26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Liderzy WDN oraz zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej pełniący funkcję opiekuna stażu Rola i zadania opiekuna stażu Filia ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
II piętro
07.10.15 13.00 16.30 Alicja Krzyżańska
(alicjakrzyzanska@wp.pl), Anna Koralewska (aniakoralewska@o2.pl)
2.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej Przedszkolak na ścieżce do sukcesu w szkole. Metody przygotowujące do czytania
i pisania
Przedszkole Miejskie nr 207
ul. Piotrkowska 272
21.10.15 13.00 16.30 Anna Koralewska (aniakoralewska@o2.pl), Alicja Krzyżańska (alicjakrzyzanska@wp.pl)
3.
Zespół Metodyczny
ds. Wdrażania Programu Tablit
Innowacyjne strategie
i metody pracy z małym dzieckiem
Przedszkole Miejskie nr 101
ul. Rejtana 10
21.10.15 16.00 18.15 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
4.
Zespół metodyczny
ds. włączania do praktyki przedszkolnej j.angielskiego
Modelowanie różnorodnych strategii ukierunkowanych na wykorzystywanie różnorodnych pomysłów i metod związanych z wczesną nauką j.angielsiego ŁCDNiKP filia ul. Żeromskiego 115 budynek C sala 32 07.10.15 14.00 16.00 30.10.15 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
5.
Zespół Metodyczny
ds. Wykorzystywania Nowoczesnych Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych
w Pracy Nauczyciela
Nowoczesne sposoby efektywnej wymiany informacji
z wykorzystaniem zasobów Internetu
Przedszkole Miejskie nr 214
ul. Batalionów Chłopskich 21
28.10.15 15.00 17.00 21.10.15 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
6.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele klas IV-VI Orientacja zawodowa uczniów
I etapu kształcenia. Działalność Szkolnych Ośrodków Kariery. Deklaracje szkół do udziału
w projekcie
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
s. 8
21.10.15 14.30 17.00 19.10.15 Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska
7.
Nauczyciele klas pierwszych łódzkich szkół podstawowych Obszary i etapowość prac
w projekcie "Bezpieczna klasa I". Zasady uzyskania certyfikatu
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
s. 8
12.10.15 15.00 18.00 9.10.15 Aleksandra Proc, Agnieszka Kacprzak
8.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Prezentacja dobrych praktyk nauczycielskich w zakresie naturalnej nauki języka angielskiego małego dziecka. Wymiana doświadczeń nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej w aspekcie stosowanych strategii działań
Przedszkole Miejskie nr 42
ul. Gnieźnieńska 9
27.10.15 13.30 15.00 21.10.15 Aleksandra Proc
współpraca: Alicja Krzyżańska
9.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, świetlic z Zespołu ds. Ekspresji Plastyczno-Muzyczno-
Ruchowej
Improwizacje plastyczno-muzyczno-ruchowe w jesiennym klimacie Szkoła Podstawowa nr 64
ul. Anczyca 6
8.10.15 16.00 18.00 6.10.15 Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak
nauczyciele SP 64: Dagmara Dembska, Izabela Wągrowska, Ewa Broncher-Filipska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Jak efektywnie organizować proces kształcenia polonistycznego w szkole ponadgimnazjalnej? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
01.10.15 15.30 17.30 25.09.15 Ewa Sztombka
2.
Nauczyciele religii Chwalimy Boga śpiewem ul. ks. I. Skorupki 7
07.10.15 16.00 18.00 07.10.15 Irena Wolska
3.
Nauczyciele religii Metoda dramy na katechezie ul. ks. I. Skorupki 7
14.10.15, 21.10.15 15.30 18.30 13.10.115 Irena Wolska
4.
Nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół DELF-junior/DELF-prim Alliance Francaise Lodz
ul. Drewnowska 58A
02.09.15 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
5.
Nauczyciele języka angielskiego Podsumowanie testów diagnostycznych.
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
01.10.15 15.00 18.00 28.09.15 Aneta Jachimowska, Sławomir Jaraszkiewicz
6.
Członkowie WKPzJA dla szkół podstawowych Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
15.10.15 16.00 19.00 10.10.15 Aneta Jachimowska
7.
Nauczyciele języka angielskiego Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
06.10.15 15.00 18.00 Sławomir Jaraszkiewicz
8.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Jak planować proces kształcenia polonistycznego
w szkole podstawowej?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.10.15, 20.10.15, 29.10.15 15.30 18.30 14.10.15 25 Jolanta Bielecka
9.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Opracowanie Regulaminu Konkursu. Określenie obszarów tematycznych (rozumienie tekstu pisanego, zadania leksykalne) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
do ustalenia (3 spotkania x 90 min.) 15.00 16.30 Katarzyna Stępień
10.
Nauczyciele języka rosyjskiego gimnazjów Modelowe zajęcia edukacyjne - propozycje tematów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
21.10.15 15.00 16.30 19.10.15 (adres e-mail) Katarzyna Stępień
11.
konferencja Nauczyciele języka rosyjskiego gimnazjów Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Rosyjskiego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
5.10.15, 12.10.15, 19.10.15 do ustalenia adres e-mail Katarzyna Stępień
12.
Nauczyciele języka polskiego gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych,
a także nauczyciele innych przedmiotów zainteresowani tematyką Zagłady
Holokaust w filmie polskim (sposoby wykorzystania filmu Janusza Morgensterna "Ambulans" i Grzegorza Skurskiego "Chleb"
w pracy z młodzieżą)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
06.10.15 15.30 18.30 05.10.15 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
13.
Nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów Nauczyciel konstruktorem programu kształcenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
20.10.15, 27.10.15 15.30 18.30 19.10.15 10 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
14.
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Jak doskonalić uczniowskie umiejętności tekstotwórcze? XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 159
19.10.15 15.30 18.00 16.10.15 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
15.
Nauczyciele języka niemieckiego Opracowanie innowacji
i programu nauczania
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
1.10.15 16.00 18.30 30.09.15 Ewa Ciemnicka
16.
Nauczyciele języka niemieckiego Metody i narzędzia wspierające uczenie się języka niemieckiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
8.10.15 16.00 18.30 7.10.15 Ewa Ciemnicka
17.
Nauczyciele języka niemieckiego Egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
22.10.15 16.00 18.30 Ewa Ciemnicka
18.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, wiedza
o kulturze) ze wszystkich poziomów szkół oraz zainteresowani
"Od Fryderyka Chopina do Howarda Gardnera". Wielorakie inteligencje artystyczne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
10.10.15 10.00 13.00 9.10.15 Aldona Danielewicz-Malinowska
19.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, wiedza
o kulturze) ze wszystkich poziomów szkół oraz zainteresowani nauczyciele
"Atlas nowoczesności". Kolekcja sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi
ul. Ogrodowa 19
15.10.15 16.16 18.18 12.10.15 Grupa 25-30 osób 6 zł (w kasie ms2) Aldona Danielewicz-Malinowska
20.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, wiedza
o kulturze) ze wszystkich poziomów szkół oraz zainteresowani nauczyciele
Wszyscy ludzie będą siostrami Muzeum sztuki ms2 w Łodzi
ul. Ogrodowa 19
29.10.15 16.00 18.00 26.10.15 r. Grupa 25-30 osób 6 zł (w kasie ms2) Aldona Danielewicz-Malinowska
21.
Nauczyciele religii Sakrament uzdrowienia i jego rola w życiu Kościoła Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
14.10.15 12.00 15.30 09.10.15 ks. Marcin Wojtasik
22.
Nauczyciele religii Sposoby rozwiązywania problemów w relacjach we współczesnej rodzinie Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
10.10.15 10.00 13.00 7.10.15 ks. Marcin Wojatsik
23.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, przedmiotów artystycznych oraz zainteresowani Chopin uczy i bawi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
ul. P. Czajkowskiego 14
20.10.15 16.30 19.00 19.10.15 10 Aldona Danielewicz-Malinowska
24.
Nauczyciele katecheci I komunia święta - formacja dzieci i ich rodziców Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. Skorupki 7
21.10.15 15.30 18.30 19.10.15 ks. Michał Pietrasik
25.
Nauczyciele religii Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania katechetycznego Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. Skorupki 3
12.10.15 16.00 19.00 8.10.15 Grzegorz Zwoliński
26.
Nauczyciele religii Organizacja pracy w roku szkolnym 2015/16 Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. Skorupki 3
7.10.15 18.00 21.00 5.10.15 Grzegorz Zwoliński
27.
Uczniowie szkół podstawowych II Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego Publiczne Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
24.10.15 9.00 15.00 15.10.15 Grzegorz Zwoliński

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele chemii
w szkołach ponadgimnazjalnych
Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli
na IV etapie edukacyjnym
w przygotowaniu uczniów do matury z chemii w zakresie rozszerzonym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
20.10.15 16.00 19.00 19.10.15 Małgorzata Kozieł
2.
Nauczyciele chemii
w gimnazjach
Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się do konkursu chemicznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
26.10.15 15.30 17.00 25.10.15 10 Małgorzata Kozieł
3.
Wojewódzka Komisja Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Organizacja eliminacji szkolnych WKPzF IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
do ustalenia z WKK 15.00 18.00 Włodzimierz Nawrocki
4.
Nauczyciele fizyki szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani XXV Konkursem Fizycznym Organizacja XXV Konkursu Fizycznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24
do ustalenia 15.00 18.00 Włodzimierz Nawrocki
5.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Metody aktywizujące
w edukacji matematycznej
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
s. 14
08.10.15, 22.10.15, 29.10.15 15.30 17.45 06.10.15 Anna Bartos
6.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych XIII Konkurs Matematyczny
"Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
s. 39
06.10.15 15.00 17.00 06.10.15 Anna Bartos
7.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Matamatyczne origami Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
s. 39
27.10.15 15.00 16.30 27.10.15 Anna Bartos
8.
Nauczyciele matematyki gimnazjum XIV Konkurs "Matematyczne wędrówki po Łodzi" - opracowanie regulaminu konkursu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
08.10.15 15.30 18.30 05.10.15 Danuta Węgrowska
9.
Nauczyciele matematyki gimnazjum Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej (20 godz.) - cz.1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
22.10.15 15.30 18.30 19.10.15 Danuta Węgrowska
10.
Nauczyciele matematyki gimnazjum Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej (cz.2)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika1/3
29.10.15 15.30 18.30 kontynuacja Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych Przyroda w praktyce czyli sposób na inspirującą lekcję Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
8.10.15 15.30 1800 5.10.15 Anna Romańska
2.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Rola i zadania wychowania fizycznego wobec zmian cywilizacyjnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
7.10.15 14.30 17.30 5.10.15 Ewa Sprawka,
Maciej Matczak
3.
Nauczyciele biologii
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczycieli biologii w roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
s. 103
12.10.15 15.30 17.30 11.10.15 Jacek Pachelski
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Rola i zadania wychowania fizycznego wobec wyzwań cywilizacyjnych - podsumowanie projektu Rzepa Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 8
ul. Czernika 1/3
07.10.15 14.30 17.30 2.10.15 Teresa Libiszewska-Gozdan
5.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?
Spotkanie 1/3
Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Szpitalna 9/11
21.10.15 15.00 18.00 19.10.15 Anna Romańska
6.
Nauczyciele szkół podstawowych Ocenianie wspierające rozwój ucznia.
Spotkanie 1/2
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
27.10.15 15.00 18.00 26.10.15 Anna Romańska
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy - zabawy i ćwiczenia korekcyjno kompensacyjne na lekcjach wychowania fizycznego. Prezentacja form, metod
i środków
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
27.10.15 15.00 17.15 26.10.15 Ewa Sprawka, Monika Kazimierczuk, Maria Szeflińska

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele Dziecko z pieczy zastępczej
w szkole
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.10.15, 27.10.15 15.00 19.00 15.10.15 Jolanta Kałużna
2.
Pedagodzy szkolni, nauczyciele wychowawcy wszystkich typów szkół Wampiry emocjonalne - jak skutecznie porozumiewać się
z innymi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
13.10.15 9.00 13.00 12.10.15 Joanna Gruszczyńska
3.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej zainteresowani realizacją Programu Przyjaciele Zippiego w placówkach
Przyjaciele Zippiego Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego - prezentacja Programu Filia ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
s. 26 (ostatnie piętro)
26.10.15 16.30 17.30 24.10.15 Hanna Jastrzębska Gzella
4.
Nauczyciele, pedagodzy
II i III poziomu edukacyjnego zainteresowani realizacją programu w placówkach
Projekt "Bohaterska Wyobraźnia" Filia ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
s. 26 (ostatnie piętro)
19.10.15 16.30 17.30 16.10.15 Hanna Jastrzębska Gzella
5.
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Autorytet wychowawcy. Czynniki wpływające na klimat wychowawczy szkoły. Trudne sytuacje wychowawcze - profilaktyka i konstruktywne reagowanie
(Warsztaty odbywają się
w cyklu 3 spotkań: 12, 19
i 21.10.2015)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11
12.10.10 15.00 18.00 10.10.15 Jolanta Trawczyńska Markiewicz

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej Orientacja zawodowa uczniów szkoły podstawowej. Działania Szkolnych Ośrodków Kariery Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
s. 8
21.10.15 14.30 17.30 19.10.15 Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć praktycznych w Pracowni Edukacji Przedzawodowej Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
01.10.15 14.30 16.30 Krzysztof Makowski
3.
Nauczyciele wychowania komunikacyjnego Koordynator wychowania komunikacyjnego w szkole Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
13.10.15 14.30 16.30 Krzysztof Makowski
4.
Nauczyciele zajęć technicznych, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Po pierwsze bezpieczeństwo – edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
ul. Sopocka 3/5
21.10.15 15.00 17.00 12.10.15 Bożena Piekarska, Dariusz Rakowski, Ewa Wojciechowska
5.
Nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych Elektrotechnika na co dzień Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
28.10.15 14.30 16.00 19.10.15 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierownicy kształcenia praktycznego, przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego Oferta doskonalenia OKZiU.
Organizacja egzaminów zawodowych.
Dyrektor i nauczyciel jako osoba motywująca do pracy.
Rozwój ŁSKM i edukacji normalizacyjnej.
Konkursy.
Inne komunikaty
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.09.15 14.30 17.30 15.09.15 Grażyna Adamiec
współorganizator: Donata Andrzejczak
2.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
7.10.15 9.00 14.00 5.10.15 Krystyna Kielan
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Modyfikowanie programów nauczania i organizowanie kształcenia zawodowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
7.10.15, 21.10.15 15.00 16.00 6.10.15, 20.10.15 Donata Andrzejczak
4.
Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz inni zainteresowani Edukacja normalizacyjna
w szkołach jako element sprzyjający rozwojowi kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz kształtowaniu postaw konsumenckich i obywatelskich
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
20.10.15 15.30 16.30 21.10.15 Donata Andrzejczak
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Kształcenie modułowe
w praktyce szkolnej. Sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
22.10.15 15.30 16.30 22.10.15 Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizacja lekcji modelowych z zakresu kształcenia zawodowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
28.10.15 16.00 17.30 21.10.15 Grażyna Adamiec
7.
konferencja Dyrektorzy szkół zawodowych, przewodniczący komisji kształcenia zawodowego, nauczyciele innowatorzy Redagowanie dobrych praktyk z zakresu innowacyjności szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
9.11.15, 16.11.15, 23.11.15, 30.11.15 14.00 15.00 Grażyna Adamiec
8.
Nauczyciele i uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie robotów
w trybie teach-in
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
28.10.15 16.00 18.00 21.10.15 Ryszard Zankowski
9.
Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Akademia Młodych Twórców - sekcja mechatroniczna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7 i 9
14.10.15 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
10.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych ­Planowanie pracy dydaktycznej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
11.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Zmiany prawa oświatowego
w zakresie kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2015/2016
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
5.10.15, 12.10.15 15.00 16.00 Danuta Urbaniak
12.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Dostosowywanie programów nauczania do warunków szkolnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
19.10.15, 26.10.15 15.00 16.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
13.
Rodzice, uczniowie, nauczyciele Kształcenie modułowo- zadaniowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
6.10.15 17.00 19.45 5.10.15 Jadwiga Morawiec
14.
Nauczyciele szkół zawodowych Opracowanie materiałów wspomagających uczących się w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Część II dotyczy egzaminu w części praktycznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 12
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń 14.00 17.00 10 Jadwiga Morawiec
15.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie procesu uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.10.15 14.30 17.30 15.10.15 Donata Andrzejczak
16.
Liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach oraz zainteresowani nauczyciele Rękodzieło artystyczne - haft krzyżykowy Fabryka Nici Ariadna w Łodzi
ul. Niciarniana 2/6
27.10.15 15.00 18.00 24.10.15 Maria Michalak
17.
Przedstawiciele pracodawców branży włókienniczo-odzieżowej, doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego Nowoczesnych technologie włókiennicze w zakładach włókienniczych regionu łódzkiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
20.10.15 14.00 15.30 18.10.15 Maria Michalak
18.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Indywidualizacja procesu kształcenia i praca z uczniem zdolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
20.10.15 14.00 15.30 15.10.15 Krystyna Kielan
19.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 20
Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
21.10.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
20.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 20
Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
28.10.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
21.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Projektowanie oraz organizowanie sieci współpracy i samokształcenia w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
7.10.15 14.30 17.30 5.10.15 Joanna Orda
22.
Bauczyciele kształcenia zawodowego Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie przygotowania uczniów do konkursów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
8.10.15 14.30 17.30 5.10.15 Joanna Orda
23.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pracodawcy Działalność Zespołu Zadaniowego ds. Organizacji Konkursów Zawodowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
8.10.15 17.30 18.30 5.10.15 Joanna Orda
24.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Zarządzanie projektami
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
21.10.15 14.30 18.00 19.10.15 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli
w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
01.10.15 14.30 16.00 28.09.15 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Szkoła ćwiczeń: Laboratoryjne metody badania jakości próbek wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
08.10.15 8.30 10.45 uzgodnione Dorota Zielińska
3.
Uczniowie XX LO Badania i ocena jakości próbek wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
09.10.15 11.00 13.15 uzgodnione Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele gimnazjów Szkoła ćwiczeń: Laboratoryjne metody badań próbek wody ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
09.10.15 8.30 10.45 uzgodnione Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii w szkole/ placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół i placówek
Szkoła, placówka 31.10.15 13.00 19.00 ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny Szkoła, placówka 31.10.15 11.00 14.00 ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 30 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy
w szkole/placówce.
Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy
Szkoła, placówka 31.10.15 11.00 16.00 30 Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne
zachowania w obliczu występowania zagrożenia
ul. Franciszkańska 137
sala konferencyjna (lewa strona parter)
7.10.15 9.00 15.00 z wyprzedze- niem 2 tyg. Zdzisław Anglart
5.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa,
metodyka pracy służb BHP, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania
i przepisy BHP
ul. Franciszkańska 137
pok. 16
(lewa strona parter)
każdy tydzień (środy godz. 14.00) 14.00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Forum Dyrektorów Szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
27.10.15 10.00 13.00 26.10.15 Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
5.10.15, 12.10.15, 19.10.15, 26.10.15 13.30 15.45 30.09.15 20 zł (jednora- zowo) Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
5.10.15, 12.10.15, 19.10.15, 26.10.15 16.00 19.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
6.10.15, 13.10.15, 20.10.15, 27.10.15 8.00 11.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
7.10.15, 14.10.15, 21.10.15, 28.10.15 16.00 19.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (od podstaw) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
8.10.15, 15.10.15, 22.10.15, 29.10.15 16.00 19.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
9.10.15, 16.10.15, 23.10.15 14.00 17.15 30.09.15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala
8.
konferencja Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
10.10.15, 17.10.15, 24.10.15 9.00 12.15 30.10.15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół ogólnodostępnych
i przedszkoli
Praca z uczniem z autyzmem
i zespołem Aspergera
(II spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
06.10.15 15.00 19.00 25.09.15 Katarzyna Pęczek
2.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół ogólnodostępnych
i przedszkoli
Praca z uczniem z autyzmem
i zespołem Aspergera
(III spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
13.10.15 15.00 19.00 25.09.15 Katarzyna Pęczek
3.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół ogólnodostępnych
i przedszkoli
Praca z uczniem z autyzmem
i zespołem Aspergera
(IV spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
27.10.15 15.00 19.00 25.09.15 Katarzyna Pęczek
4.
zajęcia otwarte Zainteresowani nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Praca z dzieckiem słabowidzącym i niewidomym, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
SOSW nr 6
ul. Dziewanny 24
07.10.15 9.00 13.05 5.10.15 Jolanta Wojciechowska
5.
Dyrektorzy Przedszkoli Zmiany w prawie oświatowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
6.10.15 10.00 13.00 5.10.15 Elżbieta Kolczyńska
6.
Nauczyciele - kandydaci na dyrektorów placówek oświatowych, spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w Rozporzą- dzeniu MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora Program Ramowy Kursu Kwalifikacyjnego dla Oświatowej Kadry Kierowniczej, Warszawa, sierpień 1999 r. zatwierdzony przez właściwego ministra ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
23.10.15 15.00 20.00 16.10.15 1800 Elżbieta Kolczyńska
7.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i wszystkich poziomów nauczania Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
8.10.15 14.00 17.30 6.10.15 Ewa Derecka

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17.00 18.30 1.10.15 Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Balti'e ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy wtorek 16.00 17.30 1.10.15 Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Konstruowanie
i programowanie robotów mobilnych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 1.10.15 Sławomir Szaruga
4.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
i przedszkoli, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
Wykłady i warsztaty zgodnie
z programem dostępnym na stronie www.kongres.wckp.lodz.pl
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 16/18
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
2-3.10.15 2.10.15 - 10.00 3.10.15 - 16.00 30.09.15 490 zł z noclegiem, 399 zł bez noclegu Anna Koludo
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół zaintereso- wani wykorzystywaniem technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej Prezi - nowy wymiar prezentacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
8.10.15, 15.10.15, 22.10.15, 5.11.15 14.30 19.00 6.10.15 48 Anna Koludo
6.
Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia Wykorzystanie tablicy interaktywnej w kształceniu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
14.10.15 15.00 17.15 9.10.15 Tomasz Krupa
7.
Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie kształcenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
21.10.15 15.00 17.15 16.10.15 Tomasz Krupa
8.
Członkowie nauczycielskiego zespołu zadaniowego pracującego nad wdrażaniem podstawy programowej
z zajęć komputerowych
Interdyscyplinarne projekty informatyczne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
6.10.15, 13.10.15, 20.10.15 14.00 17.00 30.09.15 Anna Koludo

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy/nauczyciele szkół podstawowych Analiza zadań i wyników sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
27.10.15 10.00 12.00 23.10.15 Andrzej Melson
2.
Dyrektorzy/nauczyciele gimnazjów Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Interpretowanie wskaźników EWD ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
20.10.15 11.00 13.00 16.10.15 Andrzej Melson
3.
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich typów szkół Przygotowanie nauczycieli do wprowadzania elementów oceniania kształtującego do zajęć edukacyjnych we wszystkich typach szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
6.10.15, 13.10.15 14.30 17.30 5.10.15 10 Jadwiga Miłos, Jadwiga Morawiec
4.
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich typów szkół Akademia Pomiaru Dydaktycznego - Tworzenie zadań do testów nauczycielskich. Po
analizie wyników egzaminu opracowanie propozycji uwag do oceny efektów pracy szkoły z uwzględnieniem warunków organizacyjnych kształcenia
i wnioski do dalszej pracy dydakt.
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
7.10.15, 14.10.15 14.30 17.30 6.10.15 10 Jadwiga Miłos
5.
Zainteresowani nauczyciele Projektowanie narzędzi do monitorowania realizacji podstawy programowej przez nauczyciela ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
20.10.15 14.30 17.30 19.10.15 10 Jadwiga Miłos

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Historia jednej ulicy - warsztaty terenowe
ul. Jaracza - 7.10.15, godz. 15.00
ul. Pomorska - 12.10.15, godz. 15.30
Plac Wolności i ul. Legionów - 26.10.15, godz. 15.00
7.10.15, 12.10.15, 29.10.15 15.00 lub 15.30 17.30 Katarzyna Gostyńska

2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing Quiz – innowacyjne narzędzie edukacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
15.10.15 16.00 18.00 15.10.15 Piotr Machlański
3.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół,
w szczególności uczący: wos, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego, jęz. polskiego i jęz. obcych, przedsiębiorczości oraz trenerów, wychowawców
i opiekunów samorządów uczniowskich
Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
7.10.15, 12.10.15, 21.10.15, 29.10.15, 4.11.15 15.30 19.30 5.10.15 40 zł za cały kurs (5 spotkań) Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych, pracownicy samorządowi
Fundusze europejskie dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
6.10.15 10.00 14.00 5.10.15 (formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum) Barbara Wrąbel, Maria Okońska

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie klas II Odkrywamy swoje talenty Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. gen. Grota Roweckiego 1
20.10.15 8.55 13.00 11.09.15 Ewa Koper
2.
Uczniowie klas III Proces podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
22.10.15 8.00 10.00 11.09.15 Ewa Koper
3.
konferencja Uczniowie liceum Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
20.10.15 13.30 16.00 11.09.15 Ewa Koper
4.
Uczniowie Jaki jestem - moje mocne strony. W ramach zajęć uczniowie mogą poznać swój typ osobowości (badanie testem) i rolę pełnioną
w zespole (badanie testem)
Zespół Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-
Hotelarskich
ul. Drewnowska 171
06.10.15 14.00 16.00 Emilia Gralewska
5.
konferencja Uczniowie Indywidualne planowanie kariery XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
07.10.15 10.00 12.30/ 13.00 Emilia Gralewska
6.
konferencja Uczniowie Indywidualne planowanie kariery XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
14.10.15 10.00 12.30/ 13.00 Emilia Gralewska
7.
konferencja Uczniowie Indywidualne planowanie kariery XXIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Zelwerowicza 38/44
21.10.15 10.00 12.30/ 13.00 Emilia Gralewska
8.
Uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej Gimnazjum nr 2
ul. Jaracza 26
21.10.15 12.45 15.00 Dorota Świt
9.
Liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele Doradztwo zawodowe
i przedsiębiorczość w łódzkich szkołach
Filia ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
aula
12.10.15 14.00 16.00 9.10.15 Małgorzata Sienna
msienna@poczta.fm
10.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 37 w Łodzi Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej. Badanie predyspozycji zawodowych Gimnazjum nr 37
ul. Jarosławska 29
07.10.15 9.30 13.30 Agnieszka Bugajska-Możyszek
11.
Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi Jak pomóc dziecku wybrać szkołę ponadgimnazjalną Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
07.10.15 17.00 18.00 Agnieszka Bugajska-Możyszek
12.
konferencja Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej. Badanie predyspozycji zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 41
ul. Bohdanowicza 11
13.10.15 12.45 16.00 Agnieszka Bugajska-Możyszek

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedsiębiorczości Promocja dobrych praktyk
w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
ZSETH
ul. Drewnowska 171
21.10.15 13.00 15.00 20.10.15 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
2.
konferencja Uczniowie, rodzice, dyrektorzy i nauczyciele szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy w kontekście wyników badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
3.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
4.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane osoby
Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29 s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
5.
Wybrane szkoły kształcące dla potrzeb branży włókienniczo-odzieżowej Badanie ankietowe wśród uczniów w ramach projektu badawczego "Branża włókienniczo-odzieżowa
w regionie łódzkim wczoraj
i dziś a potrzeby rynku pracy"
Teren szkoły zgodnie z harmonogramem projektu do ustalenia do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha
6.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody przyszłości
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
7.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
8.
Uczniowie wszystkich typów szkół zawodowych Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha, Anna
Gębarowska-Matusia