26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(II spotkanie)
Sposoby rozwijania kreatywności uczniów klas I-III w różnych obszarach aktywności ul. Żeromskiego 115
budynek C, II p.
06.05.15 15.00 19.00 Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak
2.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Wiosenne prace rękodzielnicze - konwalie i inne kwiaty Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
05.05.15 15.00 17.00 04.05.15 5 zł - cena materiałów Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska
3.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI szkoły podstawowej Podsumowanie projektu "Rękodzieło artystyczne
w edukacji dziecka"
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
18.05.15 15.00 17.00 17.05.15 Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska
4.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Język angielski w przedszkolu
i edukacji wczesnoszkolnej - nowe wyzwania
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
28.05.15 15.00 17.00 25.05.15 Aleksandra Proc
współpraca: Alicja Krzyżańska
5.
Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego (dzielnica Polesie, Górna, osiedle Teofilów) Sztuka prezentacji - ABC przygotowania do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego ŁCDNIKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
04.05.15 14.00 16.30 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
6.
Nauczyciele i uczniowie
z edukacji wczesnoszkolnej zakwalifikowani do udziału w finale konkursu "Ele-mele, umiem wiele"
Eliminacje finałowe XII Ogólnołódzkiego Konkursu "Ele-mele, umiem wiele" Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
15.05.15 9.00 14.00 Aleksandra Proc
współpraca: Hanna Derewlana,
Agnieszka Kacprzak
7.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Wspólnie podejmujemy różnorodne działania odkrywając tajemnice świata - propozycje zabaw ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności społecznych
u małego dziecka
Przedszkole Miejskie nr 112
ul. Wileńska 20a
20.05.15 9.30 11.30 Beata Wosińska
współpraca: Barbara Gwizdka
8.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
"Od przeliczania do liczenia" - wykorzystanie klocków Numicon w rozbudzaniu umiejętności matematycznych małego dziecka
(osoby posiadające zestaw klocków Numicon proszone są o przyniesienie zestawu na spotkanie)
Przedszkole Miejskie nr 131
ul. Podgórna 57a
21.05.15 16.00 18.30 14.05.15 Joanna Świątek
współpraca: Anna Szybińska
9.
Zespół Metodyczny
ds. Budowania Warsztatu Pracy Nauczyciela
o Krótkim Stażu
Bank pomysłów na rozwijanie zdolności matematycznych małego dziecka w "zielonej pracowni" Przedszkole Miejskie nr 154
ul. Przełajowa 21
20.05.15 16.00 18.30 Beata Wosińska
współpraca: Marzena Sobczak
10.
Zespół Zadaniowy
ds. Naturalnej Nauki Języka Angielskiego
w Przedszkolu
Sposoby konstruowania narzędzi diagnostycznych do badania umiejętności językowych małego dziecka. Podsumowanie działań zespołu Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Przędzalniana 70
27.05.15 15.00 17.30 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska, Monika Sołtysiak
11.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej Metoda projektu w edukacji przedszkolnej jako sposób na kształtowanie umiejętności pracy w zespole Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
13.05.15 13.00 16.45 12.05.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Anna Koralewska
12.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej oraz świetlic szkolnych
z Zespołu ds. Ekspresji Plastyczno-Muzyczno-
Ruchowej oraz inni zainteresowani
Upominki dla mamy - pomysły na wykorzystanie różnych materiałów.
Podsumowanie pracy zespołu
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sterlinga 24
07.05.15 16.00 18.00 06.05.15 (e-mail do doradcy) Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak
współpraca: nauczyciele świetlicy SP nr 1
13.
Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego z dzielnicy Łódź-Bałuty, Łódź-Widzew, Łódź-Śródmieście Sztuka prezentacji - ABC... przygotowania do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
w świetle obowiązujących przepisów prawa
Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
19.05.15 14.00 17.00 18.05.15 Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska
14.
Uczestnicy projektu "Muzyczne fascynacje" "Muzyczne fascynacje" - efekty pracy dzieci i nauczycieli ukształtowane podczas zajęć umuzykalniających
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 125
ul. Małachowskiego 14/20
12.05.15 14.30 17.00 Anna Koralewska
współpraca: Alicja Krzyżańska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka francuskiego z wszystkich typów szkół Hachette - nowe podręczniki, nowe materiały - jak wybrać, jak pracować? Alliance Francaise Manufaktura
ul. Drewnowska 58A
22.05.15 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele języka francuskiego z wszystkich typów szkół Jak opracować materiał dydaktyczny, który może zastąpić podręcznik do kształcenia języka francuskiego Alliance Francaise Manufaktura
ul. Drewnowska 58A
29.05.15 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
3.
Nauczyciele religii Jak kształtować postawy uczniów na lekcji religii? Projektowanie pracy wychowawczej
katechety
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
21.05.15 15.00 18.00 18.05.15 ks. Marcin Wojtasik
4.
Nauczyciele religii Szanse i trudności katechezy dla młodzieży. Cel, funkcje, formy i metody katechezy młodzieżowej Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
28.05.15 15.00 18.00 26.05.15 ks. Marcin Wojtasik
5.
Nauczyciele języka polskiego i innych przedmiotów humanistycznych ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Prezi - nowy wymiar prezentacji (ostatnie spotkanie) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
06.05.15 15.00 19.00 Jolanta Bielecka, Anna Koludo
6.
Nauczyciele religii Kończymy staż na nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego
Łódź
ul. ks. I. Skorupki 7
06.05.15 15.30 19.00 05.05.25 Irena Wolska
7.
Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Pomiaru Dydaktycznego Podsumowanie działań Zespołu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
21.05.15 13.00 15.00 Jolanta Bielecka
8.
Członkowie Zespołu Metodycznego
ds. Tworzenia Testów Diagnostycznych
Tworzenie testów diagnostycznych z języka angielskiego dla trzecioklasisty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
01.06.15 15.00 18.00 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
9.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadgimnazjalnych Praca z "digital natives" XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
20.05.15 9.10 9.55 15.05.15 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
10.
Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
13.05.15 16.00 18.30 11.05 Ewa Ciemnicka
11.
Nauczyciele języka niemieckiego "Ile niemieckiego na niemieckim?" - kształtowanie przestrzeni przyjaznej komunikacji w procesie nauczania/uczenia się języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
21.05.15 16.00 18.30 19.05.15 Ewa Ciemnicka
12.
Nauczyciele zainteresowani tematem warsztatów Ocenianie kształtujące ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
12.05.15, 19.05.15, 26.05.15, 02.06.15 15.30 18.00 10 Danuta Górecka
13.
Nauczyciele religii Trudne sytuacje wychowawcze Wydział Teologiczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 7
13.05.15 16.00 19.00 08.05.15 ks. Marcin Wojtasik

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Projekt edukacyjny Dachy Europy XII IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
27.05.15 10.00 12.00 20.05.15 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele chemii Eliminacje ogólnołódzkie Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
11.05.15 12.00 13.30 do końca kwietnia Małgorzata Kozieł
3.
Nauczyciele i uczniowie - uczestnicy II etapu XIII Konkursu "Matematyczne wędrówki po Łodzi" Uroczyste podsumowanie XIII Konkursu "Matematyczne wędrówki po Łodzi - Religie
i Obiekty Sakralne Łodzi"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
28.05.15 12.00 14.00 25.05.15 Danuta Węgrowska
4.
Szkolni koordynatorzy ze wszystkich typów szkół biorących udział
w Międzynarodowym Konkursie Matema- tycznym Kangur 2015
Odbiór wyników Miedzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Zespół Szkół Ogólnokształcacych
nr 8
ul. Czernika 1/3
06.05.15 9.00 18.00 Danuta Węgrowska
5.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Jak wykorzystać nowe podręczniki dla pozytywnej zmiany w szkole Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
05.05.15 15.00 17.00 04.05.15 Anna Bartos
6.
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Origami w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
12.05.15 15.30 17.00 11.05.15 Anna Bartos
7.
Zaproszeni nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych wraz
z uczniami
Podsumowanie XII Konkursu Matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie 28.05.15 12.00 13.30 Anna Bartos

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Awans zawodowy nauczycieli
(zgłoszenie indywidualne
w celu umówienia godziny)
Zespoł Szkół Ogólnokształcacych nr 8, ul. Czernika 1/3
p. nr 20 - obiekty sportowe
20.05.15 12.00 15.00 18.05.15 Teresa Libiszewska-Gozdan
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Gry i zabawy doskonalące elementy techniczne
w koszykówce - kozłowanie, czucie piłki (prowadząca
p. Agnieszka Kuczmera - Gimnazjum nr 34)
Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
27.05.15 13.45 16.30 22.05.15 Teresa Libiszewska-Gozdan
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Wpływ ruchu na proces uczenia się - rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu dzieci z deficytami w uczeniu się (cz. II) Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
05.05.15 15.00 18.00 upłynął Ewa Sprawka,
Jolanta Kałużna
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
i kontraktowego
Zadania kontrolno-oceniające w wychowaniu fizycznym - relacje między podstawą programową a procesem oceniania ucznia Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Ćwiklińskiej 9
06.05.15 16.30 19.30 04.05.15 Ewa Sprawka
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Jak stymulować aktywność dzieci na wychowaniu fizycznym - wprowadzenie do piłki ręcznej Szkoła Podstawowa nr 193
ul. Standego 1
13.05.15 14.30 16.00 11.05.15 Ewa Sprawka, Joanna Kwiecińska
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Metody i formy pracy
w uczeniu podstawowych elementów technicznych
w piłce siatkowej
Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Ćwiklińskiej 9
06.05.15 15.00 16.30 04.05.15 Ewa Sprawka,
Marcin Sapiński

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 44 Sekrety skutecznej komunikacji Szkoła Podstawowa nr 44
ul. Kusocińskiego 100
06.05.15, 08.05.15 14.30 18.15 05.05.15 Jolanta Kałużna
2.
Zainteresowani nauczyciele Trening antystresowy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.05.15 9.30 13.00 11.05.15 Jolanta Kałużna
3.
Nauczyciele z Gimnazjum nr 3 Stres i wypalenie zawodowe
w zawodzie nauczyciela
ul. Zacisze 7/9 11.05.15 15.00 17.30 Elżbieta Leśniowska
4.
Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal- nych nr 22 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22
ul. Przybyszewskiego 73/75
12.05.15 15.00 18.00 JolantaTrawczyńska Markiewicz
5.
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 206 Akademia wychowawcy klasy Szkoła Podstawowa nr 206
ul. Łozowa 9
13.05.15 15.00 17.30 Elżbieta Leśniowska
6.
Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 Przeciwdziałanie agresji
i przemocy w szkole
Zespół Szkół Specjalnych nr 7
ul. Siarczana 29/35
20.05.15 14.00 15.30 Jolanta Trawczyńska Markiewicz
7.
obserwacja zajęć edukacyjnych Pedagodzy szkolni ze szkół podstawowych TZA - trening wnioskowania moralnego Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Lermontowa 7
07.05.15 14.00 17.00 zgłoszenia i informacje - kontakt mailowy pedagog13@op.pl Jolanta Trawczyńska Markiewicz
8.
Pedagodzy pracujący
w Zespole Zadaniowym Instytucje Wspierające Rodzinę i Pracę Wychowawczo-
Opiekuńczą Szkoły
Instytucje wspierające działania wychowawcze szkoły Szkoła Podstawowa nr 189
ul. Kossaka 19
27.05.15 9.30 14.00 kontakt mailowy pedagog13@op.pl Jolanta Trawczyńska Markiewicz
9.
Dyrektorzy, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy "Mój Teatr Nasz Teatr – Edukacja teatralna w szkole" Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi
ul. Żubardzka 3
15.05.15 12.00 15.15 12.05.15 Hanna Jastrzębska Gzella
10.
Zainteresowani nauczyciele 36. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych "Dziatwa" 2015
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi
ul. Żubardzka 3
20.05.15 24.05.15 Hanna Jastrzębska Gzella
11.
Uczniowie gimnazjum ProEuropa Teatr Przebudzenia Gimnazjum ProEuropa
ul. Wrześnieńska 64
07.05.15, 14.05.15, 28.05.15 16.30 18.00 Hanna Jastrzębska Gzella

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie laureaci XIII Konkursu Wiedzy Technicznej i opiekunowie Podsumowanie XIII Konkursu Wiedzy Technicznej dla szkół podstawowych i gimnazjów Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
15.05.15 10.00 12.00 Barbara Preczyńska, Krzysztof Makowski
2.
Nauczyciele zajęć technicznych, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic Wiosenne prace rękodzielnicze Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
05.05.15 15.00 17.30 04.05.15 Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc
3.
Nauczyciele skupieni
w Zespole Metodycznym
ds. Doradztwa Zawodowego
i Pedagogicznego
Wykorzystanie metody Tomatisa w pracy z dziećmi
z deficytami rozwojowymi
Zespół Szkół Specjalnych nr 7
ul. Siarczana 29/35
do ustalenia 13.00 16.00 Wanda Chyrczakowska
4.
Nauczyciele skupieni
w Zespole Doradztwa Zawodowego
i Pedagogicznego
Trening uwagi słuchowej Zespół Szkół Specjalnych nr 7
ul. Siarczana 29/35
do ustalenia 13.00 16.00 Wanda Chyrczakowska
5.
Nauczyciele zajęć technicznych Analiza wyników Konkursu Wiedzy Technicznej
i konkursów motoryzacyjnych
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
27.05.15 14.30 16.30 Krzysztof Makowski
6.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Miękkie witraże Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
07.05.15 14.00 16.15 04.05.15 10 Bożena Piekarska
7.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Wiosenne inspiracje
z wykorzystaniem technik origami
Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
12.05.15 15.00 17.15 08.05.15 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Laureaci konkursów zorganizowanych przez Pracownię Edukacji Zawodowej ŁCDNiKP Podsumowanie konkursów dla uczniów i nauczycieli zorganizowanych przez Pracownię Edukacji Zawodowej w roku szk. 2014/2015 (Szybka Informacja nr 299) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
25.05.15 12.00 15.00 Grażyna Adamiec
współpraca: D. Andrzejczak,
J. Morawiec, J. Orda, A. Siennicka, M. Stompel, R. Zankowski
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia zawodowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
12.05.15, 19.05.15 14.00 15.00 12.05.15 Donata Andrzejczak
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Opracowanie materiałów dydaktycznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
26.05.15 15.00 16.00 26.05.15 Donata Andrzejczak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych Mechatronika w praktyce. Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
5.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Projektowanie procesu dydaktycznego nauczyciela kształcenia zawodowego
z wykorzystaniem technologii informacyjnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
6.
Nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych branży włókienniczej Techniki rękodzieła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
ul. Żeromskiego 115
08.05.15 10.00 14.00 05.05.15 Maria Michalak
7.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Wykorzystanie gier dydaktycznych w kształtowaniu kompetencji społecznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
21.05.15 14.00 16.00 20.05.15 Maria Michalak
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Konstruowanie materiałów dydaktycznych wspierających uczących się w przygotowaniu do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 02
18.05.15 14.00 17.00 15.05.15 Jadwiga Morawiec
9.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Plan dydaktyczny/wynikowy
a rozkład treści kształcenia.
Opracowywanie rozkładu materiału
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 02
11.05.15 14.00 17.00 09.05.15 Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak
10.
Nauczyciele języków obcych w kształceniu zawodowym Dobre praktyki szkół zawodowych w zakresie osiagania kompetencji językowych - język obcy zawodowy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
21.05.15 13.00 15.00 14.05.15 Joanna Orda
11.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Spotkanie Zespołu
ds. Tworzenia Szkoły Projektów - prezentacja dobrych praktyk szkół
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
20.05.15 14.00 15.30 15.05.15 Joanna Orda
12.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Zespół ds. Upowszechniania Nowych Rozwiązań Technicznych i Technolo- gicznych w Kształceniu Zawodowym - dobre praktyki szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
19.05.15 14.00 15.30 15.05.15 Joanna Orda
13.
Nauczyciele szkół zawodowych Spotkanie Zespołu
ds. Organizacji Konkursów Wynalazczych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
25.05.15 15.30 17.00 15.05.15 Joanna Orda
14.
Uczniowie i nauczyciele - uczestnicy konkursów Podsumowanie konkursów zawodowych "Najlepsza praca modelowo-konstryukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych" oraz "Szkolna Liga Mechatroniki" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
25.05.15 12.00 15.00 Grażyna Adamiec, Ryszard Zankowski
15.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Uruchamianie i programowanie elektropneumatycznych układów mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
13.05.15 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
16.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Uruchamianie i programowanie elektropneumatycznych układów mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 9
19.05.15 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
17.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Dni Otwarte Funduszy Europejskich ROEM w ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.05.15 9.00 15.00 Joanna Orda
18.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
19.05.15 15.00 17.30 15.05.15 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Odnawialne źródła energii ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
13.05.15 8.30 10.15 uzgodniono Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele szkoły ponadgimnazjalnej Technologie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
13.05.15 11.00 13.15 04.05.15 Dorota Zielińska
3.
Uczniowie ZSPS w Łodzi Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu elektrycznego ŁCDNIKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
14.05.15 8.30 11.30 uzgodniono Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy szkół/placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż.
w szkole/placówce
Szkoły/placówki wg zleceń 31.05.15 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 30 zł/os. Zdzisław Anglart
2.
Rady Pedagogiczne Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoły/placówki wg zleceń 31.05.15 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 800 Zdzisław Anglart
3.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa", BHP według nowej podstawy programowej, kwalifikacje technik BHP, programowanie uczenia BHP, edukacja BHP
w systemie modułowym
Stały punkt konsultacyjny ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
tel. 42 617 04 30
31.05.15 środy 11.00 środy 14.00 wcześniej Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie szkół łódzkiego systemu edukacji Charakterystyczne zagrożenia środowiska pracy w kontekście zastosowań nowoczesnych technologii i procesów Szkoły/placówki lub sala 16
ul. Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
31.05.15 piątki 9.30 piątki 13.30 14 dni przed datą zajęć Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
16.05.15 9.00 12.15 Zofia Kordala
2.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
06.05.15, 13.05.15, 20.05.15, 27.05.15 16.00 19.15 Zofia Kordala
3.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
04.05.15, 11.05.15, 18.05.15, 25.05.15 16.00 19.15 Zofia Kordala
4.
Nauczyciele stażyści Kończę staż i co dalej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
12.05.15 15.00 18.15 08.05.15 Aneta Madziara, Zofia Kordala
5.
Nauczyciele kontraktowi Kończę staż i co dalej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
21.05.15 15.00 18.15 18.05.15 Aneta Madziara, Zofia Kordala
6.
Nauczyciele mianowani Kończę staż i co dalej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
28.05.15 15.00 18.15 Aneta Madziara, Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy przedszkoli, szkół/placówek ogólnodostępnych Edukacja włączająca - spotkanie II ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
05.05.15 15.00 18.00 01.05.05 Katarzyna Pęczek
2.
Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy przedszkoli, szkół/placówek ogólnodostępnych Edukacja włączająca - spotkanie III ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
12.05.15 15.00 18.00 01.05.15 Katarzyna Pęczek
3.
Zainteresowani dyrektorzy szkół/placówek specjalnych Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
22.05.15 11.00 13.00 20.05.15 Katarzyna Pęczek, Jolanta Wojciechowska
4.
Nauczyciele pracujący
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach specjalnych
i ogólnodostępnych
Alternatywne metody komunikacji, "Przygotowanie zawodowe uczniów niesłyszących i słabo słyszących" Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Łodzi
ul. Siedlecka 7/21
19.05.15 10.00 12.30 16.05.15 Jolanta Wojciechowska,
Katarzyna Pęczek
5.
Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych
Polityka ryzyka - zarządzanie ryzykiem w ramach kontroli zarządczej Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
ul. Hipoteczna 1/3
04.05.15 10.00 14.00 nabór zamknięty Ewa Derecka
6.
Pracownicy i kadra kierownicza
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi
Sprawowanie kontroli zarządczej XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
07.05.15 10.00 14.00 Ewa Derecka
7.
Dyrektorzy łódzkich szkół i placówek Dokumentowanie kontroli zarządczej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
27.05.15 10.00 15.00 nabór zamknięty Ewa Derecka
8.
Dyrektorzy szkół/placówek Forum Dyrektorów Szkół
i Przedszkoli
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
20.05.15 10.00 13.00 15.05.15 Elżbieta Kolczyńska
9.
Dyrektorzy łódzkich szkół i placówek: Forum Dyrektorów Dokumentowanie kontroli zarządczej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
20.05.15 10.00 13.00 19.05.15 Ewa Derecka

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy piątek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych
i przedszkoli
Fotografia cyfrowa. Komputerowa obróbka zdjęć ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 109
20.05.15 17.00 18.30 Sławomir Szaruga
5.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych wszystkich typów szkół Mistrzowie Kodowania - programowanie w środowisku Scratch ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
05.05.15, 12.05.15, 19.05.15, 26.05.15, 02.06.15 16.00 19.00 30.04.15 40 Anna Koludo

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Poznajemy łódzkie nekropolie - Cmentarz Żydowski Zajęcia terenowe 06.05.15 15.00 Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Poznajemy łódzkie nekropolie - Cmentarz ewangelicki na ul. Felsztyńskiego Zajęcia terenowe 12.05.15 15.30 Katarzyna Gostyńska
3.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół,
w szczególności: wychowawcy, nauczyciele WOS, WDŻR, języka polskiego, języków obcych, trenerzy.
Kurs rozpoczyna się 29.04.2015 i jest kontynuowany w maju. Liczba godzin: 30
Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej.
III edycja w roku szkolnym 2014/2015
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
sale: 6.05 s.310; 11.05 s.210;
18.05 s.210;
27.05 s.210
06.05.15 15.15 19.00 kontynuacja 40 Barbara Muras
4.
Uczniowie gimnazjum
i nauczyciele
Wokół Księżego Młyna Zajęcia terenowe, początek Muzeum Kinematografii
Pl. Zwycięstwa 2
14.05.15 13.45 15.15 Piotr Machlański,
Katarzyna Gostyńska
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Poznajemy łódzkie nekropolie - podsumowanie projektu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
21.05.15 15.00 Piotr Machlański,
Katarzyna Gostyńska
6.
Nauczyciele historii wszystkich typów szkół Wykład dr. Wojciecha Marciniaka "Długi powrót do Ojczyzny. Repatriacja polskich obywateli z głębi ZSRR w latach 1945-46". Spotkanie
z Januszem i Katarzyną Lange - Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska"
Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27a
Sala Rady Wydziału (I piętro)
19.05.15 17.00 19.00 18.05.15 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Ewa Wiercińska
7.
Uczestnicy IX Konkursu Historycznego "Rzeczpospolita Obojga Narodów", nauczyciele historii, rodzice, dyrektorzy szkół Uroczyste podsumowanie konkursu Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
14.05.15 11.00 13.00 Ewa Wiercińska-Banaszczyk

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Młodzieżowy Parlament Europejski - finał Instytut Europejski
w Łodzi
ul. Piotrkowska 262
08.05.15 10.00 15.00 Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie VI klas Szkoły Podstawowej nr 34
w Łodzi
Świat zawodów na wesoło - mechatronik czy znam ten zawód - ćwiczenia praktyczne w ROEM ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.05.15 12.00 15.00 Dorota Świt
2.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Finał VI konkursu
"O przyszłości marzę teraz"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
22.05.15 10.00 13.00 Małgorzata Bartosiak
3.
Uczniowie klas II Kreowanie wizerunku zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Gen. Grota-Roweckiego 1
12.05.15 8.30 13.00 01.04.15 Ewa Koper
4.
Nauczyciele w gimnazjach Edukacja statystyczna
w gimnazjach w roku szkolnym 2014/2015
Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29
27.05.15 11.00 12.30 26.05.15 Małgorzata Redlicka
5.
Uczniowie klas I Hierarchia wartości młodych ludzi Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
19.05.15 8.00 12.00 13.04.15 Ewa Koper
6.
Uczniowie klas I Odkrywamy swoje talenty Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
13.05.15 9.50 13.40 14.04.15 Ewa Koper
7.
konferencja Uczniowie XXIX Liceum Ogólnokształcącego Indywidualny plan działania XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
06.05.15 9.00 13.00 Emilia Gralewska
8.
Uczniowie gimnazjum Badanie predyspozycji Pracownia Edukacji Przedzawodowej
w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 137
07.05.15 9.00 12.30 Emilia Gralewska
9.
Uczniowie ZSETH Mowa ciała - komunikacja niewerbalna Zespół Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-
Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
14.05.15 13.30 15.30 Emilia Gralewska
10.
Uczniowie gimnazjum Badanie predyspozycji Pracownia Edukacji Przedzawodowej
w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Franciszkańska 137
21.05.15 9.00 12.30 Emilia Gralewska
11.
konferencja Uczniowie XXIX Liceum Ogólnokształcącego Indywidualny Plan Działania XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
13.05.15 9.00 13.00 Emilia Gralewska
12.
konferencja Uczniowie XXIX Liceum Ogólnokształcącego Indywidualny Plan Działania XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
20.05.15 9.00 13.00 Emilia Gralewska
13.
konferencja Uczniowie XXIX Liceum Ogólnokształcącego Indywidualny Plan Działania XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
27.05.15 9.00 13.00 Emilia Gralewska

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
13.05.15, 20.05.15 15.00 17.30 11.05.15 Maria Wajgner, Agnieszka Mikina
2.
Nauczyciele, członkowie Zespołu Innowacyjnego ds. Kształtowania Postaw Przedsiębiorczych Dobre praktyki w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych - przegląd osiągnięć ZSETH
ul. Drewnowska 171
28.05.15 13.00 15.00 27.05.2015 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestnika
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie zespołów szkół
ponadgimnazjalnych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha, Anna
Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy administracji
szkolnej
Baza danych MS Access -
narzędzie łatwego zbierania
i magazynowania danych
w praktycznych zastosowaniach
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń (3 dni - łącznie 16 godz. dydakt.) zgłoszenie pisemne 15 Jarosław Tokarski, Elżbieta
Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
6.
konferencja Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy - w kontekście wyników
badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
7.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
8.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE