukacja szkolna,
Szkolenie i kształcenia zawodowe
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
03.06.15, 05.06.15, 08.06.15, 10.06.15, 15.06.15, 17.06.15, 22.06.15 14.00 16.30 prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konsultacje Anna Koludo, Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej XLVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Czernika 1/3
10.06.15 7.45 9.30 Emilia Gralewska
2.
Uczniowie klas I Odkryj swój talent Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
17.06.15 12.00 14.00 28.04.15 Ewa Koper
3.
Uczniowie klas I Odkryj swój talent Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
18.06.15 10.00 14.00 28.04.15 Ewa Koper
4.
Uczniowie klas I Hierarchia wartości młodych ludzi Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-
Roweckiego 1
02.06.15 10.30 14.30 01.04.15 Ewa Koper
5.
Dyrektorzy szkół, pedagodzy, liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nauczyciele/wychowawcy Doradztwo edukacyjno-zawodowe w roku szkolnym 2014/2015
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
08.06.15 13.30 15.00 07.06.15 Małgorzata Sienna
6.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34
w Łodzi
Świat zawodów na wesoło - mechatronik czy znam ten zawód, ćwiczenia praktyczne
w ROEM
ŁCDNiKP
ROEM
ul. Kopcińskiego 29
12.06.15 12.00 14.30 Dorota Świt

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestnika
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie zespołów szkół
ponadgimnazjalnych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha, Anna
Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konferencja Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy w kontekście wyników
badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
6.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
7.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE