26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej "Świąteczne nastroje" - pomysły na rozwijanie aktywności artystycznej małego dziecka.
(Niezbędne materiały: słoik, kolorowa bibuła prasowana, serwetki o tematyce świątecznej, tasiemka)
Przedszkole Miejskie nr 126
ul. Władysława Broniewskiego 101/103
08.12.15 15:00 17:00 04.12.15 Joanna Świątek
(kapis2000@gmail.com)
współpraca: Paula Banach
2.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej z krótkim stażem pracy oraz inni zainteresowani Serwetkowe dekoracje na Święta Bożego Narodzenia - decupage w pracy nauczyciela przedszkola Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
08.12.15 14:00 17:00 07.12.15 koszt materiałów ok. 5 zł Alicja Krzyżańska
współpraca: Lidia Grzelak, Malwina Dymek
3.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej "W świątecznym nastroju" - zabawy matematyczne
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
16.12.15 9:00 11:15 15.12.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Malwina Dymek
4.
Zespół Zadaniowy
ds. Wdrażania Programu Tablit
Innowacyjne strategie
i metody pracy z dzieckiem
w wieku przedszkolnym (trzecie spotkanie)
Siedziba ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C, s. 26
02.12.15 13:00 16:00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
5.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Ozdoby i dekoracje świąteczne Przedszkole Miejskie nr 214
ul. Batalionów Chłopskich 21
01.12.15 15:30 17:30 na materiały plastyczne 15 zł Beata Wosińska
współpraca: Magdalena Grzegorczyk, Magdalena Owczarek
6.
Zespół Zadaniowy
ds. Wykorzystywania Nowoczesnych Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych, zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Mistrzowie kodowania - kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii Przedszkole Miejskie nr 120
ul. Aleksandrowska 20a
16.12.15 9:30 11:30 07.12.15 Beata Wosińska
(beata.wosinska@wp.pl)
współpraca: Beata Zawadzka
7.
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zdrowe, jadalne prezenty świąteczne - warsztaty kulinarne Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
08.12.15 15:00 17:30 04.12.15 o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń 10 zł - koszt materiałów Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska, Jolanta Dobrosińska-Chołys i Aneta Grabowska - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 166
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych Konstrukcyjne zabawy kinezjologiczne
z wykorzystaniem elementów origami - zajęcia świetlicowe poprowadzone metodą "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
15.12.15 12:50 14:00 11.12.15 o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Aleksandra Proc
współpraca: Małgorzata Błaszczyk-Rogalska - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 30
9.
Zakwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Ocenianie kształtujące
w klasach młodszych
(II spotkanie)
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
s. 8
02.12.15 15:00 18:00 Agnieszka Kacprzak, Aleksandra Proc
10.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Bezpieczeństwo emocjonalno-społeczne uczniów kl. I-III (I spotkanie) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
16.12.15 15:30 17:30 11.12.15 Agnieszka Kacprzak
współpraca: Jolanta Kałużna

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języków romańskich uczestniczący w I i II części seminarium DELFprim/DELFjunior Alliance Francaise (Łódzka Manufaktura)
ul. Drewnowska 58A
11.12.15 16:00 18:00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele języka rosyjskiego w gimnazjum Nasz portret.
Lekcja w klasie I
(8 godzina lekcyjna)
Gimnazjum nr 35
w ZSO nr 8
ul. Czernika 1/3
s. B II 7
18.12.15 14:10 14:55 14.12.15 na adres e-mail Kamil Dyjankiewicz,
Katarzyna Stępień
(kstepien@wckp.lodz.pl)
3.
Uczniowie gimnazjów zakwalifikowani do stopnia rejonowego WKPzJR Eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów XII Liceum Ogólnokształcące
al. Anstadta 7
16.12.15 10:00 11:00 Katarzyna Stępień
4.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego - organizacja
i przebieg. Ocena i weryfikacja prac konkursowych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
XII Liceum Ogólnokształcące
al. Anstadta 7
do ustalenia (3 x 90 min.) 16:00 18:00 Katarzyna Stępień
5.
Nauczyciele języka rosyjskiego w gimnazjum Modelowe zajęcia edukacyjne - ewaluacja, wymiana doświadczeń Gimnazjum nr 35
w ZSO nr 8
ul. Czernika 1/3
s. B II 7
18.12.15 15:00 16:00 Katarzyna Stępień
6.
Zainteresowani nauczyciele języka polskiego Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela polonisty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
02.12.15, 17.12.15 15:30 18:30 23.11.15 25 Jolanta Bielecka
7.
Nauczyciele języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Święta Bożego Narodzenia na świecie XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
17.12.15 12:05 12:50 10.12.15 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
8.
Członkowie Zespołu
ds. Testów Diagnostycznych z Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych
Tworzenie testów diagnostycznych dla uczniów klas trzecich XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
15.12.15 16:00 18:00 11.12.15 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
9.
Nauczyciele i uczniowie zainteresowani edukacją filozoficzną Egzystencjalizm w Polsce Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 161
03.12.15 15:30 17:30 Ewa Sztombka
10.
Nauczyciele i uczniowie zainteresowani edukacją filozoficzną Tolerancja Uniwersytet Łódzki
Instytut Filozofii
ul. Kopcińskiego 16/18
18.12.15 15:30 16:30 Ewa Sztombka
11.
Nauczyciele języka polskiego Jak uczyć argumentacji? XXIII Liceum Ogólnokształcące
Al. Piłsudskiego 159
14.12.15 15:30 18:30 04.12.15 Ewa Sztombka, Danuta Górecka
12.
Nauczyciele zainteresowani tworzeniem
i modyfikowaniem programów kształcenia
Nauczyciel konstruktorem programu kształcenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
03.12.15 15:30 17:30 Danuta Górecka
13.
Nauczyciele języka niemieckiego Tematyka bożonarodzeniowa
w nauczaniu - uczeniu się języka niemieckiego - stacje, gry, animacje
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
02.12.15 16:00 18:30 27.11.15 Ewa Ciemnicka
14.
Nauczyciele języka niemieckiego Opracowanie własnego programu i/lub innowacji Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
03.12.15 16:00 18:30 01.12.15 Ewa Ciemnicka
15.
Nauczyciele języka niemieckiego Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
10.12.15 16:00 18:30 08.12.15 Ewa Ciemnicka
16.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, humanistycznych oraz inni zainteresowani Spotkania z muzyką "Muzyka
w sześciu dziedzinach sztuki". Zespoły muzyczne w sztuce
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
09.12.15 16:30 19:30 07.12.15 7 Aldona Danielewicz-Malinowska
17.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, humanistycznych oraz inni zainteresowani Mirosław Bałka: Nerw. Konstrukcja Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi
ul. Ogrodowa 19 (Manufaktura)
03.12.15 16:00 19:00 01.12.15 6 zł (w kasie ms2) Aldona Danielewicz-Malinowska
18.
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów (oraz nauczyciele zainteresowani tematyką Holokaustu)
Holokaust w polskim filmie
(część 3.)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
08.12.15 15:30 18:00 07.12.15 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
19.
Nauczyciele religii Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy
z przedszkolakiem
Filia UKSW
ul. ks. I. Skorupki 7
09.12.15 15:00 18:45 08.12.15 Irena Wolska
20.
Członkowie Zespołu Metodycznego
ds. Edukacji Religijnej
Chwalimy Boga śpiewem Filia UKSW
ul. ks. I. Skorupki 7
12.12.15 9:00 12:00 11.12.15 Irena Wolska
21.
Nauczyciele religii Sakramenty święte w życiu osób niepełnosprawnych Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
11.12.15 15:00 18:00 07.12.15 ks. Marcin Wojtasik
22.
Nauczyciele religii Posłannictwo i powinności katechety szkolnego Centrum Katechetyczne
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rycerska 3
97-300 Piotrków Trybunalski
12.12.15 16:30 19:30 09.12.15 ks. Marcin Wojtasik
23.
Nauczyciele katecheci Tradycje wigilijne Filia UKSW w Łodzi
ul. Skorupki 7
08.12.15 15:30 19:00 06.12.15 ks. Michał Pietrasik
24.
Nauczyciele języka polskiego z gimnazjów Praca z uczniem zdolnym Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
15.12.15 15:00 17:00 Jolanta Kaleta-Spychalska
25.
Nauczyciele religii należący do zespołu Duchowość św. Agnieszki Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
09.12.15 18:00 21:00 Grzegorz Zwoliński
26.
Nauczyciele religii Integracja środowisk wychowawczych w katechezie Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
16.12.15 16:00 19:00 08.12.15 Grzegorz Zwoliński

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele chemii Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3A
09.12.15 15:00 17:00 08.12.15 Małgorzata Kozieł
(mkoziel@wckp.lodz.pl)
2.
Nauczyciele pracujący
w zespole
Konstruowanie arkusza na eliminacje rejonowe WKPzF IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
03.12.15 15:00 18:00 Włodzimierz Nawrocki
3.
Zainteresowani nauczyciele fizyki
w gimnazjach
Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli na III etapie edukacyjnym
w przygotowaniu uczniów do eliminacji rejonowych WKPzF
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
08.12.15 15:00 18:00 Włodzimierz Nawrocki
4.
Zainteresowani nauczyciele fizyki i chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Metoda projektu w pracy
z uczniem zdolnym. Etap I – szkolny XI Konkursu Fotograficznego "Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne w Łodzi"
Publiczne Gimnazjum nr 21
ul. Balonowa 1
14.12.15 14:45 16:15 Włodzimierz Nawrocki
współpraca: Elżbieta Nawrocka
5.
Zainteresowani nauczyciele fizyki
w gimnazjach
Dyżur WKK po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do etapu rejonowego WKPzF ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.12.15 17:00 18:30 Włodzimierz Nawrocki
6.
Nauczyciele pracujący
w zespole
Organizacja eliminacji etapu II – ogólnołódzkiego I stopnia XXV Konkursu Fizycznego IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
18.12.15 15:00 18:00 Włodzimierz Nawrocki
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach części I i II LXV Olimpiady Fizycznej
Laboratorium podstaw miernictwa i elektroniki Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 219 do ustalenia (kontakt e-mail) 16:00 19:00 Włodzimierz Nawrocki
(ew.nawrocki@wp.pl),
dr Rafał Ledzion
8.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Odwrócona lekcja, odwrócona klasa Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
03.12.15 15:30 17:30 Anna Bartos
9.
Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych Origami na gwiazdkę Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
09.12.15 15:30 17:00 Anna Bartos
10.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum Konstruowanie sprawdzianów szkolnych dla uczniów klasy I gimnazjum (20-godz.) Zespół szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
cz.1 - 10.12.15; cz.2 - 17.12.15 15.30 18.30 07.12.15 Danuta Węgrowska, Kazimierz Żylak

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych Ocenianie wspierające rozwój ucznia - spotkanie 2/2 - konstruowanie i stosowanie informacji zwrotnej
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
01.12.15 15:00 18:00 Anna Romańska
2.
Nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?
- spotkanie 2/4 - zadania kształtujące m.in. umiejętności posługiwania się mapą, kierunkami świata, skalą
Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Szpitalna 9/11
09.12.15 15:30 18:00 Anna Romańska
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów ze stażem 0-1
Warsztat pracy młodego nauczyciela: dokumentowanie własnej pracy, bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela, awans zawodowy nauczyciela stażysty Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
obiekty sportowe
p. nr 20
17.12.15 14:00 15:30 11.12.15 Teresa Libiszewska-Gozdan doradca metodyczny ŁCDNiKP
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Wpływ ruchu na proces uczenia się (cz. III) Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
01.12.15 15:00 18:00 upłynął Ewa Sprawka,
Jolanta Kałużna
5.
Nauczyciele biologii
w szkołach ponadgimnazjalnych
Jak pracować z uczniem zdającym maturę z biologii? Konstruowanie arkusza matury próbnej II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
s. 103
10.12.15, 14.12.15, 04.01.16 15:30 18:00 08.12.15 Jacek Pachelski

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych O szkolnych konkursach umiejętnościowych prawie wszystko ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
02.12.15 15:30 18:30 upłynął Elżbieta Bytniewska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Zrób coś z niczego – warsztaty twórczej aktywności uczniów Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
02.12.15 15:45 18:15 27.11.15 8 Bożena Piekarska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Nowoczesne metody kształcenia i nowe role nauczyciela Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
14.12.15 14:30 17:00 Krzysztof Makowski
3.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.12.15 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
4.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.12.15 10:00 13:00 Wanda Chyrczakowska
5.
Nauczyciele skupieni
w Zespole Metodycznym ds. Doradztwa Metodycznego
i Zawodowego
Radzenie sobie z emocjami
w trudnych sytuacjach zawodowych
Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
21.12.15 10:30 14:00 Wanda Chyrczakowska
6.
Nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej Smaczne i zdrowe prezenty świąteczne. Warsztat kulinarny Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
08.12.15 15:00 17:00 04.12.15 Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc
7.
Nauczyciele szkół podstawowych przygotowujący uczniów do zdobycia karty rowerowej Jak przygotować uczniów do zdobycia karty rowerowej? Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
17.12.15 15:10 17:30 15.12.15 Barbara Preczyńska, Krzysztof Dolder

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół Pomysły na oryginalne własnoręcznie wykonane prezenty i ozdoby choinkowe Publiczne Gimnazjum nr 32
ul. Fabryczna 4
03.12.15 15:00 17:00 01.12.15 Maria Michalak
2.
konferencja Dyrektorzy szkół zawodowych, przewodniczący komisji kształcenia zawodowego, nauczyciele innowatorzy Redagowanie dobrych praktyk z zakresu innowacyjności szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
07.12.15, 14.12.15 14:00 15:00 Grażyna Adamiec
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie procesu uczenia się w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
03.12.15, 17.12.15 14:30 15:30 02.12.15, 16.12.15 Donata Andrzejczak
4.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Edukacja normalizacyjna
w szkole ponadgimnazjalnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
11.12.15 14:30 15:30 10.12.15 Donata Andrzejczak
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia modułowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
16.12.15 14:30 15:30 15.12.15 Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda WebQuest
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.12.15 14:00 16:00 05.11.15 Maria Michalak
7.
Nauczyciele przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych
w szkołach ponadgimnazjalnych
Wykorzystanie narzędzi ICT
w edukacji finansowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
14.12.15 14:00 16:00 12.12.15 Maria Michalak
8.
Nauczyciele i uczniowie gimnazjum zainteresowani edukacją mechatroniczną Mechatronika wokół nas ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310, ROEM
15.12.15 13:00 15:30 14.12.15 Jadwiga Morawiec
współpraca: Danuta Urbaniak
9.
Nauczyciele i uczniowie gimnazjum zainteresowani edukacją mechatroniczną Mechatronika wokół nas ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
15.12.15 14:30 17:00 14.12.15 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
10.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Akademia Pomiaru -
opracowanie materiałów wspomagających przygotowanie uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w części praktycznej egzaminu - grupa 1
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
01.12.15, 07.12.15 15:00 18:00 10 Jadwiga Morawiec
współpraca: Jadwiga Miłos, Marek Szymański
11.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Doskonalenie umiejętności nauczyciela szkoły zawodowej w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w dydaktyce ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
12.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Punkt konsultacyjny: współpraca szkoły/placówki
z przedsiębiorstwami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń 07.12.15, 14.12.15 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
13.
Nauczyciele gimnazjów Przygotowanie uczniów do konkursu "Co wiem
o mechatronice?"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
08.12.15 13:00 16:00 07.12.15 Joanna Orda
14.
Nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Systemy energooszczędne
i odnawialne
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
03.12.15 12:00 16:00 01.12.15 Joanna Orda
15.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Sieci współpracy
i samokształcenia
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
02.12.15 14:00 17:30 01.12.15 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie ZSP nr 19 Badanie i ocena jakości wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
08.12.15 8:30 10:15 30.10.15 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z liceów Czy można produkować prąd
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.12.15 8:15 10:45 Dorota Zielińska
3.
Uczniowie VIII LO Modelowanie procesów przekształcania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych na energię elektryczną ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.12.15 10:45 12:15 Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele gimnazjów Konstruowanie zadań
o tematyce ekologicznej
Gimnazjum nr 12
ul. Ks. S. Brzóski 23
07.12.15 16:30 19:30 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła, placówka 31.12.15 13:00 19:00 14 dni przed planowanym rozpoczę- ciem 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny Szkoła, placówka 31.12.15 11:00 14:00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy
w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy
Szkoła, placówka 31.12.15 11:00 16:00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożenia
ul. Franciszkańska 137
sala konferencyjna (lewa strona parter)
31.12.15 9:00 14:00 14 dni przed planowanym rozpoczę- ciem Zdzisław Anglart
5.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb BHP, analiza
i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP
ul. Franciszkańska 137
pok. 16 (lewa strona parter)
każdy tydzień (środy godz. 13:00) 13:00 16:00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
07.12.15, 14.12.15 13:30 15:45 20 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
2.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
05.12.15, 12.12.15 9:00 12:15 540 zł/ semestr (80 godz.) Zofia Kordala
3.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski A2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
07.12.15, 14.12.15 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski A1+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
02.12.15, 09.12.15, 16.12.15 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli
Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
03.12.15, 10.12.15, 17.12.15 16:00 19:15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i artystycznych Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
11.12.15 15:00 17:15 09.12.15 Katarzyna Pęczek
2.
Zainteresowani nauczyciele edukacji humanistycznej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
15.12.15 15:00 17:15 14.12.15 Katarzyna Pęczek
3.
Wicedyrektorzy łódzkich przedszkoli i szkół Jak radzić sobie z "trudną" radą pedagogiczną? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
10.12.15 11:00 13:00 09.12.15 Elżbieta Kolczyńska
4.
Dyrektorzy przedszkoli Indywidualizacja oddziaływań
a procesy, możliwości i sytuacja społeczna dziecka
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
01.12.15 12:00 14:00 30.11.15 Elżbieta Kolczyńska
5.
Dyrektorzy przedszkoli
i różnych typów szkół
Gdzieje się, czyli o prawie przy kawie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
11.12.15 11:00 13:30 10.12.15 Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17:00 18:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 16:00 17:30 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17:00 18:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Dziecięca Akademia Młodych Twórców. Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
09.12.15 17:00 18:30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
III Forum Uczniów Uzdolnionych Informatycznie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s.: 310, 108, 109, 214, 306, 307
17.12.15 13:00 17:00 10.12.15 Sławomir Szaruga
6.
Nauczyciele z wszystkich typów szkół Cyfrowe projektowanie kalendarza ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
03.12.15 15:00 18:00 Anna Koludo

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół zawodowych Akademia Pomiaru - opracowanie materiałów wspomagających uczących się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna,
gr. 2)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Drewnowska 88
06.12.15, 10.12.15 15:00 18:30 Jadwiga Miłos,
Jadwiga Morawiec,
Marek Szymański

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie
i WDŻR
Jak wykorzystać wybrane techniki oceniania kształtującego i coachingu
w edukacji historycznej
i obywatelskiej?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
14.12.15 15:30 18:30 09.12.15 Barbara Muras

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie III klas gimnazjum Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 18
ul. T. Mostowskiego 23
02.12.15 8:40 11:15 01.12.15 Małgorzata Redlicka
2.
Uczniowie III klas gimnazjum Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 19
ul. Wapienna 17
11.12.15 9:50 13:00 10.12.15 Małgorzata Redlicka
3.
Uczniowie III klas gimnazjum Wybór dalszej ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
10.12.15 11:40 14:00 09.12.15 Małgorzata Redlicka
4.
konferencja Rodzice i uczniowie klas III Świadome planowanie ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 26
Al. 1 Maja 89
01.12.15 17:00 19:00 08.10.15 Ewa Koper
5.
Uczniowie klas I i II Poznaję siebie Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
10.12.15 7:30 13:00 09.10.15 Ewa Koper
6.
konferencja Uczniowie klas II i III Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-
Roweckiego 1
10.12.15 13:30 16:00 20.10.15 Ewa Koper
7.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
15.12.15 17:00 19:00 10.09.15 Ewa Koper
8.
konferencja Uczniowie klas III Świadome planowanie ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
09.12.15 9:00 14:00 05.11.15 Ewa Koper
9.
Uczniowie XLVII LO Studia - czy to takie trudne? XLVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Czernika 1/3
01.12.15 7:45 9:30 Emilia Gralewska
10.
konferencja Uczniowie XLIV Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi
Indywidualne planowanie kariery edukacyjnej
i zawodowej
XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Wacława 22/24
02.12.15 10:00 14:00 Dorota Świt
11.
Uczniowie Gimnazjum nr 30 w Łodzi Poznaj siebie w kontekście wyboru zawodu Gimnazjum nr 30
ul. Nowogrodzka 6/14
09.12.15 11:00 16:00 Dorota Świt
12.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 35 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 35
ul. Czernika 1/3
03.12.15 11:15 12:00 Emilia Gralewska
13.
Uczniowie gimnazjów Badanie predyspozycji Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
04.12.15 9:00 12:30 Emilia Gralewska
14.
Uczniowie Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 35
ul. Czernika 1/3
10.12.15 11:15 12:00 Emilia Gralewska
15.
Uczniowie Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 35
ul. Czernika 1/3
17.12.15 11:15 12:00 Emilia Gralewska
16.
Uczniowie Badanie predyspozycji zawodowych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
11.12.15 9:00 12:30 Emilia Gralewska

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
09.12.15 15:00 17:00 08.12.15 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.12.15 15:00 18:00 Agnieszka Mikina,
Maria Wajgner
3.
Nauczyciele z obszaru turystki i hotelarstwa Ewaluacja programu nauczania Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
17.12.15 15:00 17:00 Maria Wajgner
4.
Nauczyciele, członkowie Zespołu Metodycznego ds. Kształtowania Postaw Przedsiębiorczych Promocja dobrych praktyk cz.II Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
03.12.15 15:00 17:00 Maria Wajgner,
Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konferencja Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy w kontekście wyników
badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
6.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
7.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt
Informacyjno- Konsultacyjny
ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
8.
Wybrane szkoły
kształcące dla potrzeb
branży włókienniczo- odzieżowej
Badanie ankietowe wśród
uczniów w ramach projektu
badawczego "Branża
włókienniczo-odzieżowa
w regionie łódzkim wczoraj
i dziś a potrzeby rynku pracy"
Teren szkoły zgodnie z harmonogramem projektu do ustalenia do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha