26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zespół Metodyczny
ds. Budowania Warsztatu Pracy Nauczyciela
o Krótkim Stażu Pracy
Ogród przedszkolny jako inspirujące środowisko do wyzwalania zdolności matematycznych małego dziecka Przedszkole Miejskie nr 154
ul. Przełajowa 21
22.04.15 16.00 18.30 Beata Wosińska
współpraca: Monika Dudek
2.
Zespół Innowacyjny
ds. Wykreowania Nowoczesnego Modelu Pracy z Dzieckiem
Bank pomysłów na rozwijanie aktywności artystycznej
u małego dziecka w Studium Aktywności Dzieci i Nauczycieli
Filia ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115
20.04.15 15.00 17.30 Beata Wosińska
współpraca: Anna Koralewska, Agnieszka Kacprzak
3.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Umiejętności społeczne kluczem do rozwoju zdolności interpersonalnych" oraz inni zainteresowani nauczyciele "Wspólnie odkrywamy wiosenne tajemnice" - twórcze inspiracje do rozwijania umiejętności społecznych małego dziecka Przedszkole Miejskie nr 20
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 2
08.04.15 9.30 11.00 Joanna Świątek
współpraca: Edyta Kaczanowska
4.
Zespół ds. Wdrażania Nowoczesnych Narzędzi Interaktywnych w Edukacji Przedszkolnej Zastosowanie różnorodnych aplikacji dostępnych
w Internecie w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych
Siedziba AGRAF
ul. Nowe Sady 2
14.04.15 15.00 17.00 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
5.
Nauczyciele z krótkim stażem pracy i inni zainteresowani Konstruowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem MRR W. Sherborne - cz. III Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
16.04.15 13.30 16.30 15.04.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Violetta Zeller
6.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z rejonu Łódź - Bałuty i inni zainteresowani
Zastosowanie technologii multimedialnej w edukacji językowej i matematycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
22.04.15 15.00 18.00 21.04.15 Alicja Krzyżańska, Aleksandra Proc
7.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Twórcze myślenie - sposoby rozwijania kreatywności uczniów klas I-III w różnych obszarach aktywności
(I spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
09.04.15 15.00 19.00 08.04.15 20 zł (10 godz.) Agnieszka Kacprzak, Hanna Derewlana
8.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej "Raz, dwa, trzy liczę, liczysz ty" - zabawy matematyczne
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 81
ul. Młynarska 38
23.04.15 16.30 18.00 22.04.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Agnieszka Górecka, Urszula Lisiewska
9.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic z Zespołu ds. Ekspresji Plastyczno-Muzyczno- Ruchowej
i zainteresowani
Wiosennie, radośnie i twórczo - plastyczne inspiracje Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Florecistów 3b
29.04.15 16.00 18.00 zgłoszenia do doradców Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak
współpraca: nauczyciele świetlicy SP 137- koordynator Aneta Erkiert
10.
Nauczyciele Zespołu Metodycznego
ds. Edukacji Regionalnej
i Patriotycznej
w Przedszkolu oraz inni zainteresowani
"A czy znasz ten Kraj..." - wytwarzanie propozycji zabaw
i zadań konkursowych dla dzieci w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 81
ul. Młynarska 38
28.04.15 16.00 17.30 Alicja Krzyżańska
11.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz świetlic i oddziałów przedszkolnych
w szkołach
Tańce i instrumentalne aranżacje utworów muzycznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
i dzwonków diatonicznych
Przedszkole Miejskie nr 207
ul. Piotrkowska 272
08.04.15 13.00 16.30 07.04.15 Anna Koralewska
(aniakoralewska@o2.pl),
Alicja Krzyżańska
12.
Nauczyciele z krótkim stażem pracy oraz zainteresowani Tworzenie programów edukacyjnych dla I etapu kształcenia oraz innowacji pedagogicznych - I spotkanie Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
16.04.15 14.30 17.00 13.04.15 Aleksandra Proc
13.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej Organizowanie pracy zespołowej podczas zajęć
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 71
ul. Rewolucji 1905 r. nr 19
15.04.15 9.00 11.00 08.04.15 Anna Koralewska (aniakoralewska@o2.pl)
współpraca: Dorota Marchewa

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka francuskiego wdrażający program DELF prim Korelacja 4 kompetencji językowych Alliance Francaise Manufaktura
ul. Drewnowska 88a
10.04.15 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół Hachette - nowy podręcznik, nowe materiały dydaktyczne - jak wybrać, jak pracować? Alliance Francaise Manufaktura
ul. Drewnowska 88a
24.04.15 (do ustalenia) 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
3.
Nauczyciele religii Problemy i wyzwania katechezy młodzieżowej Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
17.04.15 15.00 18.00 14.04.15 ks. Marcin Wojtasik
4.
Nauczyciele religii Analiza efektów pracy z nowym podręcznikiem w optyce zamierzeń i zadań nowej podstawy programowej Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
23.04.15 15.00 18.00 20.04.15 ks. Marcin Wojtasik
5.
Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych Motywujące lekcje języka angielskiego - warsztaty 12-godzinne (I spotkanie) XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
15.04.15 15.00 18.00 10.04.15 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
6.
Nauczyciele religii Wszystko jest w psalmach Filia UKSW
ul. ks. I. Skorupki 7
15.04.15, 22.04.15 15.00 18.45 14.04.15 Irena Wolska
7.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów artystycznych ze wszystkich typów szkół, inni zainteresowani nauczyciele "Szpinak, rzodkiewka
i marchewka - apteczka muzyczna"
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14, s. 9.
08.04.15 16.30 19.30 07.04.15 na adres e-mail 10 Aldona Danielewicz-Malinowska
(malinowska.aldona@gmail.
com)
8.
Nauczyciele muzyki wszystkich poziomów szkół członkowie PSEiAM (Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzyki) oraz nauczyciele
i osoby zainteresowane współdziałaniem z terenu województwa łódzkiego
Sekcja nauczycieli muzyki
w oświacie. Harmonogram działań, cele i zadania sekcji. Konferencja w Krakowie
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14, s. 9
25.04.15 11.00 13.00 24.04.15 5 Aldona Danielewicz-Malinowska
9.
Nauczyciele języka angielskiego Ewaluacja zadań pisemnych. Opracowanie wniosków do dalszej pracy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
15.04.15 15.00 18.00 Sławomir Jaraszkiewicz
10.
Uczniowie gimnazjów województwa łódzkiego
i ich opiekunowie
Konkurs Filozofii Klasycznej - finał ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
13.04.15 10.00 16.00 Ewa Sztombka
11.
Nauczyciele języka polskiego gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Wokół zagadnień semiotyki Budynek UŁ - Wydział Filologiczny
ul. Pomorska 171
aula A1
27.04.15 10.00 15.30 Ewa Sztombka, pracownicy naukowi UŁ
12.
Nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną Opracowanie zestawów pytań konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
Pracownia Humanistyczna
10.04.15 15.30 17.30 Ewa Sztombka
13.
Nauczyciele języka polskiego gimnazjów Warsztaty dziennikarskie (edukacja medialna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
21.04.15, 28.04.15, 05.04.15 15.30 18.30 21.04.15, 28.04.15, 05.05.15 10 Jolanta Kaleta-Spychalska, Danuta Górecka
14.
Nauczyciele, którzy tworzą Zespół Zadaniowy Tabor Duchowość św. Grzegorza Wielkiego Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
15.04.15 18.00 21.00 10.04.15 Grzegorz Zwoliński
15.
Uczniowie gimnazjów VIII Archidiecezjalny Turniej Siatkówki "Sport drogą do Boga" Gimnazjum i Liceum im. św. Jana Bosko
ul. Wodna 34
25.04.15 9.00 17.00 18.04.15 Grzegorz Zwoliński
16.
Nauczyciele języka niemieckiego gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Powojenna historia Niemiec na lekcji języka niemieckiego
z wykorzystaniem filmu "Zeitworte"
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
10.04.15 16.00 18.30 Ewa Ciemnicka
17.
Członkowie Zespołu Metodycznego Akademia Młodego Polonisty Jak pracować z lekturą szkolną? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
15.04.15 15.30 18.30 Jolanta Bielecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele i ich uczniowie, którzy uczestniczyli
w eliminacjach III etapu XXIV Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych
Podsumowanie XXIV Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych XX Liceum Ogólnokształcące
ul. Obywatelska 57
10.04.15 12.00 13.30 10.04.15 Włodzimierz Nawrocki
2.
Zaproszeni uczestnicy
X Konkursu Fotograficznego
Podsumowanie X Konkursu Fotograficznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.04.15 11.00 12.30 14.04.15 Włodzimierz Nawrocki
3.
Zainteresowani nauczyciele chemii Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń 15.30 18.30 20.04.15 Małgorzata Kozieł
(mkoziel@wckp.lodz.pl)
4.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych pracujący w zespole konkursu "Z Pitagorasem na Ty" Konstruowanie arkusza zadań etapu ogólnołódzkiego Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
09.04.15 14.30 16.45 Anna Bartos
5.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych uczestniczących w etapie ogólnołódzkim konkursu "Z Pitagorasem na Ty" Eliminacje ogólnołódzkie
XII konkursu "Z Pitagorasem na Ty"
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67
ul. Maratońska 47 b
16.04.15 9.00 10.30 Anna Bartos
6.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych pracujący w zespole konkursu "Z Pitagorasem na Ty" Weryfikacja prac konkursowych etapu ogólnołódzkiego
XII konkursu "Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
16.04.15 14.30 17.00 Anna Bartos
7.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Zastosowanie narzędzi TIK
w pracy nauczyciela matematyki
Szkoła Podstawowa nr 81
ul. Emilii Plater 28/32
15.04.15, 22.04.15, 29.04.15 16.00 17.45 14.04.15 Anna Bartos
8.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum Nowe technologie w edukacji matematycznej - darmowe programy komputerowe
i aplikacje internetowe w pracy nauczyciela
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
09.04.15 15.30 18.00 06.04.15 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego
w szkole podstawowej - spotkanie 4/4
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
15.04.15 15.00 18.00 Anna Romańska
2.
Nauczyciele szkół podstawowych Nowe technologie w edukacji przyrodniczej Szkoła Podstawowa nr 130
ul. Gościniec 1
10.04.15 15.30 17.30 06.04.15 Anna Romańska
3.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych Szkolne laboratorium przyrodnicze Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Jurczyńskiego 1/3
24.04.15 15.30 17.30 20.04.15 Anna Romańska
4.
Nauczyciele szkół podstawowych Blogodydaktyka - nauczanie, uczenie się za pomocą bloga Informacja o miejscu zostanie podana
w późniejszym terminie
28.04.15 15.00 18.00 27.04.15 Anna Romańska
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego kontraktowi gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Awans nauczyciela kontraktowego - nauczyciel przed Komisją Egzaminacyjną
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
sala multimedialna
15.04.15 13.30 15.00 lista zamknięta Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny ŁCDNiKP
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego - mianowani ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel przed Komisją Kwalifikacyjną Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
sala multimedialna
15.04.15 15.00 17.00 lista zamknięta Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny ŁCDNiKP
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Fitness - Dance, próba tworzenia choreografii
z wykorzystaniem różnych kroków i figur tanecznych
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Więckowskiego 41
22.04.15 13.30 17.30 15.04.15 15 Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny ŁCDNiKP,
Ewa Brochocka i Renata Kunikowska - nauczycielki
I LO
8.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Judo to fajna sprawa - Judo
w życiu pomaga. Wykorzystanie techniki i ćwiczeń judo na
lekcjach wychowania fizycznego
XXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Podhalańska 2a
sala gimnastyczna
17.05.15 14.00 17.00 08.04.15 Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny ŁCDNiKP, Jarosław Ciemieniewski - XXV LO
9.
Koordynatorzy promocji zdrowia w szkołach Bądź Eko Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych
Al. Politechniki 37
09.04.15 13.00 16.00 Ewa Sprawka,
Małgorzata Krukowska
10.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Wpływ ruchu na proces uczenia się - rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu dzieci z deficytami w uczeniu się (cz. I) Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
16.04.15 15.00 18.00 15.04.15 Ewa Sprawka,
Jolanta Kałużna
11.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Metody pracy w kształtowaniu podstawowych umiejętności
w piłce siatkowej
Szkoła podstawowa nr 34
ul. Ćwiklińskiej 9
29.04.15 14.30 17.30 27.04.15 Ewa Sprawka,
Marcin Sapiński
12.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Wpływ ruchu na proces uczenia się - rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu dzieci z deficytami w uczeniu się (cz. II) Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
23.04.15 15.00 18.00 15.04.15 Ewa Sprawka,
Jolanta Kałużna

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele Jak motywować współpracowników? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
29.04.15 9.00 14.00 20.04.15 150 Jolanta Kałużna
2.
Nauczyciele, wychowawcy
z wszystkich typów szkół
Praca z dzieckiem agresywnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11
18.04.15 9.00 15.30 nabór zakończony Jolanta Markiewicz
3.
konferencja Absolwenci Kursu Dramy
I stopnia
Drama w wychowaniu, profilaktyce, edukacji i terapii ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 116
budynek C, II piętro
13.04.15, 20.04.15, 27.04.15 16.15 20.00 kontynuacja kursu Hanna Jastrzębska-Gzella
4.
konferencja Zainteresowani nauczyciele Bajkoterapia z elementami dramy ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 116
budynek C, II piętro
08.04.15, 15.04.14, 22.04.15, 29.04.15 16.15 20.00 05.04.15 160 Hanna Jastrzębska-Gzella

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych "Normy w szkole", "Normy wyrównują szanse" - sprawozdanie z konferencji Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
09.04.15 14.30 16.30 08.04.15 Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Działania Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach podstawowych. Organizacja spotkań z doradcami zawodowymi Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
16.04.15 14.30 16.30 15.04.15 Barbara Preczyńska
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Multimedia jako element aktywnej edukacji technicznej Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
15.04.15 15.00 17.15 10.04.15 Bożena Piekarska
4.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Pomysł na lekcję – relief tkacki Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
23.04.15 14.00 16.00 17.04.15 10 Bożena Piekarska
5.
Nauczyciele zajęć technicznych Dobre praktyki w edukacji przedzawodowej Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
15.04.15 14.30 16.30 Krzysztof Makowski
6.
Nauczyciele skupieni
w Zespole Metodycznym
ds. Doradztwa Zawodowego
i Pedagogicznego
Ewaluacja procesu doradczego Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
15.04.15 10.00 14.00 Wanda Chyrczakowska
7.
Dzieci z PM nr 235
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia 10.00 12.00 Wanda Chyrczakowska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
08.04.15, 22.04.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
2.
Zainteresowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
14.04.15, 17.04.15 9.00 14.00 08.04.15, 14.04.15 Krystyna Kielan
3.
Zainteresowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
17.04.15 9.00 14.00 14.04.15 Krystyna Kielan
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
22.04.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łodzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i obsługa układów mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Strykowska 10/18
s. 7 lub 9
08.04.15 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i obsługa układów mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Strykowska 10/18
s. 7 lub 9
22.04.15 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
7.
Uczniowie łódzkich
i okołołódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej
Konkurs zawodowy Szkolna Liga Mechatroniki ŁCDNiKP
ul. Strykowska 10/18
s. 4 i 7
16.04.15 09.30 14.00 31.03.15 Ryszard Zankowski
8.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Informatyzacja procesu edukacyjnego - wykorzystanie technologii informacyjnej
w dydaktyce
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
9.
Dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych Mechatronika w praktyce. Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
10.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Dostosowywanie programów nauczania do warunków szkolnych. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
11.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda WebQuest
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
21.04.15 15.00 17.00 19.04.15 Maria Michalak
12.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda WebQuest
w kształceniu zawodowym
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
ul. Żeromskiego 115
14.04.15 13.00 15.00 13.04.15 Maria Michalak
13.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Zdolności manualne atutem na rynku pracy Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
24.04.15 12.00 14.00 22.04.15 Maria Michalak
współpraca: Ewa Koper
14.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zawodowych Szkolna Liga Elektryki - finał ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
26.03.15 10.00 15.00 Grażyna Adamiec
15.
Zespół Zadaniowy
ds. Konkursu Szkolna Liga Elektryki
Organizacja Podsumowania Konkursu Szkolna Liga Elektryki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
01.04.15 10.00 15.00 Grażyna Adamiec
16.
konferencja Dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego Dobre praktyki w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
13.04.15, 20.04.15, 27.04.15 14.00 15.00 Grażyna Adamiec
17.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Motywowanie uczniów do uczenia się - wybrane techniki Punkt Konsultacyjny ds. Modernizacji Kształcenia Zawodowego
w ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
21.04.15 15.00 16.00 Grażyna Adamiec
18.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek Edukacja normalizacyjna
w szkole
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
14.04.15 14.00 16.00 13.04.15 Anna Siennicka
19.
Nauczyciele języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Język angielski zawodowy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
22.04.15 14.30 16.30 20.04.15 Joanna Orda
20.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak rozwijać potencjał ucznia
w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej? Projekty twórcze czyli odtwórcze?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
21.04.15 14.00 16.30 17.04.15 Joanna Orda

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy szkół/placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż.
w szkole/placówce
Szkoły/placówki wg zleceń 30.03.15 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 30 zł/os. Zdzisław Anglart
2.
Rady Pedagogiczne Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoły/placówki wg zleceń 30.03.15 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 800 zł/kurs Zdzisław Anglart
3.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa", BHP według nowej podstawy programowej, kwalifikacje technik BHP, programowanie uczenia BHP, edukacja BHP
w systemie modułowym
Stały punkt konsultacyjny ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
tel. 42 617 04 30
30.03.15 środy 11.00 środy 14.00 wcześniej Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie szkół łódzkiego
i wojewódzkiego systemu edukacji
Charakterystyczne zagrożenia środowiska pracy w kontekście zastosowań nowoczesnych technologii i procesów Szkoły/placówki lub sala 16
ul. Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
30.03.15 piątki 9.30 13.30 14 dni przed datą zajęć Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
13.04.15, 20.04.15, 27.04.15 13.30 15.50 kontynuacja 20 Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
10.04.15, 17.04.15 15.00 18.15 kontynuacja 400 Zofia Kordala
3.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
13.04.15, 20.04.15, 27.04.15 16.00 19.15 kontynuacja 400 Zofia Kordala
4.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.04.15, 08.04.15, 15.04.15, 22.04.15 16.00 19.15 kontynuacja 400 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani dyrektorzy szkół i placówek specjalnych oraz dyrektorzy poradni psychologiczno-
pedagogicznych
Nowa rola poradni
w kompleksowym wsparciu szkół
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
17.04.15 11.00 13.00 16.04.15 Jolanta Wojciechowska, Katarzyna Pęczek
2.
Nauczyciele, wicedyrektorzy, kadra kierownicza Projektowanie programu placówki. Organizacja procesu pedagogicznego placówki
w warunkach reformy systemu oświaty.
Placówka a środowisko lokalne
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s.310, 210
17.04.15-19.04.15, 24.04.15-26.04.15 piątek 15.00, sobota, niedziela 9.00 piątek 20.00, sobota, niedziela 15.45 Elżbieta Kolczyńska
3.
Dyrektorzy łódzkich przedszkoli i wszystkich typów szkół Przestrzeganie przepisów prawa (zagadnienia związane
z procedurami i przedmiotem kontroli PIP)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
15.04.15 9.00 13.00 13.04.15 Elżbieta Kolczyńska,
Aneta Madziara
4.
Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy - wszystkich etapów edukacyjnych Edukacja włączająca ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
21.04.15 15.00 18.00 20.04.15 Katarzyna Pęczek, Aneta Madziara
5.
Pracownicy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej
Doradztwa Zawodowego
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
w Łodzi
Planowanie i zarządzanie ryzykiem. Organizacja pracy zespołów orzekających -
2 spotkanie
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
w Łodzi
al. ks. kard.
S. Wyszyńskiego 86
01.04.15 12.00 15.00 nabór zakończony Ewa Derecka
6.
Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych
z Łodzi i województwa łódzkiego
Kontrola zarządcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych - 4 spotkanie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
14.04.15 10.00 14.30 nabór zakończony 40 Ewa Derecka
7.
Dyrektorzy łódzkich Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Zarządzanie strategiczne
i polityka ryzyka - 3 spotkanie
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Hipoteczna 3/5
21.04.15 9.00 13.30 nabór zakończony Ewa Derecka

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 16.30 18.30 Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy piątek 16.30 18.00 Sławomir Szaruga
4.
Nauczyciele z wszystkich typów szkół Taśma VHS i co dalej - odzyskaj zapomniane filmy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
22.04.15 15.00 18.00 15.04.15 Tomasz Krupa
5.
Nauczyciele
zainteresowani
tworzeniem prezentacji
multimedialnej w chmurze
internetowej
Prezi - nowy wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia do ustalenia 48 Anna Koludo

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół Lego Education - wykorzystanie klocków Lego w procesie dydaktycznym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
08.04.15 10.00 14.00 08.03.15 Czesława Siewierska, Bogusława Walenta
2.
Nauczyciele bibliotekarze i uczniowie biorący udział w XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych Gala XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
16.04.15 13.00 15.00 13.04.15 Bogusława Walenta, Czesława Siewierska

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie szkół podstawowych pod opieką nauczycieli, zainteresowani nauczyciele Wokół Księżego Młyna Muzeum Kinematografii
Pl. Zwycięstwa 2
16.04.15 13.30 15.00 10.04.15 Katarzyna Gostyńska
2.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Poznajemy łódzkie nekropolie - Cmentarz Stary Zajęcia terenowe
15.04.15 15.00 18.00 Katarzyna Gostyńska
3.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej -
III edycja
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
20.04 - sala 210
29.04 - sala 310
06.05 - sala210
11.05 - sala 210
18.05 - sala 210
20.04.15 15.00 19.30 16.04.15 40 Barbara Muras
4.
Nauczyciele historii wszystkich typów szkól Konwent Dominikanów
w Łęczycy 1275-1799, wykład
dr. Tomasza Stolarczyka
Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27a
Sala Rady Wydziału
I pietro
21.04.15 17.00 19.00 20.04.15 Polskie Towarzystwo Historyczne,
ŁCDNiKP - Ewa Wiercińska-Banaszczyk
5.
Nauczyciele historii szkół podstawowych, uczniowie II etapu edukacji Etap wojewódzki IX Konkursu Historycznego "Rzeczpospolita Obojga Narodów" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210, 310
09.04.15 11.00 13.00 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
6.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Poznajemy łódzkie nekropolie - Cmentarz Zarzew Cmentarz Zarzew - wejście od ul. Lodowej 22.04.15 15.30 17.00 Piotr Machlański

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
seminarium Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
IX edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie
dr Jacka Saryusz-Wolskiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
14.04.15, 23.04.15, 29.04.15 15.30 18.00 Barbara Wrąbel, Barbara Muras
2.
konferencja Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Program Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 301 i 304
01.04.15, 08.04.15, 13.04.15, 15.04.15, 20.04.15, 22.04.15, 27.04.15, 29.04.15 14.00 16.30 Anna Koludo, Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich - uczestnicy SZOK Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i podstawowe techniki autoprezentacji ul. Drewnowska 171 09.04.15 13.30 15.30 Emilia Gralewska
2.
Uczniowie gimnazjów Badanie predyspozycji zawodowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
10.04.15 9.00 12.30 Emilia Gralewska
3.
Doradcy zawodowi E-doradztwo edukacyjo-zawodowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
27.04.15 9.30 13.00 Małgorzata Sienna
4.
konferencja Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 13 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici 16
01.04.15 14.30 16.30 Jolanta Kacprzak
5.
konferencja Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 13 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 13
ul. Wici 16
08.04.15 14.30 16.30 Jolanta Kacprzak
6.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 10 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
10.04.15 09.00 12.00 Jolanta Kacprzak
7.
konferencja Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 10
Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
ul. Strykowska 10/18
10.04.15 13.00 14.30 Jolanta Kacprzak
8.
Uczniowie I i II klas gimnazjów Konkurs "Statystyka w karierze" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
15.04.15 10.00 12.00 Małgorzata Redlicka
9.
Uczący się w szkole ponadgimnazjalnej Umiejętności miękkie
a potrzeby pracodawców
Zespół Szkół Turystyczno- Ekonomiczno-
Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
01.04.15 8.00 12.00 Emilia Gralewska
10.
konferencja Uczniowie III klas Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 19
ul. Wapienna 17
01.04.15 9.00 12.00 30.03.15 Małgorzata Redlicka
11.
konferencja Uczniowie klas III Świadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
13.04.15 13.00 16.00 03.03.15 Ewa Koper
12.
konferencja Uczniowie klas III Świadomy wybór dalszej ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
14.04.15 13.00 16.00 12.03.15 Ewa Koper
13.
Uczniowie klas II Kreowanie wizerunku zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
28.04.15 10.00 14.00 Ewa Koper
14.
Uczniowie klas II Kreowanie wizerunku zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
29.04.15 12.00 14.00 03.03.15 Ewa Koper
15.
konferencja Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
08.04.15 14.00 17.00 Anna Zientalska
16.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 16 Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 16
ul. Syrenki 19a
09.04.15 14.00 17.00 Anna Zientalska
17.
Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej na zmieniającym się rynku pracy Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
08.04.15 12.00 14.00 Anna Zientalska

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
15.04.15, 22.04.15 15.00 18.00 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner
2.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Konkurs dla klas III szkół podstawowych "I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą" Szkoła Podstawowa nr 143
ul. Kuźnicka 12
24.04.15 10.30 14.30 Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły uczestnika do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły uczestników do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie zespołów szkół
ponadgimnazjalnych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły uczestników do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha, Anna
Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy administracji
szkolnej
Baza danych MS Access -
narzędzie łatwego zbierania
i magazynowania danych
w praktycznych zastosowaniach
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń (3 dni - łącznie 16 godz. dydakt.) zgłoszenie pisemne 15 Jarosław Tokarski, Elżbieta
Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
6.
konferencja Uczniowie, rodzice, dyrektorzy i nauczyciele szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy - w kontekście wyników
badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb Zespół ORPdE
7.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
8.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE