26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Dzieci z łódzkich przedszkoli i klas I-III oraz nauczyciele - uczestnicy konkursu Bezpieczny Świat Dziecka Plastyczne i literackie wyobrażenia bezpiecznego świata w twórczości dzieci
i nauczycieli - prezentacja osiągnięć pokonkursowych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.12.14 10.00 11.30 Hanna Derewlana
współpraca: Agnieszka Kacprzak, Alicja Krzyżańska
2.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych z Zespołu
ds. Ekspresji Plastyczno-
Muzyczno-Ruchowej
i zainteresowani
Kreatywne i niekonwencjonalne plastyczne aranżacje świąteczne SP TOE
ul. Inżynierska 2
04.12.14 16.00 18.00 03.12.14 Agnieszka Kacprzak
współpraca: Hanna Derewlana
3.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Sposoby na edukację zdrowotną w klasach I - III szkoły podstawowej. Zajęcia pozalekcyjne dla klas II i III realizowane w ramach innowacji pedagogicznej "Dziecięce Warsztaty Kulinarne - Mały Kucharz" Szkoła Podstawowa nr 166
ul. Szamotulska 1/7
16.12.14 13.00 14.30 15.12.14 Aleksandra Proc
współpraca: Jolanta Dobrosińska-Chołys nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 166
4.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Wyzwalanie aktywności twórczej w obszarze muzyczno-ruchowym uczniów klasy I Szkoła Podstawowa nr 71
ul. Rojna 58
05.12.14 12.00 13.30 04.12.14 Aleksandra Proc
współpraca: Beata Piotrowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 71
5.
Zakwalifikowani nauczyciele
(drugie spotkanie)
Umiejętności społeczne kluczem do rozwoju zdolności interpersonalnych
i intrapersonalnych małego dziecka
ŁCDNIKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
08.12.14 14.00 17.00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
6.
Zespół Innowacyjny
ds. Wykreowania Nowoczesnego Modelu Pracy z Dzieckiem
Budowanie modelu pracy ukierunkowanego na samodzielne uczenie się małego dziecka w Studium Aktywności Dzieci i Nauczycieli ul. Żeromskiego 115
budynek C
10.12.14 15.00 17.00 Beata Wosińska
współpraca: Aleksandra Proc
7.
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej Ozdoby i upominki na Święta Bożego Narodzenia
w wykonaniu przedszkolaków
Przedszkole Miejskie nr 47
02.12.14 15.00 18.00 01.12.14 Alicja Krzyżańska
8.
Nauczyciele z krótkim stażem pracy Alternatywne formy muzykowania z dzieckiem
w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 202 04.12.14 14.40 16.55 03.12.14 Alicja Krzyżańska

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele religii Glogster na lekcjach religii Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Rajdowa 41
03.12.14 15.30 19.00 02.12.14 Irena Wolska
2.
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
z wszystkich typów szkół
Jak uczyć nowocześnie? - narzędzia krytycznego myślenia w praktyce szkolnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210, 310
02.12.14, 11.12.14, 16.12.14 15.30 18.00 28.11.14 20 Jolanta Bielecka
3.
Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języków obcych - warsztaty 12-godzinne
(I spotkanie)
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
17.12.14 15.00 18.00 12.12.14 Aneta Jachimowska
4.
Członkowie Zespołu
ds. Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych
Podsumowanie etapu szkolnego, tworzenie zadań konkursowych na etap rejonowy XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
04.12.14 15.00 18.30 Aneta Jachimowska
5.
Nauczyciele religii Chwalimy Boga śpiewem Filia UKSW
ul. ks. I. Skorupki 7
10.12.14 16.00 18.00 09.12.14 Irena Wolska
6.
Nauczyciele języka francuskiego/włoskiego/
hiszpańskiego uczestniczący w I części szkolenia
Testy poziomujące - poziom A1.1, A1, A2, B1 Alliance Francaise Łódź
ul. Drewnowska 58a
17.12.12 14.00 17.30 Włodzimierz Glamaciński
7.
Nauczyciele i uczniowie biorący udział
w eliminacjach rejonowych WKPzJF
Eliminacje rejonowe ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
Budynek C (II p.)
15.12.12 10.00 11.30 Włodzimierz Glamaciński
8.
Uczniowie z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego
IV Konkurs Piosenki Stanu Wojennego Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego
w Łodzi
ul. Sosnowa 9
Sala Koncertowa
02.12.14 8.30 26.11.14 Roman Laskowski, NSZZ
„Solidarność” MSOiW ZŁ, Małgorzata Smuga-Błoch, NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ, Agnieszka Piekarska, NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ, Aldona Danielewicz- Malinowska, ŁCDNiKP
9.
Uczniowie gimnazjów
z Łodzi, Zgierza, Pabianic, Ozorkowa, Strykowa, Ksawerowa, Aleksandrowa Łódzkiego
i Konstantynowa Łódzkiego
III Konkurs Artystyczny "Na Słowiańską Nutę" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.12.14 13.00 01.12.14 Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Kaleta-Spychalska
10.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego z Łodzi Muzyka jest wszędzie. Jak mówić o muzyce klasycznej aby dzieci słuchały? Przedszkole Galileo Fundacji Familijny Poznań w Łodzi
ul. Billewiczówny 15
05.12.14 12.00 14.00 01.12.14 na adres e-mail Aldona Danielewicz-Malinowska
(malinowska.aldona@gmail. com)
11.
Nauczyciele opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do II etapu WKPZWOSZ - sekcja muzyki Doskonalenie własne ucznia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B
09.12.14 17.00 19.30 08.12.14 r. na adres e-mail Aldona Danielewicz-Malinowska
(malinowska.aldona@gmail. com)
12.
Nauczyciele religii Duchowość św. Katarzyny ze Sieny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
10.12.14 18.00 21.00 05.12.14 Grzegorz Zwoliński
13.
Nauczyciele religii Prezi (program do tworzenia prezentacji multimedialnych) – wykorzystanie w pracy katechety Publiczne Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
01.12.14 17.00 20.00 26.11.14 Grzegorz Zwoliński
14.
Nauczyciele religii Sakramenty święte w życiu osób niepełnosprawnych Seminarium Duchowne w Łodzi
ul. św. St. Kostki 14
06.12.14 9.00 11.30 06.12.14 ks. Marcin Wojtasik
15.
Nauczyciele religii Posłannictwo i powinności katechety szkolnego Centrum Katechetyczne
w Piotrkowie Trybunalskim
12.12.14 17.00 19.30 10.12.14 ks. Marcin Wojtasik
16.
Nauczyciele języka niemieckiego Boże Narodzenie w nauczaniu - uczeniu się języka niemieckiego Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
04.12.14 16.00 18.30 03.12.14 Ewa Ciemnicka
17.
Nauczyciele języka niemieckiego Metoda stacji zadaniowych
w nauczaniu - uczeniu się języka niemieckiego
Szkoły Społeczne T.O. "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
12.12.14 16.00 18.30 11.12.14 Ewa Ciemnicka
18.
Nauczyciele języka polskiego w gimnazjum Praca z uczniem zdolnym Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124 A
10.12.14 15.00 17.00 Jolanta Kaleta-Spychalska
19.
Nauczyciele zainteresowani edukacją filmową Film jako nowoczesne narzędzie edukacyjne Centralny Gabinet Edukacji Filmowej (Pałac Młodzieży
w Łodzi)
al. Wyszyńskiego 86
04.12.14 15.30 18.00 02.12.14 Danuta Górecka, Dorota Gołębiowska (CGEF)
20.
Nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadgimnazjalne) Jak przygotować ucznia do ustnej matury z języka polskiego i jak ją oceniać? XXIII Liceum Ogólnokształcące
Al. Piłsudskiego 159
s. 8
10.12.14 15.30 18.30 09.10.12 10 Ewa Sztombka, Danuta Górecka
21.
Nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadgimnazjalne) Jak przygotować ucznia do napisania rozprawki interpretacyjnej (PP) oraz interpretacji porównawczej (PR) i jak oceniać jego wypowiedź? XXIII Liceum Ogólnokształcące
Al. Piłsudskiego 159
s. 8
17.12.14 15.30 18.30 16.12.14 10 Ewa Sztombka, Danuta Górecka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele chemii Jak pracować z uczniem przygotowującym się do egzaminu maturalnego? Konstruowanie zadań dostosowanych do badania kompetencji kluczowych,
część 2 (Szybka Informacja nr 155)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
18.12.14 15.30 18.30 10 Małgorzata Kozieł
2.
Nauczyciele chemii Badanie właściwości chemicznych aldehydów
i ketonów (kształtowanie postawy badawczej uczniów
w eksperymencie laboratoryjnym)
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
Budynek A27
(zbiórka pod audytorium Ch1, II piętro)
04.12.14 8.00 10.00 03.12.14 Małgorzata Kozieł
3.
Nauczyciele chemii Właściwości utleniające kwasów wobec niemetali (kształtowanie postawy badawczej uczniów
w eksperymencie laboratoryjnym)
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
Budynek A24
(laboratorium na parterze po lewej stronie)
10.12.14 12.00 14.00 Małgorzata Kozieł
4.
Nauczyciele chemii Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji (kształtowanie postawy badawczej uczniów
w eksperymencie laboratoryjnym)
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
Budynek A24
(laboratorium na parterze po lewej stronie)
17.12.14 8.00 10.00 Małgorzata Kozieł
5.
Nauczyciele fizyki
w gimnazjach
Przygotowanie ucznia do udziału w konkursie fizycznym IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24, s. 15
03.12.14 15.00 18.00 03.12.14 Włodzimierz Nawrocki
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach części I i II LXIV Olimpiady Fizycznej
i zawodach szkolnych XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej
Zajęcia laboratoryjne obejmujące wybrane zagadnienia z pierwszej pracowni fizycznej Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 219
11.12.14 17.15 20.15 09.12.14 Włodzimierz Nawrocki
oraz dr T. Wojtatowicz i dr R. Ledzion - z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej
7.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Nauczyciele i ich uczniowie uczestniczący
w eliminacjach części I i II LXIV Olimpiady Fizycznej
i zawodach szkolnych XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej
Kryształy w organizmach żywych - wykład popularnonaukowy Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 219
18.12.14 15.15 17.00 17.12.14 Włodzimierz Nawrocki
oraz prof dr hab J. Prywert
z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej
8.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych pracujący w zespole Opracowanie zadań do etapu dzielnicowego XII konkursu matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
s. 39
09.12.14 15.30 17.00 Anna Bartos
9.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych "Uczymy się wzajemnie" - przedstawienie platformy ZONDLE do wykorzystania do pracy z uczniami Szkoła Podstawowa nr 189
ul. Kossaka 19
11.12.14 15.30 17.00 Anna Bartos
10.
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Origami na Boże Narodzenie Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
s. 39
17.12.14 15.30 17.00 Anna Bartos
11.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
z Matematyki
Opracowanie zadań do eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w gimnazjum Zespół Szkół Ogólnoksztalcących nr 8
ul. Czernika1/3
11.12.14 16.00 20.00 Danuta Węgrowska
12.
Nauczyciele zainteresowani techniką origami Dekoracje świąteczne techniką origami Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
12.12.14 15.30 20.00 8.12.14 10 Danuta Węgrowska
13.
Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych Działania pisemne i ich zastosowanie. Lekcja
z wykorzystaniem TI w klasie IV
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Florecistów 3 b
16.12.14 9.45 11.30 Anna Bartos
14.
Nauczyciele matematyki Wybrane metody i techniki pracy z uczniem mającym problemy w uczeniu się matematyki i uczniem zdolnym (20 godz.) cz.1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
10.12.14 15.30 18.30 08.12.14 20 Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych Szkolne laboratorium przyrodnicze (spotkanie 2 z 5) Szkoła Podstawowa nr 4
Al. Piłsudskiego 101
03.12.14 15.30 17.00 Anna Romańska
2.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych Metody pracy wspierające proces uczenia się
i samokształcenia
(spotkanie 1 z 4)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
10.12.14 15.00 18.00 05.12.14 Anna Romańska
3.
Nauczyciele biologii
w szkołach ponadgimnazjalnych
Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli na
IV etapie edukacyjnym
w przygotowaniu uczniów do matury z biologii w zakresie rozszerzonym (matura wg nowej formuły od 2015 r.)
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
s. 103
02.12.14, 09.12.14, 06.01.15 15.30 18.00 30.11.14 Jacek Pachelski
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Z gimnastyką akrobatyczną za pan brat - Piramidy dwójkowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Kilińskiego 159/163
17.12.14 14.00 16.30 12.12.14 Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny,
Ewelina Mruk-Gralak - nauczycielka ZSP nr 3,
Blanka Lutomirska - nauczycielka XXV LO, Jarosław Ciemieniewski - nauczyciel XXV LO
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Metody i formy pracy, środki dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu siły i mocy - gry
i zabawy z mocowaniem
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
03.12.14 15.00 18.00 01.12.14 Ewa Sprawka
współpraca: Maciej Matczak, Piotr Górski
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Edukacja taneczna - wdrażanie do współpracy
i współzawodnictwa
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
10.12.14 15.00 18.00 08.12.14 Ewa Sprawka, Maciej Matczak
7.
Nauczyciele geografii Nowe formy zadań na egza- minie maturalnym z geografii - sposoby ich oceniania ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
18.12.14 15.30 19.30 17.12.14 Ewa Wilczyńska
8.
Nauczyciele przyrody szkół podstawowych Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcji przyrody - kl. VI Szkoła Podstawowa nr 130
ul. Gościniec 1
10.12.14 8.00 8.45 09.12.14 Anna Romańska

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych ABC szkolnych konkursów umiejętnościowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
02.12.14, 10.12.14, 15.12.14 15.30 18.30 28.11.14 wydruk zaświad- czenia - 5 zł Elżbieta Bytniewska

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele Harmonijny rozwój ucznia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
10.12.14 9.30 13.15 08.12.14 Jolanta Kałużna
2.
Dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek Prawo w szkole - procedury reagowania w sytuacjach trudnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
05.12.14 9.00 12.00 03.12.14 Jolanta Markiewicz, Elżbieta Leśniowska
3.
Dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek Prawo w szkole - procedury reagowania w sytuacjach trudnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
12.12.14 9.00 12.00 10.12.14 Jolanta Markiewicz, Elżbieta Leśniowska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele zajęć technicznych, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia - wzory twórców ludowych Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
03.12.14 14.30 16.30 02.12.14 3 Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele zajęć technicznych Rękodzieło artystyczne w pracy twórczej z dzieckiem Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jaracza 44
08.12.14 13.00 15.00 05.12.14 Barbara Preczyńska, Danuta Stępińska-Sobolewska
3.
Nauczyciele zajęć technicznych Praca z uczniem uzdolnionym technicznie. Organizacja XIII KWT Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
10.12.14 14.00 16.00 08.12.14 Barbara Preczyńska, Anna Żak
4.
Pedagodzy skupieni
w zespole metodycznym
Metody grupowego poradnictwa zawodowego Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
16.12.14 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
5.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
10.12.14 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
6.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.12.14 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
7.
Pedagodzy skupieni
w zespole metodycznym
Budowanie relacji z klientem
w procesie doradczym
Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
20.01.15 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
8.
Nauczyciele z PM nr 126 w Łodzi Metody wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Zespół Szkół Specjalnych nr 7
ul. Siarczana 29/35
13.01.15 16.00 20.00 Wanda Chyrczakowska
9.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki Spotkania z rękodziełem – barwienie tkanin Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
08.01.15 14.00 16.00 05.01.15 10 Bożena Piekarska
10.
Nauczyciele zajęć technicznych, świetlic szkolnych Prace wytwórcze na zajęciach technicznych - przygotowujemy kiermasz świąteczny Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
10.12.14 15.00 17.30 07.12.14 10 Bożena Piekarska
11.
Nauczyciele zajęć technicznych Jak zaplanować zajęcia techniczne z wykorzystaniem multimediów Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
22.01.15 15.00 17.00 18.01.15 Bożena Piekarska
12.
Nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych Elektrotechnika na zajęciach technicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
14.01.15 14.30 16.30 12.01.15 Bożena Piekarska
13.
konferencja Nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów Infotechnika w gimnazjum cz. I Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
09.12.14 14.30 17.30 03.12.14 Krzysztof Makowski
14.
konferencja Nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów Infotechnika w gimnazjum cz. II Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
13.01.15 14.30 17.30 07.01.15 Krzysztof Makowski
15.
Nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów Wspieranie uczniów uzdolnionych technicznie
w wyborze dalszej drogi kształcenia
Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
02.12.14 14.00 16.00 Krzysztof Makowski
16.
Nauczyciele zajęć technicznych Nowe role nauczyciela techniki w świetle teorii konstruktywizmu Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
20.01.15 14.00 16.00 13.01.15 Krzysztof Makowski
17.
Nauczyciele zajęć technicznych Normalizacja na zajęciach technicznych Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
14.01.15 14.30 16.30 12.01.15 Barbara Preczyńska
18.
Nauczyciele zajęć technicznych Normalizacja w szkole Szkola Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
28.01.15 14.30 16.30 26.01.15 Barbara Preczyńska
19.
Nauczyciele zajęć technicznych Spotkanie zespołu nauczycieli innowatorów techniki - dobre praktyki Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
29.01.15 14.00 16.00 26.01.15 Barbara Preczyńska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
09.12.14 9.00 14.00 03.12.14 Krystyna Kielan
2.
Nauczyciele Progrmowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
12.12.14 9.00 14.00 08.12.14 Krystyna Kielan
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Konstruowanie testów pisemnych i praktycznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do uzgod- nienia 05.12.14 Donata Andrzejczak
4.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia zadaniowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
03.12.14, 10.12.14 15.00 16.00 w przeddzień konsultacji Donata Andrzejczak
5.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Opracowanie scenariuszy zajęć prowadzonych metodą projektu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.12.14 15.30 17.30 04.12.14 Donata Andrzejczak
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda WebQuest
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
15.12.14 14.00 16.00 14.12.14 Maria Michalak
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Metoda WebQuest
w kształceniu zawodowym
metodą rozwijającą społeczne
i zawodowe kompetencje
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
11.12.14 15.00 18.00 10.12.14 Maria Michalak
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Wdrażanie zdalnych form kształcenia w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.12.14 14.00 16.00 15.12.14 Maria Michalak
9.
Dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych Mechatronika w praktyce. Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń 12.00 15.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
10.
konferencja Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Dostosowywanie programów nauczania do warunków szkolnych.
Współpraca nauczycieli
w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Współpraca szkoły z pracodawcami
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń 14.00 16.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
11.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Doskonalenie umiejętności nauczycieli szkoły zawodowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej
w dydaktyce
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
12.
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Metody stymulujące aktywność uczących się w kształceniu zawodowym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7
16.12.14 15.00 17.30 14.12.14 10 Jadwiga Morawiec
współpraca: Barbara Kapruziak
13.
Dyrektorzy i nauczycele kształcenia zawodowego Opracowanie materiałów dydaktycznych wspierających przygotowanie uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
04.12.14 15.30 18.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Jadwiga Miłos
14.
Dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów Edukacja normalizacyjna
w gimnazjum. Normalizacja, co uczeń powinien o niej wiedzieć?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
09.12.14 15.00 17.00 08.12.14 Anna Siennicka
15.
Członkowie Zespołu ds. Opracowania Scenariuszy Zajęć Edukacyjnych
i wszyscy zainteresowani tematyką
Projektowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.12.14 15.00 17.00 15.12.14 Anna Siennicka
współpraca: Grażyna Adamiec
16.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych oraz pracodawcy Spotkanie Zespołu
ds. Upowszechniania Nowych Rozwiązań Technicznych
i Technologicznych
w Kształceniu Zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
10.12.14 15.00 17.00 05.12.14 Joanna Orda
17.
Nauczyciele szkół zawodowych Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych 03.12.14 14.30 17.30 30.11.14 Joanna Orda
18.
Nauczyciele szkół zawodowych Jak rozwijać potencjał ucznia
w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
17.12.14 14.30 17.30 15.12.14 Joanna Orda
19.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej Programowanie sterownika PLC i opracowywanie algorytmów działania programu sterowniczego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 4
11.12.14 16.30 18.30 Ryszard Zankowski

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Badanie wybranych parametrów jakości gleby ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
11.12.14 9.00 10.30 01.12.14 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele gimnazjów Badanie i ocena jakości próbek wody ŁCDNikP
ul. Kopcińskiego 29
03.12.14 9.00 11.15 25.11.14 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy szkół/placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż.
w szkole/placówce
Szkoły/placówki wg zleceń 31 01 2014 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 35 Zdzisław Anglart
2.
Rady pedagogiczne Udzielanie pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
Szkoły/placówki wg zleceń 31.12.14 13.00 19.00 14 dni przed datą rozpoczęcia 800 zł za kurs Zdzisław Anglart
3.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek Treści i metody kształcenia "Edukacji dla bezpieczeństwa", BHP według nowej podstawy programowej, kwalifikacje technik BHP, programowanie uczenia BHP, edukacja BHP
w systemie modułowym
Stały punkt konsultacyjny ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, s. 16
tel. 42 617 04 30
31.12.14 środy 13.00 środy 16.00 wcześniej Zdzisław Anglart
4.
Nauczyciele szkół/placówek Kształtowanie umiejętności
z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy według nowej podstawy programowej
Szkoła lub ul. Franciszkańska 137
sala konferencyjna
31.12.14 piątki 10.00 piątki 13.00 14 dni przed datą rozpoczęcia Zdzisław Anglart
5.
Uczniowie szkół łódzkiego
i wojewódzkiego systemu edukacji
Zagrożenia akustyczne nowe (stare) wyzwanie w ochronie zdrowia uczniów
i pracowników
Szkoły/placówki 31.12.14 czwartki 13.00 czwartki 16.00 14 dni przed datą rozpoczęcia Zdzisław Anglart
6.
Rady Pedagogiczne Emisja i higiena głosu dla nauczycieli Szkoły/placówki 31.12.14 do ustalenia 2 godz. dydakt. wcześniej 350 zł za szkolenie Monika Korzon

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i obsługa układów mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7 lub 9
03.12.14 15.00 18.00 Ryszard Zankowski
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie i obsługa układów mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 7 lub 9
17.12.14 15.00 18.00 Ryszard Zankowski

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych - profilaktyka zachowań agresywnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
03.12.14 10.00 11.30 02.12.14 Elżbieta Kolczyńska
2.
Zainteresowani dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Forum Dyrektorów Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych - profilaktyka zachowań agresywnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
04.12.14 10.00 11.30 03.12.14 Zofia Kordala, Elżbieta Kolczyńska
3.
konferencja Dyrektorzy Język angielski B1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
13.12.14 9.00 12.15 400 Zofia Kordala
4.
konferencja Wicedyrektorzy szkół Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.12.14 13.30 15.55 20 Zofia Kordala
5.
konferencja Wicedyrektorzy szkół Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
08.12.14 13.30 15.55 20 Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy szkół Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
12.12.14 15.00 18.00 400 Zofia Kordala
7.
konferencja Dyrektorzy szkół Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
19.12.14 15.00 18.00 400 Zofia Kordala
8.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
08.12.14 16.00 19.15 400 Zofia Kordala
9.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
03.12.14 16.00 19.15 400 Zofia Kordala
10.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
15.12.14 16.00 19.15 400 Zofia Kordala
11.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
01.12.14 16.00 19.15 400 Zofia Kordala
12.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
10.12.14 16.00 19.15 400 Zofia Kordala
13.
konferencja Nauczyciele przedszkoli Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
17.12.14 16.00 19.15 400 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej Organizacja i Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.12.14 - 14.12.14 piątek 15,00; sobota, niedziela 9.00 piątek 20.00, sobota, niedziela 15.45 1800 Elżbieta Kolczyńska
2.
Zainteresowani dyrektorzy przedszkoli Forum Dyrektorów Przedszkoli - dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
17.12.14 12.00 13.30 16.12.14 Elżbieta Kolczyńska
3.
Zainteresowani dyrektorzy szkół
i placówek specjalnych
z terenu Łodzi
Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Specjalnych - Podstawy ZZL w placówce oświatowej
Schronisko Młodzieżowe
ul. Legionów
05.12.14 11.00 16.00 04.12.14 Katarzyna Pęczek
4.
zajęcia otwarte Dyrektorzy oraz nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Mali badacze SOSW nr 4 w Łodzi
ul. Krzywickiego 20
16.12.14 12.00 13.30 12.12.14 Katarzyna Pęczek
5.
zajęcia otwarte Zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele
i pedagodzy
Komunikacja alternatywna - Metoda Makaton w zespołach edukacyjno-terapeutycznych klas I-III Zespół Szkół Specjalnych nr 7
ul. Siarczana 29/35
10.12.14 9.30 11.00 09.12.14 Jolanta Wojciechowska, Katarzyna Pęczek

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Programowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 16.30 18.00 rekrutacja zakończona Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy piątek 16.30 18.00 rekrutacja zakończona Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każdy czwartek 16.30 18.00 rekrutacja zakończona Sławomir Szaruga
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół wykorzystujący technologię informacyjną w pracy E-learning jako forma indywidualizacji pracy
z uczniem.
Projektowanie lekcji na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
10.12.14, 17.12.14, 07.01.15, 14.01.15, 21.01.15, 28.01.15, 17.02.15, 24.02.15 10.12.14 - 16.00, pozostałe dni - 15.00 10.12.14 - 20.00, pozostałe dni - 19.00 05.12.14 80 zł (po 10.12.14 - 160 zł) Anna Koludo
5.
Lista uczestników zamknięta Wdrożenie e-podręcznika do
przedmiotu „zajęcia
komputerowe” w II etapie
edukacyjnym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
02.12.14, 09.12.14, 16.12.14 13.00 16.00 kontynuacja zajęć rozpoczętych we wrześniu Anna Koludo
6.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Digitalizacja analogowych filmów edukacyjnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
03.12.14 15.00 18.00 01.12.14 Tomasz Krupa
7.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Baltie - nauka logicznego myślenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
04.12.14 15.00 18.00 01.12.14 Tomasz Krupa
8.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Tablica interaktywna
w procesie kształcenia
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
10.12.14 15.00 18.00 08.12.14 Tomasz Krupa

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół Dobry bibliotekarz, to zdrowy bibliotekarz XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
03.12.14 10.00 13.00 01.12.14 Czesława Siewierska, Bogusława Walenta
2.
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół Skontrum dobrze i bez błędów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 307
17.12.14 10.00 13.00 15.12.14 Bogusława Walenta, Czesława Siewierska

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki szkół ponadgimnazjalnych Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
02.12.14 15.15 18.00 kontynuacja rozpoczętych zajęć Andrzej Melson
2.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani analizą EWD Badanie efektywności kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
09.12.14 13.00 15.00 02.12.14 Kazimierz Żylak
3.
Wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie harmonogramu matur pisemnych i ustnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
16.12.14 13.00 15.00 09.12.14 Kazimierz Żylak

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele historii
z gimnazjów
JESTEM EFEKTYWNYM NAUCZYCIELEM.
Techniki efektywnego kształcenia na lekcjach historii
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
01.12.14 15.00 17.30 30.11.14 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
2.
Członkowie zespołu zadaniowego Omówienie wyników etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii, konstruowanie testów historycznych
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3b
04.12.14, 11.12.14, 18.12.14 12.00 16.00 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
3.
Rada Pedagogiczna
w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym
w Dobieszkowie
Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej Gmach Gimnazjum
w Dobieszkowie
11.12.14 14.00 19.00 kontynuacja (4) 40 zł (za cały kurs) Barbara Muras
4.
Rada Pedagogiczna
w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym
w Dobieszkowie
Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej Gimnazjum
w Dobieszkowie
18.12.14 14.00 19.00 kontynuacja (5) 40 zł (za cały kurs) Barbara Muras
5.
Nauczyciele WOS uczący w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Tworzenie zasobów edukacji prawnej w ramach WOS dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 301
15.12.14 14.30 16.00 12.12.14 Barbara Muras
6.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli "Mądrzy i kulturalni w środku Polski" - Operacja Łódzka 1914 Warsztaty terenowe po woj. łódzkim 06.12.14 8.00 18.00 06.12.14 Piotr Machlański

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych ERASMUS+ NOWY PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ:
edukacja szkolna,
kształcenie i szkolenia zawodowe
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
01.12.14, 03.12.14, 08.12.14, 10.12.14, 15.12.14, 17.12.14, 22.12.14 14.00 17.00 Anna Koludo, Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele/liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego Wpływ temperamentu na proces decyzyjny dotyczący wyboru zawodu Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 117
04.12.14 12.50 14.30 02.12.14 10 Ewa Koper
2.
Uczniowie klas I Poznaję siebie Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-
Roweckiego 1
02.12.14 9.00 14.00 Ewa Koper
3.
konferencja Rodzice uczniów klas III Jak świadomie zaplanować karierę edukacyjną i zawodową swojego dziecka? Publiczne Gimnazjum nr 29
ul Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
18.12.14 16.00 19.00 18.09.14 Ewa Koper
4.
konferencja Rodzice uczniów klas III Co rodzic powinien wiedzieć, aby świadomie wspierać swoje dziecko w karierze edukacyjno-zawodowej? Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-Roweckiego 1
04.12.14 16.00 19.00 17.09.14 Ewa Koper
5.
konferencja Czynni zawodowo nauczyciele Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.12.14, 07.12.14, 11.12.14, 14.12.14 czwartek 16.00, sobota 9.00 - 15.00 czwartek 19.45, sobota 9.00 - 15.00 zgodnie z ustaleniami Małgorzata Sienna
6.
Liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych
Promocja zawodów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
08.12.14 14.00 15.30 06.12.14 Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przedsiębiorczości, wszyscy zainteresowani aktywnymi metodami pracy Jak aktywizować i rozwijać kreatywność uczniów na zajęciach przedsiębiorczości? ZSETH
ul. Drewnowska 171
10.12.14 14.00 18.00 08.12.14 Maria Wajgner, Agnieszka Mikina
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
03.12.14, 17.12.14 15.00 17.00 Maria Wajgner, Agnieszka Mikina

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody przyszłości
Teren szkoły uczestnika do ustalenia do ustalenia 1 godz. dydakt. Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów ogólnokształcących Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie łódzkim, zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje
Teren szkoły uczestników do ustalenia do ustalenia 1 godz. dydakt. Elżbieta Ciepucha, Anna
Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie zespołów szkół ponadgimnazjalnych Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie łódzkim w świetle aktualnych wyników badań
Teren szkoły uczestników do ustalenia do ustalenia 1 godz. dydakt. Elżbieta Ciepucha, Anna
Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy administracji
szkolnej
Baza danych MS Access -
narzędzie łatwego zbierania
i magazynowania danych
w praktycznych zastosowaniach
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń (3 dni - łącznie 16 godz. dydakt.) zgłoszenie pisemne 15 Jarosław Tokarski, Elżbieta
Ciepucha
5.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
6.
konferencja Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy - w kontekście wyników badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb Zespół ORPdE
7.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
8.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
9.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół, zainteresowane osoby Monitorowanie losów absolwentów szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
druga dekada stycznia 2015 r. szczegóły będą podane w Szybkiej informacji szczegóły będą podane w Szybkiej informacji szczegóły będą podane w Szybkiej informacji Elżbieta Ciepucha